Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Patiess prieks un milzīgs lepnums!
2017. gada 27. novembrī

Par mūsu skolas komandas uzvaru atklātajā angļu valodas olimpiādē Rīgā. 

Š.g. 24.novembrī jau 7. gadu Rīgas ģimnāzija “Maksima” kopā ar valodu centru IH Rīga – Satva organizēja olimpiādi angļu valodā, lai veicinātu skolēnu intelektuālo un radošo spēju attīstību, kā arī lai radītu apstākļus angļu valodas lietošanai populārzinātniskā un literārā kontekstā, pilnveidojot skolēnu saziņas prasmes.

2017./ 2018. māc. g. olimpiādes tēma bija “Famous Dates and Anniversaries”. Saskaņā ar olimpiādes nolikumu, startējot skolu komandu sastāvā, bija nepieciešami 6 dalībnieki , 7.-  12. klašu skolēni. Viesturiešus pārstāvēja: Elizabete Lekse (8.b kl.), Niks Lūsis (8.b kl.), Sintija Gulbe (9.c kl.), Kitija Ieviņa (9.c kl.), Patrīcija Ance Eberharde (10.b kl.) un Lāsma Šēnberga (10.b kl.). 
Tieši Lāsmas devums – iepriekš sagatavotā runa par tēmu “The Greatest  Anniversaries of the  XXI Century”(Lāsma runāja par Černobiļas atomreaktora izraisīto katastrofu 1986.gadā un tā sekām , kā arī mācību šodien), izcilās zināšanas angļu valodā un prasme angliski paust savu viedokli par neordināru, pēkšņi  uzdotu vērtētāju sagatavotu jautājumu – bija izšķirošais un atnesa mums uzvaru.
Bet ne mazāk nozīmīgs ir  Elizabetes devums -  1. vieta un Nika iegūtā 2. vieta 7.– 8. kl. skolēnu grupā,  Sintijas izcīnītā 3. vieta  un Lāsmas  sarūpētā  kārtējā 1. vieta 9.- 10. klašu skolēnu grupā, pierādot savas angļu valodas prasmes arī lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma un radošajos rakstu uzdevumos.
Mūsu  skolas komandas katrs no dalībniekiem  izdarīja lielisku darbu. Viesturskolas vārds izskanēja  un bija lasāms pasākuma noslēguma ceremonijas lielajā ekrānā 6 reizes. Kā teica Rīgas ģimnāzijas “Maksima” direktore Olga Isakova: “Valmiera atbrauca  un “izgrieza pogas “ Ventspilij un Rīgai”. Patiešām pārējās 9 komandas bija no šīm lielpilsētām. Mūsu medaļu ieguvējiem patīkams pārsteigums bija  iegūtās naudas balvas, taču tā bija arī milzīga individuāla pieredze.
Lāsma, Elizabete, Nik, Sintija, Patrīcija un Kitija, mēs ar jums LEPOJAMIES! Lai veicas nākamajos konkursos!
Paldies skolas administrācijai, kas sarūpēja dalības maksu, lai komanda varētu startēt olimpiādē, un nodrošināja transportu.
Paldies skolotājām Inai Tuņķelei, Inesei Barcei, Līvijai Krauklei un Sarmītei Švalbei, kas mūs atbalstīja un rosināja  piedalīties  šajā pasākumā.  
Klātienē pasākumu izbaudīja un mūsu skolēniem  līdzi juta skolotāja Iveta Liepiņa.
Par mūsu skolas komandas uzvaru atklātajā angļu valodas olimpiādē Rīgā. 
Š.g. 24.novembrī jau 7. gadu Rīgas ģimnāzija “Maksima” kopā ar valodu centru IH Rīga – Satva organizēja olimpiādi angļu valodā, lai veicinātu skolēnu intelektuālo un radošo spēju attīstību, kā arī lai radītu apstākļus angļu valodas lietošanai populārzinātniskā un literārā kontekstā, pilnveidojot skolēnu saziņas prasmes.
2017./ 2018. māc. g. olimpiādes tēma bija “Famous Dates and Anniversaries”. Saskaņā ar olimpiādes nolikumu, startējot skolu komandu sastāvā, bija nepieciešami 6 dalībnieki , 7.-  12. klašu skolēni. Viesturiešus pārstāvēja: Elizabete Lekse (8.b kl.), Niks Lūsis (8.b kl.), Sintija Gulbe (9.c kl.), Kitija Ieviņa (9.c kl.), Patrīcija Ance Eberharde (10.b kl.) un Lāsma Šēnberga (10.b kl.). 
Tieši Lāsmas devums – iepriekš sagatavotā runa par tēmu “The Greatest  Anniversaries of the  XXI Century”(Lāsma runāja par Černobiļas atomreaktora izraisīto katastrofu 1986.gadā un tā sekām , kā arī mācību šodien), izcilās zināšanas angļu valodā un prasme angliski paust savu viedokli par neordināru, pēkšņi  uzdotu vērtētāju sagatavotu jautājumu – bija izšķirošais un atnesa mums uzvaru.
Bet ne mazāk nozīmīgs ir  Elizabetes devums -  1. vieta un Nika iegūtā 2. vieta 7.– 8. kl. skolēnu grupā,  Sintijas izcīnītā 3. vieta  un Lāsmas  sarūpētā  kārtējā 1. vieta 9.- 10. klašu skolēnu grupā, pierādot savas angļu valodas prasmes arī lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma un radošajos rakstu uzdevumos.
Mūsu  skolas komandas katrs no dalībniekiem  izdarīja lielisku darbu. Viesturskolas vārds izskanēja  un bija lasāms pasākuma noslēguma ceremonijas lielajā ekrānā 6 reizes. Kā teica Rīgas ģimnāzijas “Maksima” direktore Olga Isakova: “Valmiera atbrauca  un “izgrieza pogas “ Ventspilij un Rīgai”. Patiešām pārējās 9 komandas bija no šīm lielpilsētām. Mūsu medaļu ieguvējiem patīkams pārsteigums bija  iegūtās naudas balvas, taču tā bija arī milzīga individuāla pieredze.
Lāsma, Elizabete, Nik, Sintija, Patrīcija un Kitija, mēs ar jums LEPOJAMIES! Lai veicas nākamajos konkursos!
Paldies skolas administrācijai, kas sarūpēja dalības maksu, lai komanda varētu startēt olimpiādē, un nodrošināja transportu.
Paldies skolotājām Inai Tuņķelei, Inesei Barcei, Līvijai Krauklei un Sarmītei Švalbei, kas mūs atbalstīja un rosināja  piedalīties  šajā pasākumā.  
Klātienē pasākumu izbaudīja un mūsu skolēniem  līdzi juta skolotāja Iveta 
Buratino aicina ceļojumā
2017. gada 30. novembrī

