Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Dārza svētki – mazais vasaras festivāls
2018. gada 29. maijā

24.maijā mūsu skolas sporta laukumā pie uzstādītās skatuves pulcējās skolēni ar draugiem un ģimenēm, lai atzīmētu skolas Dārza svētkus.

Dārza svētki ir gaidīts mūsu skolas brīvdabas pasākums, kuru varētu dēvēt pat par mazo vasaras festivālu. Tas jau trešo gadu notiek maija nogalē, kad atzīmes ir jau izliktas un vasaras atmosfēra virmo gaisā. Sporta laukuma zālītē tiek uzstādīta un skaisti izdekorēta skatuve, izklātas segas, saklāti piknika galdiņi un ir iespējams baudīt mūsu skolēnu priekšnesumus nelielā un jaukā brīvdabas koncertā. 

Šogad koncerta motīvs bija notis – nošu gamma. Tāpat kā katra nots ir atšķirīga, dažādi bija arī koncerta priekšnesumi. Vakara gaitā uzstājās kori, tautas deju kolektīvi, solo dziedātāji, mūsdienu deju grupa “Minerva” ar jauno deju “Esi reāls”, klases ar saviem priekšnesumiem un pat vecāki ar nelielu teātra uzvedumu, kurā tika atainoti spilgtākie mirkļi no 1.klases skolēnu ikdienas. Tā kā Dārza svētkos uzstāties ir aicināts ikviens, kurš to vēlas, tad prieks ir arī par to, ka uzstājās skolēni gan no sākumskolas, gan vidusskolas, tāpēc varam teikt, ka šis ir pasākums, kas spēj apvienot dažāda vecuma viesturiešus. Koncerta gaitā sākumskolas skolēniem tika pasniegtas arī balviņas par skolas formu aktīvu valkāšanu. Pasākuma noslēgumā uzstājās mūsu skolas vokāli instrumentālās grupas ar pazīstamām dziesmām, kurām bija iespējams just, dziedāt un dejot līdzi – tā bija kā maza skolas zaļumballe.

Paldies visiem par iesaistīšanos Dārza svētku tapšanā! Lai veiksmīga vasara un tiekamies jau nākamajos svētkos!

10.b klases skolniece Izolde Bernadeta Ozoliņa

3.klašu peldētāju panākumi
2018. gada 25. maijā

18.maijā Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas peldbaseinā notika 3.klašu sacensības peldēšanā. VVV pārstāvēja 11 skolēni.

25m brīvajā stilā meitenēm Enijai Semeņukai (3.c) - 2. vieta,
zēniem Markam Dmitrijevam (3.c) - 3. vieta.

25 m uz muguras Teodoram Saltajam (3.b) - 1. vieta,
Kārlim Viļumam (3.b) - 3. vieta.

50 m brīvajā stilā meitenēm Artai Šķiporei (3.a) - 1. vieta.

50 m uz muguras zēniem Rihardam Vecelim (3.b) - 1. vieta.

4x25 m stafetē mūsu skolas komandai 3. vieta (Arta, Enija, Teodors, Marks).

Paldies par cīņas sparu Emīlijai Barutinai, Laurai Krēsliņai, Albertam Aizsilniekam, Dāvim Bāliņam, Ralfam Mūrniekam.

Saulainu vasaru vēlot visiem sākumskolas mazajiem sportistiem,
sk. Māra Goba

Noslēdzies lasīšanas maratons sākumskolā
2018. gada 23. maijā

 

Prātam tāpat kā ķermenim nepieciešams treniņš, tāpēc šajā mācību gadā 1.-4. klašu skolēni cītīgi lasīja grāmatas.

Jau sesto gadu Viesturskolas lasītāji piedalījās “Bērnu un jauniešu žūrijā”. Paldies Sākumskolas vecāku domei, “Venden” ūdenim, uzņēmumam “Labās mantas”, “ Kafe Pauze”, Kārlim un Sandrai Rozēm, Solvitai Ciprusei, kas parūpējas, lai čaklie lasītāji saņemtu interesantas balvas un gardu cienastu.

 Bet “Bērnu un jauniešu žūrija”noslēdzas februāri, ko darīt atlikušos mēnešus?

Nolēmām, gaidot Latvijas skaisto jubileju, labāk iepazīt latviešu literatūru. Katra klašu grupa lasīja atšķirīgas gan senākas, gan gluži jaunas grāmatas. Tāpēc,sanākot kopā noslēguma pasākumā, galvenais uzdevums bija reklamēt vienu grāmatu.Reklamēt tā, lai ikvienam gribētos izlasīt. Skolēni bija radoši. Lai popularizētu grāmatu, tika izmantotas gan modernās tehnoloģijas, gan uzskates līdzekļi, kustība un pat spēlēts teātris.

