Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Lepojamies!
2019. gada 23. janvārī

Sveicam Valmieras pilsētas un novadu Latviešu valodas un literatūras olimpiādes laureātes - 1. vietas ieguvējas!

 

8.klašu grupā - Alisi Lauru Kjasperi 
9.klašu grupā - Madaru Sīmani

8.klases skolniece Alise Laura Kjaspere 

Lai latviešu valodas mācīšanās prieks un izzināšanas azarts arī turpmāk! 


Skatuves runas konkursa 7.-12. klasei rezultāti
2019. gada 23. janvārī

7.klase

1.vieta                  Renarts Stiģis                     7.a kl.

2.vieta                  Adrians Sārs                       7.a kl.   

                                Annija Silava                       7.c kl.

3.vieta                  Annija Sproģe                    7.a kl.

                                Rūta Paula Miķelsone    7.a kl.

Atzinība                Dārta Gartmane               7.b kl.

                                Gundega Gadovska        7.b kl.

8.klase

1.vieta                  Elīza Terēze Lezdiņa        8.b kl.

2.vieta                  Mikuss Grīnbergs             8.b kl.

3.vieta                  Helēna Razminoviča        8.a kl.                   

9.klase

1.vieta                  Amanda Liepiņa                                9.a kl.

2.vieta                  Marta Laura Avotiņa       9.a kl.

3.vieta                  Ance Frinde                        9.b kl.

                                Agnese Kļaviņa                 9.b kl.

Atzinība                Kate Liepa                           9.c kl.

10.klase

1.vieta                  Zibele Gines                       10.c kl.

2.vieta                  Annija Bildarte                  10.c kl.

                                Mārcis Sīmanis                  10.c kl.

Atzinība                Roberts Briediņš               10.c kl.

11.klase

1.vieta                  Ilvars Čukurs                      11.c kl.

2.vieta                  Kaspars Rozītis                  11.c kl.

                                Elīna Bombaka                   11.b kl.

                                Ella Renāte Skeranska    11.c kl.

3.vieta                  Līva Ejuba                            11.c kl.

                                Patrīcija Aļlena                  11.c kl.

12.klase

1.vieta                  Anna Matule                      12.c kl.

2.vieta                  Līga Zunde                          12.c kl.

 

1 un 2.vietas ieguvēji piedalās skolas konkursa 2.kārtā 19.februārī, uzstājoties ar prozas un dzejas darbu, sacenšoties par došanos uz konkursa nākamo kārtu.

 

 

1.-6.klašu skatuves runas konkursa rezultāti.
2019. gada 23. janvārī

1.klases grupā:

 

 

1.pakāpe

Lote Skruže (1.b)

Aleksejs Ubeiko (1.c)

2.pakāpe

Elīza Trēziņa (1.b)

Alise Jaunkalne (1.b)

Sāra Tetere (1.a)

3.pakāpe

Baiba Kviesīte (1.a)

Gerda Broka (1.c)

Evelīna Petrova (1.c)

2.-3.klašu grupā:

 

 

1.pakāpe

Terēze Reņģe (2.b)

Alise Bole (2.c)

Rūdolfs Krūze (3.a)

Ēvalds Vilis Zēmele (3.b)

Melānija Ruska (3.b)

 

2.pakāpe

Elīza Veinberga (2.a)

Denija Kemze (2.b)

Madara Plaude (2.b)

Ieva Jete Jansone (3.c)

Kate Stiģe (3.c)

Paula Roze (3.c)

 

3.pakāpe

Oskars Vecelis (2.b)

Raivo Laķis (2.c)

Kate Ozoliņa (2.c)

Emīls Āboliņš (3.a)

Lūkass Jurka (3.a)

Dita Egita Briede (3.b)

Laimiņš Mastiņš (3.c)

4.-6.klašu grupā:

 

 

1.pakāpe

Alekss Vingris (4.a)

Kerija Mugina (4.c)

Annija Bauģe (5.a)

Denīze Allika (5.b)

Lelde Ķikse (5.c)

 

2.pakāpe

Beāte Brence (4.c)

Monta Peipe (4.c)

Anna Terēze Fogele (5.b)

Sofija Urbanoviča (5.b)

Kate Krieviņa (5.c)

Rūdolfs Segliņš (6.a)

Jurģis Segliņš (6.a)

Terēze Jurka (6.b)

 

3.pakāpe

Nora Silava (4.a)

Estere Sprince (4.a)

Viesturs Goba (4.b)

Dāvis Vilisters (4.b)

Ance Līva (4.b)

Linda Ieviņa (5.a)

Krišjānis Valeskalns (5.b)

Emīls Kriss Neļķe (5.c)

Kristena Deine (6.a)

Ralfs Frīdvalds (6.b)

Nākamajai konkursa kārtai izvirzīti 1.pakāpes laureāti ar augstāko punktu skaitu – Ēvalds Vilis Zēmele (3.b), Kerija Mugina (4.c), Denīze Allika (5.b), Lelde Ķikse (5.c).

 Paldies visiem 1.-6.klašu konkursa dalībniekiem un viņu skolotājiem!

Akcija "Dabai labu darīt"
2019. gada 6. janvārī

Ziemas pasaka Viesturskolā.
2018. gada 28. decembrī

Manuprāt, skaistu ziemas pasaku izdevās uzburt VVV sākumskolēniem 18. un 20.decembrī AS “Sadales tīkls” zālē, kad vecākus priecējām ar Ziemassvētku uzvedumu “Ziemas pasaka” pēc Margaritas Stārastes literārās pasakas motīviem. Kā teicu uzveduma sākumā – mazie viesturieši ir spītīgi, jo neskatoties uz apstākļiem (mēģinājumu telpas trūkst, skolā esam gana saspiesti utt.), mēs kopīgi pieņēmām lēmumu turpināt skolas tradīciju, Ziemassvētku uzvedumā iesaistot ikvienu sākumskolēnu. Un mums tas izdevās!

 

Stāstu cauri vīt palīdzēja skolas teātra “Sprīdītis” sagatavošanas grupas divi sastāvi, bet pilnīgu to darīja sākumskolas kori (vadītājas Ilze Jansone un Ilvija Aizupiete) un klašu priekšnesumi, kas tika veidoti un piemeklēti īpaši šim stāstam. Te jāuzteic klašu audzinātājas, kuras bija padomājušas gan par priekšnesuma izpildījumu, gan dalībnieku vizuālo noformējumu.

 

Uzvedumā ar lielu atbildību un centību darbojās ikviens, bet īpašs paldies abu sastāvu KraukšķīšiemAlisei Bolei (1.-2.klašu grupā) un Melānijai Ruskai (3-4.klašu grupā).

Pasaka ir izstāstīta. Ceram, ka uzbūrām vecākiem un katrs sev Ziemassvētku sajūtas un pārliecību, ka nekas nav neiespējams, ja ir liela vēlēšanās!

 

Paldies ikvienam, kas palīdzēja tapt šim stāstam!

Radošu un apņēmības pilnu 2019. gadu!

Direktora vietniece audzināšanas jomā Līga Gacka