Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Viesturskolas 7.a klase Zelta Zivtiņas čempionātā
2011. gada 15. aprīlī

Mūsu klases sporta pasākumu vadītāja  Anete Ozola  piedāvāja klasei piedalīties Zelta Zivtiņas čempionātā .Mēs visi , ilgi nedomājot, uzreiz piekritām. Sākumā mums bija doti uzdevumi, lai mūs varētu pieņemt pusfinālā. Uzdevumu pildīšanu mēs atlikām uz pavasara brīvlaiku .Brīvlaika sākumā visiem tika paziņots ,ka jāierodas skolā, lai izpildītu uzdevumus .Mēs klasē kopā esam 31 skolēns, bet uz uzdevuma pildīšanu ieradās kopā tikai 9 un vēl klases audzinātāja Iveta Upīte .Tas tiešām bija pārdzīvojums, ka bijām tikai 9 cilvēki, bet, pateicoties lielajai uzņēmībai, mēs visu izdarījām .Protams, neiztikām arī bez problēmām .

Tieši laika trūkums bija tas, kas lika mums visu ātri pabeigt vienā dienā .Bija jau pagājušas vairāk nekā divas nedēļas, bet atbildi tā arī nedabūjām, vai tiekam tālāk uz pusfinālu. Mēs ilgi gaidījām, un tad klases komandas kapteine Anete Ozola pateica, ka mēs tiekam uz pusfinālu. Tas tiešām bija tik negaidīti! Tā nu mēs visi gaidījām  11.aprīli, kad notiks pusfināls Vidzemes Olimpiskajā centrā. Uztraukums bija tiešām pamatīgs .

Tad pienāca tas brīdis, kad mums bija jāsatiekas pie Vidzemes Olimpiskā centra. Visiem sejās bija redzams smaids un  bijām priecīgi, bet nepacietīgi, jo nevarējām sagaidīt to brīdi ,kad viss sāksies . Pēc laika mūs visus iesauca lielajā zālē, kur katrai klasei bija noteikta vieta, kur jāstāv. Troksnis tiešām bija pamatīgs- visi kliedza, pūta taurītes, sita pa bungām. Tad sākās pašas sacensības .Sākumā mēs visi bijā ņipri un gatavi jebkādiem pārbaudījumiem, bet ar laiku spēks un griba pazuda .Visiem sāka sāpēt kājas, galva, mugura un gribējās arī ēst ,tāpēc arī beigās vienā uzdevumā mums nepaveicās. Tas mums bija lielākais pārdzīvojums .Varēja arī manīt, kad dažiem  klases biedriem pat asaras saskrēja acīs .Bet mēs turējāmies, cik vien mums bija spēka. Pēdējā uzdevumā mēs saņēmāmies un visu izdarījām ļoti labi, lai gan galvassāpes un kājas sāpes mūs nepameta .

Tad pienāca pašas beigas – apbalvošana .Mēs visi fiziski vairs neko nevarējām izdarīt, mēs tikai sēdējām, daži pat bija gatavi aizmigt. Apmēram stundu mēs visu laiku stāvējām kājās un gaidījām rezultātus .Bet, kad beidzot sākās tas brīdis, kad apbalvoja  četras klases, kuras tiks tālāk uz finālu Rīgā, mēs jau bijām zaudējuši cerības. Apbalvošanu sāka no ceturtās vietas .Es atceros to, kad trešā vieta bija Valmieras Valsts ģimnāzijas 8. klasei . Kad sāka saukt otrās vietas uzvarētājus, mēs visi ieklausījāmies. „Un otro vietu iegūst...Valmieras Viestura vidusskolas 7. a klase ...” Kad mēs to dzirdējām, uzreiz piecēlāmies kājās un kliedzām, cik vien bija spēka. Mēs bijām priecīgi. Emocijas šajā brīdī tik tiešām bija pozitīvas .Kad saņēmām dzelteno koferi, sekoja lielā prieka izpausmes un apsveikumi. Tas tik tiešām bija negaidīti! Reizēm vajag ļoti daudz gribas un cerības, lai kaut ko patiešām lielu sasniegtu, šoreiz mums tas izdevās. Protams, nozīmīgs bija komandas darbs. Manuprāt, šī diena būs neaizmirstama. Emocijas, prieks, bēdas, darbs, klasesbiedru smaidi - tas viss mūs padara tikai stiprākus. Lielākais PALDIES  mums jāsaka Anetei Ozolai, jo viņa radīja šo iespēju piedalīties čempionātā. PALDIES  arī mūsu klases audzinātājai Ivetai Upītei par atbalstu, klases lieliskajai komandai un mūsu līdzjutējiem!

