Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Sveicam 5.-8. klašu skolas matemātikas olimpiādes uzvarētājus!
2012. gada 8. februārī

 1. vieta

ELIZABETE LOČMELE   (5.A klase)

ARMANDS DUKURS   (6.B klase)

RŪDOLFS STRAZDĪTS  ( 7.A klase)

KRISTAPS KUKAINIS   (8.B klase)

 2.vieta

IEVA MADARA GLAVECKA  (5.A klase)

KRIŠJĀNIS PUNDURS   (6.C klase)

TOMS KOKENBERGS   (7.A klase)

EDUARDS FJODOROVS   (8.A klase)

 3.vieta

SANDIJA VASIĻJEVA   (5.B klase)

EVELĪNA NIEDRĪTE   (5.C klase)

BETIJA STANKEVIČA   (5.A klase)

SABĪNE GAILĪTE   (6.B klase)

SIMONA ŠMIDTE   (7.A klase)

TOMS BUŠMANIS   (8.A klase)

 Atzinība

EMĪLIJA DĀRTA SKĀDULE   (5.C klase)

ROBERTS ARTIS KĻAVIŅŠ   (5.A klase)

ALĪNA LĪNA SKALBE   (5.C klase)

EROSS VERGINS   (5.C klase)

IEVA LIEPIŅA   (6.B klase)

MĀRCIS RULLIS   (7.B klase)

RĒZIJA ĶILLA   (7. A klase)

KRISTĪNE VIŠŅEVSKA   (8. A klase)

ALISE RAZMINOVIČA   (8. A klase)

TOMS TETERIS   (8.B klase)

Olimpiāde notika 25. janvārī.  Piedalījās 55 skolēni.

Matemātikas skolotāju MK.

Brašā bruņurupuča ceļojums ir sācies
2012. gada 1. februārī

Otrdien, 31. janvārī , Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu Tautas teātrī „Sprīdītis” notika šīgada pirmā pirmizrāde. Šoreiz savu jauniestudējumu Pētera Brūvera dziesmuspēli „Brašā bruņurupuča ceļojums” parādīja paši jaunākie teātra dalībnieki -5. un 6. klašu skolēni. Kā atzina ilggadīgie teātra skatītāji un atbalstītāji, 12. klašu aktieru grupai ir izveidojusies spēcīga maiņa ar īpašām muzikālām dotībām.

Teātrī „Sprīdītis” pēdējos gados ļoti iecienītas ir muzikālas izrādes. Arī šoreiz izvēle nav nejauša: izrādē skan savdabīgas Valda Zilvera dziesmas ar Pētera Brūvera tekstiem. Iestudējuma dalībnieku vidū ir daudz mūzikas skolas audzēkņu. Tas radīja iespēju pirmoreiz veidot izrādi, kurā dalībnieki tieši dzied uz skatuves bez ieraksta palīdzības. Tas uzliek papildus slodzi jaunajiem aktieriem. Sadarbībā ar skolas mūzikas skolotāju Ilzi Jansoni ir izveidota jauna, spilgta muzikāla izrāde.

Dziesmuspēle domāta jaunāko klašu skolēniem. Tajā ievīti pasaku un mitoloģijas motīvi – ilgas pēc brīnuma piepildīšanās, ticība pārmaiņu iespējamībai un labā uzvarai. Izrādi skatīties var arī citu paaudžu skatītāji, jo tajā risinātas problēmas, kas šobrīd ir aktuālas daudziem – neticības pilns skatījums uz nākotni, labo darbu trūkums, lai sasniegtu radikālas pārmaiņas dzīvē. Izskan arī brīdinājums, ka, zaudējot  "acu gaišumu", mūsu ir palicis pavisam maz un mēs esam kļuvuši bailīgi un iesīkstējuši savos uzskatos.

Autors Pēteris Brūveris, savijot savā darbā dzejas un prozas tekstus, aicina pārvarēt visus šķēršļus un ļauno spēku pretestību, paveicot vismaz septiņus labus darbus. Izrādes izskaņā galvenā varoņa bruņurupuča Bruņa paveiktais apliecina, ka ir iespējama Baltijas bruņurupuču sapulcē izvirzītā vīzija – pārvarēts sastingums domāšanā un rīcībā. Tātad izskaņa pozitīva, jo tā ir pasaka ar laimīgām beigām.

Režisors Roberts Segliņš saka, ka šoreiz lomu sadalījumu galvenokārt ietekmēja skolēnu dziedāšanas prasme. Tas attaisnojās, jo, izpildot trāpīgās dziesmas,  izdodas labāk atklāt sava tēla būtību un saistīt skatītāju interesi. Vislielākā loma ir bruņurupucim Brunim, kas dodas meklēt Baltās Govs brīnumpienu. Ceļotāja lomā labi iejūtas Alise Beatrise Bugakova (5. c kl.) Interesanti izveidojušies arī citi izrādes tēli: Krūmuvējš vadātājs – Sabīne Gailīte (6. b kl.), Zaķenīte Maķenīte ar vīru – Elza Grīva (5. a kl.), Krišjānis Brūnais (6. a kl.) , Antilope balerīna – Evelīna Luīze Lapiņa (6. b kl.). Arī pārējo lomu tēlotāji ir devuši ievērojamu ieguldījumu izrādes kopnoskaņas veidošanā. Kustību konsultante izrādē ir Lelde Feldmane. Prasme brīvi kustēties, reizē dziedāt un runāt tekstu, iejūtoties tēlā, izrādās īsts "cietais rieksts" daudziem aktieriem. Taču ar katru mēģinājumu un izrādi tas izdodas arvien labāk.

