Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Sveicam latviešu valodas olimpiādes uzvarētājus
2012. gada 31. janvārī

Latviešu valodas olimpiādes uzvarētāji skolā:

1. vieta     Linda Caunīte 11.a kl.

            Annika Rozīte 12.b kl.

            Elīza Anete Kaužēna 12.c kl.

2. vieta     Laila Signe Trezūna 11.b kl.

            Liene Drevinska 12.a kl.

3. vieta     Lauma Pujāte 11.c kl.

            Kristīne Liepiņa 12.c kl.

Atzinība     Kitija Berga 11.a kl.

 Paldies visiem 18 olimpiādes dalībniekiem,latviešu valodas skolotājiem!


Valmieras pilsētas un novadu apvienības 8. – 9. klašu latviešu valodas olimpiādes otrajā posmā:

8.a klases skolniecei Undai Ķipurei  1. vieta.

Ļoti sīvā konkurencē , zaudējot 1. vietas ieguvējai tikai pusotru punktu,

9. klašu grupā atzinība Adelei Jākobsonei (9.b klase).

Tikai puspunkts mazāk Dāvim Punduram (9.a klase).

 

Pateicamies skolēniem par ieguldīto darbu un lepojamies ar sasniegumiem.

 

Latviešu valodas skolotāju met. kom.


Noskaidroti konkursa „ZAAO pastkarte” laureāti.
2012. gada 30. janvārī

Noslēgusies SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO) vides projekta „Cilvēks vidē” ietvaros organizētā konkursa ''ZAAO pastkarte'' darbu vērtēšana. Konkursa mērķis bija pievērst uzmanību atkritumu apsaimniekošanas problēmām un aktuālajiem jautājumiem. Šajā mācību gadā radošos darbus iesniedza 30 pirmsskolas izglītības iestādes un 37 vispārizglītojošās skolas no Ziemeļvidzemes reģiona. Tika saņemti vairāk kā seši simti bērnu zīmējumi.

Savukārt, skolu grupā labākos darbus iesniedza Artis Doroškēvičs no Alojas novada Ozolmuižas pamatskolas, Dina Palsa no Pārgaujas novada Straupes pamatskolas, Kristaps Bārups no Priekuļu novada Priekuļu vidusskolas, Līva Katrīna Pavārnieka no Valkas novada Ērģemes pamatskolas, Madara Kantiševa no Mālpils novada Mālpils vidusskolas, Ralfs Ūdris no Valmieras Viestura vidusskolas.

Konkursu ''ZAAO pastkarte'' ZAAO rīko jau vairāk kā desmit gadus, ik reizi pārliecinoties par dalībnieku neizsīkstošajām interesantajām idejām un radošo pieeju. ZAAO ikgadējā projekta „Cilvēks vidē” noslēguma pasākumā, kas, kā ierasts, notiks mācību gada noslēgumā, labāko darbu autori saņems pārsteiguma balvas.

Konkursa uzvarētāju zīmējumi ir aplūkojami ZAAO mājas lapā www.zaao.lv sadaļā – Sabiedrības izglītošana. Plānots veidot arī ceļojošas izstādes, kurās zīmējumus aplūkot varēs Ziemeļvidzemes iedzīvotāji.

ZAAO jau vairāk kā desmit gadus darbojas sabiedrības vides izglītošanas jomā ar mērķi veicināt apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanu un izpratni par ikviena ietekmi uz to.

Laura Jegorova

SIA ZAAO attīstības daļas vadītājas vietniece

Sveicam 9.-12.klašu skolas matemātikas olimpiādes uzvarētājus!
2012. gada 30. janvārī

Olimpiāde notika 17.janvārī. Piedalījās 26 skolēni.

1. VIETA

RŪDOLFS VĒTRA   9.A KLASE

ADELE JĀKOBSONE   9.b KLASE

SINDIJA VIRSE     11.B KLASE

ĒRIKS CIESNIEKS    12. C KLASE

2. VIETA

MAIJA SĪMANE    9.B KLASE

RŪTA ALĪDE VOITKĀNE    10.B KLASE

LĀSMA KOKENBERGA    11.C KLASE

ELĪZA ANETE KAUŽĒNA    12.C KLASE

3. VIETA

RŪDOLFS BĒRZIŅŠ    9.A KLASE

JĀNIS BĒRZIŅŠ    11.C KLASE

SIMONA BEDEICE    10.B KLASE

JURĢIS DRANDE    12. C KLASE

ATZINĪBA

EDUARDS VEBRUALIS    11.C KLASE

ZANE LUCĀNE    12.C KLASE

Matemātikas skolotāju MK.

Dambretisti piedalās Latvijas čempionātā
2012. gada 25. janvārī

Valmieras Viestura vidusskolas skolēni piedalījās Latvijas 65.skolēnu sporta spēles 64 lauciņu dambretē.

Līdz 10 gadu veco skolēnu grupā zēnu konkurencē startēja Ralfs Kalniņš un Jānis Maļina.

Līdz 13 gadu veco skolēnu grupā meiteņu konkurencē Karīnai Veidei  pietrūka 1 punkts, lai iegūtu tiesības spēlēt Latvijas jaunatnes čempionāta finālā, un zēnu konkurencē startēja Roberts Birzgalis.

Prāta spēļu pulciņā ceturtdienās no pulksten 12:20 līdz 14:40 visiem interesentiem ir iespēja pilnveidot prātu spēlējot spēles.

Treneris Uldis Ābeltiņš

ZAAO aktivitātes Viesturskolā
2012. gada 23. janvārī

No 2012. gada 16. janvāra līdz 16. februārim Valmierā, Valmieras Viestura vidusskolas telpās būs apskatāmi darbi, ko SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas” (ZAAO) organizētā projekta „Cilvēks vidē” ietvaros viedojuši Ziemeļvidzemes reģiona skolu un bērnudārzu audzēkņi.

Izstādē būs skatāmi bērnu un jauniešu veidotie radošā konkursa „ZAAO pastkarte” un plakātu konkursa „Tīra vide” zīmējumi, kā arī vides instalāciju konkursam „Lai dzīvo atkritumi” veidotie darbi fotogrāfijās. Darbi tapuši 2010./2011. mācību gada laikā ar mērķi pievērst bērnu un skolēnu uzmanību atkritumu tēmai, aicinot uz videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu.

Eksponātu vidū ir arī Valmieras pilsētas izglītības iestāžu audzēkņu - Katrīnas Smilgas (Valmieras Viestura vidusskolas 4.a klase), Evijas Grasbergas (Valmieras Pārgaujas pamatskolas 4.d klase) un Annas Emīlijas Sutas (Valmieras Pārgaujas pamatskolas 2.a klase) - radošie darbi.

Sadarbībā ar ZAAO, paralēli izstādei Valmieras Viestura vidusskolā tiks organizētas vides stundas, kurās skolēni varēs uzzināt vairāk par atkritumu pareizu apsaimniekošanu, šķirošanu, noglabāšanu un savu ietekmi uz šiem procesiem.

Paldies Valmieras Viestura vidusskolai par iesaistīšanos un izstādes eksponēšanu!

Vairāk bildes galerijā

ZAAO ir pašvaldību dibināta komercsabiedrība, kas pašvaldību uzdevumā sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Ziemeļvidzemes reģionā, un aktīvi darbojas sabiedrības vides izglītošanas jomā ar mērķi veicināt apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanu.

 

Informāciju sagatavoja:

Laura Jegorova