Otrdien un ceturtdien Viesturskolā notika pirmizrādes jaunajam iestudējumam „Buratino”, kas veidots pēc populārā A. Tolstoja stāsta „Zelta atslēdziņa jeb Buratino piedzīvojumi”. Režisori Inese Ramute,  Roberts Segliņš un 11.c teātra klases aktieri kopā ar Buratino aicina sākumskolas skolēnus un teātra mākslas cienītājus iepazīt pasauli.

Tā kā izrāde ir muzikāls, asprātīgs un krāsains piedzīvojumu stāsts, tad notikumi spraigi virzās uz priekšu, bieži mainās noskaņa – brīžiem tā ir jautra, mīļa, romantiska, brīžiem satraucoša un saspringta. Visspraigākie notikumi ir Muļķu zemē.  Šajā brīdī gaismas un mūzika paspilgtina baiļu un satraukuma sajūtu. Sekojot šiem notikumiem, skatītājs saprot, ka nevar dzīvē būt lētticīgs un uzticēties katram, tā pieviļot tuviniekus. Ir jāspēj izvērtēt prioritātes, ir jādomā ar savu galvu.

Aktieriem labi izdevies atklāt varoņu raksturus. Dzīvespriecīgo, taisnīgo, godīgo Buratino atveido Anna Matule vai Dāvids Stiebrs. Sirsnīgo, gādīgo Karlo tēti spēlē Roberts Jurka. Pārējie klasesbiedri meistarīgi iejutušies gan dzīvnieku, gan leļļu, gan raksturlomās.

Pēc Īrisas Ozolas veidotajiem stilizētajiem tērpiem un Ingas Kraukles grimma labi var atpazīt tēlotos varoņus. Izrādi dinamiskāku dara arī izpildītās dziesmas, mūzika,  kustības un gaismas. Paldies Ilzei Jansonei, Lindai Mīļajai un Robertam Ciprusam!

Nāc uz jauno izrādi un kopā ar Buratino, ceļo, satiec gan labus un uzticamus draugus, gan arī blēdīgus un mantkārīgus krāpniekus!

10.c klases vērīgie skatītāji

Viesturiešiem medaļām bagāts sporta spēļu rudens
2017. gada 25. novembrī

Laikā, kad vēl nebija uzsnidzis pirmais sniegs un nebija izveidojušās ledus kārtas virs peļķēm, Valmieras novada skolas savā starpā noskaidroja labākos futbola lietpratējus. D grupas konkurencē (2006.-07. g. dz.), jebšu 4.-5. klašu skolēnu starpā sudraba medaļas nonāca tieši pie Viestura vidusskolas jaunajiem futbolistiem, kuri uzrādījuši labus rezultātus arī iepriekš. Komandā spēlēja: Ralfs Mūrnieks, Lauris Knoks, Džastins Singhs, Emīls Dūmiņš, Rinalds Krists Freilihs, Ralfs Bērziņš, Kārlis Dūmiņš, Maksimiljans Štauers un Krišjānis Upīte. Arī B grupā startējošā viesturiešu komanda (2002./03. g. dz.) spēja iekļūt labāko trijniekā, izcīnot bronzas medaļas. Komandā spēlēja: Irvins Pūlis, Oskars Balodis, Tomass Rozenbergs, Rūdolfs Muižnieks, Raimonds Roms, Linards Vanags, Deivids Ozoliņš, Indulis Siliņš.

