Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Labs darbs – lielākā vērtība dzīvē
2011. gada 13. janvārī

9.b klasei katru gadu ir tradīcija decembra mēnesī izdarīt kādu labu darbiņu. Šajā mācību gadā mūsu klase vēlējās apsveikt Valmieras pansionāta iedzīvotājus Ziemassvētkos. Tāpēc 9.b klases meiteņu komanda -  skolotāja M. Liepiņa, Rūta, Evija, Baiba un Karīna -  23. decembrī devās uz pansionātu.     Mūsu klases skolēni bija ļoti atsaucīgi, vācot ziedojumus, lai mēs varētu iegādāties kādu kārumu pensionāriem. Par klasē savāktajiem ziedojumiem iegādājāmies Ziemassvētku saldumus un eņģelīšus. Sagatavojām priekšnesumu ar tautā zināmām dziesmām un dzejoļiem.

Pansionāta iedzīvotāji mūs sagaidīja viesu telpā, un tā mēs arī iesākām koncertu ar lustīgām dziesmām un dzejoļiem. Koncerta laikā mēs jutāmies mājīgi un laimīgi. Vecie ļaudis smaidīja un, mūsuprāt, izjuta skaisto Ziemassvētku noskaņu, ko vēlējāmies dāvāt.

 Mēs arī neaizmirsām  tos cilvēkus, kuri nespēja ierasties telpā uz mūsu sirsnīgo koncertu. Tāpēc ar prieku devāmies uz viņu istabiņām un dziedājām, smaidījām, lai spētu arī viņiem uzdāvināt Ziemassvētku prieku. Visskaistākais šajā pasākumā bija tas, ka pēc koncerta pensionāri mums pievienojās un nāca līdz uz visām istabiņām lustīgi dziedāt. Valmieras pansionāta iedzīvotāji bija sirsnīgi un smaidīgi. Ne tikai mēs viņiem dāvājām Ziemassvētku brīnumu, bet arī viņi mums. Ar savu labestību, sirsnību un smaidu, pat arī ar kādu nobirdinātu prieka asaru sniedza mums mīļumu un reizē arī lepnuma izjūtu par jauki padarītu darbiņu.

9.b klase atzīst, ka Ziemassvētku laiks ir labo darbu laiks. Ja mēs spējam darīt ko labu, tad tas ir jauki, tā ir pati lielākā vērtība dzīvē.

Karīna Klaģiša

9.b klasē

 

VELTĪJUMS MANAI SKOLAI, 2010. GADU AIZVADOT
2010. gada 17. decembrī

Viesturskola manā dzīvē ir bijusi īpaša, jo, lai gan 12 gadu laikā trīs reizes mainīju skolas, pirmklasniece un absolvente biju šeit. Tie, pēc manām domām, ir divi nozīmīgākie skolēna tituli. Jāatzīst, ka man svarīgs ir tas un tie, kuri man likuši justies lepnai ar tiem.

Pagājis tikai pusgads, kopš esmu atvadījusies no vidusskolnieces ikdienas, taču šī perioda laika vienība nešķiet īsti objektīva. Kāpēc? Dažbrīd, kad aiz gara laika un ilgām pēc pagātnes, aizdomājos par skolas gaitām, šķiet, ka pagājusi vesela mūžība. Tas tāpēc, ka piedzīvojumi, palaidnības un sirsnība, ko piedzīvoju, nav un nebūs atkārtojami manā turpmākajā dzīvē. Kad atkal ieraudzīju šo pazīstamo namu, kas man vienmēr saistās ar lielu rosību, ieputinātu baltajā  ziemas segā, sajutos tā, it kā nebūtu pagājis pat mirklis. Tāpēc novēlu skolēniem vienmēr ar smaidu sejā atcerēties  skolu, bet skolotājiem un pašai vēsturiskajai ēkai uzturēt šo intensīvo rosību, kas silda pat aukstajos ziemas vakaros.

Ziemassvētkos novēlu ikvienam sirds siltumu, un, pats galvenais, atrast mīlestību sevī, atvērt sirdi labestībai un ticēt brīnumam. Ja jūs šos mazos darbiņus izpildīsiet, varu garantēt, ka laime, ko radīsiet sevī, apstaros un apgaismos arī citus. Ja Ziemassvētkos sajutīsiet šo laimi un mīlestību,  jums noteikti prātā "iešausies" miljoniem ideju, domu un plānu, kā dzīvot skaistāk un labāk.  Jaunajā gadā vēlu visiem drosmi, izturību, atbalstu un vēlmi visas ieceres īstenot!

 

Elizabete Pumpure,


Valmieras Viestura vidusskolas 50. izlaiduma (2010. g.) absolvente

 

 

10.decembrī skolā viesojās VVV 50. izlaiduma absolvente, Rīgas Stradiņa Universitātes 1. kursa studente Elizabete Pumpure. Uz tikšanos ar Elizabeti bioloģijas kabinetā bija ieradušies tie jaunieši, kuri savus nākotnes nodomus saista ar studijām medicīnā, bioloģijā. Elizabete dalījās pieredzē par skolas gados gūtajām atziņām. Elizabete iepazīstināja jauniešus ar iespējām un resursiem, kur padziļināt savas zināšanas par metodiku, kā gatavoties skolas, novadu, republikas olimpiādēm.

