Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Starptautiskajā skolēnu mācību uzņēmumu festivālā
2011. gada 21. martā

 

Sapņo par lielu naudu, bet nezini, kā to nopelnīt? Nāc un piedalies Starptautiskajā skolēnu mācību uzņēmumu festivālā! Šogad tas notika 10.- 12.martā tirdzniecības centrā “Rīga-Plaza”. Vienkopus tas pulcēja 111 uzņēmumus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Somijas, Beļģijas, Norvēģijas, Bulgārijas, Nīderlandes, Dānijas un Lielbritānijas.
 No Valmieras Viestura vidusskolas divi SMU (skolēnu mācību uzņēmumi)  "Flower Power" un "Burbulis"  piedalījās šajā festivālā. Mūsu skolu pārstāvēja 11. c klases skolnieces Elīza Anete Kaužēna, Līga Laursone, Laura Kukjāne, Laura Soročina, Kristīne Groma.       

Festivālu apmeklēja Valsts prezidents Valdis Zatlers un ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere. Festivāls notika 2 daļās.Vispirms bija reklāmu prezentācija, tad  preču tirdzniecība, saruna ar žūriju, bet otrajā daļā - brazīļu karnevāls atpūtas centrā "Brazīlija".  Rezultātā skolēni guva starptautisku pieredzi un nodibināja kontaktus ar ārzemju firmām. Skolotāji tikās ar Rīgas domes vicemēru Andri Ameriku un apmeklēja Latvijas televīziju. Iesaku skolēniem dibināt savus uzņēmumus, veicinot biznesa pamatu apguvi praksē. Protams, liels ieguvums ir iespēja  piedalīties šādā festivālā, iegūstot jaunu pieredzi un domubiedrus.

 

Ludmila Gammeršmidte,

sociālo zinību skolotāja

Festivāla foto skat. galerijā.

Viesturieši Vidzemes zonas publiskās runas konkursā
2011. gada 17. martā

Vidzemes zonas publiskās runas konkursā angļu valodā, kuru organizē Latvijas angļu valodā runājošo asociācija, ar labiem rezultātiem piedalījās Valmieras Viestura vidusskolas jaunieši: Sindija Virse (10. b kl.), Elēna Hāne(11. c kl.) un Oskars Goba (12. b kl.). Konkursa tēma – „Mācības nākotnei”.

Oskars Goba kļuva par Vidzemes zonas konkursa uzvarētāju. Viņš runāja par mācību stundām nākotnē. Lai gan žūrijas komisijas locekļu dzimtā valoda ir angļu valoda, Oskars 5 minūtēs prata pārliecināt, ka viņa idejas par izmaiņām izglītībā nākotnē ir aktuālas. Tas izdevās tādēļ, ka viņš ir piedalījies šādos konkursos vairākkārt un daudzus skolas gadus ir bijis skolēnu Tautas teātra „Sprīdītis” dalībnieks.

Sindija Virse, otrās vietas ieguvēja, otro gadu pārstāvēja Valmieras Viestura vidusskolu publiskās runas konkursā angļu valodā. Sindija ir aktīva jauniešu organizācijas dalībniece, tāpēc viņa izvēlējās runāt par jaunatnes devumu rītdienas pasaulei. Žūrija ievēroja Sindijas spējas izklāstīt savas domas pārliecinoši, droši labā angļu valodā.

Pirmoreiz konkursā piedalījās Elēna Hāne. Viņa izvēlējās tēmu , kurā stāstīja par to, cik nozīmīgas ir rūpes par jauno māmiņu veselību, lai bērni attīstītos veseli un dzīvespriecīgi. Elēna ieguva pateicību par piedalīšanos konkursā, jo viņa pievērsa žūrijas uzmanību ar aktuālo tēmu, raito angļu valodu un atraktivitāti runas izpildījumā.

Par iespēju piedalīties konkursā īpašs viesturiešu PALDIES Latvijas angļu valodā runājošo asociācijas prezidentei Rutai Zadziorski kundzei. Gan skolēniem, gan skolotājiem bija patīkami uzklausīt organizatoru un žūrijas komisijas locekļu atzinību par dalībnieku labajām angļu valodas zināšanām un brīvo praktisko lietojumu.

