Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Viesturskolas skauti Latvijā un pasaulē
2011. gada 18. maijā

Valmieras Viestura vidusskolā 4. skautu vienība  aktīvi darbojas no 1994. gada. Tā pēdējos 10 gados ir lielākā skautu vienība Latvijā. Tajā piedalās vairāk kā 50 skolēni. Pārstāvētas visas trīs vecuma pakāpes – mazskauti (8 -11 g.), skauti (12 – 15 g.) un roveri (16 – 25 g.). Tātad – īsts skauts visu savu jaunības laiku ir saistīts ar šo kustību un ir tās dedzīgs piekritējs. Īpaši nozīmīga ir skautu atziņa- „ja reiz skauts, tad skauts uz mūžu”. To apliecina arī Valmieras Viestura vidusskolas 4. skautu vienības vadītājs – informātikas skolotājs Uldis Jansons, kas uzskata, ka skauti ir vienīgā bērnu un jauniešu nevalstiskā organizācija, kurai ir regulāras nodarbības un kas darbojas pēc konkrētas programmas. Tā ir lielākā un vecākā bērnu un jauniešu organizācija pasaulē, kas 2007. gadā svinēja simtgadi. Latvijā skautu kustība pastāv vairāk kā 90 gadu.

Skautu kustības mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem savas valsts pilsoņiem, attīstot sevī patstāvību, vēlēšanos atklāt un izzināt apkārtējo pasauli, veicināt zinātkāri un radīt motivāciju mācīties. Viesturskolas dažādu paaudžu skauti iknedēļas nodarbības, sacensības, un aktīvās atpūtas pasākumus vērtē, kā lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju domubiedru pulkā, vienlaicīgi apgūstot dažādas praktiskajā dzīvē derīgas prasmes un iemaņas. Līdzdalība skautos palīdz veidot savu vērtību sistēmu, kas balstīta uz 10 skautu likumiem, kuros liela nozīme tiek pievērsta patiesīgumam, patriotismam, pieklājībai, atbildībai un pozitīvu rakstura iezīmju veidošanai sevī. Ar laiku skautos iegūtais kļūst par jauna cilvēka dzīvesveida pamatu.

Viesturskolas skautu vienības vadītājs Uldis Jansons, vērtējot šo mācību gadu, ir gandarīts, ka notikuši daudzi interesanti pasākumi, kuros iegūta jauna pieredze. Tradicionālas ir  skautu nometnes  - Kocēnu un Valmieras  vienību ikgadējā sagaita vasarā. Ir notikušas sarunas ar Valsts prezidenta kanceleju, ka šajā pasākumā pie skautiem varētu viesoties Latvijas Valsts prezidents. Latvijas mērogā nozīmīga bija skautu sagaita “Baltais Vilks”, kura katru gadu notiek 1. pasaules kara laiku cīņas vietā Ložmetējkalnā janvāra sākumā, lai pieminētu latviešu strēlnieku varonību brīvības cīņās. Latvijas mazskautu nometne, kas katru gadu februārī notiek kādā Vidzemes vietā, arī kļuvusi par jaunu tradīciju. Reizi 4 gados notiek Latvijas Lielā skautu un gaidu nometne. Pēdējā “ Beverīna”  notika 2009. gadā pie Valmieras Krāčos. Piedalīšanās dažādās nometnēs dod iespēju ikvienam skautam pārbaudīt savu fizisko izturību, drosmi un atjautību visdažādākajās situācijās.

Mūsdienās galvenā priekšrocība ir  skautu kustības piedāvātās starptautiskās iespējas. Ik pa 4 gadiem notiek Vispasaules skautu džamboreja, kas pulcē skautus un gaidas no visām pasaules valstīm. Šajā nometnē piedalās ap 40 000 dalībnieku. Pēdējā bija 2007. gadā Anglijā, kurā piedalījās ļoti kupls pulks valmieriešu – pavisam13. Šogad Vispasaules džamboreja notiks Zviedrijā, taču šoreiz nometnē Latviju pārstāvēs tikai 2 skauti un 1 rovers no Valmieras, kā arī daži vadītāji no Rīgas. Tā diemžēl ir mūsu pašreizējās krīzes ietekme. Katru gadu notiek nometnes dažādās tuvākās un tālākās ārvalstīs. Lielākoties izmaksas tajās ir daudz mazākas nekā līdzīgās komercnometnēs Latvijā. Vajag tikai pašu vēlēšanos, aktīvu darbošanos, un ir iespēja piedalīties. Tā mūsējie ir bijuši daudzās pasaules valstīs. Piemēram, vienīgā rovere Latvijā Paulīna Latsone ir piedalījusies skautu saietos gan Polijā, Kanādā un Anglijā, gan Itālijā un Japānā.

