Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Viesturskolas kori pierāda sevi
2018. gada 5. aprīlī

Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu
koru konkursā
Valmieras Viestura vidusskolas
5. - 8. klašu korim un 9. - 12. klašu jauktajam korim
I pakāpe.

SVEICAM!

Superziķeris 2018
2018. gada 30. martā

 

Valmieras
Superziķeris 2018
viesturietis
Enzo Ābele

 

SVEICAM!

 

Viesturietis un Viesturiete 2018
2018. gada 26. martā

Viesturietis un Viesturiete 2018

Finālisti

Izvēlies savus divus kandidātus līdz 10. aprīlim!

https://ej.uz/m4bz

Balsojumu ir iespējams veikt mājās, ar savu datoru vai mobilo telefonu izmantojot vienu, unikālu IP adresi, nodrošinot iesniegto balsu ticamību.

Vokāli instrumentālais ansamblis konkursa finālā
2018. gada 28. martā

 

 

Sveicam
skolas vokāli instrumentālo ansambli
"The saviors"
ar iegūto 1. pakāpi
Latvijas mēroga konkursa 
"No baroka līdz rokam"
finālā!

Lepojamies!

Teātra salidojums!
2018. gada 27. martā