Aicinām visus teātra skatītājus uz Valmieras Viestura vidusskolu iepazīties ar jaunāko skolēnu teātra „Sprīdītis” iestudējumu – muzikālo izrādi „Brašā bruņurupuča ceļojums”.

Māris Lapsiņš

Sveicam latviešu valodas olimpiādes uzvarētājus
2012. gada 31. janvārī

Latviešu valodas olimpiādes uzvarētāji skolā:

1. vieta     Linda Caunīte 11.a kl.

            Annika Rozīte 12.b kl.

            Elīza Anete Kaužēna 12.c kl.

2. vieta     Laila Signe Trezūna 11.b kl.

            Liene Drevinska 12.a kl.

3. vieta     Lauma Pujāte 11.c kl.

            Kristīne Liepiņa 12.c kl.

Atzinība     Kitija Berga 11.a kl.

 Paldies visiem 18 olimpiādes dalībniekiem,latviešu valodas skolotājiem!


Valmieras pilsētas un novadu apvienības 8. – 9. klašu latviešu valodas olimpiādes otrajā posmā:

8.a klases skolniecei Undai Ķipurei  1. vieta.

Ļoti sīvā konkurencē , zaudējot 1. vietas ieguvējai tikai pusotru punktu,

9. klašu grupā atzinība Adelei Jākobsonei (9.b klase).

Tikai puspunkts mazāk Dāvim Punduram (9.a klase).

 

Pateicamies skolēniem par ieguldīto darbu un lepojamies ar sasniegumiem.

 

Latviešu valodas skolotāju met. kom.


Noskaidroti konkursa „ZAAO pastkarte” laureāti.
2012. gada 30. janvārī

Noslēgusies SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO) vides projekta „Cilvēks vidē” ietvaros organizētā konkursa ''ZAAO pastkarte'' darbu vērtēšana. Konkursa mērķis bija pievērst uzmanību atkritumu apsaimniekošanas problēmām un aktuālajiem jautājumiem. Šajā mācību gadā radošos darbus iesniedza 30 pirmsskolas izglītības iestādes un 37 vispārizglītojošās skolas no Ziemeļvidzemes reģiona. Tika saņemti vairāk kā seši simti bērnu zīmējumi.

Savukārt, skolu grupā labākos darbus iesniedza Artis Doroškēvičs no Alojas novada Ozolmuižas pamatskolas, Dina Palsa no Pārgaujas novada Straupes pamatskolas, Kristaps Bārups no Priekuļu novada Priekuļu vidusskolas, Līva Katrīna Pavārnieka no Valkas novada Ērģemes pamatskolas, Madara Kantiševa no Mālpils novada Mālpils vidusskolas, Ralfs Ūdris no Valmieras Viestura vidusskolas.

Konkursu ''ZAAO pastkarte'' ZAAO rīko jau vairāk kā desmit gadus, ik reizi pārliecinoties par dalībnieku neizsīkstošajām interesantajām idejām un radošo pieeju. ZAAO ikgadējā projekta „Cilvēks vidē” noslēguma pasākumā, kas, kā ierasts, notiks mācību gada noslēgumā, labāko darbu autori saņems pārsteiguma balvas.

Konkursa uzvarētāju zīmējumi ir aplūkojami ZAAO mājas lapā www.zaao.lv sadaļā – Sabiedrības izglītošana. Plānots veidot arī ceļojošas izstādes, kurās zīmējumus aplūkot varēs Ziemeļvidzemes iedzīvotāji.

ZAAO jau vairāk kā desmit gadus darbojas sabiedrības vides izglītošanas jomā ar mērķi veicināt apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanu un izpratni par ikviena ietekmi uz to.

Laura Jegorova

SIA ZAAO attīstības daļas vadītājas vietniece

Sveicam 9.-12.klašu skolas matemātikas olimpiādes uzvarētājus!
2012. gada 30. janvārī

Olimpiāde notika 17.janvārī. Piedalījās 26 skolēni.

1. VIETA

RŪDOLFS VĒTRA   9.A KLASE

ADELE JĀKOBSONE   9.b KLASE

SINDIJA VIRSE     11.B KLASE

ĒRIKS CIESNIEKS    12. C KLASE

2. VIETA

MAIJA SĪMANE    9.B KLASE

RŪTA ALĪDE VOITKĀNE    10.B KLASE

LĀSMA KOKENBERGA    11.C KLASE

ELĪZA ANETE KAUŽĒNA    12.C KLASE

3. VIETA

RŪDOLFS BĒRZIŅŠ    9.A KLASE

JĀNIS BĒRZIŅŠ    11.C KLASE

SIMONA BEDEICE    10.B KLASE

JURĢIS DRANDE    12. C KLASE

ATZINĪBA

EDUARDS VEBRUALIS    11.C KLASE

ZANE LUCĀNE    12.C KLASE

Matemātikas skolotāju MK.