Esam viesojušies arī citu vienību rīkotajās nometnēs Latvijā.. Šogad mūsu skauti ir piedalījušies nometnē „Raibais rudens” Līgatnē un pavasara nometnē Duntē. Katra gada nogalē skauti savu labestību nes cilvēkos akcijā „ Miera gaisma no Betlēmes”.  Šogad atkal pavasaris atnāca ar piedzīvojumu nakts pārgājienu “Palu laiks”, kas notika jau desmito reizi. Nozīmīgs ir arī Sv Jura dienas pasākums Brīvdabas muzejā, kā arī līdzdalība Valsts svētku atzīmēšanā mūsu skolā, īpaši Lāčplēša dienā. Lai ieinteresētu skolēnus par skautu aktivitātēm, Viesturskolas interešu izglītības nedēļā vesela diena tika veltīta skautu darbības iepazīšanai. Ieinteresētu skolēnu bija daudz, arī iespēja katram kaut brīdi iejusties skauta lomā.

Uldis Jansons saka lielu paldies saviem palīgiem- tiem viesturiešiem, kas skolu jau beiguši, bet vienmēr atrod ceļu uz savas skolas skautu vienību, lai īstenotu kādu labu ideju. Roveri veido pasākumus jaunākajiem draugiem, un ir lielisks atbalsts skautu vadītājam. Viesturskolas skautu kustības veiksmīgas darbības pamatā ir paaudžu sadarbība un vienotība. Šobrīd top jauna 4. skautu vienības mājas lapa http://skauti.edu.lv/, kurā drīz būs iespējams plašāk lasīt par jaunumiem mūsu skautu notikumiem bagātajā ikdienā un savstarpējās tikšanās reizēs  Valmierā, Latvijā un pasaulē.

 

Valmieras Viestura vidusskolas 4. skautu vienības vadītāja Ulda Jansona stāstījumu

pierakstīja  skolotājs  Māris Lapsiņš

Valsts svētku gaišie mirkļi Viesturskolā
2011. gada 6. maijā

Tradicionāli dienu pirms 4. maija- Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienas – otrdien Valmieras Viestura vidusskolas kolektīvs pulcējās kopā svinīgajā pasākumā. Īpaši skaisti latviski noformētajā zālē visus uzrunāja skolas  direktore Mudīte Grava, skanēja Valsts himna „Dievs, svētī Latviju!”, bet tad svētku koncertā uzstājās viesi – Valmieras kultūras centra Tautas deju ansambļa „Gauja” studiju deju grupas Arta Mellupa vadībā. Lai gan dejotāji uzstājās kā viesu kolektīvs, tomēr skatītāji ar lielu atsaucību viņu pulkā sveica arī vairākus viesturiešus – Tautas deju ansambļa dalībniekus. Izpildītās dejas lika pievērst uzmanību tam, ka mūsu spēks ir ne tikai dziesmās, bet arī raitā latviskā deju solī. Visi ļoti gaidīja lielo pārsteigumu, kad savu sniegumu azartiski šķelmīgā solodejā parādīja TDA „Gauja” pamatsastāva dejotāja Arta Miķelsone. Viesturskolā Arta pazīstama kā nenogurdināma un idejām bagāta modernās deju grupas „Minerva” un deju kolektīva „Viesturietis” vadītāja. Tagad viņas lielie un mazie dejotāji iepazina savu skolotāju kā atraktīvu raksturdejas izpildītāju.

Dejas mijās ar pateicībām un atzinībām skolēniem, kas piedalījušies un guvuši labus rezultātus mācību olimpiādēs un konkursos gan skolas , gan starpnovadu mērogā.

Skolas biedri ar lielām ovācijām sveica tos veiksminiekus ,kas  paspējuši iegūt pat vairākas godalgotās vietas dažādās olimpiādēs. Katrā klašu grupā šādi skolēni ir vairāki.

Tā kā strauji tuvojas mācību gada nobeigums, atzinības saņēma arī klašu kolektīvi, kuri izcīnīja vietas skolas sporta sacensībās. Liels paldies arī tiem, kas palīdzēja sagatavot dažādus pasākumus. To šajā mācību gadā bija ne mazums. Nobeigumā izcilnieki , labākie uz atsaucīgākie viesturieši apvienojās  kopīgajās fotogrāfijās, lai atstātu skolas vēsturē gaišos 2010./2011. mācību gada mirkļus.

