Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Sākumskolas vecāku domes rīkotā Lielā talka 21.aprīlī Viesturskolas apkārtnē
2012. gada 27. aprīlī

Šogad bija jau ceturtā reize, kad Sākumskolas vecāku dome aicināja bērnus un vecākus ziedot savu brīvo laiku Viesturskolas teritorijas sakopšanai. Pirms talkas tikāmies ar direktores vietnieku saimnieciskajos jautājumos Ģirtu Gravu un uzzinājām, kādi darbi talkā veicami. Arī mums pašiem bija savi vērojumi par darāmo.

21. aprīļa rītā sākumskolas rotaļu laukumā sanākušos talkas dalībniekus uzrunāja skolas direktore Mudīte Grava, domnieki Ivars Tanomecis un Vita Lelle. Pēc tradīcijas veidojām katras klašu grupas foto. Katram bija sava darba vieta. Īpaša atbildība bija tiem tēviem, kuri pieteicās atjaunot šūpoles un slidkalniņa trepes, nozāģēt divus vecus, bojātus kokus.

Visi strādāja čakli, atbildīgi. Drīz vien skolas teritorijas attālākie stūrīši bija brīvi no metāla, stikla un plastmasas atkritumiem, kritušajiem zariem, pērnās zāles un koku lapām. Arī lauku virtuvē atbildīgi rosījās pavāres – Līga, Sandra, Ineta.

Kad darbs bija padarīts, arī zupa bija gatava. Mūsu skola šajā mācību gadā uzsākusi ceļu uz Eko skolas nosaukuma iegūšanu, tāpēc aicinājām talciniekus līdzi ņemt ne tikai darbarīkus, bet arī krūzīti, bļodiņu un karoti, nelietot vienreizlietojamos traukus. Pavāru darbs tika atalgots ar daudziem PALDIES.

Patīkami bija sestdienas vakarā Valmieras pašvaldības mājas lapā lasīt, ka vislielākais talcinieku skaits vērojams Viesturskolas apkārtnē. Tiešām, mūsu bija daudz – 101 bērns, 74 vecāki (arī vecmāmiņas un vectēvi), 11 mazie brāļi un māsa un 9 klašu audzinātājas. Kopskaitā – 195!

Kā pateicība par labi padarīto darbu ir atjaunotais rotaļu laukums, kur sākumskolas bērni var rotaļāties savā brīvajā laikā.

 

 

 

Sākumskolas vecāku domes vadītāja

Vita Lelle

Fotogrāfijas skatīt galerijā.

V Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls noslēdzies
2012. gada 23. aprīlī

Aizvadītās nedēļas nogalē Valmieras Viestura vidusskolā V Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivālā satikās  17 bērnu un jauniešu teātri. Žūrijas pārstāve režisore Dace Liepniece šo savstarpējo bagātināšanos nosauca par savdabīgu dvēseles talku, jo daudzas izrādes atklāj to, kāds ir mūsu laiks un jaunie cilvēki tajā, kāda ir viņu domu un jūtu pasaule. Ne tikai izvēlētajās mūsdienu autoru lugās, bet arī populāru klasiķu darbos. Jaunieši, kas darbojas teātrī, un viņu režisori saasināti jūt to, kas jādara , lai mūsu dzīve kļūtu labāka, lai sapņi pārvērstos īstenībā.

 Šī bija mazā jubilejas reize, jo Valmierā teātru festivāls notika piekto reizi. Viesturskolas „Sprīdītis” viesiem pusnaktī dāvāja īpašus gaismas mirkļus. Festivāla dalībnieki vērtē, ka šī tikšanās reize bija īpaša ar pozitīvo, labvēlīgo gaisotni un kopīgā garīgā spēka apzināšanos.

 Festivālā 22 izrādes vērtēja divas žūrijas. Lielā žūrija - režisores Dace Liepniece, Dace Jurka un dramaturgs Dainis Grīnvalds. Tā vērtējumā izteica atziņu, ka šobrīd teātra māksla jauniešiem ir ļoti nepieciešama. Tā aizrauj, liek domāt un analizēt mūsdienu dzīves piedāvātās situācijas.

 Aplausus un „Sprīdīša” apsveikumu saņēma visu izrāžu dalībnieki. Bija mirkļi, kad skatītāji īpašos patiesības atklāsmes brīžos piecēlās kājās, apliecinot savu sajūsmu. Ieguvēji festivālā bija visi dalībnieki, jo bija lieliska iespēja pieredzes apmaiņai. Lielā žūrija nomināciju un atzinību „Par spilgtu un radoši veiksmīgu lugas iestudējumu” piešķīra Jūrmalas Valsts ģimnāzijas teātrim(režisore D. Umbraško) par izrādi, kas veidota pēc V. Šekspīra lugas „Hamlets”, un Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu teātrim „Sprīdītis” (režisors R. Segliņš) par F. Molnāra lugas „Lilioms” iestudējumu. Katrs kolektīvs saņēma atzinību ar īpašu nomināciju. Dalībnieki no Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas – nomināciju par veiksmīgu tuvināšanos I. Ziedoņa daiļrades pasaulei, Valmieras pamatskolas teātris „Karamele” - par gaišas un harmoniskas pasaules radīšanu izrādē „Pasaule sēd uz velosipēda”. Valmieras 5. vidusskolas teātris - par doto ieskatu jauniešu dzīvē un aktieru spēlētprieku. Viesturieši izrādē „Skroderdienas Silmačos” – par aktierspēles azartu. Par labāko festivāla aktieri nominēts – Lilioma lomas tēlotājs Jānis Bērziņš („Sprīdītis”).

Bērnu žūrija arī noteica trīs, viņuprāt, interesantākās izrādes- Ogres kultūras centra teātra( režisors K. Lišmanis) H. Paukša lugas „Skatītāji” izrāde, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas teātra izrāde „Kaudzēm naudas” un Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu teātra „Sprīdītis” izrāde „Lilioms”.

Festivālā noslēdzās šīgada III bērnu un jauniešu lugu konkurss. Dramaturgs D. Grīnvalds pastāstīja, ka konkursam iesūtītas vairāk nekā 20 lugas, dažas vēl nepabeigtas. Autori priekšroku devuši psiholoģiskā žanra darbiem. Rakstot lugas, svarīgi ir tas, lai lugu rakstītāji sadarbotos ar režisoriem. Atzinību saņemt bija ieradusies jaunā autore Elīna Vecmane no Talsiem .

Festivāla izskaņā, kad skanēja Viesturskolas teātra klases audzēkņu aizsāktā I. Kalniņa „Lilioma” dziesma, tika teikts liels paldies vispirms izrāžu režisoriem, aktieriem un citiem teātru palīgiem. Festivāls Valmierā ir cerīgs rādītājs, ka Latvijā veidojas gudra, domājoša un aktīva jaunā paaudze, kas ļoti mīl teātri un dzīvi.

 

Māris Lapsiņš

Fotoattēli no festivāla teātra fotogalerijā

FESTIVĀLA LIELĀS ŽŪRIJAS NOMINĀCIJAS  sadaļā TEĀTRIS >>> Jaunumi

V Latvijas Bērnu un jauniešu teātru festivāls „... un es iešu un iešu!”
2012. gada 20. aprīlī

Vairāk informācijas teātra "Sprīdītis" lapā.

Dabaszinību pasākumi mūsu skolā!
2012. gada 17. aprīlī

Ir pienācis pavasaris un mūsu skolā atkal klāt ir Dabaszinību nedēļa. Šogad piedalīsimies gan skolas organizētajos pasākumos, gan arī Vidzemes reģiona un Valsts organizētajos pasākumos.

Datums

Pasākums

Dalībnieki

Skolotājs

16.04.12

Vidzemes reģiona 4. - 9.klašu izglītojamo pētniecisko darbu konkurs

Roberts Alliks 9.b kl.

“Skaņa un tās izolācija”

Z.Baldone

17.04.12

Vai es zinu, ka ...

9.a klase

Z.Baldone

18.04.12

Izstāde “Mēs mācāmies un pētām”

5. - 12.klases

S.Balode, S.Allika

18.04.12

„Pasaule zem mikroskopa”

4.a klase

I.Verovkina

18., 19. 04.12

Prezentācija “Laiks risinājumiem” par darbību “Pasaules jauniešu ūdens parlamentā Marseļā”.

12.c kl. skolniece Signe Pētersone

11.klases

I.Verovkina

20.04.12

Vidzemes zonas komandu sacensības “Vienoti vidē”

6.klašu komanda

S.Balode

20.04.12

Valmieras pilsētas un Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas,

Naukšēnu, Rūjienas novadu

8. - 9. klašu komandu olimpiādes fizikā 2011./2012. m. g.

8. - 9.klašu komanda

Z.Baldone

A.Millers

21.04.12

Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana Valstī.

10.b klases skolniece Rūta Kalniņa „Galvanisko elementu ietekme uz artēmijām”

M.Liepiņa

23.04.12

Vai es zinu, ka ...

9.b klase

Z.Baldone

24.04.12

7., 8.stundā –  komandu olimpiāde Latvijas ģeogrāfijā.

9.klašu komandas

S.Balode

25.04.12

7., 8.st. - komandu sacensības “Ķīmijas viktorīna”

8. - 11.klašu komandas

S.Allika

R.Spunģe

25.04.12

6., 7.st. – 5.klašu komandu sacensības dabaszinībās

Divas komandas pa tirm cilvēkiem no katras piektās klases

M.Liepiņa

26.04.12

7., 8.st. - Ķīmijas eksperimentu paraugdemonstrējumi 8.klasēm.

Dagnis Jemsis

Anete Ozola

S.Allika

R.Spunģe

26.04.12

7., 8.st. – komandu sacensības bioloģijā

Divas komandas pa tirm cilvēkiem no katras septītās klases

M.Liepiņa

27.04.12

Valmieras pilsētas, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas novadu vidusskolu komandu olimpiādes fizikā 2011./2012.m.g.

10. - 12.klašu divas komandas. Organizē mūsu skola.

Z.Baldone

A.Millers

 

Ir iespējamas izmaiņas, par kurām informēs dabaszinību skolotāji.

Konkurss „Viesturietis un Viesturiete”
2012. gada 23. aprīlī

Sveicam "Viesturietis un Viesturiete `2012" titula ieguvējus Martu Tamani un Jāni Bērziņu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominācijas "Skatītāju simpātija" ieguvējus Elīzu Aneti Kaužēnu un Jāni Bērziņu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominācijas "Interneta balsojuma uzvarētājs"  ieguvējus Elīzu Aneti Kaužēnu un Henriju Barviķi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotomirkļus no pasākuma skatīt galerijā