Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Dzejas draugu tikšanās kamīnzālē
2010. gada 13. decembrī

Šomēnes Viesturskola kļuva par vienu tradīciju bagātāka. Latviešu valodas un literatūras skolotāja Maira Tiltiņa, sadarbojoties ar skolas bibliotekāri Laimu Drandi, kopā veidoja jauno dzejnieku – dzejas draugu- vakaru „..un viens mirklis manu dzīvi pārvērtis!...” 2.decembra vakarā sals knieba vaigos, bet dzejas draugi -9. un10. klases skolēni un citi interesenti - bija pulcējušies skolas kamīnzālē, lai parādītu savu erudīciju dzejas pasaules noslēpumu pārzināšanā. Konkursam bija 4 kārtas, prieks, ka skolēni ar lielu interesi, aizrautību centās atrast pareizās atbildes. Vislabāk veicās 10.c klases skolēniem, kuri labi pārzināja pēdējos notikumus kultūras pasaulē. Svarīgi bija pierādīt arī savu radošumu, tāpēc no aploksnē ievietotiem vārdiem, kas izgriezti no žurnālu vākiem, tapa dzejoļi. Gala rezultāts pārsteidza gan pašus autorus, gan žūriju. Šī pasākuma galvenais mērķis tomēr bija noskaidrot jaunos dzejniekus. Katra klase jau 22. novembrī iesniedza jaunrades dzejoli skolas bibliotēkā, lai balsošanas rezultātā noskaidrotu titula „Domu lidojums 2010” ieguvēju. Šoreiz šo nomināciju ieguva 9.b klases skolnieks Andris Strazdīts. Skolotāju simpātijas nomināciju „Dvēseles valdzinājums” ieguva 10.b klases skolniece Sindija Virse. Vakara otrajā daļā  atklātās sarunās pie tējas tases diskutējām par dzeju, iepazinām līdz šim nepublicētus jaunrades darbus. Uz tikšanos nākamajā dzejas vakarā!

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Anda Upīte

 


 


Esi uzņēmīgs, prātīgs, radošs un laimīgs
2010. gada 10. decembrī

Valmieras Viestura vidusskolā interneta portāla "Jauniešu konsultācijas" pārstāvji seminārā par jauniešiem darba tirgū un brīvprātīgā darba veidiem sniedza aktuālu informāciju par iespējām izglītības un nodarbinātības jomā Latvijā. 11. un 12. klašu skolēniem bija iespēja vērot prezentāciju, kurā jaunieši tika mudināti būt pozitīvi domājoši, aktīvi rīkoties un lietderīgi plānot laiku, veidojot savu nākotnes vīziju. Video filma par studiju iespējām augstskolā “Turība” iepazīstināja ar mūsdienīgu studiju un darba vidi, kas mudina studentus apzināties, ka katras jauniegūtās prasmes un zināšanas paplašina redzesloku, ceļ konkurētspēju darba tirgū un rada jaunus risinājumus.

2011. gads tiek dēvēts par Eiropas brīvprātīgā darba gadu, veicinot aktīvu pilsoniskumu. Skolēni semināra laikā saņēma katalogu ”Veiksmes formula” par karjeras iespējām jauniešiem. Informatīvais materiāls dod iespēju iepazīties ar uzņēmīgiem un veiksmīgiem jauniešiem, tajā ir izlasāms, ko jaunieši var darīt Eiropas brīvprātīgā darba gadā, kā arī iepazīt veiksmes stāstus iedvesmai, unikālus jauniešu līdzdalības projektus, noskaidrot piemērotāko darba jomu, izpildot populārāko karjeras testu interneta portālā www.prakse.lv bez maksas.

Cerībā, ka arī mūsu skolas aktīvie jaunieši , apkopojuši lietderīgo informāciju par karjeras izglītības iespējām, brīvprātīgo darbu, un unikāliem projektiem, izvēlēsies mērot šo veiksmes ceļu, tādējādi pierādot, ka jaunieši var ietekmēt valsts nozīmes procesus sabiedrībā, kā arī panākt savas apkārtējās vides pozitīvas pārmaiņas. Lai mums visiem kopā izdodas visas labās ieceres!

 

Karjeras izglītības darba organizatore skolotāja DAIGA STALŠĀNE


 

Valmieras Viestura vidusskolas 5. – 9. klašu latviešu valodas olimpiāde
2010. gada 8. decembrī

1. decembrī kamīnzālē notika pamatskolas klašu skolēnu latviešu valodas olimpiāde, kurā savas zināšanas, prasmes un iemaņas parādīja 35 skolēni no dažādām klasēm. Viņi izpildīja katrai klašu grupai piemērotus kombinētos darbus, kuros radoši bija jāprot izmantot ikdienas mācību darbā apgūto. Īpaša uzmanība tika pievērsta tam, kā skolēni orientējas Valmieras un Latvijas kultūras dzīves aktuālajos notikumos. Olimpiādes dalībnieki pierādīja to, ka ar nopietnu, regulāru mācību darbu un bagātu ārpusstundu nodarbībās uzkrāto pieredzi var gūt labus panākumus . Skolēni iepriecināja ar sasniegtajiem rezultātiem savus skolotājus un radīja gandarījuma piepildītus brīžus arī sev šajā pirmssvētku laikā.

 

 

 

5. – 9. klašu latviešu valodas olimpiādes rezultāti

1. vieta

Estere Šverna 5.a kl.

Šaiena Elija Pole 6.b kl.

Unda Ķipure 7.a kl.

Adele Jākobsone 8.b kl.

Rūta Kalniņa 9.b kl.

