Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Labdarības nedēļa “Mēs savai skolai”
2010. gada 6. decembrī

No 29.novembra līdz 3.decembrim mūsu skolā norisinājās tradicionālā Labdarības nedēļa. Šajās dienās katrs pēc savām iespējām ziedojām līdzekļus skolas Mazās zālītes remontam un labiekārtošanai. Kopumā šīs nedēļas laikā tika saziedoti 564 lati.

 

 

Labdarības tirdziņa klāsts bija raibu raibais- rotaļlietas, galda spēles, grāmatas, rotaslietas, somiņas, plakāti, pat slidas!

 

 

3.decembrī lielu interesi izraisīja Labdarības koncerts, kurā piedalījās skolas skanīgākie kolektīvi un individuālie izpildītāji.

Paldies visiem, kas iesaistījās Labdarības nedēļas norisēs!

ATKLĀJ SEVĪ INŽENIERA TALANTU!
2010. gada 1. decembrī

Jau otro gadu Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes studentu parlamentu piecās Latvijas pilsētās pulcināja kopā jauniešus, lai ieinteresētu viņus apgūt inženierzinātnes. Nozīmīgais pasākums guvis Eiropas struktūrfondu atbalstu. Aizraujošā tehniskās jaunrades diena arī šogad novembrī Vidzemes augstskolā pulcināja skolēnus no daudzām Ziemeļlatvijas mācību iestādēm. Aizvien vairāk jauniešu vēlas iegūt augstāko izglītību tieši tehniskās specialitātēs, kas paver plašākas iespējas darba tirgū un turpmākajā karjerā.

 

 

Tehniskās jaunrades dienas programmā iekļauto dažādo praktisko nodarbību mērķis bija palīdzēt jauniešiem atklāt sevī nākamā inženiera talantu mehānikā, enerģētikā, elektrotehnikā, ķīmijā un programmēšanā. Draugu pašu veidotās komandas taisīja nelielus vulkānus, uzpildīja tos ar attiecīgām ķimikālijām un sarīkoja krāšņus vulkānu izvirdumus. Mehānikas praktikuma auditorijā komandu dalībniekiem ar lielu precizitāti nācās uzbūvēt viegli un tālu ripojošu transporta līdzekli. To skolēnu uzdevums, kuru interese saistījās ar elektroenerģijas ražošanu, bija izgatavot ūdens ratu elektrostacijas darbināšanai. Robotu darbnīcā jaunie censoņi savukārt būvēja sumo cīnītājus. Augstskolas datorklasē pulcējās jaunieši, kurus interesē programmēšanas gudrības. „Skudru kolonijas” spēle tomēr dažam labam datorfanam izrādījās pārāk ciets rieksts. Visās augstskolas auditorijās nodarbības vadīja nevis pasniedzēji, docenti vai profesori, bet gan RTU vecāko kursu studenti.

            Starp jaunajiem tehnisko nozaru entuziastiem šogad bija trīsreiz vairāk Valmieras Viestura vidusskolas audzēkņu nekā pērnā gada pasākumā. Starp zinātkārajiem skolēniem paša jaunākā topošā inženiera gods pienācās viesturietim -  5.a klases skolēnam Nikam Kronbergam. Mūsu skolēni Rūta Kalniņa (9. b kl.) un Kristaps Skujiņš (8. a kl.) lielajā konkurencē izcīnīja otro vietu pašu uzbūvēto robotu sacensībās. Tāda pat vieta programmēšanā tika mūsu 9. a klases skolniekam Kristapam Zariņam.

 

 

RTU rīkotajā pasākumā Vidzemes augstskolā šogad ieradās tik daudz skolēnu no dažādām Vidzemes skolām, ka pēdējiem atbraucējiem pat nepietika vietas konkrēto nodarbību auditorijās. Tad nu nācās uzgaidīt, līdz atbrīvojās kāda cīņu arēna, lai varētu pierādīt savu prasmi un talantu.

            Tehniskās jaunrades dienas dalībnieki bija iepriecināti un apmierināti par iespēju nozīmīgajā pasākumā parādīt savas prasmes, uzcītību un neatlaidību. Viņi nostiprināja arī apņēmību nākotnē kļūt par Latvijas tautsaimniecībai tik ļoti vajadzīgiem augsti kvalificētiem tehniskiem speciālistiem.

