Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Darba svētki 2011
2011. gada 22. martā

Gribi tici, gribi netici” – ar šādu devīzi vairāk kā nedēļu dzīvoja   mūsu skolas skolotāji. Notika gatavošanās ikgadējiem skolotāju darba svētkiem. Mēs varam būt lepni, ka skolā ir skolotāji, kuri pedagoģiskajā darbā aizvadījuši ne tikai 10, bet arī 20, 25 un pat 35 darba gadus. Darba svētki ir tā reize, kad mēs no sirds sveicam savus kolēģus, izsakām pateicību par padarīto darbu un, protams, vēlam daudz spēka un izturības turpmāk.

Šogad jubilāru godā Gunta Dance, Līga Lapsiņa, Dzintra Grava, Ineta Krieviņa, Maira Tiltiņa, Signe Niedrīte, Ina Tuņķele, Igors Rams, Īrisa Ozola, Inese Baranova, Daiga Stalšāne, Sarmīte Balode, Irina Lazdiņa. Tradicionāla bija skolotāju tikšanās ar saviem audzēkņiem skolas zālē – īpašā jubilāru stundā - koncertā. Skanēja apsveikuma vārdi un dziesmas. Tagadējie un bijušie skolēni sveica savus skolotājus svētkos. Skolas direktore Mudīte Grava pilsētas pašvaldības domes vārdā pasniedza pateicības par godprātīgu un radošu darbu jauniešu izglītošanā.

Gatavojoties šīgada pasākumam, katram jubilāram bija jāpadomā par savas personības tām šķautnēm, kuras neatklājas ikdienas darbā skolā, par saviem zināmajiem un ne tik zināmajiem  talantiem. Pārējiem kolēģiem  bija īstā reize, kad atzīmēt visu labo un īpašo, kas sakāms par katru no viņiem. Tā, pāršķirstot atmiņu lappuses un atceroties kopīgos brīžus gan darbā, gan ārpus tā, pienāca pasākuma kulminācija – spēle „Gribi tici, gribi netici”. Lai gan šķita, ka savus kolēģus pazīstam labi, tomēr spēles gaitā atklājās tik daudz jauna. 

 Gribi tici, gribi netici, arī skolotājas bērnībā darījušas blēņas. Tā kāda kolēģe pēc iepazīšanās ar Buratino darbiem un nedarbiem kopā ar savu draudzeni aprakusi māmiņas iekrātos 50 rubļus, cerot, ka izaugs naudas koks. Ko par to teica māmiņa, paši varat iedomāties... Kāda skolotāja piecu gadu vecumā ir bezbailīgi lēkājusi pa ledus gabaliem Gaujmalā, neievērojot tagad tik pašsaprotamos drošības noteikumus. Pārsteigums bija tas, ka kolēģes skolas laika dienasgrāmatas  interesantākās piezīmes ir bijušas publicētas pat laikrakstā „Diena” pēc 20 gadiem...

Gribi tici, gribi netici, bet kāda mūsu kolēģe prot tik meistarīgi vadīt mašīnu, ka, izbraukājot pat pusi Valmieras, no mašīnas jumta nenokrīt tur uzliktais naudas un dokumentu maks. Ieinteresēja arī fakts, ka Viesturskolā strādā slavenā Edvarta Virzas,  Annas Žīgures un Vitauta Ļūdēna radiniece.

Šāda kopīga satikšanās ir lieliska reize, kad iepazīt savu kolēģu talantus. Skolotājas kopj skaistus dārzus, veido krāšņus rokdarbus, pašas cep maizi, pieprot arī mājas amatnieku prasmes, tā padarot savu dzīvi krāsaināku un bagātāku. Meklējot un minot atbildes uz āķīgajiem jautājumiem, ne tikai izteicām atzinību par skolotāju sirsnību, aizrautību un erudīciju darbā ar skolēniem, bet arī uzzinājām daudz jauna, interesanta un negaidīta par saviem darba biedriem. Jubilāri novēl, lai nākamā gadā atkal daļa Viesturskolas skolotāju savos darba svētkos saņem tikpat daudz prieka, labu vārdu un atzinības no kolēģiem Tas dod spēku turpināt grūto, bet skaisto ikdienas darbu.