2. vieta

Anna Briede 5.c kl.

Monika Oļeha 6.a kl.

Toms Teteris 7.b kl.

Zanda Grīnberga 8.b kl.

Rūta Alīde Voitkāne 9.a kl.

Dāvis Albergs 9.b kl.

3. vieta

Krišjānis Pundurs 5.c kl.

Demija Pleša 6.b kl.

Kristīne Višņevska 7.a kl.

Dāvis Pundurs 8.a kl.

Madara Kājiņa 9.b kl.

Atzinība

Elvita Alksne 5.a kl.

Sindija Puriņa 5.c kl.

Una Pleša 6.b kl.

Toms Bušmanis 7.a kl.

Kristiāna Ordone 7.a kl.

Rihards Breicis 8.a kl.

Maija Sīmane 8.b kl.

Karīna Klaģiša 9.b kl.

Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem!

Paldies skolotājiem M. Tiltiņai, L. Lapsiņai, M. Lapsiņam par skolēnu sagatavošanu olimpiādei.

Paldies skolotājiem M. Tiltiņai, I. Ugainei, L. Lapsiņai, M. Lapsiņam par uzdevumu gatavošanu un darbu labošanu.

Latviešu valodas un literatūras metodiskā komisija

Labdarības nedēļa “Mēs savai skolai”
2010. gada 6. decembrī

No 29.novembra līdz 3.decembrim mūsu skolā norisinājās tradicionālā Labdarības nedēļa. Šajās dienās katrs pēc savām iespējām ziedojām līdzekļus skolas Mazās zālītes remontam un labiekārtošanai. Kopumā šīs nedēļas laikā tika saziedoti 564 lati.

 

 

Labdarības tirdziņa klāsts bija raibu raibais- rotaļlietas, galda spēles, grāmatas, rotaslietas, somiņas, plakāti, pat slidas!

 

 

3.decembrī lielu interesi izraisīja Labdarības koncerts, kurā piedalījās skolas skanīgākie kolektīvi un individuālie izpildītāji.

Paldies visiem, kas iesaistījās Labdarības nedēļas norisēs!

ATKLĀJ SEVĪ INŽENIERA TALANTU!
2010. gada 1. decembrī

Jau otro gadu Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes studentu parlamentu piecās Latvijas pilsētās pulcināja kopā jauniešus, lai ieinteresētu viņus apgūt inženierzinātnes. Nozīmīgais pasākums guvis Eiropas struktūrfondu atbalstu. Aizraujošā tehniskās jaunrades diena arī šogad novembrī Vidzemes augstskolā pulcināja skolēnus no daudzām Ziemeļlatvijas mācību iestādēm. Aizvien vairāk jauniešu vēlas iegūt augstāko izglītību tieši tehniskās specialitātēs, kas paver plašākas iespējas darba tirgū un turpmākajā karjerā.

 

 

Tehniskās jaunrades dienas programmā iekļauto dažādo praktisko nodarbību mērķis bija palīdzēt jauniešiem atklāt sevī nākamā inženiera talantu mehānikā, enerģētikā, elektrotehnikā, ķīmijā un programmēšanā. Draugu pašu veidotās komandas taisīja nelielus vulkānus, uzpildīja tos ar attiecīgām ķimikālijām un sarīkoja krāšņus vulkānu izvirdumus. Mehānikas praktikuma auditorijā komandu dalībniekiem ar lielu precizitāti nācās uzbūvēt viegli un tālu ripojošu transporta līdzekli. To skolēnu uzdevums, kuru interese saistījās ar elektroenerģijas ražošanu, bija izgatavot ūdens ratu elektrostacijas darbināšanai. Robotu darbnīcā jaunie censoņi savukārt būvēja sumo cīnītājus. Augstskolas datorklasē pulcējās jaunieši, kurus interesē programmēšanas gudrības. „Skudru kolonijas” spēle tomēr dažam labam datorfanam izrādījās pārāk ciets rieksts. Visās augstskolas auditorijās nodarbības vadīja nevis pasniedzēji, docenti vai profesori, bet gan RTU vecāko kursu studenti.

            Starp jaunajiem tehnisko nozaru entuziastiem šogad bija trīsreiz vairāk Valmieras Viestura vidusskolas audzēkņu nekā pērnā gada pasākumā. Starp zinātkārajiem skolēniem paša jaunākā topošā inženiera gods pienācās viesturietim -  5.a klases skolēnam Nikam Kronbergam. Mūsu skolēni Rūta Kalniņa (9. b kl.) un Kristaps Skujiņš (8. a kl.) lielajā konkurencē izcīnīja otro vietu pašu uzbūvēto robotu sacensībās. Tāda pat vieta programmēšanā tika mūsu 9. a klases skolniekam Kristapam Zariņam.

 

 

RTU rīkotajā pasākumā Vidzemes augstskolā šogad ieradās tik daudz skolēnu no dažādām Vidzemes skolām, ka pēdējiem atbraucējiem pat nepietika vietas konkrēto nodarbību auditorijās. Tad nu nācās uzgaidīt, līdz atbrīvojās kāda cīņu arēna, lai varētu pierādīt savu prasmi un talantu.

            Tehniskās jaunrades dienas dalībnieki bija iepriecināti un apmierināti par iespēju nozīmīgajā pasākumā parādīt savas prasmes, uzcītību un neatlaidību. Viņi nostiprināja arī apņēmību nākotnē kļūt par Latvijas tautsaimniecībai tik ļoti vajadzīgiem augsti kvalificētiem tehniskiem speciālistiem.

Zigita Baldone

Valmieras Viestura vidusskolas fizikas skolotāja