Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Lepojamies!
2019. gada 24. aprīlī

2019.gada 18.aprīlī Latvijas Univeristātes Humanitāro zinātņu fakultātē bronzas medaļu par dalību Latviešu valodas valsts 45. olimpiādē saņēma 8.a klases skolniece Alise Laura Kjaspere un 9.c kalses skolniece Madara Sīmane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No kreisās: skolotāja Inta Grabe, Izolde Bernadeta Ozoliņa


2019.gada 17. aprīlī Latvijas Universitātes lielajā aulā 11.b klases skolniece Izolde Bernadeta Ozoliņa saņēma sudraba medaļu par dalību Ekonomikas valsts 20. olimpādē.


 No kreisās: Madara Sīmane, Alise Laura Kjaspere              

Paldies skolniecēm par vēlmi zināt vairāk, azartisko mācīšanās prieku un skolas vārda popularizēšanu valsts mērogā!

Paldies skolotājām Intai Grabei, Mairai Tiltiņai un Inetai Lancmanei par skolēnu virzīšanu un motivēšanu sasniegt jaunas virsotnes!

Administrācija 

Lepojamies!
2019. gada 25. aprīlī

 

Vidzemes reģiona 3. klašu latviešu valodas olimpiādē
3.c klases skolniece Katrīna Gailīte ieguva 2. vietu!
Paldies skolotājai Inetai Krieviņai par ieguldīto darbu un motivēšanu darīt vairāk!

Vidzemes reģiona 3. klašu latviešu valodas olimpiādē

3.c klases skolniece Katrīna Gailīte ieguva 2. vietu!

Paldies skolotājai Inetai Krieviņai par ieguldīto darbu un motivēšanu darīt vairāk!

Ko es protu!
2019. gada 23. aprīlī

 

17.aprīlī V2V zālē krāšņi izskanēja ikgadējais Viesturskolas sākumskolēnu talantu koncerts “Ko es protu!”. Koncertā varējām ļauties bērnu fantāzijas pasaulei, kuru uzburt palīdzēja laumiņas (Marija Nikola Jansone un Santa Ziemane ). Mēs visi pārliecinājāmies, ka mūzika, dziesma, deja spēj uzburt neiedomājami skaistu pasauli, ļauj ceļot laikā, vietā un piedzīvot dažādas emocijas. To visu uzbūrām caur mūsu sākumskolēnu priekšnesumiem, kuriem bērni rūpīgi gatavojās vairāku nedēļu garumā. Skanēja dziesmas, tika spēlēti mūzikas instrumenti (akordeons, klavieres, vijoles, trompete, kokle u.c.) un dejotas dejas. Bija arī kolektīvie priekšnesumi, kuros piedalījās teju visa klase – 3.b klases deja, 4.a klases deja un koncerta noslēgumā – 1.b klases deja kopā ar mammām. Te jāteic paldies klašu audzinātājām Gunai Gailei, Andai Dubultei un Santai Priedei!

     

Pārliecinājāmies, ka sākumskolēniem šie ir īpaši svētki – kādam iespēja padalīties ar to, ar ko viņš nodarbojas ikdienā, bet kādam tie ir sevis pārvarēšanas un mazā sapņa piepildīšanas svētki, tāpēc prieks, ka publika bija atbalstoša un ar sajūsmu uzņēma katru koncerta priekšnesumu.

      Prieks bija arī pašiem koncerta dalībniekiem, un pasākuma noslēgumā – salds pārsteigums un piemiņa no koncerta katram!

Paldies Tev, sākumskolēn, par Tavu darbiņu un uzdrīkstēšanos!

Tas bija koši, krāsaini un mīļi!

Paldies koncerta radošajai komandai, īpaši mūzikas skolotājai Ilvijai Aizupietei!

Direktora vietniece audzināšanas jomā Līga Gacka

 

Lepojamies!
2019. gada 23. aprīlī

Viesturskola starp labākajām Latvijas skolām dambretē

Latvijas Skolu spartakiādes finālsacensībās Bauskā Viesturskolas dambretisti izcīnīja:

U9 komanda 2.vietu – Denija Kemze, Alise Jaunkalne, Elans Eglītis, Oskars Vecelis;

U11 komanda 3.vietu – Anna Bērtulsone, Arta Emīlija Bite, Oto Duksis, Emīls Bāliņš;

U14 komanda 5.vietu – Annija Marta meldere, Marta Bērtulsone, Dāvis Kristiāns Pladars, Valters Bitte.

Paldies katram viesturietim, kurš, savu iespēju robežās, vairo skolas godu un pilnveido sevi!

Treneri Ilze un Uldis Ābeltiņi

XII bērnu un jauniešu teātru festivāls
2019. gada 19. aprīlī