Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

PIEDALĀMIES SEMINĀRĀ -DISKUSIJĀ PAR BRĪVPRĀTĪGO DARBU
2012. gada 3. oktobrī

              Karjeras izglītības darba ietvaros otrdien 2. oktobrī mēs, viesturieši, piedalījāmies „Brīvprātīgo Brigādes” aktivitātē – seminārā diskusijā, kas notika Valmierā – Valmieras Valsts ģimnāzijā. Diskusijas vadītājs TV žurnālists Uģis Joksts sarunā centās noskaidrot jauniešu viedokli par to, kas ir brīvprātīgais darbs. Tas nozīmē strādāt par brīvu, iegūt zināšanas un pieredzi, strādāt sabiedrības labā, noskaidrojot iespējas, ko varam, vai arī pārliecinoties , ko nevaram. Piedaloties var uzkrāt jaunu darba pieredzi, darot labus darbus, kas dod dzīves piepildījumu. Tika aplūkotas arī brīvprātīgā darba iespējas Valmierā, uz ko tas vērsts – karjeru, sabiedrības labumu vai praktisko pieredzi.

             Šajā aktivitātē piedalījās „Dikļu pils” šefpavārs, Valmieras Viestura vidusskolas absolvents, Valters Zirdziņš, kas dalījās iespaidos par savu pieredzi brīvprātīgā darba iespējās un apgalvoja, ka šādas  darba formas dod milzīgu profesionālu gandarījumu, jo var iepriecināt ļaudis, darot labu bez atalgojuma, tādā veidā uzlabojot arī savas dzīves kvalitāti. Eiropas Studentu Organizācijas brīvprātīgā ar trīs gadu pieredzi Taņa, izsakot savu viedokli, akcentēja, ka vajag darīt to, kas patīk, darīt to un izbaudīt katru dienu, un pats galvenais - nebaidīties darīt. Taņa informēja par iespēju piedalīties brīvprātīgo darbu konkursā. Informācija pieejama draugiem.lv/brivpratigodarbs . Var pieteikties līdz š. g. 16.novembrim.Savukārt dīdžejs Guntis savu hobiju pārvērtis par profesiju, un viņš pašreiz ir lielākas Latvijas gaismas un atskaņošanas kompānija IT nodaļas vadītājs. Viņa karjeras izaugsmes noteicošais faktors  bijis brīvprātīgais darbs, organizējot nelielā pagasta dažādas brīvprātīgas aktivitātes.

              Arī mūsu skolas 12.c klases skolnieces Lauma Pujāte un Marta Tamane aktīvi iesaistījās diskusijā un dalījās pieredzē par savu brīvprātīgā darba pieredzi 2011. / 2012.m. g. skolas projektu nedēļas laikā, strādājot Vidzemes slimnīcas sociālās aprūpes nodaļā. Lauma darbu turpināja vasaras periodā kopā ar klasesbiedru Jāni Bērziņu. Viņu nākotnes sapņi, karjeras izaugsme saistās ar ārsta profesijas izvēli, tātad studijām Rīgas Stradiņa Universitātes Ārstniecības fakultātē. Marta vasaras periodā piepildīja savu sapni – rūpējās par dzīvniekiem,  brīvprātīgi kopjot zirgus.

              Lielu paldies mūsu skolas skolēniem par nesavtīgo darbu izteica Vidzemes slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Benita Brila un sociālās aprūpes nodaļas vecākā māsa Inta Sīka. Viņas aicināja citus pievienoties šiem jauniešiem. Aprūpes nodaļas pacienti ļoti gaida jauniešus ciemos. Benita Brila aicināja jauniešus palīdzēt veikt slimnīcas pacientu aptauju, palīdzot aizpildīt aptaujas anketas.

Visus interesējošos jautājumu varat uzdot www.jaunatneslietas.lv, brivpratigais2012@gmail.com

Informācijas avoti :

http://brivpratigais.lv/datubaze, http://www.esilabs.lv/brivpratigais, http://www.brivpratigajiem.lv http://www.twitter.com/brivpratigajiem, http://www.brivpratigajiem.lv http://www.twitter.com/brivpratigajiem, http://valmiera.lv/zina/par-valmieru/bri....,   brivpratigais2012@gmail.com http://www.jaunatne.gov.lv/index.php/rak......

