Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Viesturiešu tikšanās ar Valsts prezidentu skautu nometnē „Raibais rudens”
2010. gada 5. novembrī

No 28. līdz 31. oktobrim Līgatnes novada „Piesēnos” notika Rīgas 1. skautu un gaidu vienības nometne „Raibais rudens”. Tajā piedalījās vairāk nekā 70 dalībnieki no Rīgas un Valmieras. Viesturiešus nometnē pārstāvēja Ričards Kronbergs, Pēteris Murīss, Pēteris Gredzens, Emīls Žugs, Henrijs Barviķis un Eduards Johansons.

 


Nometnes ietvaros skautiem un gaidām notika nodarbības par pajumtes , tas ir, zemnīcas būvēšanu, tika rīkots pārgājiens, kā arī piedzīvojumu spēles un citas aktivitātes.

 

Pirmo reizi skautu un gaidu nometnē viesojās arī Valsts prezidents Valdis Zatlers. Viņš ar nometnes dalībniekiem pie kopīga ugunskura diskutēja par katra cilvēka iespējām būt noderīgam un uzticīgam Latvijai, uzsverot to, ka ikvienam ir svarīgi apzināties jēdziena dzimtene nozīmi un ka jāprot ar to lepoties.

 

 

Valsts prezidents akcentēja domu, ka ikvienam, arī skautiem un gaidām, ir būtiski mācīties un pilnveidot savu personību – attīstīt sevī tādas īpašības kā izpalīdzību, draudzīgumu, atsaucību, drosmi. Arī apgūt noderīgas prasmes – zināšanas par dabu un dzīvi dabā, iepazīt tautas paražas un sekot tradīcijām.

 

Viņš uzsvēra arī to, ka ir būtiski dzīvot ar domu, ka Latvija „ir mana zeme, vienīgā īstā, kur varu justies kā mājās, un meklēt iespējas te mācīties un likt lietā savus talantus, spējas un prasmes”. Valdis Zatlers aicināja skautus un gaidas būt par paraugu citiem, saudzējot vidi, izmantojot zināšanas, lai sniegtu palīdzīgu roku tiem, kuri nokļuvuši grūtās situācijās.

 

 

Savukārt nometnes dalībnieki aktīvi iesaistījās sarunā ar Valsts prezidentu un interesējās par Valda Zatlera domām par latvietību, par lielo atbildību viņa darbā. Emīls Žugs, viens no aktīvākajiem sarunu biedriem, no prezidenta kā balvu saņēma grāmatu „Latvijas ģerboņi”. Viņam tā jau bija otrā tikšanās ar prezidentu. Iepriekšējā  reize bija 2009.gada 10.jūnijā Rīgas pilī, kur Emīls par aktīvu līdzdalību skautu kustībā  kā balvu saņēma prezidenta pildspalvu.

 

Jaunieši atzina, ka šādas nometnes viņiem ļauj satikt savus draugus un būt ar tiem kopā, iegūt jaunus iespaidus un atziņas. Arī Valsts prezidents Valdis Zatlers atzina, ka katra šāda tikšanās ar skautu un gaidu aktīvistiem rada viņā prieku un idejas par jaunām sadarbības iespējām.

 

Raksts prezidenta kancelejas mājas lapā:

http://www.president.lv/pk/content/?art_id=16280

 

Foto: http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=601…

 

Video: http://www.youtube.com/user/presidentlv

Fosforam - stop!
2010. gada 5. novembrī

Ar Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā atbalstu no 30. septembra līdz 2. oktobrim Jūrmalā norisinājās starptautiska konference „ Fosforam-stop!”. Konference noslēdza un apkopoja pieredzi, ko ieguvuši skolotāji un skolēni , strādājot projektā Zviedrijā, Polijā, Lietuvā, Latvijā, Krievijas Kaļiņingradas un Sanktpēterburgas reģionos. Latviju konferencē pārstāvēja Galēnu un Kurmenes pamatskolas, Skaistkalnes, Vārkavas  un  Valmieras Viestura vidusskolas. Konferences laikā visiem projekta dalībniekiem tika dota iespēja prezentēt savu darbošanos projektā.