Sešās pieturās lasītāji varēja pārbaudīt savas prasmes un zināšanas: saliekot puzzli; izmēģinot, kā kļūt par dzejnieku; meklējot pazudušu tekstu u.c. Atbilstoši paveiktajam krājkastītēs iebira punkti-saldas karameles.

Novērtējot padarīto, kopīgi secinājām, ka grāmatu lasītāji ir ieguvēji. Labs stāsts vienmēr palīdz aizmirsties, atpūsties un novērst domas no satraukumiem. Viss, par ko lasām, kādreiz var noderēt. Jo vairāk lasām, jo plašāks ir vārdu krājums. Lasīšana ir brīnišķīga izklaide arī 21.gadsimtā!

 

Paldies par sadarbību!

Bibliotekāre Laima Drande

Mīļu vārdu nekad nav par daudz.
2018. gada 18. maijā

Aprīlī, tuvojoties Mātes dienai, 7.a klases skolēni kopā ar literatūras skolotāju M.Tiltiņu nolēma piedalīties izdevniecības "Iedvesmas grāmata" māmiņām veltītajā dzejoļu konkursā. Izdevniecības apsolīto balvu - "VARBŪT TIEŠI TAVS UZRAKSTĪTAIS DZEJOLIS IEKĻŪS GRĀMATĀ " "MĀMIŅ, ES TEVI MĪLU!" - ieguvuši 4 skolēni - Līga Āboliņa, Alise Šķērstiņa, Estere Ošeniece un Dainis Raudiņš. Viņi uzdrošinājās un piepildīja sapni.

Pavisam drīz jau meklē dzejoļu grāmatu skolas bibliotēkā! Mīļu vārdu nekad nav par daudz.

TT Sprīdītim - 60
2018. gada 17. maijā

12.maijā Valmieras Viestura vidusskolā satikās sprīdītēni uz teātra “Sprīdītis” 60 gadu jubileju. Sprīdītēnus sagaidīja vidusskolas koris ar līksmām un emociju bagātām dziesmām. Skola bija īpaši rotāta, par to parūpējās skolēni un skolotājas Aiga Gartmane un Īrisa Ozola, visas nedēļas garumā veidojot Sprīdīša cepuri un veicot citus darbus, lai radītu svētku noskaņu. Kavējoties 60 gadu atmiņās, Viesturskolas skolēni ar režisoriem Robertu Segliņu un Līgu Gacku bija sagatavojuši uzvedumu ar izrāžu fragmentiem, kas spēlēti pēdējo 10 gadu laikā. Sprīdīša jeb jubilāra lomā lieliski iejutās Roberts Segliņš, atgādinot: “Zini – vienalga, cik tev būs gadu, te tu vienmēr būsi gaidīts. Te ir aizsācies tavs ceļojums lielajā dzīvē un pasaulē. Te tu esi izsapņojis savus vispārdrošākos sapņus, izjutis vismelnāko izmisumu par neveiksmēm, iepazinies ar skatuves darba sūrumu un piepildījuma prieku, ieguvis vērtības, kas nezudīs visu tavu dzīvi! Te ir pirmās iegūtās dzīves pieredzes, mīlestība un draugi, un vēl tik daudz visa, ka ne izstāstīt!” Atnākušie viesi koncerta laikā varēja kavēties patīkamās atmiņās par piedzīvoto laiku teātrī “Sprīdītis”.

Pēc pasākuma oficiālās daļas, viesi tika aicināti uz aktu zāli, kur uzstājās mūsu pašu pedagogi Guntars Aizupietis un Ilvija Aizupiete jeb grupa “Alianse”, kā arī mūsu skolēnu grupa “The Saviors”. Vakara gaitā varēja dzirdēt gan mūsdienīgas dziesmas, gan romantiskas saksofona melodijas. Pusnaktī salidojuma viesus sagaidīja pārsteigums – jubilejas kūka ar spožām svecītēm. Pēc pusnakts visi vienojās kopīgās dziesmās un dejās, kuru laikā varēja just vienotību visu bijušo un arī esošo teātra “Sprīdītis” dalībnieku vidū.

Paldies visiem, kas iesaistījās teātra “Sprīdītis” salidojuma tapšanā! Lai nākamie desmit gadi ir ražīgi, skaisti un radošām idejām un darbiem bagāti! Uz tikšanos nākamajā salidojumā!

"Sprīdītis" dalībnieces
Līva Ejuba un Izolde Bernadeta Ozoliņa