 

Ieva Bukava,

VVV 7. a klases skolniece

Dabaszinību nedēļas rezultāti (4. – 8.aprīlis)
2011. gada 13. aprīlī

Paldies projekta nedēļas darbu prezentētājiem!

10.b klasē - Edvardam Vebrualim, Rihardam Tiltiņam, Rihardam Sprincim, Jānim Berķim, Kalvim Ozolam, Atim Antonam.

10.c klasē - Ivitai Bombakai, Pēterim Liepam, Karīnai Fjodorovai, Lailai Bergsonei, Aijai Mežulei, Jūlijai Monako, Naurim Ozoliņam.

8.a klasē - Kristapam Skujiņam, Imantam Baugam, Karīnai Briedei, Baibai Jeručenokai, Rolandam Puriņam.

Konkursa rezultāti fizikā 10.c klasei

1.vieta – Alise Bukovska, Aija Mežule, Lāsma Kokenberga

2.vieta – Elīna Mīļā, Jānis Bērziņš, Kristaps Kravalis

Konkursa rezultāti fizikā 11.a un 11.c klasēm

1.vieta – Kristīnei Gromai, Kristīnei Liepiņai, Laurai Kukjānei (11.c)

2.vieta – Armandam Repsim, Kristapam Meļķim (11.b)

3.vieta – Aleksandram Vilemsonam, Armandam Megrim, Mārim Stramkalim (11.c)

Konkursa rezultāti fizikā 8.a klasei

1.vieta – Rūdolfam Bērziņam, Pēterim Murīsam, Kalvim Skrastiņam

1.vieta – Imantam Baugam, Dāvim Punduram, Oskaram Krišjānim

3.vieta – Ričardam Krūzem, Rihardam Breicim, Krišam Miščenkovam

Konkursa rezultāti ķīmijā 9.klasēm

1.vieta – Ievai Krūskopai, Sandai Brīkšai, Ievai Šakalei (9.a)

2.vieta – Alvim Priedītim, Valteram Eglītim, Salvim Čereškevičam (9.a)

3.vieta – Uvim Veikšānam, Mārtiņam Gravam, Robinam Lellim (9.b)

Atzinība – Andrim Strazdītim, Elvim Stipram, Zanei Plēsumai (9.a)

Konkursa rezultāti bioloģijā 9. – 12.klasēm

1.vieta – Sigmundam Siliņam, Robinam Lellim, Uvim Veikšānam (9.b)

1.vieta – Paulai Krumholcei, Sandai Ķimsei, Oskaram Gobam (12.b)

2.vieta – Dārtai Rūsei, Mārtiņam Gravam, Andrim Strazdītim (9.b)

2.vieta – Vitai Irbei, Viesturam Mušpertam, Ģirtam Jurjānam (12.b)

3.vieta – Alvim Priedītim, Kristapam Zariņam, Salvim Čereškevičam (9.a)

Atzinība – Sabīnei Vītoliņai, Kristīnei Raudiņai, Sandai Brīkšai (9.a)

Atzinība – Santai Kleinai, Alīnai Ābelītei, Zanei Fimbauerei (12.a)

Konkursa rezultāti bioloģijā 7. – 8.klasēm

1.vieta – Zanei Lielkājai, Laurai Skroderei, Sandai Unāmei (7.b)

1.vieta – Kalvim Krastiņam, Rūdolfam Bērziņam, Dāvim Pundurim (8.a)

2.vieta – Ingai Kļaviņai, Kristiānai Ziemelei, Dagnim Jemsim (7.b)

2.vieta – Kristīnei Siliņai, Rebekai Šķērstiņai (8.a)

3.vieta – Alisei Razminovičai, Kristīnei Višņevskai, Eduardam Fjodorovam (7.a)

3.vieta – Zandai Grīnbergai, Adelei Jēkabsonei, Artūram Zandbergam, Gintam Vasiļjevam (8.b)

Atzinība – Rolandam Andersonam, Rinaldam Ansonam, Kristam Sīlim (8.b)

Konkursa rezultāti ķīmijā 8.klasēm

1.vieta - Laurai Norlindei, Dārtai Āboliņai, Baibai Jeručenokai, Karlīnai Briedei (8.a)

1.vieta - Maijai Sīmanei, Ancei Anetei Fimbauerei, Kristīnei Zariņai (8.b)

2.vieta - Jutai Ērglei, Zandai Grīnbergai, Katrīnai Paulai Bošai (8.b)

