Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

4.klašu skolēni pētniecisko darbu konferencē
2011. gada 21. aprīlī

15.aprīlī  Valmieras Pārgaujas pamatskolā pulcējās 15 mazie pētnieki no Cēsu, Valkas un Valmieras pilsētu un novadu skolām, lai  piedalītos pētniecisko darbu konferencē „Mazs cinītis gāž lielu vezumu”.

Mūsu  skolu pārstāvēja Madara Krišjāne un Andris Kārkliņš no 4.a klases (skolotāja Inguna Vācmane) un Alise Beatrise Bugakova no 4.c klases (skolotāja Anda Dubulte).

Liels bija prieks, ka „Skatītāju simpātiju ” ieguva Alise Beatrise Bugakova par savu darbu „Mobilo telefonu lietošanas paradumi 1.un 4.klasē” un Madara Krišjāne par darbu „Rotaļlietu un rotaļāšanās nozīme bērnu un manā dzīvē”. Apsveicam!


Paldies skolēnu vecākiem un konsultantiem, ar kuru palīdzību mazajiem darbu autoriem izdevās uzrakstīt interesantus, precīzi noformētus darbus un sagatavot aizraujošas prezentācijas. Jau kārtējo reizi pārliecinājāmies, ka 4.klasēs pētnieciskais darbs vairāku mēnešu garumā tika veikts ļoti pamatīgi un atbildīgi!

 

Inguna Vācmane

4.a klases audzinātāja, pētniecisko darbu vadītāja

Krāsaini sapņi lai izrotā dienas tev, man un jums...
2011. gada 18. aprīlī

Ar šo dziesmu 16. aprīļa pievakarē Valmieras Viestura vidusskolā izskanēja 4. Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivāla „...un es iešu un iešu!” divas spraigas, notikumiem bagātas dienas. Festivāls, kas kļuvis par tradicionālu satikšanās un radošo domu apmaiņas laiku, ir vajadzīgs visiem – režisoriem, izrāžu dalībniekiem, jaunajiem dramaturgiem un skatītājiem. Skolēnu teātra „Sprīdītis” dalībniece Rita Eglīte, kas piedalījusies visu četru festivālu izrādēs, uzskata, ka katram jaunam cilvēkam, kas aizraujas ar teātra mākslu, šī ir lieliska iespēja izpausties, redzēt kolēģu veikumu, to salīdzināt un vērtēt. Izrādes „Blaumanis precībās” titullomas tēlotājs Jānis Bērziņš daudz enerģijas un atziņu guvis festivāla izrādēs, arī tikšanās brīžos ar citiem teātra draugiem. Šajā festivālā jaunas krāsas piešķīra Latvijas Kultūras akadēmijas Mūsdienu laikmetīgās horeogrāfijas 4. kursa studenti, kas parādīja to, kā viņi veido dažādas etīdes, iekļaujot priekšnesumā piemērotu video un mūziku. Pēc skolēnu ierosinājuma pirmoreiz tika piešķirta nominācija „Skatītāju simpātija”. To saņēma Limbažu bērnu un jauniešu centra teātris „Kriksis” par neparasto R Blaumaņa lugas „No saldenās pudeles” izrādi. Izrādei savdabīgu raksturu piešķīra tas, ka galvenās lomas paralēli tēloja vairākas aktrises.

Lielas diskusijas notika Jauniešu žūrijā, jo tradicionāli festivālā arī viņi – divi pārstāvji no katra teātra- izteica savu vērtējumu par redzēto. Valmieras pamatskolas teātris „Karamele” (režisore Agita Ziņģīte) par šarmanto izrādi „”Runcis Francis un Parīzes dancis” saņēma Mazo laureātu diplomu. Tika apbalvota arī labākā aktrise Agnese Pumpiņa no Rīgas un labākais aktieris Agris Krapivņickis no Limbažiem. Interesanti, ka Jauniešu žūrijas uzmanību bija saistījušas trīs ļoti dažādas izrādes par mīlestību. 1. vietā Dobeles bērnu un jauniešu centra teātra „Pitons” H. Paukša lugas „Dusi saldi” izrāde (režisore Velga Līce), 2. vietā Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu teātra „”Sprīdītis” D. Dzenītes lugas „Blaumanis precībās” izrāde (režisors Roberts Segliņš), bet 3. vietā Rīgas Franču liceja teātra iestudētā H. Paukša lugas „Godīgā meitene” izrāde (režisore Velga Līce). Jaunieši, vērtējot izrādes bija pamanījuši un novērtējuši arī „Sprīdīša” izrādes „Smaragda pilsētas burvis” savdabīgos kostīmus un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas teātra izrādes „Uzliesmojums” skatuvisko veidojumu.