Kad ārā temperatūra jau šad tad paspējusi nokrist zem 0 grādu atzīmes, lietusgāzes nāk viena pēc otras, laiks futbolbumbas likt atpakaļ skapī (lai gan nav sliktu laikapstākļu, ir vien nepiemērots apģērbs) un ķerties klāt tautas bumbas spēlēšanai. Izcīnījuši sudraba godalgas futbola sacensībās, D grupas sportisti centās uzlabot rezultātu tautas bumbas sacensībās. Diemžēl pēc zaudējuma finālā nesamierināmajiem konkurentiem no Pārgaujas ģimnāzijas, Viestura vidusskolas komandai nācās samierināties ar sudraba medaļām, kas noteikti kalpos par dzinuli un motivāciju nākamajām reizēm, kad viesturieši lūkos realizēt savu potenciālu pilnībā. Komandā spēlēja: Krists Rinalds Freilihs, Markuss Īzars, Dāvis Karitons, Gustavs Stankevičs, Ralfs Bērziņš, Kārlis Dūmiņš, Gustavs Eglītis, Ralfs Frīdvalds, Maksimiljans Štauers, Krišjānis Upīte.

Apsveikumi pienākas gan sportistiem par sasniegtajiem panākumiem, gan arī sporta skolotājiem - Igoram Ramam, Atim Jākobsonam, Mārai Gobai un Ventim Beķerim par sportistu sagatavošanu.

Krišjānis Pundurs

Latvija – tie esam mēs!
2017. gada 18. novembrī

Sagaidot Latvijas 99. dzimšanas dienu, Valmieras Viestura vidusskolas 1.-4.klašu skolēni izveidoja savu Latviju un vēlēja tai - “DAUDZ LAIMES DZIMŠANAS DIENĀ!”.

Divpadsmit sākumskolas klases, paužot savu piederību Latvijai, devās skolas sporta laukumā, skaļi saucot “Es esmu Latvija!”.

Foto: Armands Miķelsons

Pasākuma turpinājumā bērni izveidoja Latvijas kontūru un sūtīja Latvijai savas labās domas un vēlējumus Dzimšanas dienā.

Tuvojoties Latvijas simtgadei, skolēni klasēs izgatavoja savas klases karti izstādei “Manas saknes pirms 100 gadiem”. Kartē viņi atzīmēja vietas,  no kuras puses nākuši viņu vecvecvectētiņi un vecvecvecmāmiņas. Senču vidū bija arī varoņi, kuri bija cīnījušies par mūsu Latvijas neatkarību. Tāpat arī ieceļotāji no Igaunijas, Polijas, Krievijas, Lietuvas u.c. valstīm ir izveidojuši savas ģimenes Latvijā, kurās tagad jaunās paaudzes sevi dēvē pat latviešiem.

Atminoties senču stāstus, mēs pieminēsim tos, kuri cīnījās par mūsu neatkarību, par to, lai mēs dzīvotu brīvā Latvijā. Svinot Latvijas 99. dzimšanas dienu, atcerēsimies - Latvija – tie esam mēs paši! Mēs esam tie, kas veidos Latvijas nākotni, kas turēs godā senču mantojumu un rūpēsies par mūsu Latviju, tādēļ novēlam - lai mūsu domās, sirdīs un darbos Latvija vienmēr ir dzīva! Daudz laimes dzimšanas dienā Tev, Latvija!

Valmieras Viestura vidusskolas

Sākumskolas domes priekšsēdētāja

Ieva Fogele

     

Izteiksmīgās lasīšanas konkurss “Veltījums Latvijai”
2017. gada 18. novembrī

2.klases skolēniem Valsts svētku mēnesis rit īpaši patriotiskās noskaņās, jo visi lasa tekstus par Latviju, pārrunā, aizdomājas. Tas notika tādēl, ka gatavojāmies izteiksmīgās lasīšanas konkursam “Veltījums Latvijai”. Katra 2.klase izvirzīja savus labākos lasītājus skolas konkursam, kurš šogad mūsu skolā notika 8.novembrī. Jāteic, ka visi bija sagatavojušies rūpīgi, tāpēc nebija viegli noteikt skolas kārtas uzvarētājus. Par skolas uzvarētājiem tika atzītas Alma Kaķe (2.a), Melānija Ruska (2.b), Kristīne Plešā (2.b) un Ieva Jete Jansone (2.c).

Meitenes pārstāvēja skolu pilsētas konkursā, kurš norisinājās 15.novembrī Valmieras bibliotēkā. Konkursā piedalījās dalībnieki no Valmieras un tuvākās apkārtnes skolām. Visas četras meitenes startēja veiksmīgi, bet īpaši  lepojamies ar  mūsu divām izteiksmīgās lasīšanas konkursa “Veltījums Latvijai” uzvarētājām – Almu Kaķi un Melāniju Rusku. Apsveicam!

Paldies otro klašu skolotājām Ilzei Miglavai, Gunai Gailei un Inetai Krieviņai  par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Direktora vietniece audzināšanas jomā Līga Gacka