Zigita Baldone

Valmieras Viestura vidusskolas fizikas skolotāja

Izteiksmīgās runas konkurss
2010. gada 3. decembrī


            30. novembrī skolas kamīnzālē satikās viesturieši- dzejas cienītāji, lai piedalītos ikgadējā izteiksmīgās runas konkursā. Septembrī, Dzejas dienu laikā, notika konkursi klasēs. Klašu  konkursu uzvarētāji un arī tie, kas paši juta nepieciešamību izteikt sevi radoši ar dzejas palīdzību, piedalījās dzejas pasākumā -  kopskaitā 43 dalībnieki. Iepriecināja, ka šogad aktīvi un interesanti uzstājās 5. klašu pārstāvji.

 

 

 

 

 

 

5. – 12. klašu izteiksmīgās runas konkursa rezultāti

 

1. vieta

Loreta Šperliņa Priedīte 5.c kl.

 

Maija Sīmane 8.b kl.

 

Sanda Ķimse 12.b kl.

2. vieta

Sabīne Gailīte 5.b kl.

 

Una Pleša 6.b kl.

 

Toms Kārlis Bušmanis 7.a kl.

 

Rūta Alīde Voitkāne 9.a kl.

 

Sindija Virse 10.b kl.

3. vieta

Vilma Alberinga 5.b kl.

 

Zanda Grīnberga 8.b kl.

 

Dāvis Jānis Simsons 9.a kl.

 

Marta Tamane 10.c kl.

Atzinība

Artūrs Rācenis 5.a kl.

 

Elīza Marovska 7.a kl.

 

Karīna Klaģiša 9.b kl.

 

Kalvis Mickevičs 11.c kl.

Pateicība

Lauma Anšmite 10. a kl.

Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem!

Paldies skolotājiem A. Upītei, I. Ugainei , M. Tiltiņai, L. Lapsiņai,

M. Lapsiņam par skolēnu sagatavošanu konkursam.

Paldies I. Vācmanei, L. Drandei, G. Krūklei par vērtēšanu.

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskā komisija

Tikšanās ar ZAAO Vides izglītības speciālisti Ievu Veģeri
2010. gada 26. novembrī

23. novembrī sākumskolas akcijas "Dzīvo zaļi!" ietvaros notika 1.-4.klašu skolēnu un audzinātāju tikšanās ar ZAAO Vides izglītības speciālisti Ievu Veģeri par tēmu "Atkritumu ietekme uz dabu un cilvēku veselību". Tikšanās dalībnieki skatījās prezentāciju un atbildēja uz jautājumiem par to, kas ir daba, kāpēc cilvēki izmet atkritumus dabā, kāpēc ir svarīgi šķirot atkritumus un kā kaitīgais piesārņojums nonāk dabā.

 

Paldies Ievai Veģerei par izglītojošo stundu! Tieši tagad bija svarīgi izprast makulatūras vākšanas un  pārstrādes ideju, jo skolēni turpinās to krāt gan savās mājās, gan klašu telpās.

 

Akcija "Dzīvo zaļi!" turpinās! Veiksmi darbā!


Nākošā makulatūras pieņemšana un svēršana 6.un 20.decembrī.

Mūsu GAISMA Latvijai
2010. gada 12. novembrī

 

Atzīmējot Lācčplēša dienu un pieminot Latvijas brīvības cīnītāju uzvaru pār Bermonta karaspēku 1919.gadā, viesturieši  piedalījās vairākos pasākumos.

1.-6.klašu skolēni tikās ar Valsts robežsardzes pārstāvjiem. Viņu vidū bija mūsu skolas 1988.gada izlaiduma absolvents Raitis Briedis. No interesantā stāstījuma uzzinājām daudz jauna par  mūsu valstij tik vajadzīgo un atbildīgo robežsarga profesiju.

 

 

Pilsētas kopīgi organizētajā lāpu gājienā un piemiņas brīdī Pilsētas kapos mūsu skolu pārstāvēja Valmieras 4.skautu vienības skauti un mazskauti, un citi interesenti.

 

 

Vakarā  mēs, viesturieši, arī skolēnu vecāki, jau trešo gadu pulcējāmies skolas pagalmā pie Lāčplēša dienas ugunskura. Ar svecīšu gaismu, ar labām domām un kopīgu dziesmu pieminējām latviešu karavīru ieguldījumu brīvības cīņu vēsturē . Šoreiz no sirds izdziedājām gan mūsu latviešu tautas dziesmas, gan Imanta Kalniņa un Raimonda Paula sirsnīgās melodijas, izjūtot  piederību savai skolai, pilsētai, valstij.