Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

V Latvijas Bērnu un jauniešu teātru festivāls „... un es iešu un iešu!”
2012. gada 20. aprīlī

Vairāk informācijas teātra "Sprīdītis" lapā.

Dabaszinību pasākumi mūsu skolā!
2012. gada 17. aprīlī

Ir pienācis pavasaris un mūsu skolā atkal klāt ir Dabaszinību nedēļa. Šogad piedalīsimies gan skolas organizētajos pasākumos, gan arī Vidzemes reģiona un Valsts organizētajos pasākumos.

Datums

Pasākums

Dalībnieki

Skolotājs

16.04.12

Vidzemes reģiona 4. - 9.klašu izglītojamo pētniecisko darbu konkurs

Roberts Alliks 9.b kl.

“Skaņa un tās izolācija”

Z.Baldone

17.04.12

Vai es zinu, ka ...

9.a klase

Z.Baldone

18.04.12

Izstāde “Mēs mācāmies un pētām”

5. - 12.klases

S.Balode, S.Allika

18.04.12

„Pasaule zem mikroskopa”

4.a klase

I.Verovkina

18., 19. 04.12

Prezentācija “Laiks risinājumiem” par darbību “Pasaules jauniešu ūdens parlamentā Marseļā”.

12.c kl. skolniece Signe Pētersone

11.klases

I.Verovkina

20.04.12

Vidzemes zonas komandu sacensības “Vienoti vidē”

6.klašu komanda

S.Balode

20.04.12

Valmieras pilsētas un Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas,

Naukšēnu, Rūjienas novadu

8. - 9. klašu komandu olimpiādes fizikā 2011./2012. m. g.

8. - 9.klašu komanda

Z.Baldone

A.Millers

21.04.12

Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana Valstī.

10.b klases skolniece Rūta Kalniņa „Galvanisko elementu ietekme uz artēmijām”

M.Liepiņa

23.04.12

Vai es zinu, ka ...

9.b klase

Z.Baldone

24.04.12

7., 8.stundā –  komandu olimpiāde Latvijas ģeogrāfijā.

9.klašu komandas

S.Balode

25.04.12

7., 8.st. - komandu sacensības “Ķīmijas viktorīna”

8. - 11.klašu komandas

S.Allika

R.Spunģe

25.04.12

6., 7.st. – 5.klašu komandu sacensības dabaszinībās

Divas komandas pa tirm cilvēkiem no katras piektās klases

M.Liepiņa

26.04.12

7., 8.st. - Ķīmijas eksperimentu paraugdemonstrējumi 8.klasēm.

Dagnis Jemsis

Anete Ozola

S.Allika

R.Spunģe

26.04.12

7., 8.st. – komandu sacensības bioloģijā

Divas komandas pa tirm cilvēkiem no katras septītās klases

M.Liepiņa

27.04.12

Valmieras pilsētas, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas novadu vidusskolu komandu olimpiādes fizikā 2011./2012.m.g.

10. - 12.klašu divas komandas. Organizē mūsu skola.

Z.Baldone

A.Millers

 

Ir iespējamas izmaiņas, par kurām informēs dabaszinību skolotāji.

Konkurss „Viesturietis un Viesturiete”
2012. gada 23. aprīlī

Sveicam "Viesturietis un Viesturiete `2012" titula ieguvējus Martu Tamani un Jāni Bērziņu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominācijas "Skatītāju simpātija" ieguvējus Elīzu Aneti Kaužēnu un Jāni Bērziņu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominācijas "Interneta balsojuma uzvarētājs"  ieguvējus Elīzu Aneti Kaužēnu un Henriju Barviķi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotomirkļus no pasākuma skatīt galerijā

Valsts labāko oratoru trijniekā
2012. gada 2. aprīlī

31. martā Rīgā notika valsts publiskās runas angļu valodā finālkonkurss par tēmu "Galva vai sirds". Konkursa organizators ir Angļu Valodā Runājošā Apvienība Latvijā, kuras mērķis ir radīt globālu sapratni ar angļu valodas palīdzību.

14 jaunieši pārstāvēja Latvijas novadus un Rīgu. No Vidzemes konkursā piedalījās mūsu Sindija Virse (11.b) un Cēsu Valsts ģimnāzijas pārstāve.

 

Lepojos ar Sindijas teicamo uzstāšanos un sīvā konkurencē izcīnīto godpilno 3. vietu valstī.

 

Līvija Kraukle

angļu valodas skolotāja

Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu rezultāti Valmieras un starpnovadu krievu valodas (svešvalodas) konkursos un olimpiādēs 2011. / 2012. m. g.
2012. gada 26. martā

9.kl. olimpiāde

1.vieta  Maijai Sīmanei(9.b)

 

10.-12.kl.olimpiāde

2.vieta  Rūtei Šatrovskai(10.a)

 

Publiskās runas konkurss “Es piedzimu laikā”

Aijai Mežulei(11.c) 3.pakāpes diploms Valmieras pilsētas un novadu posmā; Atzinība un specialā balva no Francijas vēstniecības Valsts posmā

 

6.-8.kl. konkurss “Добро пожаловать в страну Русский язык”

Zīmējumu konkursā “Krievu tautas pasakas”

2.vieta  Sabīnei Gailītei(6.b)

 

7.kl. konkursā “Krievu tautas pasakas iestudējums”

2.vieta  7.kl. skolēniem: Lindai Ingeborgai Kronbergai, Ričardam Kronbergam, Monikai Oļehai, Diānai Putniņai, Janai Smiltenai, Simonai Šmidtei(7.a), Helēnai Dreimanei, Tomam Īzaram,  Unai Plešai, Šaienai Elijai Polei, Samantai Vērdiņai(7.b)

 

8.kl. komandu konkursā

3.vieta  Renāram Grantiņam, Eduardam Fjodorovam, Aldim Sāram (8.a), Danielam Urbanovičam(8.b)

 

10.-12.kl. jauno izpildītāju konkurss “Просто по-русски”  Vokālajā konkursā

1.vieta Tomam Cērūzim(12.a)

 

Teatrālo priekšnesumu konkursā

1.vieta 10.a kl.:Kristai Biseniecei, Annai Paulai Gruzdiņai, Renātei Hānei, Sarmītei Maļiņinai, Evitai Ramatai, Signei Sēnei, Munisei Šukstai, Kitijai Santai Tomsonei, Martai Veldrei, Anetei Montai Volksonei, Elvitai Ceijerei

SVEICAM UN LEPOJAMIES AR PANĀKUMIEM!

Krievu valodas skolotājas