2./3.vieta - Laurai Elīzai Būmanei, Ričardam Evertam Krūzem, Rihardam Breicim, Rūdolfam Bērziņam (8.a)

2./3.vieta - Karlīnai Latsonei, Ellai Karīnai Grāvītei, Beatrisei Roziņai, Kalvim Krastiņam (8.a)

3.vieta - Kārlim Daksim, Gintam Vasiļjevam, Artūram Zandbergam (8.b)

Konkursa rezultāti dabaszinībās 5.klasēm

1.vieta – Vilmai Alberingai, Viesturam Andersonam, Mārcim Ezeram (5.b)

2.vieta – Rihardam Kurtam, Alvim Meistaram, Ralfam Buliņam (5.c)

3.vieta – Sabīnei Gailītei, Armandam Dukuram, Ievai Liepiņai (5.b)

Konkursa rezultāti dabaszinībās 6.klasēm

1.vieta – Dāvim Strautam, Ričardam Kronbergam, Rūdolfam Strazdītim (6.a)

2.vieta – Tomam Īzaram, Endijam Pauliņam, Mārcim Jorenam Rullim (6.b)

3.vieta – Lindai Ingeborgai Kronbergai, Simonai Šmidtei, Monikai Oļehai (6.a)

Konkursa rezultāti ģeogrāfijā 8.klasēm

1.vieta – Adelei Jākobsonei, Jutai Ērglei, Katrīnai Paulai Bošai (8.b)

2.vieta – Dārtai Āboliņai, Rūdolfam Bērziņam, Laurai Elīzei Būmanei (8.a)

Paldies!

7.b klasei par skolas balsošanas sistēmas testēšanu.

Signei Pētersonei (11.c) par stāstījumu 9.a klasē par savu un skolas dalību starptautiskajā ūdens projektā „10.Eiropas jauniešu ūdens parlamentā”.

7.a klases skolēniem par konkursa vadīšanu 5. un 6.klasēm.

Dagnim Jemsim (7.b) par palīdzību tehnisko iekārtu uzstādīšanā un testēšanā.

9.b klases skolēniem par organizatorisko darbību 8.klašu konkursā.

 

Dabaszinību skolotāji

Lieliski , OSKAR !
2011. gada 12. aprīlī

2011.gada 9.aprīlis, sestdiena, Rīgas Ekonomikas augstskola. Publiskās runas konkursa angļu valodā „ Ar vārdiem vien  nepietiek”   (Words are not  enough)  fināls. Piedalās 17 izcili vidusskolēni, kuri sekmīgi apsteiguši savus vienaudžus iepriekšējās konkursa kārtās, sacerot un izpildot vairākas publiskās runas angliski. Oskars Goba, Valmieras Viestura vidusskolas 12.b klases skolnieks, kļūst par 1. vietas ieguvēju. Sindijai Virsei, VVV  10.b klases  skolniecei,  veiksmīga uzstāšanās šeit, Rīgā, un 2. vieta  Vidzemes zonā. Sindijas angļu valodas skolotāja ir Vizma Pētersone. Latvijas angļu valodā runājošo  asociācijas (English  Speaking Union)  prezidente   Ruta   Zadziorski  kundze apsveikuma vēstulē     Oskara Gobas    angļu valodas skolotājai  Līvijai Krauklei raksta, ka par  konkursa uzvarētāju angliski runājošajai  žūrijai  bijis pilnīgi vienprātīgs lēmums.

Apsveicam, Oskar !

Ko saka šī izcilā panākuma  īstenotājs ?

 Oskars Goba: „Esmu ļoti priecīgs par uzvaru un iespēju doties uz finālu Londonā, kur man būs iespēja pārstāvēt savu valsti, jo  esmu savas valsts patriots.  Uzvarēt  publiskās runas konkursā, iegūstot 1. vietu, ir ļoti svarīgi, jo tas pierāda ,ka kāds ieklausās un kādu interesē tas, ko es saku.  Konkursa finālā es runāju par emocijām, ko mūsu dvēselēm dod mūzika. Izteikt domas angliski man nav grūti, bet, lai atrastu visīstākos vārdus, kas uzrunā mani pašu, dažkārt es uzrakstu vairākas runas. Kad piezvanīju mammai, viņa teica: "Jā, es taču zināju , ka uzvarēsi!  Es redzēju sapnī, ka visi smaidīja un nesa tev ziedus.”                                                                                                                                                                                

Oskara angļu valodas skolotāja Līvija Kraukle: „Trīs gadi, kurus mācu Oskaru, ir bijis  veiksmīgas  sadarbības un patiesa prieka pilns laiks. Oskars vienmēr ir bijis atraktīvs ar savu vienkāršību, tiešumu un labsirdību. Manuprāt, viņa uzvara valsts mēroga konkursā ir likumsakarīgs rezultāts, ko veidojusi jaunieša mērķtiecība, iniciatīva un radošais gars, un veiksmīga piedalīšanās visos iepriekšējos konkursos.”