Galvenās žūrijas pārstāvis, jauno dramaturgu konkursa vadītājs Dainis Grīnvalds ir gandarīts, ka dalībnieku skaits šīgada lugu autoru konkursā ir divas reizes lielāks. Septiņi autori piedalījās arī festivālā, jo ir novērtējuši, cik nozīmīga ir saikne – lugas autors un režisors, teātris. Veiksmīgs lugu konkurss bija autorēm, kuras ilgstoši , nopietni strādā savā izvēlētajā radošā darba virzienā. Lugu konkursa uzvarētājas ir cēsiniece Dārta Dzenīte, liepājniece Madara Kalniņa un valmieriete no Valmieras Valsts ģimnāzijas Laura Pinne.

Žūrijas komisijas locekle Dace Liepniece ir iepriecināta par festivāla izrāžu daudzveidību. Patiesības līmenis spēlētajās izrādēs ir kļuvis augstāks. Viesturskolas skatuve festivālā nepārtraukti pārvērtās - no mūsdienu problēmu diskusiju vietas par bērnu spēļu laukumu vai lauku sētu, no pasaku valstības par skolēnu ekskursijas telšu pilsētiņu... Iespējas radošajai fantāzijai ir milzīgas, un tās tika izmantotas. Tā ir arī milzīga atbildība skatītāju priekšā Iestudējuma veiksme sākas tad, kad tiek izvēlēta jauna luga. Paldies festivālam, kurā mēs saņēmām garīgo dāvanu no jaunajiem aktieriem, izrāžu veidotājiem un lieliskajiem režisoriem! Lai vienmēr skatītāji jums teiktu paldies un vēlētos pie jums atgriezties! Dzejnieks Guntars Godiņš, žūrijas komisijas loceklis, iemēģināja festivāla galveno balvu – Sprīdīša stabulīti.Tā skanēja lieliski. Šoreiz to saņem divi kolektīvi – Limbažu bērnu un jauniešu centra teātris „Kriksis” par R. Blaumaņa lugas izrādi „No saldenās pudeles” un Valmieras Viestura vidusskolas „Sprīdītis” par D. Dzenītes lugas „Blaumanis precībās” iestudējumu. Žūrijas komisija atzīmēja arī vairākas izrādes gan par veiksmīgu skatuvisko veidojumu, gan jauniem skatuves valodas meklējumiem, žanrisko precizitāti un jauniešu radošo literāro darbu izmantošanu izrādēs. Arī jaunie aktieri par spilgtu tēlu radīšanu saņēma žūrijas atzinību. Festivāla „...un es iešu, un iešu!” izskaņā skanēja paldies tā veidotājiem, īpaši festivāla galvenajam koordinatoram Robertam Segliņam. Režisore Velga Līce, dāvinot sveces, aicināja festivāla uguntiņu iedegt atkal no jauna nākamgad.

 

Māris Lapsiņš

latviešu valodas  un literatūras skolotājs

Viesturskolas 7.a klase Zelta Zivtiņas čempionātā
2011. gada 15. aprīlī

Mūsu klases sporta pasākumu vadītāja  Anete Ozola  piedāvāja klasei piedalīties Zelta Zivtiņas čempionātā .Mēs visi , ilgi nedomājot, uzreiz piekritām. Sākumā mums bija doti uzdevumi, lai mūs varētu pieņemt pusfinālā. Uzdevumu pildīšanu mēs atlikām uz pavasara brīvlaiku .Brīvlaika sākumā visiem tika paziņots ,ka jāierodas skolā, lai izpildītu uzdevumus .Mēs klasē kopā esam 31 skolēns, bet uz uzdevuma pildīšanu ieradās kopā tikai 9 un vēl klases audzinātāja Iveta Upīte .Tas tiešām bija pārdzīvojums, ka bijām tikai 9 cilvēki, bet, pateicoties lielajai uzņēmībai, mēs visu izdarījām .Protams, neiztikām arī bez problēmām .