Par pasākuma norisi skatīt plašāk galerijā

Materiālu veidoja  Gita Krūkle un Māris Lapsiņš

Sākumskolas bērnu un vecāku talkas labie darbi:
2011. gada 2. maijā

1.     Ar  zemnieku saimniecības „Abullāči” (personīgi Paula Kantāna) atbalstu veikta aerācija skolas sporta laukumam, izfrēzēti celmi no zālāja skolas fasādes zālājā.

Izglītojošais moments – Pauls Kantāns pastāstīja talkas dalībniekiem par pareiza komposta veidošanas noteikumiem.

2.   Nogrābts sporta laukums.

3.   Demontēta rāpšanās siena sporta laukumā.

4.   Apgriezts dzīvžogs gar sporta laukumu, skolas sētu  un kamīnzāli.

5.    Iztīrīta teritorija starp skolas sētu,  veikalu „Cento” un privātmājām no ozolu alejas līdz pat garažām.

6.   Likvidēta pagājušajā rudenī izveidotā atkritumu kaudze sporta laukuma asfaltētā laukuma stūrī.

7.    Rotaļu laukuma zemē iemontēti galds un četri soli.

8.   Visi talcinieki pacienāti ar tēju un talkas zupu.

9.   Katrs skolēns, kas piedalījās talkā, saņems talkas uzlīmi.

Talkā piedalījās 100 bērni, 84 vecāki un 11 skolotājas.

Sākumskolas vecāku dome saka lielu PALDIES visiem čaklajiem cilvēkiem, kas šajā dienā nežēloja savu laiku, enerģiju un tehniskos līdzekļus skolas teritorijas sakopšanai!

Sākumskolas vecāku dome

Sākumskolas talkas foto galerija.

Pamatskolas talkas foto galerija.

4.klašu skolēni pētniecisko darbu konferencē
2011. gada 21. aprīlī

15.aprīlī  Valmieras Pārgaujas pamatskolā pulcējās 15 mazie pētnieki no Cēsu, Valkas un Valmieras pilsētu un novadu skolām, lai  piedalītos pētniecisko darbu konferencē „Mazs cinītis gāž lielu vezumu”.

Mūsu  skolu pārstāvēja Madara Krišjāne un Andris Kārkliņš no 4.a klases (skolotāja Inguna Vācmane) un Alise Beatrise Bugakova no 4.c klases (skolotāja Anda Dubulte).

Liels bija prieks, ka „Skatītāju simpātiju ” ieguva Alise Beatrise Bugakova par savu darbu „Mobilo telefonu lietošanas paradumi 1.un 4.klasē” un Madara Krišjāne par darbu „Rotaļlietu un rotaļāšanās nozīme bērnu un manā dzīvē”. Apsveicam!


Paldies skolēnu vecākiem un konsultantiem, ar kuru palīdzību mazajiem darbu autoriem izdevās uzrakstīt interesantus, precīzi noformētus darbus un sagatavot aizraujošas prezentācijas. Jau kārtējo reizi pārliecinājāmies, ka 4.klasēs pētnieciskais darbs vairāku mēnešu garumā tika veikts ļoti pamatīgi un atbildīgi!

 

Inguna Vācmane

4.a klases audzinātāja, pētniecisko darbu vadītāja

Krāsaini sapņi lai izrotā dienas tev, man un jums...
2011. gada 18. aprīlī

Ar šo dziesmu 16. aprīļa pievakarē Valmieras Viestura vidusskolā izskanēja 4. Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivāla „...un es iešu un iešu!” divas spraigas, notikumiem bagātas dienas. Festivāls, kas kļuvis par tradicionālu satikšanās un radošo domu apmaiņas laiku, ir vajadzīgs visiem – režisoriem, izrāžu dalībniekiem, jaunajiem dramaturgiem un skatītājiem. Skolēnu teātra „Sprīdītis” dalībniece Rita Eglīte, kas piedalījusies visu četru festivālu izrādēs, uzskata, ka katram jaunam cilvēkam, kas aizraujas ar teātra mākslu, šī ir lieliska iespēja izpausties, redzēt kolēģu veikumu, to salīdzināt un vērtēt. Izrādes „Blaumanis precībās” titullomas tēlotājs Jānis Bērziņš daudz enerģijas un atziņu guvis festivāla izrādēs, arī tikšanās brīžos ar citiem teātra draugiem. Šajā festivālā jaunas krāsas piešķīra Latvijas Kultūras akadēmijas Mūsdienu laikmetīgās horeogrāfijas 4. kursa studenti, kas parādīja to, kā viņi veido dažādas etīdes, iekļaujot priekšnesumā piemērotu video un mūziku. Pēc skolēnu ierosinājuma pirmoreiz tika piešķirta nominācija „Skatītāju simpātija”. To saņēma Limbažu bērnu un jauniešu centra teātris „Kriksis” par neparasto R Blaumaņa lugas „No saldenās pudeles” izrādi. Izrādei savdabīgu raksturu piešķīra tas, ka galvenās lomas paralēli tēloja vairākas aktrises.