Četri labākie Vidzemes zonas publiskās runas konkursa uzvarētāji aicināti piedalīties konkursa finālā Rīgā 9. aprīlī. Viņu vidū arī viesturieši – Sindija Virse un Oskars Goba. Šim konkursam jāgatavojas īpaši, jo jātop jaunai runai par citu tēmu.

 

Līvija Kraukle,

Valmieras Viestura vidusskolas angļu valodas skolotāja

5.-7. klašu skolēnu pasākums „Nāc un darbojies ar prieku!” 3. martā
2011. gada 7. martā

 5.-7. klašu pasākums „Nāc un darbojies ar prieku!” bija radošu pārbaudījumu vakars ne tikai pamatskolas klašu skolēniem, bet arī trim 10.klašu meitenēm Diānai, Gunai un Kristīnei, kurām šī pasākuma veidošana bija galvenais projektu nedēļas uzdevums.

Domājot par konkursu dažādību, meitenes centās atcerēties sevi, kādas viņas bija pirms dažiem gadiem  pamatskolas laikā.  Komandām bija jāparāda sevi gan erudīcijas konkursā „Zini vai mini!”, jārisina krustvārdu mīkla, kura tika veidota, izmantojot klašu mācību grāmatas,  jāatpazīst mūsu latviešu estrādes dziesmas pēc neliela fragmenta noklausīšanās. Katras komandas gardēdis varēja parādīt savas spējas ēdienu noteikšanā, degustējot tos ar aizsietām acīm. Bija iespēja sacensties arī sporta veidu pazīšanā. Atsevišķs konkurss bija tieši  komandu kapteiņiem.

Lielu skatītāju interesi izraisīja klašu mājas darbu demonstrējumi - tika prezentēti no netradicionāliem materiāliem veidoti avangarda tērpi. Izrādās tērpus varam darināt no visneiedomājamākajiem materiāliem- tapetēm, , baloniem, mīkstajām rotaļlietām, plastmasas pudelēm, glāzītēm, maisiņiem, spēļu kārtīm, tukšām čipsu pakām un pat papīra naudas zīmēm. Visi izpelnījās skaļus aplausus par labo izdomu un asprātīgo pieeju mājas darba sagatavošanā.

Nelielai atelpai pasākuma dalībnieki varēja vērot pašaizsardzības paņēmienu demonstrējumus, kurus projektu nedēļas laikā 11.c klases puišu Jurģa un Armanda vadībā apguva 7. b klases zēni. Notika  jaunizveidotā 7. b klases meiteņu vokāli instrumentālā ansambļa pirmā uzstāšanās. Arī šis ansamblis ir projektu nedēļas veiksmīgs  kopīgā darba rezultāts klases audzinātājas Ilvijas Aizupietes vadībā.

Īpaši slavējami bija komandu līdzjutēji, kuri ar krāsainiem plakātiem un uzmundrinājumiem atbalstīja savējos. Vakars aizritēja interesantā un labestīgā gaisotnē gan palauzot galvas, gan pasmaidot pašiem par sevi, gan izdejojoties.  Rezultātā piepildījās  šī vakara nosaukumā izteiktais  aicinājums -  „Nāc un darbojies ar prieku!”

 

Bilžu galeriju par pasākuma norisi skatīt šeit:

Gita Krūkle,

direktores vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā

Radoša tikšanās Viesturskolā
2011. gada 4. martā

Marts...Gaisā jau jūtama pavasara klātbūtne. Īstais laiks, lai satiktos, parunātos, padziedātu. Tieši tāda bija  2. marta pēcpusdiena Viesturskolas kamīnzālē. Skolas pagalmā varēja sadzirdēt ģitāras, akordeona, klavieru, flautas un čella skaņas. Vēl nebijis pasākums - Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas skolēni satikās, lai radītu dzīvi krāsaināku ar savu muzicēšanu, jaunrades darbiem. Sarmīte Rozenbaha, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas bibliotekāre, ciemos atnāca ar radošu skolēnu grupu. Atmosfēra brīva, nepiespiesta. Muzikālie skaņdarbi – plašāki un ne tik plaši -, bet galvenais, ka jauniešu acīs dzirkstele, ka dara to ar prieku. Pēcpusdiena izvēršas kā draudzīgs duelis. Marta Rozenštoka, viesturiete jau no otrās klases, priecē klātesošos ar čella spēli. Viņa arī atzīst - žēl, ka laiks tik strauji rit. Gribas vēl baudīt un baudīt šādus pasākumus. Viesis Jānis Zirnis ar savu akordeona spēli mūsu iztēlē uzbūra dažādas ainas, kur varējām sajust Parīzes elpu, dejas straujumu, mīlestības neprātu... Pārgaujas meitenes Anna Krasovska un Anna Stahovska, Justīne Grantiņa un Kristiāna Kripēna lieliski prot muzicēt duetos, tā viena otru papildinot. Viesturiete Elīna Mīļā ar savas flautas spēli mūs jau aizveda vasarā- puķu pilnā pļavā. Šķita, ka mirklis apstājies.

Jā, mūsu vidū daudz talantīgu jauniešu, kas savas pārdomas atklāj jaunrades darbos. Klātesošajiem bija iespēja iepazīt kaimiņskolas tradīcijas – apkopot jaunrades darbus žurnālā. Tā ir lieliska atmiņa par absolventiem. Varbūt kāda vārdu pēc laika varēsim izlasīt latviešu literatūras grāmatā.

Pārgaujas ģimnāzijas skolniece Undīne Arāja lasīja savus pastāstus (bet varbūt tomēr miniatūras?). Autore lasa pārdomāti, mainot intonācijas. Uzreiz jūtams, ka meitene ar savu stilu, domu. Elīnas Mīļās dzejoļi jau popularitāti iemantojuši vienaudžu vidū. Viņa tos uzticējusi tuvākajām draudzenēm, kas labprāt ar tiem iepazīstina klasesbiedrus literatūras stundās.  Sindija Virse un Kristīne Fedotova - Valmieras Viestura vidusskolas 10.b klases radošās skolnieces- arī pastāstīja par savu darbu tapšanu. Sindija Virse, kā pati saka, ir tipiska jauniete, dzejoļi top vēlās vakara vai pat nakts stundās, bet tad, kad ir ko teikt. Vai dzejolim ir vajadzīgs nosaukums? Sindijas dzejoļu kladē ir tikai viens dzejolis ar nosaukumu „Par vecām sliedēm un jaunām trepēm. Pa vecām sliedēm uz jaunām trepēm” - varbūt tā ir tikai vārdu spēle? Kristīne Fedotova brīvajā laikā raksta dzejoļus, šoreiz bija iespēja iepazīt arī prozas darbu.

Ja talants ir, nevar turēt sveci zem pūra. Šādas pēcpusdienas ir lieliska iespēja, lai iepazītu audzēkņu radošās spējas. Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Mairai Tiltiņai un bibliotekārei Laimai Drandei, kas visu laiku attīsta jauno tradīciju - konkursu „.un manu pasauli viens mirklis pārvērtis...”

Baudot gardo Liepkalnu kliņģeri ( tas īpaši cepts radošiem jauniešiem) un dzerot tēju, klātesošie veidoja dzejoli, liekot kopā dažādus vārdus, kas izgriezti no laikrakstiem un žurnāliem. Atkal jaunrade! Tā vienmēr mēs sevi pilnveidojam. Ceram, ka šī draudzība turpināsies.

Anda Upīte,

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Uz galeriju > >

Saulainā sporta diena 24. februārī
2011. gada 25. februārī

Kamēr Viesturskolā notika  Valmieras pilsētas un starpnovadu skolēnu teātru skate, viesturieši sadarbībā ar aktīvā tūrisma centru EŽI baudīja ziemas priekus VOC J. Daliņa stadiona slēpošanas trasēs. Slēpotājus priecēja saulīte, skolas ēdināšanas kompleksa „Kantīnes B” sarūpētā īpaši garšīgā tēja un sportiskā gaisotne.

Dalībnieku skaits bija gana kupls liecinot, ka slēpošanas tradīcijas Viesturskolā atgriežas.

Cerams, ka būs vēl iespējas baudīt šādu jauku sportisku pasākumu!

Mobilā reportiera galerija šeit: