Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Labo darbu nedēļa VVV
2017. gada 31. oktobrī

Labo darbu nedēļu Latvijā šogad atzīmēja no 16. līdz 22.oktobrim. Arī mūsu skolas skolēni piedalījās dažādu labo darbu īstenošanā. Kāds izvēlējās par saviem labajiem darbiem klusēt, kāds tomēr padalījās savā priekā, jo nav jau noslēpums, ka labu darot, arī pašam ap sirdi kļūst priecīgāk un siltāk.

Kā tad mums veicās?

Vairākas sākumskolas klases cītīgi pastrādāja, grābjot lapas un palīdzot sakopt skolas apkārtni.

“1.a klases labajā darbā iesaistījās pilnīgi visi klases skolēni, darot darbiņu ar prieku un patiesu atdevi. Skolēni bija priecīgi, ka var izdarīt darbiņu skolas labā, audzinot patriotismu pret savu skolu. Arī turpmāk centīsimies vairāk darīt labos darbus, jo paši no tā gūstam gandarījumu”, tā par savas klases veikumu saka audzinātāja Agija Kārkliņa.

  

 

 

Arī 1.b klase čakli darbojās skolas apkārtnes uzpošanā. Audzinātāja Inese Baranova stāsta, ka bērniem darbs tā paticis, ka lūgušies vēl kādu reizi tā kārtīgi pastrādāt!

 

 

3.a klases audzinātāja Anda Dubulte ir lepna, ka kopā ar savu klasi sagrābuši un aiznesuši 20 lielus maisus ar lapām. Skolotāja atzīst: ” Paldies par doto iespēju mācīties darīt darbu, skatīties, lai mans darītais neizbojā cita paveikto, kā arī iepazīt sētnieka profesijas grūtības un prieku!”

 

 

 

Arī 4.a klase ar audzinātāju Aiju Bērziņu  Labo darbu nedēļā nesēž rokas klēpī salikuši, bet dodas darboties, lai skolas apkārtne top sakoptāka, kā arī dodas ciemos uz Valmieras dzīvnieku patversmi.

 

 

 

2.b klase Labo darbu nedēļu atzīmēja vairākas dienas. Par paveikto informē klases audzinātāja Guna Gaile: “ Šonedēļ katru dienu paveicām kādu darbiņu, kuru uzskatām par pieminēšanas vērtu. Pirmdien klasē nomazgājām katrs savu solu un kopīgi notīrījām klases sienas. Sākot no otrdienas, katru dienu pēc pusdienām savācām savas klases traukus kaudzītēs, par ko esam saņēmuši uzslavas arī no virtuves darbiniecēm. Ceturtdien izbaudījām burvīgo rudens dienu, grābjot lapas skolas teritorijā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Savukārt, ciemos pie mazajiem draugiem uz dzīvnieku patversmi devās 6.b klases meitenes, 6.c, 7.b, 8.c un 3.c klase.

6.b klases meitenes uz patversmi devās ar sarūpētu cienastu patversmes dzīvniekiem, kā arī palīdzēja dažādos darbos.

6.c klases skolēni bilst, ka dzīvnieku patversmi apmeklē jau otro gadu, bet šoreiz aizdomājušies, ka doties turp būtu labi ne tikai Labo darbu nedēļā, tādēļ 6.c klases skolēni un audzinātāja Zigita Baldone ir nolēmuši iepriecināt dzīvnieciņus arī Ziemassvētkos.

 

8.c klases skolēni un audzinātāja Māra Liepiņa  apmeklēja Valmieras dzīvnieku patversmi jau 3. gadu! 8.c klases skolniece Madara Sīmane stāsta par apmeklējuma mērķi: ”Mūsu mērķis ir materiāli un emocionāli atbalstīt nežēlīgu cilvēku novārtā atstātos dzīvniekus. Mūsu klases skolēni ziedoja dzīvniekiem noderīgas lietas, kā piemēram, barību, segas un rotaļlietas. Iepriekšējā gadā, sadarbībā ar mājturības skolotāju Gunāru Verovkinu, klases zēni – Tomass, Mārtiņš J., Rihards, Roberts un Dāvis pašu spēkiem, ar vecāku materiālu atbalstu, izgatavoja būdiņu, lai kaut viens no pamestajiem suņiem dzīvotu cilvēcīgos apstākļos. Šogad mēs kopā varējām pārliecināties par izgatavotās suņu būdas noderību. Mēs uzskatām, ka šāds pasākums visiem ieviesa vēl lielāku atbildības sajūtu pret tiem, ko mēs pieradinām.”

 

 

 

7.b klases 18 skolēni ar audzinātāju Gintu Līrmani devās uz Valmieras dzīvnieku patversmi 18.oktobrī. Skolēni izveda suņus pastaigā, samainīja viņiem dzeramo ūdeni, samīļoja arī kucēnus, kaķus un mazos kaķēnus. Dāvanā dzīvniekiem bija sagādāta dzīvnieku pārtika.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.c klases bērniem, viesojoties patversmē, pievienojās pat vecāki un 19. oktobris izvērtās par kopīgu notikumu. Aprakstot savu labo darbu, audzinātāja Gita Baltā saka: ”Saulainajā dienā kaut nedaudz saulaināku centāmies padarīt arī patversmē esošo septiņu sunīšu un vairāku kaķīšu dzīvi, jo aizvedām segas, pārtiku, kārumus.”  