 Anda Dubulte,

Valmieras Viestura vidusskolas skolotāja

Vairāk foto skatīt galerijā:

Starptautiskajā skolēnu mācību uzņēmumu festivālā
2011. gada 21. martā

 

Sapņo par lielu naudu, bet nezini, kā to nopelnīt? Nāc un piedalies Starptautiskajā skolēnu mācību uzņēmumu festivālā! Šogad tas notika 10.- 12.martā tirdzniecības centrā “Rīga-Plaza”. Vienkopus tas pulcēja 111 uzņēmumus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Somijas, Beļģijas, Norvēģijas, Bulgārijas, Nīderlandes, Dānijas un Lielbritānijas.
 No Valmieras Viestura vidusskolas divi SMU (skolēnu mācību uzņēmumi)  "Flower Power" un "Burbulis"  piedalījās šajā festivālā. Mūsu skolu pārstāvēja 11. c klases skolnieces Elīza Anete Kaužēna, Līga Laursone, Laura Kukjāne, Laura Soročina, Kristīne Groma.       

Festivālu apmeklēja Valsts prezidents Valdis Zatlers un ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere. Festivāls notika 2 daļās.Vispirms bija reklāmu prezentācija, tad  preču tirdzniecība, saruna ar žūriju, bet otrajā daļā - brazīļu karnevāls atpūtas centrā "Brazīlija".  Rezultātā skolēni guva starptautisku pieredzi un nodibināja kontaktus ar ārzemju firmām. Skolotāji tikās ar Rīgas domes vicemēru Andri Ameriku un apmeklēja Latvijas televīziju. Iesaku skolēniem dibināt savus uzņēmumus, veicinot biznesa pamatu apguvi praksē. Protams, liels ieguvums ir iespēja  piedalīties šādā festivālā, iegūstot jaunu pieredzi un domubiedrus.

 

Ludmila Gammeršmidte,

sociālo zinību skolotāja

Festivāla foto skat. galerijā.

Viesturieši Vidzemes zonas publiskās runas konkursā
2011. gada 17. martā

Vidzemes zonas publiskās runas konkursā angļu valodā, kuru organizē Latvijas angļu valodā runājošo asociācija, ar labiem rezultātiem piedalījās Valmieras Viestura vidusskolas jaunieši: Sindija Virse (10. b kl.), Elēna Hāne(11. c kl.) un Oskars Goba (12. b kl.). Konkursa tēma – „Mācības nākotnei”.

Oskars Goba kļuva par Vidzemes zonas konkursa uzvarētāju. Viņš runāja par mācību stundām nākotnē. Lai gan žūrijas komisijas locekļu dzimtā valoda ir angļu valoda, Oskars 5 minūtēs prata pārliecināt, ka viņa idejas par izmaiņām izglītībā nākotnē ir aktuālas. Tas izdevās tādēļ, ka viņš ir piedalījies šādos konkursos vairākkārt un daudzus skolas gadus ir bijis skolēnu Tautas teātra „Sprīdītis” dalībnieks.

Sindija Virse, otrās vietas ieguvēja, otro gadu pārstāvēja Valmieras Viestura vidusskolu publiskās runas konkursā angļu valodā. Sindija ir aktīva jauniešu organizācijas dalībniece, tāpēc viņa izvēlējās runāt par jaunatnes devumu rītdienas pasaulei. Žūrija ievēroja Sindijas spējas izklāstīt savas domas pārliecinoši, droši labā angļu valodā.

Pirmoreiz konkursā piedalījās Elēna Hāne. Viņa izvēlējās tēmu , kurā stāstīja par to, cik nozīmīgas ir rūpes par jauno māmiņu veselību, lai bērni attīstītos veseli un dzīvespriecīgi. Elēna ieguva pateicību par piedalīšanos konkursā, jo viņa pievērsa žūrijas uzmanību ar aktuālo tēmu, raito angļu valodu un atraktivitāti runas izpildījumā.

