Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Vjandras ģimnāzijas skolotāji Viesturskolā
2011. gada 21. jūnijā

2011.gada 13. jūnijā mūsu skolā ieradās desmit sākumskolas un krievu valodas skolotāji no Igaunijas Republikas Vjandras  ģimnāzijas. Ar šo skolu mūs saista apmēram 30 gadus ilga draudzība. Ciemiņu vidū bija arī Vjandras ģimnāzijas direktors.

Pēc kopīgas iepazīšanās ar mūsu skolas sākumskolas un krievu valodas skolotājām, kā arī direktori Mudīti Gravu un direktores vietnieci Līviju Kraukli sākām strādāt darba grupās.

Viena grupa, sākumskolas skolotājas, iepazīstinājām igauņu kolēģus ar matemātikas mācīšanas metodēm, mācību līdzekļiem un izglītības prasībām Latvijā. Arī Vjandras ģimnāzijas skolotājas rādīja mums savus mācību materiālus.

Otra grupa, krievu valodas skolotājas, darbojās, iepazīstot šīs valodas interesantākos  mācīšanas paņēmienus.

Pēc tam  igauņu kolēģi aplūkoja mūsu pilsētas skaistākās vietas. Valmieras pašvaldībā tikāmies ar mēru Inesi Boķi. Aizbraucām iepazīties ar Sietiņiezi, bet vakarā atpūtāmies Gaujas krastos.

Jau no paša rīta, 14. jūnijā, atkal stādājām darba grupās. Mūsu vizuālās mākslas skolotājas Ingūna Vācmane un Ineta Krieviņa vadīja mākslas paraugstundas, bet Anita Peiča rādīja savu skolēnu  mākslas darbus fotogrāfijās. Vēlāk pusdienojām ,,Mazajā Ansī”. Apmainījāmies ar suvenīriem.

Nākošajā gadā  mūsu skolotāji tika uzaicināti ciemos pie kolēģiem Vjandras ģimnāzijā.

Foto par viesošanos skatīt galerijā.

Devīto klašu izlaidums Viesturskolā
2011. gada 17. jūnijā

            Satraukums skolēnos un skolotājos sākās pēc Pēdējā zvana dienas pasākuma 20. maijā, jo sākās eksāmenu sesija, kurā mums bija jāpierāda savas zināšanas valsts eksāmenos. Jāatzīst, ka eksāmenu laiks paskrēja zibenīgi ātri un 9. b klase eksāmenus  veiksmīgi nokārtoja.

            Pēc pēdējā eksāmena, kas bija vēsture, skolēni ar nepacietību gaidīja izlaidumu. Meitenes domāja par skaistām kleitām, bet puiši priecājās par to, ka iegūs pamatizglītības apliecību. Mēs apzināmies, ka pamatizglītības apliecība ir tā, kas palīdzēs veidot  mūsu nākotni turpmāk.

            Izlaiduma dienā, 11. jūnijā, absolventos bija manāms uztraukums. Ieradāmies skolā ātrāk, lai sagatavotos svinīgajai daļai. Uztraukums bija diezgan liels, jo mēģinājuma laikā aizmirsām dziesmas vārdus, bet vēlāk tas pazuda. Jau savlaicīgi bijām sastājušies pāros, lai sagaidītu mūsu laiku, kad varēsim doties zālē. Diena bija ļoti karsta, tāpēc nebija viegli absolventiem, viesiem un skolotājiem. Apliecību izsniegšana pagāja nemanot, un tagad 9. b klase izsaka lielu pateicību skolotājiem un vecākiem par kopā pavadīto laiku. Mums skola šajos gados ir kļuvusi kā  otrās mājas ,un ir prieks, ka tajās mūs gaida.

            Pēc izlaiduma svinīgā pasākuma rīkojām balli skolā. Balles laikā mūs pārņēma īpaša noskaņa un raisījās dažādas pārdomas. Kāds atcerējās skolā pavadīto laiku, kāds domāja par savu nākotni, bet kāds izteica pateicību skolai par iegūtajām zināšanām, kuras varēs izmantot arī turpinot izglītību citur.

Karīna Klaģiša

9. b klases absolvente

9. UN 12. KLAŠU PĒDĒJAIS ZVANS 2011 VIESTURSKOLĀ
2011. gada 25. maijā

20. maijā skolas pagalmā pulcējās skolēni un skolotāji, lai šajā pavasarī Viesturskolā ieskandinātu 9.a , 9. b un 12. a, 12. b kl.  skolēniem zvanu uz pēdējo stundu šajā mācību gadā. Skanēja apsveikumi, laba vēlējumi eksāmenos. Tradicionālie sveicieni dziesmā un dejā. Ieskatu svinīgā pasākuma interesantākajos mirkļos skatīt foto galerijā >>>

12. KLAŠU SVEICIENS VIESTURSKOLAI UN SKOLOTĀJIEM
2011. gada 25. maijā

Mēs sakām paldies Jums , skolotāji, šodien, teiksim arī rīt un aizparīt. Un tā vēl daudzus gadus, jo dzīvē sastapsimies ar dažādām grūtībām un , iespējams, tikai tajos mirkļos spēsim Jūs patiesi saklausīt. Vēlamies pateikties par visu, ko esat ieguldījuši darbā ar mums. Paldies Jums, skolotāji, par Jūsu neatlaidību, smaidu, mūžīgo enerģiju un arī reizēm  stingrāk pateiktu vārdu! Novēlam tikpat atraktīvus skolēnus arī turpmāk! Lai tie Jūs mūžīgi uztur jaunus un možus! Atvadoties no garajām mācību stundām un skolas ikdienas, mēs sakām Jums:

„Mums dodiet mīlestību ceļam,

Jo tās  nekad par daudz nav dots,

Tas –trauks, no kura visi smeļam,

Bet kurš  nekad nav iztukšots.