4.c klases labo darbu veicēji savam darbiņam gatavojās rūpīgi – vienā dienā kopā cepot cepumus, otrā dodoties ar pašu izcepto cienastu viesos uz Valmieras pilsētas pansionātu, lai iepriecinātu pansionāta iemītniekus. Audzinātāja Santa Priede apraksta savu klases bērnu izjūtas: ”Bērnos bija jūtams liels saviļņojums gan par to, ka mēs tur dodamies, gan par to, kā mēs tikām gaidīti.

Sākotnējais abpusējais biklums ātri vien pārauga čalošanā un smieklos, jautrībā un kopā būšanā, spēlējot Cirku, Riču Raču, Domino
un noslēgumā pat apskāvienos.
Bērni dodoties mājup izteica vēlmi vēl kādreiz atgriezties un paciemoties.”

 

 

 

 

 

 

 

Arī 3.b klase ar audzinātāju Signi Niedrīti gatavojas doties viesos uz Valmieras pilsētas pansionātu, tāpēc Labo darbu nedēļā viņi cītīgi gatavoja koncertu, atkārtoja deju, mācījās dzejoļus, dziesmas, lai iepriecinātu un padarītu krāsaināku pansionāta iemītnieku ikdienu. Arī 3.b klase domā par cienastu, kas šoreiz būšot gards kopīgais kliņģeris. Lai izdodas!

Par 5.b klases Labo darbu nedēļu stāsta audzinātāja Anda Upīte:

“Labo darbu nedēļā nolēmām palīdzēt mācībās 1. a  klases skolēniem. Trešdien un ceturtdien pēc stundām ciemojāmies pie skolotājas Agijas Kārkliņas un viņas skolēniem, lai palīdzētu pirmklasniekiem pilnveidot lasītprasmi, trenēties galvas rēķinos matemātikā, kā arī kopīgi mācījāmies dzejoli no galvas. Bija patiess prieks palīdzēt mazajiem skolēniem. Pēc kopīgas mācīšanās apguvām jaunas spēles gan skolas iekštelpās, gan pagalmā. Tā bija iespēja kopīgi priecāties par skaistajām rudens dienām, jokoties krāsainajā  lapu paklājā. Rudens brīvdienās devāmies ar gandarījuma sajūtu, jo bijām palīdzējuši pirmklasniekiem kāpt zinību kalnā.”

 Labos darbus var darīt arī ļoti radoši, kā to pierādīja 10.c un 8.a klase!

10.c klases skolēni viesojās bērnudārzā “Burtiņš”, kur Labo darbu nedēļas ietvaros priecēja trīs vecākā posma grupiņu bērnus. Jaunieši kopā ar bērnudārza audzēkņiem lasīja pasakas, dziedāja pazīstamas bērnu dziesmas, mācījās un atkārtoja alfabēta dziesmiņu, gāja rotaļās, iemācīja viņiem vēl nezināmas rotaļas, kuras viņi ar prieku uztvēra.

Jaunieši uzskata, ka sastrādāties ar bērniem bija ļoti viegli, un abām pusēm bija  neizsakāms prieks kopā darboties!

8.a klase Labo darbu nedēļu noslēdza ar jauku, izglītojošu un mīļu pasākumu mūsu 3. un 4. klašu viesturiešiem, organizējot Erudīcijas vakaru, ar atraktīvu atklāšanu (te jāuzteic pasākuma vadītājas Martu Avotiņu un Tīnu Eniju Gobu), interesantiem konkursiem, pārsteidzošām un gardām balvām. Dalībniekiem bija jāapmeklē sešas  stacijas, kurās jāveic dažādi uzdevumi - jānosauc un alfabēta secībā jāsakārto dārzeņi un garšaugi, jārisina āķīgi matemātikas uzdevumi, jāpilda krustvārdu mīkla, jāatpazīst Latvijas putni un augi, jāorientējas Latvijas kartē un jādzied dziesmas. Visās stacijās uzdevumus vadīja paši asotie un paši apkopoja arī rezultātus, sarēķinot, cik konfektes katrai klasei pienākas.

Gan scenārijs, gan konkursa norise bija 8.a klases projekta nedēļas darbs. Prieks, ka arī diskotēkā lielie rādīja pozitīvu piemēru mazākajiem, gan izdancinot visus kopējā dejā, gan ierādot, kā diskotēkās dejo lēnās dejas. Vakara turpinājums izvērtās jautrs un draudzīgs! Liels paldies 8.a klasei un audzinātājai Laimai Drandei!

Paldies visiem par atsaucību! Labais vairo labo!

