Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Fosforam - stop!
2010. gada 5. novembrī

Ar Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā atbalstu no 30. septembra līdz 2. oktobrim Jūrmalā norisinājās starptautiska konference „ Fosforam-stop!”. Konference noslēdza un apkopoja pieredzi, ko ieguvuši skolotāji un skolēni , strādājot projektā Zviedrijā, Polijā, Lietuvā, Latvijā, Krievijas Kaļiņingradas un Sanktpēterburgas reģionos. Latviju konferencē pārstāvēja Galēnu un Kurmenes pamatskolas, Skaistkalnes, Vārkavas  un  Valmieras Viestura vidusskolas. Konferences laikā visiem projekta dalībniekiem tika dota iespēja prezentēt savu darbošanos projektā.

 

Lasīt vairāk sadaļā PROJEKTI

Piektklasnieki iepazīst ES
2010. gada 5. novembrī

Rudens brīvlaikā 5.klašu skolēni apmeklēja Valmieras integrēto bibliotēku, lai piedalītos grāmatas "Draugi un ES" atvēršanas svētkos. Kopā ar grāmatas autori S.Sprūžu un bibliotekāri L.Dreimani risinājām interesantus uzdevumus un atbildējām uz jautājumiem par visām ES dalībvalstīm.

 

Sīvā cīņā meiteņu un zēnu komandas centās ātri uzminēt 20 dažādu ES valstu grāmatu varoņus, attapīgi un veikli izmantojot informāciju izstādes grāmatās.

 

5.klašu skolēni saka paldies par jauko tikšanos, iegūto vērtīgo informāciju, balvām un katra īpašumā saņemto jauno grāmatu "Draugi un ES".

Hei, tie esam mēs!
2010. gada 19. oktobrī

14. un 15.oktobrī ar atraktīviem priekšnesumiem un bilžu video norisinājās pirmais rudens pasākums 5.-8.klasēm „Hei, tie esam mēs!”.

 

5.-6.klašu vakarā kolektīvi iepazīstināja skolas biedrus ar saviem talantiem-  ar dziesmas, dejas, kustību teātra palīdzību, pastāstot par saviem vaļaspriekiem, rakstura iezīmēm, vārda nozīmi un skaidrojumu. Uzzinājām, cik dažs labs kolektīvs kopumā ir gaŗš un smags. Izskanēja arī vienotie kolektīvu moto.

 

Savukārt, 7.-8.klašu vakarā, kas bija veidots kā neliels filmu vakars, skatījāmies  asprātīgi veidotos bilžu video par kolektīvu dzīvi skolā un ārpus tās.

 

Vētrainus aplausus izpelnījās vakara veidotāju 9.klases skolnieču Ievas un Rūtas sagatavotā īsfilmiņa, kā rīkoties dažādās situācijās skolas ikdienā.

 

Ceram, ka pēc šī  sapazīšanās un atkalredzēšanās vakara uzsmaidīsim viens otram draudzīgāk, atcerēsimies vairāk kādu skolas biedru vārdus, aizraušanos , jauko dziedājumu vai dejas soļus kopīgajā Disko ballītē.

Skolotāju diena 2010
2010. gada 19. oktobrī

8. oktobrī Valmieras Viestura vidusskolā notika tradicionālā Skolotāju dienas atzīmēšana. 12. klašu skolēni pēc senas tradīcijas vadīja stundas pārējās klasēs. Pēc tam par savu pieredzi un iespaidiem stāstīja skolotājiem kopīgā tikšanās reizē aktu zālē. Tur arī klašu pārstāvji sirsnīgi sveica skolas pedagogus. Skolotāju dienas svinībās piedalījās arī bijušais ilggadīgais skolas direktors Ivars Briedis. Viņu sveikt 70. dzimšanas dienā bija ieradušies Igaunijas Republikas Vjandras ģimnāzijas pārstāvji, reizē pateicoties par ilgajiem draudzības gadiem. Viņi, iepazīstoties ar jauno skolas direktori Mudīti Gravu, izteica cerību par sadarbības turpināšanu un paplašināšanu nākamajos gados. 

 

Jaunums šogad bija tas, ka 8. oktobrī uz dažām stundām skolā pastāvēja un vēsturē iekļuva trīs radošas, ar izdomu bagātas klases – teātra klase, mūzikas klase un dejošanas klase. Par to audzēkņiem kļuva Viesturskolas pedagogi. Pēc mākslinieciskām un sirsnīgām vidusskolēnu apsveikuma dziesmām šo trīs klašu audzēkņi sniedza atraktīvus priekšnesumus – mūsdienīgu variāciju izrādi par Andersena  pasakas tēmu, temperamentīgi daudzbalsīgu R. Paula dziesmas izpildījumu un ļoti kolorītu latviešu tautas dejas modernu interpretāciju ar solo iznācieniem. 

Tas tik bij’ viens jandāliņš!
2010. gada 12. oktobrī

28. septembrī sākumskolas skolēni aktīvi iesaistījās pasākumā „Miķeļdienas gadatirgus”, kurā paši bija gan pārdevēji, gan pircēji. Uz lielo notikumu katrs ieradās ar pašpagatavotām, pašizceptām precēm, kuras piedāvāja iegādāties saviem klasesbiedriem un citiem pircējiem. Vai paši tirgotāji palika tukšā? Nē, arī viņi gāja uz blakus telpu – kaulējās un pirka.

Tika novērots, ka gadatirgu apmeklēja ne tikai mazie, bet arī lielie viesturieši. Izskatījās, ka visi bija gandarīti.