Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Tikšanās ar rakstnieci
2019. gada 7. oktobrī

1. oktobrī Valmieras Viestura vidusskolas 2.a un 2.b klasēs viesojās bērnu rakstniece, stāstniece un ļoti radoša personība Inese Valtere. Ar aizraujošu un interesantu stāstu bērni izzināja garo grāmatas tapšanas ceļu, noskaidroja, kā tas ir – “garšīgi” rakstīt. Nodarbības beigās tapa bērnu un rakstnieces kopīgi veidots neparasts stāsts.

Tā bija varen jauka darbošanās! Paldies Jums, Inese! Ar lielu nepacietību gaidīsim nākamo grāmatu un vēl kādu skaistu tikšanos!

Otro klašu skolotājas
Santa Priede un Vineta Zariņa

Iepazīstam mežu nozari
2019. gada 30. septembrī

Saulainās un siltās rudens dienas aizvadītās nedēļas sākumā 6. klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājām un karjeras izglītības darba organizatori Daigu Stalšāni pavadīja mežā, dodoties Meža ekspedīcijā, iepazīstot meža nozares profesijas un tām nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Šis pasākums notika ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, sadarbībā ar AS “Latvijas Valsts meži”.

Meža ekspedīcijā uzzinājām un iemācījāmies daudz. Tagad zinām, ka meža nozarē strādājošajiem nepieciešamas gan botānikas, gan zooloģijas, gan fizikas, ķīmijas un matemātikas zināšanas, kā arī teicama fiziskā forma! Lai Vijciema čiekurkaltē apgrozītu lielos čiekuru cilindrus, ar viena sestklasnieka spēku gandrīz bija par maz. Arī koku augstuma noteikšanā laba fiziskā forma lieti noder. Ja cilvēks ir gana lokans, viņš koka augstumu var noteikt pēc indiāņu metodes – skatoties uz koka galotni starp kājām. Pārējiem, mazāk lokanajiem, jāliek lietā kociņi, gluži kā Buratino deguni, pēdas un kalkulatori.

Mācījāmies noteikt koka vecumu, koku daudzumu jaunaudzē un augsnes skābuma līmeni. Atlasījām labākos un vērtīgākos kokus selekcijai. Iemēģinājām spēkus jaunaudzes retināšanā un iepazināmies ar lielākajiem meža kaitniekiem.

Uzzinājām arī daudz jauna par to, kur koks tiek izmantots mūsu dzīvē. Šķiet, visiem bija pārsteigums, ka no koka gatavotas ne tikai mēbeles, granulas un papīrs, bet arī zāles un saldinātājs. Bet meža ekspedīcijas noslēgumā dzīvē īstenojām kādu Leonardo da Vinči projektu – viegli saliekamu un pārvietojamu tiltu bez naglām un skrūvēm, ko da Vinči radīja Itālijas karaspēka vajadzībām .

Šīs bija lieliskas mācību dienas Latvijas lielajā zaļajā klasē – mežā!

 

6.b klases audzinātāja Vineta Šmite
sadarbībā ar Daigu Stalšāni

Akcijas “Dabai labu darīt” aktīvisti viesojas Igaunijā
2019. gada 27. septembrī

Šī mācību gada EKOskolas tēma ir transports. Tēmai pielāgojām arī ikgadējo ekskursiju akcijas “Dabai labu darīt” aktīvākajiem dalībniekiem. 24.oktobrī devāmies uz kaimiņzemi Igauniju ar mērķi paviesoties Igaunijas Ceļu muzejā. Pa ceļam apskatījām Sangastes pili, apmeklējām Tehvandi sporta centru Otepē, kur drosmīgākie uzkāpa 34 m augstajā tramplīna skatu tornī, no kura pavērās brīnišķīgs skats uz kalnaino apvidu.

Tālāk ceļš mūs veda uz gala mērķi – Ceļu muzeju, kur piedalījāmies izzinošās nodarbībās, iesaistījāmies dažādās aktivitātēs, iepazinām ceļu būves un auto vēsturi, pārliecinājāmies par drošības jostu lietošanas nozīmīgumu, piedaloties testos ar auto avāriju simulatoriem, gatavojām savus atstarotājus,  braucām ar elektromobiļiem pa improvizētu auto pilsētiņu. Emociju pilna diena – secinājums ekskursijas beigās, pārrunājot redzēto, dzirdēto. Konkursā, ko izspēlējām mājupceļā, tikām pie gardām balvām!

Paldies SIA ZAAO par dāvanu – apmaksāto transportu, ekskursijas “vecākiem” –skolotājai Laimai Drandei, Kārļa un Kalvja Viļumu māmiņai Maijai un Ralfa Bembera māmiņai Ilutai.

Prieks, ka mēs, viesturieši, esam tik zinātkāri, draudzīgi un pozitīvi!

 

Direktora vietniece audzināšanas jomā Līga Gacka

Desmito klašu iesvētības
2019. gada 26. septembrī

No 16. līdz 18. septembrim Viesturskolā notika "Aristotelis" -10.klašu iesvētības. Šogad iesvētību tēma bija #Throwback vasara’19, kas bija kā atskats uz aizvadīto vasaru. Pirmajā dienā gan desmito, gan divpadsmito klašu skolēni skolā ieradās izlaiduma tērpos. Dienas gaitā it visur bija dzirdamas gan izlaiduma runas, gan tika dejots valsis. Otrdien atcerējāmies, kā ir atpūsties laukos. Skola pārvērtās par īstu lauku sētu - siens, govis, traktori un citi lauku labumi. Daži no desmitajiem pirmo reizi iemēģināja roku govs slaukšanā; šī aktivitāte skolas zālē raisīja smieklu lavīnu. Pēdēja iesvētību diena bija vispiepildītākā. Skolā valdīja festivāla gars - visur spīdumi, koši apģērbi un skaļa mūzika. Vakarpusē klases devās uz skolas sporta laukumu, kur divpadsmitie bija sagatavojuši saliedējošas aktivitātes desmitajām klasēm. Laika apstākļi gan desmitos nelutināja, uzlija auksts lietus, kas vieglos miltus pārvērta par mīklu, bet tas netraucēja smieklu jūrai turpināt plūst. Pēc āra aktivitātēm un siltas tējas visi pulcējās lielajā zālē. Desmitie atrādīja savus pirmos kopīgos priekšnesumus un iepazīstināja ar sevi. Šis bija tas brīdis, kad divpadsmitie viņus oficiāli pieņēma savā saimē, izskanēja zvērests, un visi vienojās kopdziesmā. Aristoteļa dienas bija pārsteigumiem bagātas, divpadsmito klašu skolēni izaicināja desmitos pelnīt žetonus. Žetonu pelnīšana saliedēja ne tikai desmitos, bet arī divpadsmitos.

Esat uzņemti Viesturos!

Jūsu divpadsmitie

Olimpiskā diena
2019. gada 24. septembrī

20. septembrī Viesturskolā, tāpat kā daudzviet Latvijā, norisinājās Latvijas Olimpiskās komitejas organizētā Olimpiskā diena.

Skolas pagalmā sportisko dienu aizsāka paši mazākie – sākumskolēni. Vidusskolas meiteņu vadīti, viņi kopā ar 150 tūkstošiem Olimpiskās dienas dalībnieku visā Latvijā piedalījās rīta vingrošanā. Kārtīgi iesildījušies, mazie viesturieši skrēja, lēca, meta bumbu grozā un pat zīmēja. Tagad skolai ir milzum daudz mīļu un krāsainu, jautru un oriģinālu Viesturskolas Olmpiskās dienas talismanu!

Tie, kas vecāki, Olimpisko dienu aizvadīja Daliņu pludmalē. Saulainais, bet dzestrais laiks ļāva uzrādīt superaugstus ātruma rezultātus klašu stafetēs, bet sporta spēles – volejbols, tautasbumba un futbols – vienoja spēlētājus un līdzjutējus, kā arī vairoja katra viesturieša olimpiskās vērtības – izcilību, draudzību un cieņu. Uzvarētāji bija visi!

Paldies sporta skolotājiem Mārai, Atim un Igoram par aizraujošās dienas organizēšanu!

Vineta Šmite