Tieši laika trūkums bija tas, kas lika mums visu ātri pabeigt vienā dienā .Bija jau pagājušas vairāk nekā divas nedēļas, bet atbildi tā arī nedabūjām, vai tiekam tālāk uz pusfinālu. Mēs ilgi gaidījām, un tad klases komandas kapteine Anete Ozola pateica, ka mēs tiekam uz pusfinālu. Tas tiešām bija tik negaidīti! Tā nu mēs visi gaidījām  11.aprīli, kad notiks pusfināls Vidzemes Olimpiskajā centrā. Uztraukums bija tiešām pamatīgs .

Tad pienāca tas brīdis, kad mums bija jāsatiekas pie Vidzemes Olimpiskā centra. Visiem sejās bija redzams smaids un  bijām priecīgi, bet nepacietīgi, jo nevarējām sagaidīt to brīdi ,kad viss sāksies . Pēc laika mūs visus iesauca lielajā zālē, kur katrai klasei bija noteikta vieta, kur jāstāv. Troksnis tiešām bija pamatīgs- visi kliedza, pūta taurītes, sita pa bungām. Tad sākās pašas sacensības .Sākumā mēs visi bijā ņipri un gatavi jebkādiem pārbaudījumiem, bet ar laiku spēks un griba pazuda .Visiem sāka sāpēt kājas, galva, mugura un gribējās arī ēst ,tāpēc arī beigās vienā uzdevumā mums nepaveicās. Tas mums bija lielākais pārdzīvojums .Varēja arī manīt, kad dažiem  klases biedriem pat asaras saskrēja acīs .Bet mēs turējāmies, cik vien mums bija spēka. Pēdējā uzdevumā mēs saņēmāmies un visu izdarījām ļoti labi, lai gan galvassāpes un kājas sāpes mūs nepameta .

Tad pienāca pašas beigas – apbalvošana .Mēs visi fiziski vairs neko nevarējām izdarīt, mēs tikai sēdējām, daži pat bija gatavi aizmigt. Apmēram stundu mēs visu laiku stāvējām kājās un gaidījām rezultātus .Bet, kad beidzot sākās tas brīdis, kad apbalvoja  četras klases, kuras tiks tālāk uz finālu Rīgā, mēs jau bijām zaudējuši cerības. Apbalvošanu sāka no ceturtās vietas .Es atceros to, kad trešā vieta bija Valmieras Valsts ģimnāzijas 8. klasei . Kad sāka saukt otrās vietas uzvarētājus, mēs visi ieklausījāmies. „Un otro vietu iegūst...Valmieras Viestura vidusskolas 7. a klase ...” Kad mēs to dzirdējām, uzreiz piecēlāmies kājās un kliedzām, cik vien bija spēka. Mēs bijām priecīgi. Emocijas šajā brīdī tik tiešām bija pozitīvas .Kad saņēmām dzelteno koferi, sekoja lielā prieka izpausmes un apsveikumi. Tas tik tiešām bija negaidīti! Reizēm vajag ļoti daudz gribas un cerības, lai kaut ko patiešām lielu sasniegtu, šoreiz mums tas izdevās. Protams, nozīmīgs bija komandas darbs. Manuprāt, šī diena būs neaizmirstama. Emocijas, prieks, bēdas, darbs, klasesbiedru smaidi - tas viss mūs padara tikai stiprākus. Lielākais PALDIES  mums jāsaka Anetei Ozolai, jo viņa radīja šo iespēju piedalīties čempionātā. PALDIES  arī mūsu klases audzinātājai Ivetai Upītei par atbalstu, klases lieliskajai komandai un mūsu līdzjutējiem!

 

Ieva Bukava,

VVV 7. a klases skolniece

Dabaszinību nedēļas rezultāti (4. – 8.aprīlis)
2011. gada 13. aprīlī

Paldies projekta nedēļas darbu prezentētājiem!

10.b klasē - Edvardam Vebrualim, Rihardam Tiltiņam, Rihardam Sprincim, Jānim Berķim, Kalvim Ozolam, Atim Antonam.

10.c klasē - Ivitai Bombakai, Pēterim Liepam, Karīnai Fjodorovai, Lailai Bergsonei, Aijai Mežulei, Jūlijai Monako, Naurim Ozoliņam.

8.a klasē - Kristapam Skujiņam, Imantam Baugam, Karīnai Briedei, Baibai Jeručenokai, Rolandam Puriņam.

