Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Publiskās runas konkursa "Es piedzimu laikā" rezultāti
2012. gada 18. janvārī

Sveicam skolas konkursa 2. kārtas uzvarētājus!

 

Dinārs Sārs 10.b kl.

Jānis Bērziņš 11.c kl.

Aija Mežule 11.c kl.

Elēna Hāne 12.c kl.

 

 

Labu veiksmi starpnovadu kārtā!

Valodu skolotāji

Apsveicam!
2012. gada 16. janvārī

12. janvārī ViA notika 1. Vidzemes reģiona angļu valodas olimpiāde11. - 12. klasēm. Sīvā konkurencē ar daudzu Vidzemes reģiona ģimnāziju pārstāvjiem viesturiešiem Kārlim Briedim (11.c klase) un Armandam Repsim (12.a klase) - 3. vieta. Par to liels prieks!

Dāvāt svētku prieku
2012. gada 10. janvārī

Grupa 7. a klases skolēnu 22. decembrī devāmies uz pansionātu Rīgas ielā, lai sveiktu tā ļaudis. Uz pansionātu devāmies ar optimistisku noskaņojumu un mazu dāvaniņu katram.

Pansionātā izstaigājām katru istabiņu, neviens nepalika bez sveiciena. Ar runīgākajiem cilvēkiem apspriedām dažādus jautājumus gan par pilsētas pašvaldību, gan mācībām, gan svētkiem. Annas tante pastāstīja par Ziemassvētku sarīkojumu pansionātā, kurā atnācis arī Ziemassvētku vecītis. Mēs vecos ļaudis iepazīstinājām ar pašu sarakstītiem dzejoļiem un dažus cilvēkus apdāvinājām ar pašadītām vilnas zeķēm. Daži arī mums skaitīja savus dzejoļus, kuri bija interesanti un asprātīgi.

Visi bijām priecīgi par sveicieniem. Diena nebija velti aizvadīta. Šo tradīciju mēs turpināsim, jo iedegt mazu svētku liesmiņu cilvēku sirdīs nemaz nav grūti.

Monika Oļeha, Simona Šmidte 7.a klasē

Ziemassvētku laiks ir labo darbu laiks. Mēs ,10. klašu skolēnu grupa, kā jau katru gadu devāmies uz Valmieras pansionātu Brenguļu ielā, lai ar skanīgām dziesmām, aizkustinošiem dzejoļiem, labu garastāvokli un nelielu konfekšu paciņu iepriecinātu pansionāta iedzīvotājus.
Koncerts notika viesu telpā, kur vecie ļaudis jau mūs laipni sagaidīja. Vislielāko prieku mums sagādā tas, ka spējam ar nelielu koncertu sagādāt Ziemassvētku noskaņu ne tikai pansionāta iedzīvotājiem, bet arī sev. Patīkami ir tas, ka vecie ļaudis dzied kopā ar mums dziesmas un skaita dzejoļus.

Mums ir prieks, ka ar katru gadu Labdarības akcijas aktīvistu skaits palielinās. Šogad mēs devāmies uz pansionātu 16 skolēni, mūsuprāt, tas ir liels skaits. Liels paldies jāsaka visiem klasesbiedriem, kuri piedalās akcijā, vācot ziedojumus, lai mēs varētu uzdāvināt pensionāriem kādu gardumiņu.

Labs darbiņš, kas padarīts. Dosimies atkal ciemos nākamgad un sagādāsim svētku sajūtu gan sev, gan pansionāta iedzīvotājiem.

Karīna Klaģiša 10.b

Miera gaisma no Betlēmes
2011. gada 21. decembrī

Decembrī cauri visai Eiropai ceļo „Miera gaisma no Betlēmes”, kad skauti un gaidas uz valstu robežām viens otram nodod simbolisku „miera gaismu” ar svecītes liesmiņām.

Jau astoto gadu gaismas liesmiņa ceļo arī uz Latviju. To 16.decembrī skautu organizācijas pārstāvji saņēma no Lietuvas skautiem. Šā gada moto ir „Gaisma vieno tautas”.

Arī Latvijas skauti un gaidas kopā ar 41 miljonu līdzīgi domājošo visā pasaulē pievienojas skautisma dibinātāja Roberta Bēdena-Paula vārdiem „Miers nevar būt pilnīgs, kamēr miera ideja nav cilvēku prātos un viņu gribā.”

Otrdien, 20.decembrī, Latvijas Skautu un Gaidu Centrālās organizācijas Valmieras 4.skautu vienība ar šo gaismiņu devās pie saviem atbalstītājiem lai teiktu paldies par atbalstu. Svarīgs pienākums ir arī Valmieras pansionāta apmeklējums, kas visus gadus ir bijusi šīs akcijas neatņemama sastāvdaļa.

Akciju „Miera gaisma no Betlēmes” 1986. gadā aizsāka Austrijas radio ziņu aģentūra, un tā bija daļa no labdarības pasākuma bērniem invalīdiem un sociāli nenodrošinātajiem cilvēkiem. Akcijas mērķis ir nodot Draudzības un Miera vēstījumu pēc iespējas plašākam cilvēku lokam un mudināt ikvienu, īpaši skautus un gaidas, radīt un veicināt mieru apkārtējā sabiedrībā. Miera gaisma tiek iedegta neilgi pirms Ziemassvētkiem Jēzus Kristus dzimšanas vietā Betlēmē, pēc tam skauti un gaidas uguntiņas nogādā Eiropas valstīs. Svecīšu liesmiņas tiek aiznestas uz baznīcām, sociālās aprūpes centriem un bērnu iestādēm, pašvaldībām un arī pie skautu un gaidu atbalstītājiem.

Publiskās runas konkurss „Es piedzimu laikā”
2011. gada 16. decembrī

Šogad publiskās runas konkurss guva lielu atsaucību. Tas no iepriekšējiem gadiem atšķīrās ar to, ka viena 3 minūšu runa jāsagatavo divās valodās. Tas skolēnus nevis atturēja no piedalīšanās, bet gan aktivizēja.13. decembrī interesenti un žūrija noklausījās 12 runas. Ir prieks par 8. – 9. klašu skolēnu veiksmīgiem mēģinājumiem startēt šajā jomā. Liela konkurence vidusskolas grupā, kur skanēja daudzas valodas - latviešu, angļu, krievu un arī franču. Vērtēšanas komisija pēc saspringtām debatēm noteica vietas 8. – 9. klašu grupā un vidusskolas grupā 1. kārtas laureātus, kas turpinās sacensties skolas konkursa 2. kārtā.

 

 

Konkursa laureāti

 

8. – 9. klašu grupā

1. vieta       Anna Švalbe 8.b kl.

2. vieta       Kalvis Krastiņš 9.a kl.

3. vieta       Renāte Kļaviņa 8.b kl.

 

10. – 12. klašu grupā skolas 1. kārtas laureāti

Dinārs Sārs 10.b kl.

Laura Zandere 11.b kl.

Jānis Bērziņš 11.c kl.

Aija Mežule 11.c kl.

Elēna Hāne 12.c kl.

Skolas konkursa 2. kārta notiks 2012. gada 17. janvārī plkst. 14.20 209. kabinetā.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem un valodu skolotājiem.

Metodiskā komisija