Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Devītklasnieku vēlējumi SAVAI SKOLAI
2011. gada 25. maijā
 • Skola ir devusi mums ļoti daudz laba: zināšanas, patstāvību, rūdījusi mūsu raksturu un palīdzējusi  sevi izprast. Skolai es novēlu būt tikpat labai un prestižai kā līdz šim un kļūt arvien bagātākai ar skolēniem. (Dāvis)
 • Skola ir kā vēl viena gādīga ģimene. Ir mainījušās audzinātājas un klases kolektīvs, bet visi  vienmēr ir savstarpēji atbalstījuši un palīdzējuši .  Ir grūti šķirties no ikviena, jo katrs ar kaut ko ir īpašs. Novēlu skolai turpināt iesākto, skolotājām nepadoties un nenolaist rokas grūtību priekšā! (Sindija)
 • Es skolai novēlu, lai viss izdodas kā līdz šim un lai tā turpina mācīt tikpat neatlaidīgi nākamos skolēnus līdz pat izlaidumam. Vislielāko prieku mums sagādā skolas konkursi un koncerti, kuros vienmēr ar prieku var piedalīties. (Liene)
 • Tieši šajās maija pēdējās dienās es sāku pārdomāt visu šajos 9 gados piedzīvoto. Kopumā šie gadi ir bijuši interesanti, un man bija prieks šos deviņus gadus pavadīt kopā ar tik jaukiem klasesbiedriem. Es novēlu savai skolai jaunas izaugsmes iespējas un, galvenais, lai skolēni vieglāk spētu saprasties ar skolotājiem. Ar klasi ir piedzīvots daudz kas jautrs, ko ir patīkami atcerēties.  Es skolai novēlu vēl ilgi strādāt un turpināt būt vienai no vadošajām skolām Valmierā un Vidzemē. (Mārtiņš)
 • Esmu uzkāpusi savu zinību un pieredzes  kalna pirmajā pusē. Manuprāt, kalnā jākāpj ikvienam, nekad nedrīkstot padoties. Mūžā vienmēr būs kāds šķērslis, akmens aiz kā paklupt, bet tieksme tiekties pēc kaut kā īpaša ir katra sapnis. Skola, paldies Tev, ka esi! Katrā ziņā skola ir tā , kura dāvā daudz prieka, jauku pārsteigumu un piedzīvojumu. (Karīna)
 • Manuprāt, 9 gadi skolā ir bijuši ļoti krāsaini. Daudz bija gaišo toņu, prieks, labas emocijas, saliedētība, piedaloties dažādos konkursos. Ir ,protams,  bijuši arī tumšie brīži, bet mūsu prieks un labās domas tos pārspēj. Skolai novēlu izturību un skolotājiem vairāk SMAIDU! Lielās skolēnu izdarības uztvert ar pozitīvām emocijām! J (Dārta)
 • Es domāju, ka šie 9 skolas gadi ir nesuši  tādu kā pozitīvu lādiņu manai turpmākajai dzīvei. Skola ir tā vieta, kuru nekad es neaizmirsīšu, jo tās ir kā otrās mājas. Es savai skolai novēlu vēl tikpat daudz skaistu gadu un pavasaru kā šis. PALDIES TEV! (Pēteris)
 • Šos 9 gadus esmu ļoti labi aizvadījusi šajā skolā. Tā ir manas otrās mājas, šeit es pavadu ļoti daudz laika, varbūt pat vairāk nekā savās īstajās mājās. Šeit vienmēr ir prieks atgriezties. Es novēlu skolai , lai tā vienmēr  paliktu tikpat aktīva kā līdz šim. Saglabāt un turpināt savas tradīcijas, jaukos pasākumus. Lai vienmēr skolā būtu smaidoši un jauki skolotāji! (Madara)
 • Esmu šajos 9 gados ieguvis daudz jaunu draugu, un šie gadi Viesturskolā ir bijuši ļoti jauki un interesanti. Novēlu skolai saglabāt savu labo vārdu. Esmu iemācījies daudz  jauna un lepojos, ka mācos Viesturskolā. (Māris)
 • Man liekas, ka šie 9 skolā pavadītie gadi ir bijuši interesanti, jautri un prieka pilni. Es novēlu, lai skolā arī turpmāk būtu tikpat atsaucīgi skolotāji un izpalīdzīgi skolēni. (Sigmunds)

 

(No 9. b klases žurnāla „Sprādziens”)

Skanīgā dāvana Māmiņdienā.
2011. gada 19. maijā

Skanīgā dāvana Māmiņdienā.

