Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Sveicam!
2018. gada 16. martā

Apsveicam!

Mūsu skolas skolēni piedalās ne tikai mācību priekšmetu olimpiādēs, bet arī dažādos konkursos.

12.klases skolnieces Elvita Alksne, Zane Kraukle un Baiba Bisniece parādīja savas vācu valodas zināšanas Latvijas vācu valodas skolotāju asociācijas rīkotajā video konkursā “Mein Lieblingessen” (Mans mīļākais ēdiens), rādot un vāciski stāstot, kā viņas cep torti par godu Latvijas dzimšanas dienai. Priecājamies par iegūto otro vietu.

Savukārt Daniela Gūtmārce (9.c), Kristiāna Rīdere (6.b) piedalījās vācu valodas atklātajā konkursā, bet Alise Laura Kjaspere (7.a) angļu valodas atklātajā konkursā, kas norisinājās Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā. Konkurence liela, jo katrā klašu grupā bija pieteikušies apmēram simts dalībnieku, bet mūsu skolnieces veiksmīgi parādīja savas labās svešvalodu zināšanas. Alisei Laurai Kjasperei- 2.vieta, Danielai Gūtmārcei – atzinība.

(Fotogrāfijā no kreisās Zane Kraukle, Elvita Alksne un Baiba Bisniece)

Vācu valodas skolotāja

Everita Groševa

Sveicam!
2018. gada 16. martā

 

 

Lepojamies
ar Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu
7. klašu
Latvijas
vēstures olimpiādes
2. posma

1. vietas ieguvēju –
Helēnu Razminoviču
(7.a),

atzinības ieguvēju –
Alisi Lauru Kjasperi (7.a)

 

 

Vēstures skolotāja I. Grāvīte.

Sveicam!
2018. gada 16. martā

 

 

Apsveicam
12.b klases skolnieci

Sindiju Puriņu

ar iegūto II vietu
vēstures valsts 24. olimpiādē
12. Klasēm!

 

Sociālo zinību MA

Viesturieši skatuves runas konkursā
2018. gada 15. martā

7.martā Kocēnu kultūras namā sabrauca skolēni no Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Nauksēnu un Rujienas izglītības iestādēm, lai uzstātos paši un baudītu citu priekšnesumus. Katrs dalībnieks bija sagatavojis vienu dzejas un vienu prozas darbu. Diena izvērtās interesanta un emocionāla. Veiksmīgi startēja arī mūsu viesturieši – Melānija Ruska (2.b), Kerija Mugina (3.c), Annija Bauģe (4.a), Valters Kārlis Purmalis (4.c), Rūdolfs Segliņš (5.a), Alise Laura Kjaspere (7.a), Kaspars Rozītis (10.c), Anna Matule (11.c). Paldies dalībniekiem!

Šoreiz augstākie sasniegumi Kerijai Muginai, Alisei Laurai Kjasperei un Annai Matulei! Šie trīs viesturieši aizstāvēs skolas godu arī nākamajā kārtā - Vidzemes kultūrvēsturiskā novada skatuves runas konkursā. Lai veicas!

Aizsardzības ministrijas lekcija Viesturskolā
2018. gada 15. martā

6.martā Valmieras Viestura vidusskolā viesojās Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji. Viesi runāja par Nacionālo bruņoto spēku nozīmi, to iedalījumu un par to, cik nozīmīgs darbs ir Aizsardzības ministrijai un kādi ir tās pienākumi.

Pēc prezentācijas bija saruna ar trīs NATO pārstāvjiem, kuri šobrīd uzturas Latvijā.  Skolā viesojās Kanādas pārstāvis, ASV pārstāvis un Slovēnijas pārstāvis. Karavīri pastāstīja par savu darbu un sajūtām Latvijā. Sabiedroto spēki ikdienā piedalās kopīgās starptautiskās un vietējās militārajās mācībās kopā ar Latvijas bruņotajiem spēkiem, kopīgi mācoties viens no otra un pilnveidojot prasmes. Vidusskolēniem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus karavīriem. Viņi labprāt atbildēja, sakot, ka Latvija ir ļoti skaista zeme ar tradīcijām bagātu kultūru un lieliskiem cilvēkiem. Lai gan viņi ilgojas pēc savas ģimenes un mājām, uzturēšanās laiku Latvijā viņi ļoti izbaudot un labprāt apskatot jaunas vietas, un nogaršojot jaunus ēdienus.
Paldies Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijai par iespēju piedalīties lekcijā “Kā mēs sargājam Latviju?”, uzzināt vairāk par Nacionālo bruņoto spēku ikdienu, to uzdevumiem, kā arī satikt sabiedroto spēku pārstāvjus.

Elizabete Ločmele, 11.b klase