Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Sēņu izstāde
2010. gada 30. septembrī

Dabaszinību metodiskās apvienības skolotāju rosinātajā un  organizētajā sēņu izstādē 13. un 14. septembrī aktīvi iesaistījās 5. - 9. klases audzēkņi un skolotāji.

Septembra aktivitātes sākumskolā
2010. gada 28. septembrī

14. septembrī notika Viestura vidusskolas direktores Mudītes Gravas tikšanās ar 1.-4. Klašu skolēniem.

 

21.septembrī Drošības nedēļas ietvaros notika sākumskolas skolēnu tikšanās ar Kārtības policijas Valmieras nodaļas darbiniekiem Ritu Ozarsku un Aldi Pāži. Diskusijas tēma "Drošība un atbildība".

 

24. septembrī turpinājās Drošības nedēļas pasākumi. Sākumskolas skolēni tikās ar skolas sociālo pedagoģi Ivetu Upīti. Skolēni ar skolotaju pārrunāja personīgās drošības pamatjautājumus, skatījās filmu ar pārdomas rosinošām situācijām, kurās līdzdarbojas Džimba, dziedāja Gunāra Kalniņa iedziedāto dziesmu „Nebaidies”.

Stundu saraksts 2010./2011.m.g.
2010. gada 26. septembrī

Tagad stundu saraksts 2010./2011.m.g. pieejams arī mājaslapā! Stundu sarakstu var apskatīt sadaļā Mācības - Stundu saraksts.

DZEJAS DIENAS 2010 VIESTURSKOLĀ
2010. gada 20. septembrī

Rudens un dzejas noskaņām bagātas 16. septembrī Viesturskolā ieskanējās tradicionālās Dzejas dienas. Šogad prieks par to, ka skolā viesojās dzejniece INGA GAILE. Viņas savdabīgie ( kā pati dzejniece atgādināja – „garie dzejoļi”) autores lasījumā izskanēja īpaši emocionāli un izraisīja dzejas stundas dalībnieku – vidusskolēnu – aplausus . Inga Gaile sniedza arī atbildes uz ieinteresēto klausītāju jautājumiem, izmantojot savu radošo un personīgās dzīves pieredzi. Paldies dzejniecei par šiem savstarpējās bagātināšanās brīžiem! Turpmākajās nedēļās Dzejas dienu mirkļi ieskanēsies arī klasēs dažādos pasākumos.

1. septembris 2010
2010. gada 2. septembrī

Foto komentāri:

 1. Ceļš uz Viesturskolu 2010. gada 1. septembra rītā ...
 2. Valmieras pašvaldības izpilddirektors JĀNIS BAIKS pedagoģiskās padomes sēdes sākumā  iepazīstina VVV pedagogus ar jauno skolas direktori MUDĪTI GRAVU  viņas pirmajā darba dienā 2010. gada 30. augustā.
 3. Skan skolas absolventu KRISTĪNES TIMERMANES un ANETES ZĀLĪTES sveiciens viesturiešiem svinīgajā 1. septembra pasākumā skolas pagalmā.
 4. Trīs 1. klašu skolēnu kolektīvi pievienojas lielajam viesturiešu pulkam. Jaunajā mācību gadā Valmieras Viestura vidusskolā mācīsies 780 skolēni un strādās 69 pedagogi.
 5. Valmieras Viestura vidusskolas jauno direktori MUDĪTI GRAVU sveic  viesturieši – Valmieras domes priekšsēdētāja vietniece VAIRA DUNDURE un domes deputāts ROMĀNS  NAUDIŅŠ.
 6. Skolas direktore MUDĪTE GRAVA ir saņēmusi simbolisko Valmieras Viestura vidusskolas atslēgu un laba vēlējumus no ilggadīgā skolas direktora IVARA BRIEŽA.
 7. Pirmklasniekus un visus viesturiešus svētkos sveic atraktīvais 12. klašu skolēnu un audzinātāju apvienotais ansamblis.