Par iespēju piedalīties konkursā īpašs viesturiešu PALDIES Latvijas angļu valodā runājošo asociācijas prezidentei Rutai Zadziorski kundzei. Gan skolēniem, gan skolotājiem bija patīkami uzklausīt organizatoru un žūrijas komisijas locekļu atzinību par dalībnieku labajām angļu valodas zināšanām un brīvo praktisko lietojumu.

Četri labākie Vidzemes zonas publiskās runas konkursa uzvarētāji aicināti piedalīties konkursa finālā Rīgā 9. aprīlī. Viņu vidū arī viesturieši – Sindija Virse un Oskars Goba. Šim konkursam jāgatavojas īpaši, jo jātop jaunai runai par citu tēmu.

 

Līvija Kraukle,

Valmieras Viestura vidusskolas angļu valodas skolotāja

5.-7. klašu skolēnu pasākums „Nāc un darbojies ar prieku!” 3. martā
2011. gada 7. martā

 5.-7. klašu pasākums „Nāc un darbojies ar prieku!” bija radošu pārbaudījumu vakars ne tikai pamatskolas klašu skolēniem, bet arī trim 10.klašu meitenēm Diānai, Gunai un Kristīnei, kurām šī pasākuma veidošana bija galvenais projektu nedēļas uzdevums.

Domājot par konkursu dažādību, meitenes centās atcerēties sevi, kādas viņas bija pirms dažiem gadiem  pamatskolas laikā.  Komandām bija jāparāda sevi gan erudīcijas konkursā „Zini vai mini!”, jārisina krustvārdu mīkla, kura tika veidota, izmantojot klašu mācību grāmatas,  jāatpazīst mūsu latviešu estrādes dziesmas pēc neliela fragmenta noklausīšanās. Katras komandas gardēdis varēja parādīt savas spējas ēdienu noteikšanā, degustējot tos ar aizsietām acīm. Bija iespēja sacensties arī sporta veidu pazīšanā. Atsevišķs konkurss bija tieši  komandu kapteiņiem.

Lielu skatītāju interesi izraisīja klašu mājas darbu demonstrējumi - tika prezentēti no netradicionāliem materiāliem veidoti avangarda tērpi. Izrādās tērpus varam darināt no visneiedomājamākajiem materiāliem- tapetēm, , baloniem, mīkstajām rotaļlietām, plastmasas pudelēm, glāzītēm, maisiņiem, spēļu kārtīm, tukšām čipsu pakām un pat papīra naudas zīmēm. Visi izpelnījās skaļus aplausus par labo izdomu un asprātīgo pieeju mājas darba sagatavošanā.

Nelielai atelpai pasākuma dalībnieki varēja vērot pašaizsardzības paņēmienu demonstrējumus, kurus projektu nedēļas laikā 11.c klases puišu Jurģa un Armanda vadībā apguva 7. b klases zēni. Notika  jaunizveidotā 7. b klases meiteņu vokāli instrumentālā ansambļa pirmā uzstāšanās. Arī šis ansamblis ir projektu nedēļas veiksmīgs  kopīgā darba rezultāts klases audzinātājas Ilvijas Aizupietes vadībā.

Īpaši slavējami bija komandu līdzjutēji, kuri ar krāsainiem plakātiem un uzmundrinājumiem atbalstīja savējos. Vakars aizritēja interesantā un labestīgā gaisotnē gan palauzot galvas, gan pasmaidot pašiem par sevi, gan izdejojoties.  Rezultātā piepildījās  šī vakara nosaukumā izteiktais  aicinājums -  „Nāc un darbojies ar prieku!”

