Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

1. septembris 2010
2010. gada 2. septembrī

Foto komentāri:

 1. Ceļš uz Viesturskolu 2010. gada 1. septembra rītā ...
 2. Valmieras pašvaldības izpilddirektors JĀNIS BAIKS pedagoģiskās padomes sēdes sākumā  iepazīstina VVV pedagogus ar jauno skolas direktori MUDĪTI GRAVU  viņas pirmajā darba dienā 2010. gada 30. augustā.
 3. Skan skolas absolventu KRISTĪNES TIMERMANES un ANETES ZĀLĪTES sveiciens viesturiešiem svinīgajā 1. septembra pasākumā skolas pagalmā.
 4. Trīs 1. klašu skolēnu kolektīvi pievienojas lielajam viesturiešu pulkam. Jaunajā mācību gadā Valmieras Viestura vidusskolā mācīsies 780 skolēni un strādās 69 pedagogi.
 5. Valmieras Viestura vidusskolas jauno direktori MUDĪTI GRAVU sveic  viesturieši – Valmieras domes priekšsēdētāja vietniece VAIRA DUNDURE un domes deputāts ROMĀNS  NAUDIŅŠ.
 6. Skolas direktore MUDĪTE GRAVA ir saņēmusi simbolisko Valmieras Viestura vidusskolas atslēgu un laba vēlējumus no ilggadīgā skolas direktora IVARA BRIEŽA.
 7. Pirmklasniekus un visus viesturiešus svētkos sveic atraktīvais 12. klašu skolēnu un audzinātāju apvienotais ansamblis.
Uzmanību! Jauni stundu laiki 2010./2011. mācību gadam
2010. gada 31. augustā

1. 8.10 - 8.50

2. 8.00 - 9.40

3. 9.50 - 10.30

4. 10.40 - 11.20

5. 11.40 - 12.20

6. 12.45 - 13.25

7. 13.40 - 14.20

8. 14.30 - 15.10

9. 15.20 - 16.00

1. septembris 2010./2011.m.g.
2010. gada 26. augustā

Jaunā 2010./2011.m.g. sākums Viesturskolā:

plkst. 9.00 - tikšanās klasēs

plkst. 10.00 - svinīgais brīdis skolas pagalmā, fotografēšanās

Pēdējais zvans 2010
2010. gada 28. maijā

Š.g. 21. maijā izskanēja pēdējais zvans 12.a klasei (kl. audz. Igors Rams) un 12.b klasei (kl. audz. Anda Rebinka), un 9.a,b,c klašu skolēniem. 9.kl. skolēni pēdējo stundu aizvadīja skolas aktu zālē jautrās un atraktīvās nodarbībās kopā ar saviem skolotājiem.

VVV 10. absolventu salidojums
2010. gada 28. maijā

Š. g. 22. maijā Valmieras Viestura vidusskolā notika 10. absolventu salidojums. Tas izraisīja lielu absolventu un bijušo skolotāju interesi. Atcerēties savus skolas gadus un skolotājus , kā arī satikties ar klasesbiedriem un skolas biedriem bija ieradušies apmēram 1000 absolventu, no tiem reģistrējušies 840. Dalībnieku kopskaits vēl tiek precizēts. Viesturskolas kolektīvs ir pateicīgs absolventiem par pozitīvismu, atzinību skolai un labajiem uzmundrinājuma vārdiem pašreizējā sarežģītajā laikā. Skolotāji šajā vakarā izjuta īstu gandarījumu par daudzos gados paveikto un varēja pārliecināties, ka viņu darbs ir novērtēts un devis pozitīvus rezultātus.

Š. g. 22. maijā Valmieras Viestura vidusskolā notika 10. absolventu salidojums. Tas izraisīja lielu absolventu un bijušo skolotāju interesi. Atcerēties savus skolas gadus un skolotājus , kā arī satikties ar klasesbiedriem un skolas biedriem bija ieradušies apmēram 1000 absolventu, no tiem reģistrējušies 840. Dalībnieku kopskaits vēl tiek precizēts. Viesturskolas kolektīvs ir pateicīgs absolventiem par pozitīvismu, atzinību skolai un labajiem uzmundrinājuma vārdiem pašreizējā sarežģītajā laikā. Skolotāji šajā vakarā izjuta īstu gandarījumu par daudzos gados paveikto un varēja pārliecināties, ka viņu darbs ir novērtēts un devis pozitīvus rezultātus.

            Plašāk par salidojuma norisi skatieties nākamajā lappusē un galerijā!