Konkursa rezultāti fizikā 10.c klasei

1.vieta – Alise Bukovska, Aija Mežule, Lāsma Kokenberga

2.vieta – Elīna Mīļā, Jānis Bērziņš, Kristaps Kravalis

Konkursa rezultāti fizikā 11.a un 11.c klasēm

1.vieta – Kristīnei Gromai, Kristīnei Liepiņai, Laurai Kukjānei (11.c)

2.vieta – Armandam Repsim, Kristapam Meļķim (11.b)

3.vieta – Aleksandram Vilemsonam, Armandam Megrim, Mārim Stramkalim (11.c)

Konkursa rezultāti fizikā 8.a klasei

1.vieta – Rūdolfam Bērziņam, Pēterim Murīsam, Kalvim Skrastiņam

1.vieta – Imantam Baugam, Dāvim Punduram, Oskaram Krišjānim

3.vieta – Ričardam Krūzem, Rihardam Breicim, Krišam Miščenkovam

Konkursa rezultāti ķīmijā 9.klasēm

1.vieta – Ievai Krūskopai, Sandai Brīkšai, Ievai Šakalei (9.a)

2.vieta – Alvim Priedītim, Valteram Eglītim, Salvim Čereškevičam (9.a)

3.vieta – Uvim Veikšānam, Mārtiņam Gravam, Robinam Lellim (9.b)

Atzinība – Andrim Strazdītim, Elvim Stipram, Zanei Plēsumai (9.a)

Konkursa rezultāti bioloģijā 9. – 12.klasēm

1.vieta – Sigmundam Siliņam, Robinam Lellim, Uvim Veikšānam (9.b)

1.vieta – Paulai Krumholcei, Sandai Ķimsei, Oskaram Gobam (12.b)

2.vieta – Dārtai Rūsei, Mārtiņam Gravam, Andrim Strazdītim (9.b)

2.vieta – Vitai Irbei, Viesturam Mušpertam, Ģirtam Jurjānam (12.b)

3.vieta – Alvim Priedītim, Kristapam Zariņam, Salvim Čereškevičam (9.a)

Atzinība – Sabīnei Vītoliņai, Kristīnei Raudiņai, Sandai Brīkšai (9.a)

Atzinība – Santai Kleinai, Alīnai Ābelītei, Zanei Fimbauerei (12.a)

Konkursa rezultāti bioloģijā 7. – 8.klasēm

1.vieta – Zanei Lielkājai, Laurai Skroderei, Sandai Unāmei (7.b)

1.vieta – Kalvim Krastiņam, Rūdolfam Bērziņam, Dāvim Pundurim (8.a)

2.vieta – Ingai Kļaviņai, Kristiānai Ziemelei, Dagnim Jemsim (7.b)

2.vieta – Kristīnei Siliņai, Rebekai Šķērstiņai (8.a)

3.vieta – Alisei Razminovičai, Kristīnei Višņevskai, Eduardam Fjodorovam (7.a)

3.vieta – Zandai Grīnbergai, Adelei Jēkabsonei, Artūram Zandbergam, Gintam Vasiļjevam (8.b)

Atzinība – Rolandam Andersonam, Rinaldam Ansonam, Kristam Sīlim (8.b)

Konkursa rezultāti ķīmijā 8.klasēm

1.vieta - Laurai Norlindei, Dārtai Āboliņai, Baibai Jeručenokai, Karlīnai Briedei (8.a)

1.vieta - Maijai Sīmanei, Ancei Anetei Fimbauerei, Kristīnei Zariņai (8.b)

2.vieta - Jutai Ērglei, Zandai Grīnbergai, Katrīnai Paulai Bošai (8.b)

2./3.vieta - Laurai Elīzai Būmanei, Ričardam Evertam Krūzem, Rihardam Breicim, Rūdolfam Bērziņam (8.a)

2./3.vieta - Karlīnai Latsonei, Ellai Karīnai Grāvītei, Beatrisei Roziņai, Kalvim Krastiņam (8.a)

3.vieta - Kārlim Daksim, Gintam Vasiļjevam, Artūram Zandbergam (8.b)

Konkursa rezultāti dabaszinībās 5.klasēm

1.vieta – Vilmai Alberingai, Viesturam Andersonam, Mārcim Ezeram (5.b)

2.vieta – Rihardam Kurtam, Alvim Meistaram, Ralfam Buliņam (5.c)

3.vieta – Sabīnei Gailītei, Armandam Dukuram, Ievai Liepiņai (5.b)