Inguna Vācmane

 

Var dāvanu apsiet ar lentu košu,

pats ņemšu to tagad un apbrīnošu!

 

… bet labāk no sirds tev ko šodien es došu,

kā pasakā teikšu, dziedāšu, iešu un izdancošu!

 

Šī gada maijā desmitā,

Kad ievas, ķirši pilnziedā,

 

Viesturiešiem jaunākiem

Bij’ gatavs sveiciens vecākiem.

 

Te dziesmas tētim, māmiņai

Un dzejolītis omiņām.

 

Te runa brālim, māsiņai

Un dejas visu sirsniņām.

 

Šīs dāvanas mēs sniedzām Jums,

Lai svētkiem dzidrāks skanējums.

 

Un Māmiņdienas sveiciens šis,

Ir sirdī katram palicis!

 

Mazie viesturieši  sākumskolā

 

Māmiņdienas foto mirkļus skatīt galerijā

Pirmā vieta skolu komandu konkurencē
2011. gada 19. maijā

Jau trešo gadu pēc kārtas Valmierā norisinājās orientēšanās sacensības “Sensācija kaujas laukā 3”. Arī mūsu skolas 10.b klases skolēni  Silvestrs Dreimanis, Līga Spriņģe, Zane Meistere un Elvis Dāvids Šnevels 14. maijā piedalījās šajās sacensībās Valmieras Viestura vidusskolas komandas sastāvā. Sacensībās bija 10 lielie kontrolpunkti, kuros bija jāveic dažādi uzdevumi - sākot ar ūdens glāzes padošanu un beidzot ar smērēšanos dubļos. Bija arī desmit mazie kontrolpunkti, kurus vajadzēja vienkārši atzīmēt laika iegūšanai. Laika apstākļi nebija no tiem labākajiem, bet piedalīties vajadzēja. Nonākot finišā, domājām, ka nekas labs nebūs, bet tomēr ieguvām pirmo vietu skolas komandu konkurencē. Paldies “Cēsu peintbola parkam” par sagādātajām dāvanām. Protams, arī visiem šī pasākuma organizatoriem, kas deva iespēju piedalīties šādā pasākumā.

Elvis Dāvids Šnevels,

VVV 10.b klases skolnieks

Viesturskolas skauti Latvijā un pasaulē
2011. gada 18. maijā

Valmieras Viestura vidusskolā 4. skautu vienība  aktīvi darbojas no 1994. gada. Tā pēdējos 10 gados ir lielākā skautu vienība Latvijā. Tajā piedalās vairāk kā 50 skolēni. Pārstāvētas visas trīs vecuma pakāpes – mazskauti (8 -11 g.), skauti (12 – 15 g.) un roveri (16 – 25 g.). Tātad – īsts skauts visu savu jaunības laiku ir saistīts ar šo kustību un ir tās dedzīgs piekritējs. Īpaši nozīmīga ir skautu atziņa- „ja reiz skauts, tad skauts uz mūžu”. To apliecina arī Valmieras Viestura vidusskolas 4. skautu vienības vadītājs – informātikas skolotājs Uldis Jansons, kas uzskata, ka skauti ir vienīgā bērnu un jauniešu nevalstiskā organizācija, kurai ir regulāras nodarbības un kas darbojas pēc konkrētas programmas. Tā ir lielākā un vecākā bērnu un jauniešu organizācija pasaulē, kas 2007. gadā svinēja simtgadi. Latvijā skautu kustība pastāv vairāk kā 90 gadu.