Lielas diskusijas notika Jauniešu žūrijā, jo tradicionāli festivālā arī viņi – divi pārstāvji no katra teātra- izteica savu vērtējumu par redzēto. Valmieras pamatskolas teātris „Karamele” (režisore Agita Ziņģīte) par šarmanto izrādi „”Runcis Francis un Parīzes dancis” saņēma Mazo laureātu diplomu. Tika apbalvota arī labākā aktrise Agnese Pumpiņa no Rīgas un labākais aktieris Agris Krapivņickis no Limbažiem. Interesanti, ka Jauniešu žūrijas uzmanību bija saistījušas trīs ļoti dažādas izrādes par mīlestību. 1. vietā Dobeles bērnu un jauniešu centra teātra „Pitons” H. Paukša lugas „Dusi saldi” izrāde (režisore Velga Līce), 2. vietā Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu teātra „”Sprīdītis” D. Dzenītes lugas „Blaumanis precībās” izrāde (režisors Roberts Segliņš), bet 3. vietā Rīgas Franču liceja teātra iestudētā H. Paukša lugas „Godīgā meitene” izrāde (režisore Velga Līce). Jaunieši, vērtējot izrādes bija pamanījuši un novērtējuši arī „Sprīdīša” izrādes „Smaragda pilsētas burvis” savdabīgos kostīmus un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas teātra izrādes „Uzliesmojums” skatuvisko veidojumu.

Galvenās žūrijas pārstāvis, jauno dramaturgu konkursa vadītājs Dainis Grīnvalds ir gandarīts, ka dalībnieku skaits šīgada lugu autoru konkursā ir divas reizes lielāks. Septiņi autori piedalījās arī festivālā, jo ir novērtējuši, cik nozīmīga ir saikne – lugas autors un režisors, teātris. Veiksmīgs lugu konkurss bija autorēm, kuras ilgstoši , nopietni strādā savā izvēlētajā radošā darba virzienā. Lugu konkursa uzvarētājas ir cēsiniece Dārta Dzenīte, liepājniece Madara Kalniņa un valmieriete no Valmieras Valsts ģimnāzijas Laura Pinne.

Žūrijas komisijas locekle Dace Liepniece ir iepriecināta par festivāla izrāžu daudzveidību. Patiesības līmenis spēlētajās izrādēs ir kļuvis augstāks. Viesturskolas skatuve festivālā nepārtraukti pārvērtās - no mūsdienu problēmu diskusiju vietas par bērnu spēļu laukumu vai lauku sētu, no pasaku valstības par skolēnu ekskursijas telšu pilsētiņu... Iespējas radošajai fantāzijai ir milzīgas, un tās tika izmantotas. Tā ir arī milzīga atbildība skatītāju priekšā Iestudējuma veiksme sākas tad, kad tiek izvēlēta jauna luga. Paldies festivālam, kurā mēs saņēmām garīgo dāvanu no jaunajiem aktieriem, izrāžu veidotājiem un lieliskajiem režisoriem! Lai vienmēr skatītāji jums teiktu paldies un vēlētos pie jums atgriezties! Dzejnieks Guntars Godiņš, žūrijas komisijas loceklis, iemēģināja festivāla galveno balvu – Sprīdīša stabulīti.Tā skanēja lieliski. Šoreiz to saņem divi kolektīvi – Limbažu bērnu un jauniešu centra teātris „Kriksis” par R. Blaumaņa lugas izrādi „No saldenās pudeles” un Valmieras Viestura vidusskolas „Sprīdītis” par D. Dzenītes lugas „Blaumanis precībās” iestudējumu. Žūrijas komisija atzīmēja arī vairākas izrādes gan par veiksmīgu skatuvisko veidojumu, gan jauniem skatuves valodas meklējumiem, žanrisko precizitāti un jauniešu radošo literāro darbu izmantošanu izrādēs. Arī jaunie aktieri par spilgtu tēlu radīšanu saņēma žūrijas atzinību. Festivāla „...un es iešu, un iešu!” izskaņā skanēja paldies tā veidotājiem, īpaši festivāla galvenajam koordinatoram Robertam Segliņam. Režisore Velga Līce, dāvinot sveces, aicināja festivāla uguntiņu iedegt atkal no jauna nākamgad.

 

Māris Lapsiņš

latviešu valodas  un literatūras skolotājs