Arī man bija saviļņojoši būt līdzās savas skolas un valsts izcilajiem jauniešiem.  Tādos brīžos patiešām apstiprinās tas, ka skolotājas darbs  patiešām nozīmīgs un gandarījuma pilns.

 

Sarmīte Švalbe,

VVV angļu valodas skolotāja

Interešu izglītības nedēļa Valmieras Viestura vidusskolā
2011. gada 5. aprīlī

            Aizvadītajā nedēļā mūsu skolā notika Interešu izglītības nedēļa „... kā krāsaini taureņi...”. Tajā varēja piedalīties skolēni no 1. – 12. klasei. Parādīt daudzveidīgās iespējas, kā lietderīgi aizpildīt brīvo laiku – tas bija galvenais šīs nedēļas mērķis. Mūsu skolā, kā apliecināja 5 dienas, ir liela iespēja izkopt savus talantus un kopā ar skolasbiedriem lieliski pavadīt no mācībām brīvo laiku.

            Nedēļas sākumā interesentus iepriecināja gan lietišķās, gan vizuālās mākslas darbu izstādes skolas 1. stāvā. Savukārt skolēnu Tautas teātris „Sprīdītis” parādīja vienu no saviem šīgada jauniestudējumiem – A. Zeibota lugu „Liliju ezers” 11. klašu skolēnu izpildījumā. Šī izrāde jau guvusi panākumus šīgada bērnu un jauniešu teātru skatēs.

            Ļoti interesants un pārdomāts bija skolas Skautu vienības rīkotais pasākums. Tā dalībniekus patīkami iepriecināja skautu staltā stāja, formas tērpi, apgūtās prasmes un iemaņas. Skauti bija izveidojuši 5 stacijas , kurās katrs varēja pārbaudīt savu veiklību , drosmi un atjautību gan šaušanā ar loku, gan kāpjot kokā vai „kastu tornī”. Arī izmēģinot veiksmi „makšķerēšanā” vai staigājot ar „koka kājām”. Liekot darboties  stacijās skauti mēģināja atrast skolēnu vidū jaunus dalībniekus , un viņiem tas izdevās.

            Trešdiena bija īsta sportiskā diena, jo notika skaitliski vienas no lielākajām aktivitātēm. Šoreiz draudzības spēles volejbolā un basketbolā starp skolēnu un skolotāju komandām. Spēles bija ļoti aizraujošas un emocionālas, zāles lielākā daļa – skolotāju komandas atbalstītāji.Basketbola spēles rezultāts arī intriģējošs 38: 38 ( skolas puišu komanda pret skolotājām un kapteini – sporta skolotāju Ati Jākobsonu). Šajā dienā ar sportisko azartu bagātinājās visi - gan spēlētāji, gan daudzie līdzjutēji. Atzinība par to visu basketbola un volejbola pulciņiem. Piektdienā savas nodarbības parādīja koriģējošās vingrošanas grupas skolotājas Māras Gobas vadībā. Lai iejustos šī pulciņa darbā un izprastu koriģējošās vingrošanas lielo nozīmi, šajā reizē nodarbībās tika aicināti piedalīties skolotāji un arī citi skolēni.

            Nedēļas kulminācijas diena – ceturtdiena, kad notika divi mākslinieciskās pašdarbības koncerti „... kā krāsaini taureņi...”. Šajos koncertos tika parādīts skolas pašdarbības pulciņu padarītais šī mācību gada laikā. Skanēja dziesmas koru izpildījumā, sevi pirmoreiz pieteica jaunie talanti. Arī instrumentālais ansamblis Guntara Aizupieša vadībā. Deju prasmi rādīja deju kolektīva „Viesturietis” dažādu grupu dejotāji, ļaujot skatītājiem iejusties aizrautīgajās dejās. Ar īpašu jaunradi izcēlās mūsdienu deju grupas priekšnesumi. Teātra spēlēšanas prieku rādīja 12. klašu skolēni, atsaucot atmiņā Žetona vakara uzvedumu ar Pepijas Garzeķes draiskulībām.