 

Bilžu galeriju par pasākuma norisi skatīt šeit:

Gita Krūkle,

direktores vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā

Radoša tikšanās Viesturskolā
2011. gada 4. martā

Marts...Gaisā jau jūtama pavasara klātbūtne. Īstais laiks, lai satiktos, parunātos, padziedātu. Tieši tāda bija  2. marta pēcpusdiena Viesturskolas kamīnzālē. Skolas pagalmā varēja sadzirdēt ģitāras, akordeona, klavieru, flautas un čella skaņas. Vēl nebijis pasākums - Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas skolēni satikās, lai radītu dzīvi krāsaināku ar savu muzicēšanu, jaunrades darbiem. Sarmīte Rozenbaha, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas bibliotekāre, ciemos atnāca ar radošu skolēnu grupu. Atmosfēra brīva, nepiespiesta. Muzikālie skaņdarbi – plašāki un ne tik plaši -, bet galvenais, ka jauniešu acīs dzirkstele, ka dara to ar prieku. Pēcpusdiena izvēršas kā draudzīgs duelis. Marta Rozenštoka, viesturiete jau no otrās klases, priecē klātesošos ar čella spēli. Viņa arī atzīst - žēl, ka laiks tik strauji rit. Gribas vēl baudīt un baudīt šādus pasākumus. Viesis Jānis Zirnis ar savu akordeona spēli mūsu iztēlē uzbūra dažādas ainas, kur varējām sajust Parīzes elpu, dejas straujumu, mīlestības neprātu... Pārgaujas meitenes Anna Krasovska un Anna Stahovska, Justīne Grantiņa un Kristiāna Kripēna lieliski prot muzicēt duetos, tā viena otru papildinot. Viesturiete Elīna Mīļā ar savas flautas spēli mūs jau aizveda vasarā- puķu pilnā pļavā. Šķita, ka mirklis apstājies.

Jā, mūsu vidū daudz talantīgu jauniešu, kas savas pārdomas atklāj jaunrades darbos. Klātesošajiem bija iespēja iepazīt kaimiņskolas tradīcijas – apkopot jaunrades darbus žurnālā. Tā ir lieliska atmiņa par absolventiem. Varbūt kāda vārdu pēc laika varēsim izlasīt latviešu literatūras grāmatā.

Pārgaujas ģimnāzijas skolniece Undīne Arāja lasīja savus pastāstus (bet varbūt tomēr miniatūras?). Autore lasa pārdomāti, mainot intonācijas. Uzreiz jūtams, ka meitene ar savu stilu, domu. Elīnas Mīļās dzejoļi jau popularitāti iemantojuši vienaudžu vidū. Viņa tos uzticējusi tuvākajām draudzenēm, kas labprāt ar tiem iepazīstina klasesbiedrus literatūras stundās.  Sindija Virse un Kristīne Fedotova - Valmieras Viestura vidusskolas 10.b klases radošās skolnieces- arī pastāstīja par savu darbu tapšanu. Sindija Virse, kā pati saka, ir tipiska jauniete, dzejoļi top vēlās vakara vai pat nakts stundās, bet tad, kad ir ko teikt. Vai dzejolim ir vajadzīgs nosaukums? Sindijas dzejoļu kladē ir tikai viens dzejolis ar nosaukumu „Par vecām sliedēm un jaunām trepēm. Pa vecām sliedēm uz jaunām trepēm” - varbūt tā ir tikai vārdu spēle? Kristīne Fedotova brīvajā laikā raksta dzejoļus, šoreiz bija iespēja iepazīt arī prozas darbu.

Ja talants ir, nevar turēt sveci zem pūra. Šādas pēcpusdienas ir lieliska iespēja, lai iepazītu audzēkņu radošās spējas. Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Mairai Tiltiņai un bibliotekārei Laimai Drandei, kas visu laiku attīsta jauno tradīciju - konkursu „.un manu pasauli viens mirklis pārvērtis...”

Baudot gardo Liepkalnu kliņģeri ( tas īpaši cepts radošiem jauniešiem) un dzerot tēju, klātesošie veidoja dzejoli, liekot kopā dažādus vārdus, kas izgriezti no laikrakstiem un žurnāliem. Atkal jaunrade! Tā vienmēr mēs sevi pilnveidojam. Ceram, ka šī draudzība turpināsies.

Anda Upīte,

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Uz galeriju > >