Konkursa rezultāti dabaszinībās 6.klasēm

1.vieta – Dāvim Strautam, Ričardam Kronbergam, Rūdolfam Strazdītim (6.a)

2.vieta – Tomam Īzaram, Endijam Pauliņam, Mārcim Jorenam Rullim (6.b)

3.vieta – Lindai Ingeborgai Kronbergai, Simonai Šmidtei, Monikai Oļehai (6.a)

Konkursa rezultāti ģeogrāfijā 8.klasēm

1.vieta – Adelei Jākobsonei, Jutai Ērglei, Katrīnai Paulai Bošai (8.b)

2.vieta – Dārtai Āboliņai, Rūdolfam Bērziņam, Laurai Elīzei Būmanei (8.a)

Paldies!

7.b klasei par skolas balsošanas sistēmas testēšanu.

Signei Pētersonei (11.c) par stāstījumu 9.a klasē par savu un skolas dalību starptautiskajā ūdens projektā „10.Eiropas jauniešu ūdens parlamentā”.

7.a klases skolēniem par konkursa vadīšanu 5. un 6.klasēm.

Dagnim Jemsim (7.b) par palīdzību tehnisko iekārtu uzstādīšanā un testēšanā.

9.b klases skolēniem par organizatorisko darbību 8.klašu konkursā.

 

Dabaszinību skolotāji

Lieliski , OSKAR !
2011. gada 12. aprīlī

2011.gada 9.aprīlis, sestdiena, Rīgas Ekonomikas augstskola. Publiskās runas konkursa angļu valodā „ Ar vārdiem vien  nepietiek”   (Words are not  enough)  fināls. Piedalās 17 izcili vidusskolēni, kuri sekmīgi apsteiguši savus vienaudžus iepriekšējās konkursa kārtās, sacerot un izpildot vairākas publiskās runas angliski. Oskars Goba, Valmieras Viestura vidusskolas 12.b klases skolnieks, kļūst par 1. vietas ieguvēju. Sindijai Virsei, VVV  10.b klases  skolniecei,  veiksmīga uzstāšanās šeit, Rīgā, un 2. vieta  Vidzemes zonā. Sindijas angļu valodas skolotāja ir Vizma Pētersone. Latvijas angļu valodā runājošo  asociācijas (English  Speaking Union)  prezidente   Ruta   Zadziorski  kundze apsveikuma vēstulē     Oskara Gobas    angļu valodas skolotājai  Līvijai Krauklei raksta, ka par  konkursa uzvarētāju angliski runājošajai  žūrijai  bijis pilnīgi vienprātīgs lēmums.

Apsveicam, Oskar !

Ko saka šī izcilā panākuma  īstenotājs ?

 Oskars Goba: „Esmu ļoti priecīgs par uzvaru un iespēju doties uz finālu Londonā, kur man būs iespēja pārstāvēt savu valsti, jo  esmu savas valsts patriots.  Uzvarēt  publiskās runas konkursā, iegūstot 1. vietu, ir ļoti svarīgi, jo tas pierāda ,ka kāds ieklausās un kādu interesē tas, ko es saku.  Konkursa finālā es runāju par emocijām, ko mūsu dvēselēm dod mūzika. Izteikt domas angliski man nav grūti, bet, lai atrastu visīstākos vārdus, kas uzrunā mani pašu, dažkārt es uzrakstu vairākas runas. Kad piezvanīju mammai, viņa teica: "Jā, es taču zināju , ka uzvarēsi!  Es redzēju sapnī, ka visi smaidīja un nesa tev ziedus.”                                                                                                                                                                                

Oskara angļu valodas skolotāja Līvija Kraukle: „Trīs gadi, kurus mācu Oskaru, ir bijis  veiksmīgas  sadarbības un patiesa prieka pilns laiks. Oskars vienmēr ir bijis atraktīvs ar savu vienkāršību, tiešumu un labsirdību. Manuprāt, viņa uzvara valsts mēroga konkursā ir likumsakarīgs rezultāts, ko veidojusi jaunieša mērķtiecība, iniciatīva un radošais gars, un veiksmīga piedalīšanās visos iepriekšējos konkursos.”

Arī man bija saviļņojoši būt līdzās savas skolas un valsts izcilajiem jauniešiem.  Tādos brīžos patiešām apstiprinās tas, ka skolotājas darbs  patiešām nozīmīgs un gandarījuma pilns.

 

Sarmīte Švalbe,

VVV angļu valodas skolotāja