 

Direktores vietniece mācību darbā Ilga Verovkina

 


MĀCĪBU FIRMAS ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅĀ
2010. gada 17. decembrī

Jau piekto gadu Valmieras Viestura vidusskolā darbojas Skolēnu mācību uzņēmumi. Šogad  ir 7 uzņēmumi, kas ražo ļoti daudzveidīgu produkciju. Jau pirmajā Vidzemes reģiona Ziemassvētku tirdziņā mūsu skolas 2 uzņēmumi ieguva nominācijas. 11.c klases skolēnu Henrija Barviķa un Roberta Rusmaņa  SMU " Second Shance" ieguva nomināciju  " Inovatīvs produkts". Savukārt 11. c klases skolnieču Elīzas Anetes Kaužēnas un Līgas Laursones SMU " Flower Power" ieguva nomināciju " Labākā reklāma". Nākamais lielais tirdziņš būs Rīgā, kur mūsu skolu atkal pārstāvēs  abas mācību firmas. Novēlēsim viņiem veiksmi! Aktīvākie uzņēmumu dibinātāji ir 11.c klases skolēni. Ceram nākamajā mācību gadā firmu skaitu dubultot.  Aicinām skolēnus aktīvi iesaistīties un izmēģināt savas spējas uzņēmējdarbībā!

Dzejas draugu tikšanās kamīnzālē
2010. gada 13. decembrī

Šomēnes Viesturskola kļuva par vienu tradīciju bagātāka. Latviešu valodas un literatūras skolotāja Maira Tiltiņa, sadarbojoties ar skolas bibliotekāri Laimu Drandi, kopā veidoja jauno dzejnieku – dzejas draugu- vakaru „..un viens mirklis manu dzīvi pārvērtis!...” 2.decembra vakarā sals knieba vaigos, bet dzejas draugi -9. un10. klases skolēni un citi interesenti - bija pulcējušies skolas kamīnzālē, lai parādītu savu erudīciju dzejas pasaules noslēpumu pārzināšanā. Konkursam bija 4 kārtas, prieks, ka skolēni ar lielu interesi, aizrautību centās atrast pareizās atbildes. Vislabāk veicās 10.c klases skolēniem, kuri labi pārzināja pēdējos notikumus kultūras pasaulē. Svarīgi bija pierādīt arī savu radošumu, tāpēc no aploksnē ievietotiem vārdiem, kas izgriezti no žurnālu vākiem, tapa dzejoļi. Gala rezultāts pārsteidza gan pašus autorus, gan žūriju. Šī pasākuma galvenais mērķis tomēr bija noskaidrot jaunos dzejniekus. Katra klase jau 22. novembrī iesniedza jaunrades dzejoli skolas bibliotēkā, lai balsošanas rezultātā noskaidrotu titula „Domu lidojums 2010” ieguvēju. Šoreiz šo nomināciju ieguva 9.b klases skolnieks Andris Strazdīts. Skolotāju simpātijas nomināciju „Dvēseles valdzinājums” ieguva 10.b klases skolniece Sindija Virse. Vakara otrajā daļā  atklātās sarunās pie tējas tases diskutējām par dzeju, iepazinām līdz šim nepublicētus jaunrades darbus. Uz tikšanos nākamajā dzejas vakarā!

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Anda Upīte

 


 


Esi uzņēmīgs, prātīgs, radošs un laimīgs
2010. gada 10. decembrī

Valmieras Viestura vidusskolā interneta portāla "Jauniešu konsultācijas" pārstāvji seminārā par jauniešiem darba tirgū un brīvprātīgā darba veidiem sniedza aktuālu informāciju par iespējām izglītības un nodarbinātības jomā Latvijā. 11. un 12. klašu skolēniem bija iespēja vērot prezentāciju, kurā jaunieši tika mudināti būt pozitīvi domājoši, aktīvi rīkoties un lietderīgi plānot laiku, veidojot savu nākotnes vīziju. Video filma par studiju iespējām augstskolā “Turība” iepazīstināja ar mūsdienīgu studiju un darba vidi, kas mudina studentus apzināties, ka katras jauniegūtās prasmes un zināšanas paplašina redzesloku, ceļ konkurētspēju darba tirgū un rada jaunus risinājumus.

2011. gads tiek dēvēts par Eiropas brīvprātīgā darba gadu, veicinot aktīvu pilsoniskumu. Skolēni semināra laikā saņēma katalogu ”Veiksmes formula” par karjeras iespējām jauniešiem. Informatīvais materiāls dod iespēju iepazīties ar uzņēmīgiem un veiksmīgiem jauniešiem, tajā ir izlasāms, ko jaunieši var darīt Eiropas brīvprātīgā darba gadā, kā arī iepazīt veiksmes stāstus iedvesmai, unikālus jauniešu līdzdalības projektus, noskaidrot piemērotāko darba jomu, izpildot populārāko karjeras testu interneta portālā www.prakse.lv bez maksas.

Cerībā, ka arī mūsu skolas aktīvie jaunieši , apkopojuši lietderīgo informāciju par karjeras izglītības iespējām, brīvprātīgo darbu, un unikāliem projektiem, izvēlēsies mērot šo veiksmes ceļu, tādējādi pierādot, ka jaunieši var ietekmēt valsts nozīmes procesus sabiedrībā, kā arī panākt savas apkārtējās vides pozitīvas pārmaiņas. Lai mums visiem kopā izdodas visas labās ieceres!

 

Karjeras izglītības darba organizatore skolotāja DAIGA STALŠĀNE