 

Lasīt vairāk sadaļā PROJEKTI

Piektklasnieki iepazīst ES
2010. gada 5. novembrī

Rudens brīvlaikā 5.klašu skolēni apmeklēja Valmieras integrēto bibliotēku, lai piedalītos grāmatas "Draugi un ES" atvēršanas svētkos. Kopā ar grāmatas autori S.Sprūžu un bibliotekāri L.Dreimani risinājām interesantus uzdevumus un atbildējām uz jautājumiem par visām ES dalībvalstīm.

 

Sīvā cīņā meiteņu un zēnu komandas centās ātri uzminēt 20 dažādu ES valstu grāmatu varoņus, attapīgi un veikli izmantojot informāciju izstādes grāmatās.

 

5.klašu skolēni saka paldies par jauko tikšanos, iegūto vērtīgo informāciju, balvām un katra īpašumā saņemto jauno grāmatu "Draugi un ES".

Hei, tie esam mēs!
2010. gada 19. oktobrī

14. un 15.oktobrī ar atraktīviem priekšnesumiem un bilžu video norisinājās pirmais rudens pasākums 5.-8.klasēm „Hei, tie esam mēs!”.

 

5.-6.klašu vakarā kolektīvi iepazīstināja skolas biedrus ar saviem talantiem-  ar dziesmas, dejas, kustību teātra palīdzību, pastāstot par saviem vaļaspriekiem, rakstura iezīmēm, vārda nozīmi un skaidrojumu. Uzzinājām, cik dažs labs kolektīvs kopumā ir gaŗš un smags. Izskanēja arī vienotie kolektīvu moto.

 

Savukārt, 7.-8.klašu vakarā, kas bija veidots kā neliels filmu vakars, skatījāmies  asprātīgi veidotos bilžu video par kolektīvu dzīvi skolā un ārpus tās.

 

Vētrainus aplausus izpelnījās vakara veidotāju 9.klases skolnieču Ievas un Rūtas sagatavotā īsfilmiņa, kā rīkoties dažādās situācijās skolas ikdienā.

 

Ceram, ka pēc šī  sapazīšanās un atkalredzēšanās vakara uzsmaidīsim viens otram draudzīgāk, atcerēsimies vairāk kādu skolas biedru vārdus, aizraušanos , jauko dziedājumu vai dejas soļus kopīgajā Disko ballītē.

Skolotāju diena 2010
2010. gada 19. oktobrī

8. oktobrī Valmieras Viestura vidusskolā notika tradicionālā Skolotāju dienas atzīmēšana. 12. klašu skolēni pēc senas tradīcijas vadīja stundas pārējās klasēs. Pēc tam par savu pieredzi un iespaidiem stāstīja skolotājiem kopīgā tikšanās reizē aktu zālē. Tur arī klašu pārstāvji sirsnīgi sveica skolas pedagogus. Skolotāju dienas svinībās piedalījās arī bijušais ilggadīgais skolas direktors Ivars Briedis. Viņu sveikt 70. dzimšanas dienā bija ieradušies Igaunijas Republikas Vjandras ģimnāzijas pārstāvji, reizē pateicoties par ilgajiem draudzības gadiem. Viņi, iepazīstoties ar jauno skolas direktori Mudīti Gravu, izteica cerību par sadarbības turpināšanu un paplašināšanu nākamajos gados. 

 

Jaunums šogad bija tas, ka 8. oktobrī uz dažām stundām skolā pastāvēja un vēsturē iekļuva trīs radošas, ar izdomu bagātas klases – teātra klase, mūzikas klase un dejošanas klase. Par to audzēkņiem kļuva Viesturskolas pedagogi. Pēc mākslinieciskām un sirsnīgām vidusskolēnu apsveikuma dziesmām šo trīs klašu audzēkņi sniedza atraktīvus priekšnesumus – mūsdienīgu variāciju izrādi par Andersena  pasakas tēmu, temperamentīgi daudzbalsīgu R. Paula dziesmas izpildījumu un ļoti kolorītu latviešu tautas dejas modernu interpretāciju ar solo iznācieniem.