Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Koru skate
2019. gada 24. martā

 

 

Valmieras Viestura vidusskolas
5. - 8. klašu korim
Valmieras pilsētas
un novadu koru skatē
1. pakāpe.

SVEICAM!

Lepojamies!
2019. gada 22. martā

 

 

 

 Izoldei Bernadetai Ozoliņai

2.vieta

Ekonomikas valsts 20. olimpiādē 

 

 

Paldies skolotājai Intai Grabei par atbalstu un iedvesmu, rosinot meklēt un atrast atbildes uz jautājumiem, gatavojoties ekonomikas olimpiādei!

 

 

Sveicam!

Lepojamies!
2019. gada 22. martā

Valmieras pilsētas un novadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē

              6.klašu grupā:

1. vieta

 Oskaram Ādamam Krūmiņam

Atzinība

Ralfam Frīdvaldam

 

7.klašu grupā:

2.vieta

             Dāvim Spuņģim

 

Ralfs Frīdvalds 6.b klase                                                                                              Oskars Ādams Krūmiņš 6.b klase

Dāvis Spuņģis 7.c klase

Lepojamies!
2019. gada 21. martā

9.a klases skolniecei Karīnai Doroško 1.vieta Valmieras un novadu krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē 9.klasēm B grupā.

Karīna Doroško (9.a)

Erudīcijas spēle
2019. gada 20. martā

2019.gada 19.martā Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu pašpārvalde rīkoja pasākumu “Esi zinošs!”, kurā piedalījās 7., 8. un 9.klašu skolēni.

Katra klase izvirzīja divus dalībniekus, kuri piedalījās erudīcijas spēlē. Dalībniekiem bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem gan par dabu, gan kultūru, gan politiku un vēsturi. Starp erudīcijas konkursa kārtām aktivitātēs piedalījās ne tikai klašu izvirzītie erudīti, bet gan visa klase. Sacerot dzejoļus, klasēm bija jāpakustina pelēkās smadzeņu šūniņas un jāpielieto 6.klasē mācītais atskaņu ritms, kas daudzām klasēm bija piemirsies, kā arī jāparāda sava attapība un erudīcija, atbildot uz viktorīnas jautājumiem. Pēc veiktajiem uzdevumiem erudītākās klases titulu ieguva 8.a klase ar audzinātāju Līgu Liepu. Savukārt, spēles finālā par erudīta titulu sacentās 9.c klases skolniece Madara Sīmane un 8.a klases skolniece Alise Laura Kjaspere, kura arī izrādījās nedaudz atjautīgāka un ieguva konkursa 1.vietu.

Paldies pasākuma organizatoriem un erudītajiem viesturiešiem!

Novēlam arī turpmāk pilnveidoties un paplašināt savu redzesloku!

Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu pašpārvalde