Skautu kustības mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem savas valsts pilsoņiem, attīstot sevī patstāvību, vēlēšanos atklāt un izzināt apkārtējo pasauli, veicināt zinātkāri un radīt motivāciju mācīties. Viesturskolas dažādu paaudžu skauti iknedēļas nodarbības, sacensības, un aktīvās atpūtas pasākumus vērtē, kā lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju domubiedru pulkā, vienlaicīgi apgūstot dažādas praktiskajā dzīvē derīgas prasmes un iemaņas. Līdzdalība skautos palīdz veidot savu vērtību sistēmu, kas balstīta uz 10 skautu likumiem, kuros liela nozīme tiek pievērsta patiesīgumam, patriotismam, pieklājībai, atbildībai un pozitīvu rakstura iezīmju veidošanai sevī. Ar laiku skautos iegūtais kļūst par jauna cilvēka dzīvesveida pamatu.

Viesturskolas skautu vienības vadītājs Uldis Jansons, vērtējot šo mācību gadu, ir gandarīts, ka notikuši daudzi interesanti pasākumi, kuros iegūta jauna pieredze. Tradicionālas ir  skautu nometnes  - Kocēnu un Valmieras  vienību ikgadējā sagaita vasarā. Ir notikušas sarunas ar Valsts prezidenta kanceleju, ka šajā pasākumā pie skautiem varētu viesoties Latvijas Valsts prezidents. Latvijas mērogā nozīmīga bija skautu sagaita “Baltais Vilks”, kura katru gadu notiek 1. pasaules kara laiku cīņas vietā Ložmetējkalnā janvāra sākumā, lai pieminētu latviešu strēlnieku varonību brīvības cīņās. Latvijas mazskautu nometne, kas katru gadu februārī notiek kādā Vidzemes vietā, arī kļuvusi par jaunu tradīciju. Reizi 4 gados notiek Latvijas Lielā skautu un gaidu nometne. Pēdējā “ Beverīna”  notika 2009. gadā pie Valmieras Krāčos. Piedalīšanās dažādās nometnēs dod iespēju ikvienam skautam pārbaudīt savu fizisko izturību, drosmi un atjautību visdažādākajās situācijās.

Mūsdienās galvenā priekšrocība ir  skautu kustības piedāvātās starptautiskās iespējas. Ik pa 4 gadiem notiek Vispasaules skautu džamboreja, kas pulcē skautus un gaidas no visām pasaules valstīm. Šajā nometnē piedalās ap 40 000 dalībnieku. Pēdējā bija 2007. gadā Anglijā, kurā piedalījās ļoti kupls pulks valmieriešu – pavisam13. Šogad Vispasaules džamboreja notiks Zviedrijā, taču šoreiz nometnē Latviju pārstāvēs tikai 2 skauti un 1 rovers no Valmieras, kā arī daži vadītāji no Rīgas. Tā diemžēl ir mūsu pašreizējās krīzes ietekme. Katru gadu notiek nometnes dažādās tuvākās un tālākās ārvalstīs. Lielākoties izmaksas tajās ir daudz mazākas nekā līdzīgās komercnometnēs Latvijā. Vajag tikai pašu vēlēšanos, aktīvu darbošanos, un ir iespēja piedalīties. Tā mūsējie ir bijuši daudzās pasaules valstīs. Piemēram, vienīgā rovere Latvijā Paulīna Latsone ir piedalījusies skautu saietos gan Polijā, Kanādā un Anglijā, gan Itālijā un Japānā.

Esam viesojušies arī citu vienību rīkotajās nometnēs Latvijā.. Šogad mūsu skauti ir piedalījušies nometnē „Raibais rudens” Līgatnē un pavasara nometnē Duntē. Katra gada nogalē skauti savu labestību nes cilvēkos akcijā „ Miera gaisma no Betlēmes”.  Šogad atkal pavasaris atnāca ar piedzīvojumu nakts pārgājienu “Palu laiks”, kas notika jau desmito reizi. Nozīmīgs ir arī Sv Jura dienas pasākums Brīvdabas muzejā, kā arī līdzdalība Valsts svētku atzīmēšanā mūsu skolā, īpaši Lāčplēša dienā. Lai ieinteresētu skolēnus par skautu aktivitātēm, Viesturskolas interešu izglītības nedēļā vesela diena tika veltīta skautu darbības iepazīšanai. Ieinteresētu skolēnu bija daudz, arī iespēja katram kaut brīdi iejusties skauta lomā.

