Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

9. UN 12. KLAŠU PĒDĒJAIS ZVANS 2011 VIESTURSKOLĀ
2011. gada 25. maijā

20. maijā skolas pagalmā pulcējās skolēni un skolotāji, lai šajā pavasarī Viesturskolā ieskandinātu 9.a , 9. b un 12. a, 12. b kl.  skolēniem zvanu uz pēdējo stundu šajā mācību gadā. Skanēja apsveikumi, laba vēlējumi eksāmenos. Tradicionālie sveicieni dziesmā un dejā. Ieskatu svinīgā pasākuma interesantākajos mirkļos skatīt foto galerijā >>>

12. KLAŠU SVEICIENS VIESTURSKOLAI UN SKOLOTĀJIEM
2011. gada 25. maijā

Mēs sakām paldies Jums , skolotāji, šodien, teiksim arī rīt un aizparīt. Un tā vēl daudzus gadus, jo dzīvē sastapsimies ar dažādām grūtībām un , iespējams, tikai tajos mirkļos spēsim Jūs patiesi saklausīt. Vēlamies pateikties par visu, ko esat ieguldījuši darbā ar mums. Paldies Jums, skolotāji, par Jūsu neatlaidību, smaidu, mūžīgo enerģiju un arī reizēm  stingrāk pateiktu vārdu! Novēlam tikpat atraktīvus skolēnus arī turpmāk! Lai tie Jūs mūžīgi uztur jaunus un možus! Atvadoties no garajām mācību stundām un skolas ikdienas, mēs sakām Jums:

„Mums dodiet mīlestību ceļam,

Jo tās  nekad par daudz nav dots,

Tas –trauks, no kura visi smeļam,

Bet kurš  nekad nav iztukšots.

Un gudrību mums vajag arī-

Uz  zaļa zara katrs tiks. (..)

Un lai mēs elpot spētu brīvi,

Vēl drosmi vajag sirdīs liet.

Šis grūtais ceļš, ko sauc par dzīvi,

Mums būs līdz galam jānoiet...”

Devītklasnieku vēlējumi SAVAI SKOLAI
2011. gada 25. maijā
 • Skola ir devusi mums ļoti daudz laba: zināšanas, patstāvību, rūdījusi mūsu raksturu un palīdzējusi  sevi izprast. Skolai es novēlu būt tikpat labai un prestižai kā līdz šim un kļūt arvien bagātākai ar skolēniem. (Dāvis)
 • Skola ir kā vēl viena gādīga ģimene. Ir mainījušās audzinātājas un klases kolektīvs, bet visi  vienmēr ir savstarpēji atbalstījuši un palīdzējuši .  Ir grūti šķirties no ikviena, jo katrs ar kaut ko ir īpašs. Novēlu skolai turpināt iesākto, skolotājām nepadoties un nenolaist rokas grūtību priekšā! (Sindija)
 • Es skolai novēlu, lai viss izdodas kā līdz šim un lai tā turpina mācīt tikpat neatlaidīgi nākamos skolēnus līdz pat izlaidumam. Vislielāko prieku mums sagādā skolas konkursi un koncerti, kuros vienmēr ar prieku var piedalīties. (Liene)
 • Tieši šajās maija pēdējās dienās es sāku pārdomāt visu šajos 9 gados piedzīvoto. Kopumā šie gadi ir bijuši interesanti, un man bija prieks šos deviņus gadus pavadīt kopā ar tik jaukiem klasesbiedriem. Es novēlu savai skolai jaunas izaugsmes iespējas un, galvenais, lai skolēni vieglāk spētu saprasties ar skolotājiem. Ar klasi ir piedzīvots daudz kas jautrs, ko ir patīkami atcerēties.  Es skolai novēlu vēl ilgi strādāt un turpināt būt vienai no vadošajām skolām Valmierā un Vidzemē. (Mārtiņš)
 • Esmu uzkāpusi savu zinību un pieredzes  kalna pirmajā pusē. Manuprāt, kalnā jākāpj ikvienam, nekad nedrīkstot padoties. Mūžā vienmēr būs kāds šķērslis, akmens aiz kā paklupt, bet tieksme tiekties pēc kaut kā īpaša ir katra sapnis. Skola, paldies Tev, ka esi! Katrā ziņā skola ir tā , kura dāvā daudz prieka, jauku pārsteigumu un piedzīvojumu. (Karīna)
 • Manuprāt, 9 gadi skolā ir bijuši ļoti krāsaini. Daudz bija gaišo toņu, prieks, labas emocijas, saliedētība, piedaloties dažādos konkursos. Ir ,protams,  bijuši arī tumšie brīži, bet mūsu prieks un labās domas tos pārspēj. Skolai novēlu izturību un skolotājiem vairāk SMAIDU! Lielās skolēnu izdarības uztvert ar pozitīvām emocijām! J (Dārta)
 • Es domāju, ka šie 9 skolas gadi ir nesuši  tādu kā pozitīvu lādiņu manai turpmākajai dzīvei. Skola ir tā vieta, kuru nekad es neaizmirsīšu, jo tās ir kā otrās mājas. Es savai skolai novēlu vēl tikpat daudz skaistu gadu un pavasaru kā šis. PALDIES TEV! (Pēteris)
 • Šos 9 gadus esmu ļoti labi aizvadījusi šajā skolā. Tā ir manas otrās mājas, šeit es pavadu ļoti daudz laika, varbūt pat vairāk nekā savās īstajās mājās. Šeit vienmēr ir prieks atgriezties. Es novēlu skolai , lai tā vienmēr  paliktu tikpat aktīva kā līdz šim. Saglabāt un turpināt savas tradīcijas, jaukos pasākumus. Lai vienmēr skolā būtu smaidoši un jauki skolotāji! (Madara)
 • Esmu šajos 9 gados ieguvis daudz jaunu draugu, un šie gadi Viesturskolā ir bijuši ļoti jauki un interesanti. Novēlu skolai saglabāt savu labo vārdu. Esmu iemācījies daudz  jauna un lepojos, ka mācos Viesturskolā. (Māris)
 • Man liekas, ka šie 9 skolā pavadītie gadi ir bijuši interesanti, jautri un prieka pilni. Es novēlu, lai skolā arī turpmāk būtu tikpat atsaucīgi skolotāji un izpalīdzīgi skolēni. (Sigmunds)