Agnese Lutce un Līga Gacka

direktora vietnieces audzināšanas jomā

Rotaļu un pasaku pēcpusdiena bērnudārzā “Burtiņš”
2017. gada 23. oktobrī

19.oktobrī mēs, Valmieras  Viestura vidusskolas 10.c klases skolēni, viesojāmies bērnudārzā “Burtiņš”, kur labo darbu nedēļas ietvaros iepriecējām trīs vecākā posma grupiņu bērnus. Ar viņiem kopā dziedājām pazīstamas bērnu dziesmas, mācījāmies un atkārtojām alfabēta dziesmiņu. Gājām rotaļās, iemācījām viņiem vēl nezināmas rotaļas, kuras viņi ar prieku uztvēra.

Pirms nedēļas daži skolēni no 10.c klases viesojās Gulbenē stāstnieku festivālā, kurā bērniem stāstījām pasakas, un, lai šīs pasakas netiktu aizmirstas, arī šeit bērnus iepazīstinājām ar latviešu un citu tautu pasakām.

Bērnudārzā “Burtiņš” ar ļoti jauku smaidu mūs uzņēma direktore Vita Lelle, kura pastāstīja, ka šī izglītības iestāde ir pavisam jauna - šogad svinama 3.dzimšanas diena. Devāmies mazā ekskursijā pa bērnudārzu; mūsu domas veda mūs atpakaļ uz laiku, kad bijām mazi. Ieraugot, cik interesants un “kustīgs” ir šis bērnudārzs, gribētu tajā mācīties vēlreiz. Kustīgs, jo bērnudārzam ir savs peldbaseins, un notiek sporta nodarbības piecas reizes nedēļā. 

 Sastrādāties ar bērniem bija ļoti viegli, mums bija liels prieks kopā darboties!

Līva Ejuba 10.c

 

Superziķeris 2018
2017. gada 22. oktobrī

Arī šogad Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” organizē konkursu “Superziķeris 2018” ar  mērķi popularizēt bērnu un jauniešu tehnisko jaunradi. 

Mūsu skolā notika atlases kārta, kurā piedalījās 24 ceturto klašu skolēni, kas veica atlases kārtai sastādītos uzdevumus. Mūsu ziķeriem veicās labi, bet vislabāk - Enzo Ābelem, Annijai Bauģei, Amandai Cimdiņai, Jēkabam Kaķim, Robertam Ojāram Habekam un Adrianam Frindam.

Šie seši viesturieši pārstāvēs skolu 1. un 2.novembrī nu jau lielāka mēroga konkursā “Superziķeris 2018”.

Paldies visiem dalībniekiem un

skolotājai Inetai Krieviņai par konkursa organizēšanu!

Direktora vietniece audzināšanas jomā Līga Gacka

Vācu valodas dienas Viesturskolā
2017. gada 20. oktobrī

 

No 17. līdz 19. oktobrim Latvijā risinājās Vācu valodas dienas. Šajās laikā mūsu skolā vācu valoda izskanēja ārpus klases sienām. 6.,7. klašu skolēni izvēlējās savu mīļāko vācu valodas vārdu, to noformējot ar zīmējumu. Vecāko klašu skolēni ar savu mīļāko vārdu uzrakstīja nelielu dzejoli, to papildinot ar ilustrāciju.

Vācu valodas dienas Viesturskolā noslēdzās mazajā zālē ar pasākumu “PARUNÄßIM VĀCISKI”, kurā organizējām skolēnu darbu izstādi “Mans mīļākais vācu valodas vārds”. Tas deva iespēju ieklausīties vācu valodā arī tiem skolēniem, kas vācu valodu nemācās. Paldies 9. klases skolniecei Danielai Gūtmārcei par enerģijas lādiņu, ko viņa visiem deva, dziedot dziesmu “Atemlos durch den Wind”! Paldies skolēniem, kas nolasīja savus dzejoļus un iepazīstināja klātesošos ar savu mīļāko vācu valodas vārdu! Paldies Gētes institūtam par jaukajām balviņām skolēniem!

Vācu valodas skolotāja Everita Groševa

Vides izziņas klase skolā
2017. gada 20. oktobrī

  

 

11. oktobrī skolā viesojās SIA “ZAAO” mobilās vides izziņas klase, kurā darbojās 3.c  klase. Kāpēc 3.c klase? Jo tieši šī klase pagājušajā mācību gadā bija aktīvākie makulatūras vākšanas akcijā “Dabai labu darīt”.

Nodarbībā tika pārrunāta atkritumu šķirošanas lietderība. Noskaidrojām, ka atkritumu sadalīšanās procesā rodas arī gāze. Eksperimentējām, lai pārliecinātos, kā gāzes enerģiju var izmantot. Nodarbībā uzzinājām, kā izmantotās lietas pārvērst jaunās. Paši no avīzēm mācījāmies gatavot dāvanu maisiņus. Interesanti un izzinoši.

 

Paldies SIA”ZAAO” par interaktīvo nodarbību un doto iespēju!