             Īpaši pārpildīta zāle bija vecākiem veltītajā vakara koncertā. Skolas direktores vietniece Gita Krūkle nobeigumā izteica vērtējumu, ka šī nedēļa Viesturskolā bijusi krāsaina. No tās ikviens varēja sev paņemt līdz  emocionāli bagātus mirkļus.Viņa  teica lielu paldies atsaucīgajiem viesturiešu vecākiem, kuri atbalsta bērnu vēlēšanos izkopt savus  dziedāšanas, dejošanas, teātra spēlēšanas, mākslinieka un sportista talantus. Viņi ir tie, kas vienmēr bērniem palīdz būt skaisti sapostiem daudzajās uzstāšanās reizēs. Par ieguldīto radošo darbu un skolēnu brīvā laika organizēšanu ārpusstundu interešu pulciņos to vadītāji nedēļas nobeigumā saņēma skolas direktores Mudītes Gravas īpašu pateicību un sirsnīgus aplausus no skolēniem un koncertu skatītājiem. Tie 1. -12. klašu skolēni, kas visu gadu piedalījās interešu pulciņos, pēc vakara koncerta bija ielūgti piedalīties diskotēkā un aizvadīt patīkamus brīžus draugu sabiedrībā. Šīs nedēļas pasākumu cikls apstiprināja to, ka skolas ikdiena nav iedomājama bez interesanta un bagāta ārpusstundu darba.

 

Direktores vietnieces Gitas Krūkles pārdomās ieklausījās un tās pierakstīja

 skolotājs Māris Lapsiņš

Vairāk fotoattēlu galerijā (spiest šeit...)

Divas dienas Eiropas Savienības centrā Briselē
2011. gada 1. aprīlī

Valmieras Viestura vidusskolas 12. b klases skolnieks Oskars Goba šajā gadā  veiksmīgi piedalījās biznesa izglītības biedrības „Junior Achievement – Latvia”  organizētajā Starptautisko Ēnu dienu konkursā. Rezultātā viņam bija iespēja 2 dienas pavadīt Eiropas Savienības centrā Briselē, „ēnojot” Eiroparlamenta deputāti profesori Inesi Vaideri. Viesturietis Oskars Goba par saviem iespaidiem Briselē stāsta:

„Es Briselē pavadīju 22. un 23. martu. Pirmā diena bija atvēlēta Ineses Vaideres kundzes ēnošanai, bet otrajā dienā man bija iespēja apskatīt Briseli. Ēnot I. Vaideres kundzi man bija liels gods un reizē arī lieliska pieredzes uzkrāšana. Radās izdevība vairāk uzzināt par Eiroparlamentu un tajā notiekošajiem procesiem. Interesants bija darbs daudzvalodu vidē, jo bija jāspēj jebkurā brīdī orientēties un pārslēgties no vienas valodas uz otru. Piemēram, no angļu valodas uz franču valodu vai spāņu , vai krievu valodu. Pārsteidza saspringtā dienas kārtība, kurā katram deputātam ir ļoti daudz dažādu uzdevumu. Man jāsaka, ka deputāte Inese Vaidere un viņas asistente Zane Geidmane ar to visu lieliski tika galā. Man ir patiess prieks, ka Latviju Eiroparlamentā pārstāv tik aktīvi, enerģiski un inteliģenti cilvēki. Viņu enerģija un pilnīgā atdeve darbam mani pozitīvi uzlādēja. Vērojot I. Vaideres kundzes patriotismu, arī manī radās ticība, ka Latvijai būs labāka nākotne. Visi kopā mēs nonācām pie atziņas, ka Latvijā ir daudz izglītotu, pārmaiņu un darboties alkstošu cilvēku, tikai ir nepieciešams mērķtiecīgi sākt šo darbu savas valsts attīstības labā. Arī man pēc Eiroparlamenta apmeklējuma radās vēlēšanās iemācīties vēl kādu svešvalodu, lai varētu piepildīt savus dzīves mērķus.

Esmu pateicīgs par man doto iespēju iepazīties ar Eiropas politisko centru Briseli un arī ar šīs pilsētas lieliskajām kultūras un mākslas vērtībām. Pateicos  „ Junior Achievement- Latvia”, kas rīkoja šo konkursu,  viesmīlīgajai Ineses Vaideres kundzei un asistentei Zanei Geidmanei par ļoti sirsnīgo uzņemšanu un interesantiem mirkļiem, iepazīstot  daudzpusīgo 2011. gada  Briseli”.

Materiālu sagatavoja Māris Lapsiņš