Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Neklātienes konkurss par elektroenerģiju
2010. gada 6. aprīlī

Ātrie jautājumi.

Atbildes nodot skolotājai Z.Baldonei līdz 8. aprīlim plkst. 15.00.

 

Jautājumus var lejupielādēt šeit.

DABASZINĪBU NEDĒĻA 5. – 12. klasēm
2010. gada 30. martā

2009./2010.m.g. II semestris 6. – 9.aprīlis

 

Diena

Laiks

Aktivitāte

Atbildīgais

Telpa

Otrdiena, 6.04.

2., 3. stunda 10.–12.klasēm

‘Tīri zaļa improvizācija” sadarbībā ar Vidzemes augstskolu un starptautisko studentu grupu.

 

I.Verovkina

Aktu zāle

 

7., 8.stunda

Labāko mācību darbu prezentācijas (2 – 3 skolēni vienam skolotājam)

 

M.Liepiņa

137. (biol.)

139. (fiz.)

 

Trešdiena, 7.04.

7., 8.stunda

Praktisko darbu, konkursu diena mācību priekšmetos.

 

Visi dabaszinību skolotāji

137. (biol.)

139. (fiz.)

205. (ģeog.)

115. (ķīm.)

 

Ceturtdiena, 8.04.

7., 8.stunda

Praktisko darbu, konkursu diena mācību priekšmetos.

 

Visi dabaszinību skolotāji

 

137. (biol.)

139. (fiz.)

205. (ģeog.)

115. (ķīm.)

 

Piektdiena, 9.04.

7., 8.stunda

5. – 6.klasēm – darba stacijas skolas teritorijā (Latvijas karte, foto orientēšanās, acumērs, koki)

 

Z.Vilciņa

S.Balode

205. (ģeog.)

6., 7., 8.stunda

Konkurss „Elektroenerģija vakar, šodien, rīt” 8. – 10.klasēm (komandā 2 skolēni no katras klašu grupas – 6 cilvēki)

 

Z.Baldone

139. (fiz.)

Viesturiešiem pārliecinoša uzvara publiskās runas konkursā
2010. gada 22. martā

20.martā ar pārliecinošu uzvaru no publiskās runas konkursa angļu valodā Vidzemes novadā (konkurss notika Rīgā) atgriezās Valmieras Viestura vidusskolas 11.b klases skolnieks Oskars Goba (1.vieta) un 12.b klases skolniece Baiba Šaicāne (2.vieta). Konkursu jau daudzus gadus organizē Latvijas angļu valodā runājošā apvienība sadarbībā ar Britu vēstniecību. Šī gada konkursa pamattēma – „Pārdomas par mūsu nākotni”.

Oskars izvēlējās runāt par medicīnas nākotni, bet Baiba par interneta viltīgo dabu un tā ietekmi uz cilvēkiem nākotnē. Par paveikto liels gandarījums pašiem jauniešiem un arī viņu angļu valodas skolotājai Līvijai Krauklei.

10.aprīlī notiks konkursa fināls. Tajā piedalīsies visu novadu publiskās runas uzvarētāji.

 Oskars Goba, Līvija Kraukle, Baiba šaicāne

Attēlā no kreisās: Oskars Goba, skolotāja Līvija Kraukle, Baiba Šaicāne.

Viesturieši starptautiskajā SMF festivālā saņem nomināciju
2010. gada 10. martā

Šī gada 5. un 6. martā Jelgavā notika Starptautiskais skolēnu mācību firmu festivāls, kurā piedalījās 6 valstis - Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija, Norvēģija un Nīderlande. No Valmieras Viestura vidusskolas piedalījās 6 firmas. Sākumā bija tirdziņš t/c "Pilsētas pasāža", pēc tam balle un prezentācijas Jelgavas pilī. Šajā festivālā SMF "MēMā" ieguva Hercoga Jēkaba kluba prezidenta specbalvu nominācijā "Veiksmīga komercideja". Firmā darbojas 10.c klases skolēni - Signe Pētersone, Aleksandrs Vilemsons, Kalvis Mičkēvičs, Elvis Skrastiņš.

Reģistrējies absolventu salidojumam!
2010. gada 22. februārī

Šī gada 22. maijā Valmieras Viestura vidusskolā būs 10. absolventu salidojums. Ja esi Viesturskolas absolvents un esi nolēmis ierasties uz salidojumu, lūdzu, piereģistrējies! Mēs, salidojuma organizētāji, būsim Tev par to ļoti pateicīgi.