Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Sveicam!
2017. gada 15. martā

 

 

 

Valmieras pilsētas un novadu mūzikas olimpiādes uzvarētāju


Tīnu Eniu Gobu (7.a) - 2.vieta


Vēlam veiksmi arī turpmāk!

Paspēlēsim paslēpes!
2017. gada 10. martā

  

8. martā Valmieras Kultūras centrā notika Valmieras Viestura vidusskolas interešu izglītības koncerts “Paspēlēsim paslēpes!”

Kā jau katru gadu skolotāju un vecāku sirdis priecēja dažādi interešu izglītības kolektīvu priekšnesumi. Piedalījās tautas deju kolektīvi, kori, vokāli instrumentālie ansambļi un skolēnu teātris “Sprīdītis”, kurā pirmo gadu darbojas bērni visās klašu grupās.

Viesturieši ļāvās jautrai paslēpju spēlēšanai visa koncertā garumā. Kāpēc? Lai atrastu to, kas slēpjas skolā – prieku, aizrautību, jautrību,  drosmi un daudz citu vērtību. Paslēpju vadītāja aicināja :”Meklēsim labo, meklēsim smaidus, meklēsim prieka dzirkstis viens otra acīs. Meklēsim piederību, mājas un ģimenes sajūtu te - mūsu mīļajā Viesturskolā!”

Tā vienā aizrautīgā meklēšanā caur deju, dziesmu, teātra spēli viesturieši atrada atziņu, ka paslēpēs galvenais ir gribēt tikt atrastam! Un tieši skola ir tā vieta, kur prasmīgi pedagogi atrod skolēnu talantus, atrod tos skatuvei, izaugsmei un kopā būšanas priekam!

Paldies pulciņu vadītājiem, koncerta dalībniekiem un visiem, kas palīdzēja un atbalstīja koncerta tapšanu un tā norisi!

Koncerta organizatores
Agnese Lutce un Līga Kjaspere

Foto no pasākuma galerijā

Lepojamies!
2017. gada 21. martā

Sveicam Valmieras pilsētas un novadu

Vācu valodas olimpiādes uzvarētāju

Danielu Gūtmārci (8.c)- 2.vieta

 

Vācu valodas skolotāja Everita Groševa

Sveicam!
2017. gada 21. martā

2017.gada 28. februārī.

Valmieras pilsētas un starpnovadu matemātikas olimpiādes laureāti.

2.vieta 
Pauls Odins Šmits (6.b)
Rūta Marija Āboliņa (7.a)
Izolde Bernadeta Ozoliņa ( 9.a)

3. vieta
Alise Laura Kjaspere (6.a)
Rainers Strads (8.b)
Kristiāns Kārlis Liepiņš ( 8.a)

Atzinība 
Kristers Vecelis (5.b)
Raivo Būmanis (5.b)
Madara Sīmane (7.c)
Armands Dukurs (11.b)

Erudīcijas spēle “Esmu zinošs!”
2017. gada 4. martā

Ceturtdien, 2.martā, 7.-9.klasēm norisinājās erudīcijas spēle “Esmu zinošs!”. Tās laikā tika noskaidrots zinošākais un asprātīgākais skolēns šajā klašu grupā.

Konkursā piedalījās deviņi skolēni, no katras klases viens skolēns, kuru bija izvirzījusi viņa klase. Spēle norisinājās četrās kārtās. Pirmajā kārtā dalībniekiem bija jāatbild uz astoņiem jautājumiem, par katru pareizu atbildi saņemot vienu punktu. Trīs skolēni, kuri bija saņēmuši vismazāk punktu, netika tālāk. Arī nākamajā kārtā bija jāatbild uz jautājumiem, taču nu jau par pareizu atbildi saņemot divus punktus. Trešo kārtu turpināja četri skolēni, kurā trīs punktus par katru pareizu atbildi guva visizveicīgākie skolēni. Atbildi varēja sniegt tas, kurš pirmais ziņoja, ka ir gatavs atbildēt. Fināla kārtā spēli turpināja divas dalībnieces- Evelīna Beizītere un Una Berga. Katra varēja izvēlēties tematu, kurā slēpās kāds jautājums. Nesniedzot pareizu atbildi, izteikt savu atbildi varēja otra dalībniece.

Fināla kārtā visvairāk punktu guva Evelīna Beizītere, līdz ar to arī uzvarot Unu Bergu par vienu punktu, kura fināla kārtu uzsāka ar piecu punktu pārsvaru.

Skolēniem bija jāatbild uz jautājumiem gan par skolu, gan skolā apgūtām zinībām. Paši dalībnieki apgalvoja, ka ir uzzinājuši jaunus faktus gan par skolu un tās vēsturi, gan arī par citām tēmām. Toties klasesbiedri varēja iegūt papildu punktus savam klasesbiedram, parādot, cik viņi ir atraktīvi un vienoti atbalstītāji.

Spēles dalībnieki: Rūta Marija Āboliņa (7.a), Niks Lūsis (7.b), Līza Dukse (7.c), Mārtiņš Rozenbahs (8.a), Adelīna Melbārde (8.b), Evelīna Beizītere (8.c), Una Berga (9.a), Agnese Štālmane (9.b) un Tomass Cīrulis (9.c).

Šī erudīcijas spēle norisinājās pirmo reizi, taču cerams, tā kļūs par tradīciju un nākamgad atkal satiksim zinātkārus skolēnus, kuri parādīs savas zināšanas spēlē “Esmu zinošs!”

Paldies visiem dalībniekiem un atbalstītājiem!

 Elizabete Ločmele

Fotomirkļus vērot galerijā.