Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Tikšanās ar ZAAO Vides izglītības speciālisti Ievu Veģeri
2010. gada 26. novembrī

23. novembrī sākumskolas akcijas "Dzīvo zaļi!" ietvaros notika 1.-4.klašu skolēnu un audzinātāju tikšanās ar ZAAO Vides izglītības speciālisti Ievu Veģeri par tēmu "Atkritumu ietekme uz dabu un cilvēku veselību". Tikšanās dalībnieki skatījās prezentāciju un atbildēja uz jautājumiem par to, kas ir daba, kāpēc cilvēki izmet atkritumus dabā, kāpēc ir svarīgi šķirot atkritumus un kā kaitīgais piesārņojums nonāk dabā.

 

Paldies Ievai Veģerei par izglītojošo stundu! Tieši tagad bija svarīgi izprast makulatūras vākšanas un  pārstrādes ideju, jo skolēni turpinās to krāt gan savās mājās, gan klašu telpās.

 

Akcija "Dzīvo zaļi!" turpinās! Veiksmi darbā!


Nākošā makulatūras pieņemšana un svēršana 6.un 20.decembrī.

Mūsu GAISMA Latvijai
2010. gada 12. novembrī

 

Atzīmējot Lācčplēša dienu un pieminot Latvijas brīvības cīnītāju uzvaru pār Bermonta karaspēku 1919.gadā, viesturieši  piedalījās vairākos pasākumos.

1.-6.klašu skolēni tikās ar Valsts robežsardzes pārstāvjiem. Viņu vidū bija mūsu skolas 1988.gada izlaiduma absolvents Raitis Briedis. No interesantā stāstījuma uzzinājām daudz jauna par  mūsu valstij tik vajadzīgo un atbildīgo robežsarga profesiju.

 

 

Pilsētas kopīgi organizētajā lāpu gājienā un piemiņas brīdī Pilsētas kapos mūsu skolu pārstāvēja Valmieras 4.skautu vienības skauti un mazskauti, un citi interesenti.

 

 

Vakarā  mēs, viesturieši, arī skolēnu vecāki, jau trešo gadu pulcējāmies skolas pagalmā pie Lāčplēša dienas ugunskura. Ar svecīšu gaismu, ar labām domām un kopīgu dziesmu pieminējām latviešu karavīru ieguldījumu brīvības cīņu vēsturē . Šoreiz no sirds izdziedājām gan mūsu latviešu tautas dziesmas, gan Imanta Kalniņa un Raimonda Paula sirsnīgās melodijas, izjūtot  piederību savai skolai, pilsētai, valstij.

 

Angļu valodas olimpiāde
2010. gada 12. novembrī

9. novembrī 11. un 12. klašu skolēni atklāja olimpiāžu maratonu skolā, piedaloties angļu valodas olimpiādē.

 

 

 

Olimpiādes dalībnieku kopskaits - 23.

11. un 12. klašu angļu valodas olimpiādes uzvarētāji

1. vieta  - Oskars Goba (12. b kl.)

2. vieta  - Zane Lucāne (11. c kl.); Annija Eglīte (12. b kl.); Lelde Bukovska (12. b kl.)

3. vieta - Kristīne Kudreņicka (12. b kl.)

                                                                         Svešvalodu skolotāju metodiskā komisija

Noslēgusies akcija sākumskolā „Palīdzi meža zvēriem!”
2010. gada 12. novembrī

No 20.septembra līdz 21.oktobrim 1.-4.klašu skolēni iesaistījās ozolzīļu lasīšanā un svēršanā. Šī akcija Viestura vidusskolā notika jau devīto reizi. Šoreiz 160 dalībnieki salasīja 8 t 595 kg ozolzīļu.

 

Rekordisti 1. - 2. klašu grupā bija Jānis Rihards Liepiņš (1.c) – 839 kg, Rihards Grabovskis (2.b) – 642 kg, Gints Kristaps Pērkons (2.b) – 498 kg, Niks Lūsis (1.b) – 217 kg, Mārtiņš Lūsis (2.c) – 217 kg un Agnese Kļaviņa (1.b) – 203 kg.