Un gudrību mums vajag arī-

Uz  zaļa zara katrs tiks. (..)

Un lai mēs elpot spētu brīvi,

Vēl drosmi vajag sirdīs liet.

Šis grūtais ceļš, ko sauc par dzīvi,

Mums būs līdz galam jānoiet...”

Devītklasnieku vēlējumi SAVAI SKOLAI
2011. gada 25. maijā
 • Skola ir devusi mums ļoti daudz laba: zināšanas, patstāvību, rūdījusi mūsu raksturu un palīdzējusi  sevi izprast. Skolai es novēlu būt tikpat labai un prestižai kā līdz šim un kļūt arvien bagātākai ar skolēniem. (Dāvis)
 • Skola ir kā vēl viena gādīga ģimene. Ir mainījušās audzinātājas un klases kolektīvs, bet visi  vienmēr ir savstarpēji atbalstījuši un palīdzējuši .  Ir grūti šķirties no ikviena, jo katrs ar kaut ko ir īpašs. Novēlu skolai turpināt iesākto, skolotājām nepadoties un nenolaist rokas grūtību priekšā! (Sindija)
 • Es skolai novēlu, lai viss izdodas kā līdz šim un lai tā turpina mācīt tikpat neatlaidīgi nākamos skolēnus līdz pat izlaidumam. Vislielāko prieku mums sagādā skolas konkursi un koncerti, kuros vienmēr ar prieku var piedalīties. (Liene)
 • Tieši šajās maija pēdējās dienās es sāku pārdomāt visu šajos 9 gados piedzīvoto. Kopumā šie gadi ir bijuši interesanti, un man bija prieks šos deviņus gadus pavadīt kopā ar tik jaukiem klasesbiedriem. Es novēlu savai skolai jaunas izaugsmes iespējas un, galvenais, lai skolēni vieglāk spētu saprasties ar skolotājiem. Ar klasi ir piedzīvots daudz kas jautrs, ko ir patīkami atcerēties.  Es skolai novēlu vēl ilgi strādāt un turpināt būt vienai no vadošajām skolām Valmierā un Vidzemē. (Mārtiņš)
 • Esmu uzkāpusi savu zinību un pieredzes  kalna pirmajā pusē. Manuprāt, kalnā jākāpj ikvienam, nekad nedrīkstot padoties. Mūžā vienmēr būs kāds šķērslis, akmens aiz kā paklupt, bet tieksme tiekties pēc kaut kā īpaša ir katra sapnis. Skola, paldies Tev, ka esi! Katrā ziņā skola ir tā , kura dāvā daudz prieka, jauku pārsteigumu un piedzīvojumu. (Karīna)
 • Manuprāt, 9 gadi skolā ir bijuši ļoti krāsaini. Daudz bija gaišo toņu, prieks, labas emocijas, saliedētība, piedaloties dažādos konkursos. Ir ,protams,  bijuši arī tumšie brīži, bet mūsu prieks un labās domas tos pārspēj. Skolai novēlu izturību un skolotājiem vairāk SMAIDU! Lielās skolēnu izdarības uztvert ar pozitīvām emocijām! J (Dārta)
 • Es domāju, ka šie 9 skolas gadi ir nesuši  tādu kā pozitīvu lādiņu manai turpmākajai dzīvei. Skola ir tā vieta, kuru nekad es neaizmirsīšu, jo tās ir kā otrās mājas. Es savai skolai novēlu vēl tikpat daudz skaistu gadu un pavasaru kā šis. PALDIES TEV! (Pēteris)
 • Šos 9 gadus esmu ļoti labi aizvadījusi šajā skolā. Tā ir manas otrās mājas, šeit es pavadu ļoti daudz laika, varbūt pat vairāk nekā savās īstajās mājās. Šeit vienmēr ir prieks atgriezties. Es novēlu skolai , lai tā vienmēr  paliktu tikpat aktīva kā līdz šim. Saglabāt un turpināt savas tradīcijas, jaukos pasākumus. Lai vienmēr skolā būtu smaidoši un jauki skolotāji! (Madara)
 • Esmu šajos 9 gados ieguvis daudz jaunu draugu, un šie gadi Viesturskolā ir bijuši ļoti jauki un interesanti. Novēlu skolai saglabāt savu labo vārdu. Esmu iemācījies daudz  jauna un lepojos, ka mācos Viesturskolā. (Māris)
 • Man liekas, ka šie 9 skolā pavadītie gadi ir bijuši interesanti, jautri un prieka pilni. Es novēlu, lai skolā arī turpmāk būtu tikpat atsaucīgi skolotāji un izpalīdzīgi skolēni. (Sigmunds)

 

(No 9. b klases žurnāla „Sprādziens”)