 

(No 9. b klases žurnāla „Sprādziens”)

Skanīgā dāvana Māmiņdienā.
2011. gada 19. maijā

Skanīgā dāvana Māmiņdienā.

Inguna Vācmane

 

Var dāvanu apsiet ar lentu košu,

pats ņemšu to tagad un apbrīnošu!

 

… bet labāk no sirds tev ko šodien es došu,

kā pasakā teikšu, dziedāšu, iešu un izdancošu!

 

Šī gada maijā desmitā,

Kad ievas, ķirši pilnziedā,

 

Viesturiešiem jaunākiem

Bij’ gatavs sveiciens vecākiem.

 

Te dziesmas tētim, māmiņai

Un dzejolītis omiņām.

 

Te runa brālim, māsiņai

Un dejas visu sirsniņām.

 

Šīs dāvanas mēs sniedzām Jums,

Lai svētkiem dzidrāks skanējums.

 

Un Māmiņdienas sveiciens šis,

Ir sirdī katram palicis!

 

Mazie viesturieši  sākumskolā

 

Māmiņdienas foto mirkļus skatīt galerijā

Pirmā vieta skolu komandu konkurencē
2011. gada 19. maijā

Jau trešo gadu pēc kārtas Valmierā norisinājās orientēšanās sacensības “Sensācija kaujas laukā 3”. Arī mūsu skolas 10.b klases skolēni  Silvestrs Dreimanis, Līga Spriņģe, Zane Meistere un Elvis Dāvids Šnevels 14. maijā piedalījās šajās sacensībās Valmieras Viestura vidusskolas komandas sastāvā. Sacensībās bija 10 lielie kontrolpunkti, kuros bija jāveic dažādi uzdevumi - sākot ar ūdens glāzes padošanu un beidzot ar smērēšanos dubļos. Bija arī desmit mazie kontrolpunkti, kurus vajadzēja vienkārši atzīmēt laika iegūšanai. Laika apstākļi nebija no tiem labākajiem, bet piedalīties vajadzēja. Nonākot finišā, domājām, ka nekas labs nebūs, bet tomēr ieguvām pirmo vietu skolas komandu konkurencē. Paldies “Cēsu peintbola parkam” par sagādātajām dāvanām. Protams, arī visiem šī pasākuma organizatoriem, kas deva iespēju piedalīties šādā pasākumā.

Elvis Dāvids Šnevels,

VVV 10.b klases skolnieks