 

Nepārspētie 3. - 4. klašu grupā bija Sindija Šperliņa –Priedīte (3.a) – 284 kg, Andris Kārkliņš (4.a) – 272 kg, Emīlija Dārta Skādule (4.c) – 204 kg un Santa Ziemane (4.b) – 176 kg.

 

Kopvērtējuma rezultāti 1. - 2.klašu grupā:

1.vietā 2.b klase – 1592, 1 kg

2.vietā 1.c klase – 1444 kg

3.vietā 1.b klase – 1045, 4 kg

Kopvērtējuma rezultāti 3. - 4.klašu grupā:

1.vietā 3.b klase – 748, 5 kg

2.vietā 4.c klase – 733, 1 kg

3.vietā 4.b klase – 495, 7 kg

Mednieku klubs „Jaunpilsēta” saka lielu paldies visiem čaklajiem dalībniekiem un cer uz sadarbību arī nākošajā gadā.

Viesturiešu tikšanās ar Valsts prezidentu skautu nometnē „Raibais rudens”
2010. gada 5. novembrī

No 28. līdz 31. oktobrim Līgatnes novada „Piesēnos” notika Rīgas 1. skautu un gaidu vienības nometne „Raibais rudens”. Tajā piedalījās vairāk nekā 70 dalībnieki no Rīgas un Valmieras. Viesturiešus nometnē pārstāvēja Ričards Kronbergs, Pēteris Murīss, Pēteris Gredzens, Emīls Žugs, Henrijs Barviķis un Eduards Johansons.

 


Nometnes ietvaros skautiem un gaidām notika nodarbības par pajumtes , tas ir, zemnīcas būvēšanu, tika rīkots pārgājiens, kā arī piedzīvojumu spēles un citas aktivitātes.

 

Pirmo reizi skautu un gaidu nometnē viesojās arī Valsts prezidents Valdis Zatlers. Viņš ar nometnes dalībniekiem pie kopīga ugunskura diskutēja par katra cilvēka iespējām būt noderīgam un uzticīgam Latvijai, uzsverot to, ka ikvienam ir svarīgi apzināties jēdziena dzimtene nozīmi un ka jāprot ar to lepoties.

 

 

Valsts prezidents akcentēja domu, ka ikvienam, arī skautiem un gaidām, ir būtiski mācīties un pilnveidot savu personību – attīstīt sevī tādas īpašības kā izpalīdzību, draudzīgumu, atsaucību, drosmi. Arī apgūt noderīgas prasmes – zināšanas par dabu un dzīvi dabā, iepazīt tautas paražas un sekot tradīcijām.

 

Viņš uzsvēra arī to, ka ir būtiski dzīvot ar domu, ka Latvija „ir mana zeme, vienīgā īstā, kur varu justies kā mājās, un meklēt iespējas te mācīties un likt lietā savus talantus, spējas un prasmes”. Valdis Zatlers aicināja skautus un gaidas būt par paraugu citiem, saudzējot vidi, izmantojot zināšanas, lai sniegtu palīdzīgu roku tiem, kuri nokļuvuši grūtās situācijās.

 

 

Savukārt nometnes dalībnieki aktīvi iesaistījās sarunā ar Valsts prezidentu un interesējās par Valda Zatlera domām par latvietību, par lielo atbildību viņa darbā. Emīls Žugs, viens no aktīvākajiem sarunu biedriem, no prezidenta kā balvu saņēma grāmatu „Latvijas ģerboņi”. Viņam tā jau bija otrā tikšanās ar prezidentu. Iepriekšējā  reize bija 2009.gada 10.jūnijā Rīgas pilī, kur Emīls par aktīvu līdzdalību skautu kustībā  kā balvu saņēma prezidenta pildspalvu.

 

Jaunieši atzina, ka šādas nometnes viņiem ļauj satikt savus draugus un būt ar tiem kopā, iegūt jaunus iespaidus un atziņas. Arī Valsts prezidents Valdis Zatlers atzina, ka katra šāda tikšanās ar skautu un gaidu aktīvistiem rada viņā prieku un idejas par jaunām sadarbības iespējām.

 

Raksts prezidenta kancelejas mājas lapā:

http://www.president.lv/pk/content/?art_id=16280

 

Foto: http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=601…

 

Video: http://www.youtube.com/user/presidentlv