 Pasākumu organizēja portāls www.prakse.lv.

VVV Karjeras izglītības darba metodiķe Daiga Stalšāne

SPORTA JAUNUMI SĀKUMSKOLĀ
2012. gada 2. oktobrī


              Valmieras Viestura vidusskolas
sākumskolas komanda Valmieras pilsētas un starpnovadu skolēnu sporta spēlēs rudens krosā 26. septembrī izcīnīja 1. vietu.

             Komandā startēja :

Anna Brode, Roberts Vimba-ind. 2. vieta., Dāvids Āboliņš - ind. 3. vieta, Edgars Gredzens, Klāvs Klapars, Jēkabs Ločmelis, Toms Virpačevs, Elvijs Škoba.

             Apsveicam uzvarētājus!

      Olimpskā diena sākumskolā

             28.septembris VVV sākumskolā sākās ar satraukumu- Olimpiskā diena arī mazajiem viesturiešiem  Plkst. 10.00 visi 1.- 4. kl. skolēni ņipri vingroja rīta rosmes vingrojumus.
Pēc vingrošanas sen nebijis skolas pasākums- rudens kross skolas skaistajā parkā.
Ar skaļiem saucieniem un uzmundrinājumiem katra klase juta līdzi savējiem krosistiem un nūjotājiem.
Skolas krosā labākos rezultātus uzrādīja :


1. klašu grupā
1. vieta-Norai Osvaldei, Dāvidam Danielam Liepiņam
2. vieta-Sinonai Dreimanei, Rihardam Bērziņam
3.vieta-Lindai Samantai Ignatei, Renartam Stiģim, Ralfam Eduardam Vanagam

2. klašu grupā
1. vieta-Samantai Bērziņai, Mikum Ābelem , Tomasam Bāliņam
2.vieta-Annijai Krieviņai, Danielam Dzenim, Eduardam Krūskopam, Kristapam Vingrim
3. vieta-Līvai Lizetei Glāzerei, Tomam Emīlam Liepam, Tomam Ādmīdiņam


  3. klašu grupā
1.vieta-Vendijai Vaskai, Tomam Rozenbergam
2.vieta-Elīnai Celmiņai, Kārlim Murīsam , Jēkabam Ločmelim
3. vieta-Annai Brodei, Emīlijai Melānijai Fimbauerei, Dāvidam Āboliņam, Dāvim Daugišam

4.klašu grupā
1.vieta-Montai Vimbai, Kārlim Liepiņam
2. vieta-Vanesai Stankevičai, Indulim Siliņam

3. vieta-Evelīnai Jeručenokai, Kristīnei Briselei, Linardam Vanagam


Paldies klašu kolektīviem un audzinātājām par aktīvu piedalīšanos Olimpiskajā dienā !

                                                                                                       Sporta skolotāja Māra Goba

1. -5. KLAŠU SACENSĪBAS DAMBRETĒ
2012. gada 19. septembrī

18.septembrī Valmieras jaunatnes centra „Vinda” Prāta spēļu programmas vadītājs Uldis Ābeltiņš organizēja Valmieras Viestura vidusskolas 1. -5. klašu skolēnu mācību gada ievadsacensības 64 lauciņu dambretē.


1. un 2. vietu dalīja Elvis Trauliņš 5. c un Toms Virpačevs 3. a, 3. vietā Roberts Birzgalis 5. c – visi saņēma   balvas - rokas pulksteņus.

Savā klašu grupā labākie bija:

2. klasēs – Ralfs Kalniņš, Ralfs Rafaels Lapinskis, Dāvis Eliass Mencis, Elīza Lezdiņa, Andrejs Kuhto,

3. klasēs – Toms Virpačevs, Sandijs Šmits, Dāvis Rektiņš, Alvis Miglavs, Kristians Romaņenko, Roberts Purmalis,

4. klasēs - Amanda Dārta Kakse, Krišs Briedis,

5. klasēs - Elvis Trauliņš, Roberts Birzgalis.

PALDIES par atbalstu audzēkņu prāta pilnveides veicināšanā 2. a, 2. b, 3 .a, 4.c un 5. c klašu audzinātājām!