Uldis Jansons saka lielu paldies saviem palīgiem- tiem viesturiešiem, kas skolu jau beiguši, bet vienmēr atrod ceļu uz savas skolas skautu vienību, lai īstenotu kādu labu ideju. Roveri veido pasākumus jaunākajiem draugiem, un ir lielisks atbalsts skautu vadītājam. Viesturskolas skautu kustības veiksmīgas darbības pamatā ir paaudžu sadarbība un vienotība. Šobrīd top jauna 4. skautu vienības mājas lapa http://skauti.edu.lv/, kurā drīz būs iespējams plašāk lasīt par jaunumiem mūsu skautu notikumiem bagātajā ikdienā un savstarpējās tikšanās reizēs  Valmierā, Latvijā un pasaulē.

 

Valmieras Viestura vidusskolas 4. skautu vienības vadītāja Ulda Jansona stāstījumu

pierakstīja  skolotājs  Māris Lapsiņš

Valsts svētku gaišie mirkļi Viesturskolā
2011. gada 6. maijā

Tradicionāli dienu pirms 4. maija- Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienas – otrdien Valmieras Viestura vidusskolas kolektīvs pulcējās kopā svinīgajā pasākumā. Īpaši skaisti latviski noformētajā zālē visus uzrunāja skolas  direktore Mudīte Grava, skanēja Valsts himna „Dievs, svētī Latviju!”, bet tad svētku koncertā uzstājās viesi – Valmieras kultūras centra Tautas deju ansambļa „Gauja” studiju deju grupas Arta Mellupa vadībā. Lai gan dejotāji uzstājās kā viesu kolektīvs, tomēr skatītāji ar lielu atsaucību viņu pulkā sveica arī vairākus viesturiešus – Tautas deju ansambļa dalībniekus. Izpildītās dejas lika pievērst uzmanību tam, ka mūsu spēks ir ne tikai dziesmās, bet arī raitā latviskā deju solī. Visi ļoti gaidīja lielo pārsteigumu, kad savu sniegumu azartiski šķelmīgā solodejā parādīja TDA „Gauja” pamatsastāva dejotāja Arta Miķelsone. Viesturskolā Arta pazīstama kā nenogurdināma un idejām bagāta modernās deju grupas „Minerva” un deju kolektīva „Viesturietis” vadītāja. Tagad viņas lielie un mazie dejotāji iepazina savu skolotāju kā atraktīvu raksturdejas izpildītāju.

Dejas mijās ar pateicībām un atzinībām skolēniem, kas piedalījušies un guvuši labus rezultātus mācību olimpiādēs un konkursos gan skolas , gan starpnovadu mērogā.

Skolas biedri ar lielām ovācijām sveica tos veiksminiekus ,kas  paspējuši iegūt pat vairākas godalgotās vietas dažādās olimpiādēs. Katrā klašu grupā šādi skolēni ir vairāki.

Tā kā strauji tuvojas mācību gada nobeigums, atzinības saņēma arī klašu kolektīvi, kuri izcīnīja vietas skolas sporta sacensībās. Liels paldies arī tiem, kas palīdzēja sagatavot dažādus pasākumus. To šajā mācību gadā bija ne mazums. Nobeigumā izcilnieki , labākie uz atsaucīgākie viesturieši apvienojās  kopīgajās fotogrāfijās, lai atstātu skolas vēsturē gaišos 2010./2011. mācību gada mirkļus.

Par pasākuma norisi skatīt plašāk galerijā

Materiālu veidoja  Gita Krūkle un Māris Lapsiņš