Foto no pasākuma galerijā.

 

Uzmanību interesentiem!

Treniņi prāta spēlēs notiek otrdienās 105. kabinetā un trešdienās 118. kabinetā no plkst. 13. 30 līdz 15.00

Dzejas stunda 2012 Viesturskolā
2012. gada 13. septembrī

Šogad Dzejas dienas stundā Valmieras Viestura vidusskolā viesojās Jēkabpils dzejniece un gleznotāja, 2011. gada literārās gada balvas ieguvēja Ruta Štelmahere.  Vispirms viņa ieinteresēja ar savu dzīves ceļu pretī mākslas pasaulei. Tas sācies pavisam vienkārši – no vēlēšanās stāstīt pasakas, runāt dzejoļus, prast sevi radoši izteikt. Dzimtajā pilsētā Jelgavā viņa iestājās literārajā pulciņā, kas deva vērtīgus pirmos impulsus un rosināja tālāk ielūkoties daudzveidīgajā mākslas pasaulē. Sava loma te arī skolotājiem – īpaši Lietišķās mākslas vidusskolā. Pateicoties dažādiem liktenīgiem dzīves piedāvājumiem un pagriezieniem, Ruta Štelmahere šobrīd ir pazīstama māksliniece. Viņa 2001. gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmiju, kur ieguvusi maģistra grādu. Dzejas stundas klausītāji varēja vērot uz Viesturskolas skatuves ekrāna savdabīgās autores gleznu reprodukcijas.

Dzejniece ar lielu pateicību atceras visus labos cilvēkus, kas viņai palīdzējuši atrast ceļu uz neatkārtojamo radošo domu un ideju pasauli. Literatūrā – Ā. Elksne, M. Čaklais, J. Rokpelnis, M. Salējs un daudzi citi dzejnieki, kas konsultējuši, vērtējuši un iedrošinājuši. Savukārt glezniecībā – A. Naumovs un K. Zariņš. Liela nozīme viņas dzīvē ir paaudžu saitēm, draugiem, ar kuriem viņa satikusies īstajā laikā un vietā. Īpaši Ruta Štelmahere uzrunāja tos skolēnus, kuri raksta dzeju. Viņa aicināja nopietnāk pievērsties rakstīšanai, nebaidīties atklāt sevi dzejā un meklēt konsultantus, kas palīdzētu sākuma grūtībās.” Mēs esam šajā dzīvē, lai viens otram palīdzētu, jo cilvēks ir vislielākā vērtība un bagātība šajā pasaulē” – šī atziņa dzejniecei vienmēr liekas vissvarīgākā. Tā ieskanējās viņas lasītajos, vēl nepublicētajos dzejoļos. Savukārt nenopietnākas, ironiskas pārdomas par apkārtējo pasauli ieskanējās sirreālistiskajos dzejoļos no krājuma „Klēpis”. Klēpis, viņasprāt, ir drošā bērnības pasaule vecāku paspārnē. Diemžēl pienāk brīdis, kad katram cilvēkam tā ir jāzaudē. Paliek vien Dieva klēpis ...

Un nobeigumā dažādie jauniešu jautājumi par dzīvi, literatūru un mākslu. Dzejniece pati ir ilustrējusi savus dzejoļu krājumus, veidojot tajos abstraktus zīmējumus. Viņa uzskata, ka tiešas asociācijas zīmējumos šajā reizē neder. Tikšanās apliecināja, ka Ruta Štelmahere ir neparasta dzejniece, jo viņas radošajā pasaulē liela nozīme ir arī gleznām. Šīs mākslas viena otru lieliski papildina.

 

 Māris Lapsiņš

Viesturietis - olimpietis!
2012. gada 9. septembrī

A P S V E I C A M

 

 

DIVKĀRTĒJO

BMX OLIMPISKO ČEMPIONU,


VALMIERAS

VIESTURA VIDUSSKOLAS

2006. GADA IZLAIDUMA

ABSOLVENTU

 


M Ā R I   Š T R O M B E R G U

AR LONDONAS OLIMPIĀDES ZELTA MEDAĻAS IEGŪŠANU!

 

VIESTURIEŠI

 Foto: f/a F64