Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

VVV – akcijas “Dabai labu darīt” uzvarētāji!
2018. gada 14. maijā

 

SIA ZAAO organizēto konkursu noslēguma pasākumā, kas norisinājās 10.maijā Dabas un tehnoloģiju centrā “URDA” , uzzinājām brīnišķīgu ziņu – esam līderi starp skolām makulatūras vākšanas akcijā “Dabai labu darīt”!

Mūsu šī gada rezultāts – 28 tonnas,

kas nozīmē, ka esam izglābuši 476 kokus!!!

Pasākumu apmeklējām kopā ar šī gada aktīvākajiem makulatūras vācējiem – Rinaldu Puleksi (2.a), Danielu Rakecku (3.a) un Tīnu Ziemani (4.c). Bijām pārsteigti un iepriecināti, ka pasākumā satikām ne tikai skudru Urdu, mūziķi un TV raidījumu vadītāju Kasparu Zlidni, bet arī Latvijas Izglītības ministru Kārli Šadurski.

Diena bija veidota pārdomāti un interesanti - mazie viesturieši piedalījās ziepju burbuļu darbnīcā, veica fotoorientēšanās uzdevumus mežā un baudīja pusdienas svaigā gaisā. Pasākums noslēdzās ar  laureātu apbalvošanu, kur arī mēs saņēmām balvas. Pie individuālajām balvām tika arī Rinalds, Daniela un Tīna.

Paldies ikvienam viesturietim un viņa ģimenei par aktīvo dalību akcijā

“Dabai labu darīt”!

Mums izdevās!

Teātra "Sprīdītis" salidojums
2018. gada 11. maijā

Sprīdīša jubilejas ballīte!

Nāc bez pieteikšanās, ar groziņu rokās un siltu smaidu sejā!

Kopā būšanai ar draugiem nodrošināsim Tev klases telpu.

(Galvenais, paķer līdzi 7EUR!)

Ja vēlies publiski sveikt jubilāru, ierodoties, noteikti par to paziņo!

Uz tikšanos, tavs Sprīdītis!

 

Stikla kalna virsotne sasniegta
2018. gada 10. maijā

Saulaino 8. maija dienu pavadīju pozitīvu emocija gaisotnē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā kopā ar radošo darbu konkursa „Nāc līdzās!” laureātiem. Šī konkursa galvenais mērķis bija veicināt jauniešu izpratni par saviem vienaudžiem ar īpašām vajadzībām. Vispirms mums bija ekskursija pa bibliotēku, šoreiz tā sākās Ziedoņa zālē. Uzzinājām daudz vērtīgas informācijas gan par ēkas arhitektūru, gan par fondu daudzveidību un iespējām tos izmantot. Nonākot bibliotēkas 11. stāvā, pavērās plašs panorāmas skats uz Rīgu. 12. stāvā jeb korē pārņēma neaprakstāmas sajūtas, jo nonācu vietā, kur visi netiek, tā domāta īpašiem pasākumiem.

Ieklausoties fonda „Nāc līdzās!’ valdes priekšsēdētājas S. Freibergas un žūrijas locekļu atziņās par skolēnu darbiem, radās secinājums, ka bērni pieņem atšķirīgo, bet problēma ir sabiedrības stereotipos par attieksmi pret līdzcilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Rakstniece I. Žolude vairāk analizēja darbu māksliniecisko veidojumu, valodas bagātību, vērtības.

Rezultātu paziņošanas laikā mana sirsniņa sāka pukstēt straujāk un straujāk, jo 1. vieta tika pasniegta beigās, un bija jāizlasa arī savs darbs klausītājiem. Tas mirklis, stāvot priekšā un lasot savas pārdomas, kad aiz muguras fonā Vecrīga, ir gandarījuma un spilgtu emociju pilns – šeit un tagad! Pārsteigumi turpinājās, jo ieguvu arī simpātiju balvu no literārā interneta žurnāla Satori.lv, darbs būs drīzumā publicēts šajā portālā. Visu godalgoto vietu darbi tiks publicēti arī laikrakstā „Izglītība un Kultūra”, jo galvenā redaktore D. Kļanska bija žūrijas komisijā.

Šajā konkursā piedaloties, esmu guvusi noderīgu pieredzi, iespaidus. Paldies latviešu valodas skolotājai Līgai Lapsiņai par to, ka iedrošināja uzkāpt Stikla kalnā un sasniegt virsotni!

Līva Ejuba 10. c klasē

Viesturskolas lepnums
2018. gada 8. maijā

 

Tradicionāli arī šogad Valmieras Viestura vidusskolas kuplā saime pulcējās AS “Sadales tīkli” svinību zālē divos svētku koncertos, lai ne vien atzīmētu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienu, bet arī godinātu tos viesturiešus, kuri atraduši papildus laiku, ieguldījuši darbu un papildus zināšanas, lai piedalītos olimpiādēs, konkursos un iesaistītos interešu izglītības pulciņos.

Svētku koncertā “Viesturskolas lepnums” tika pasniegtas skolas, pilsētas, novada, kā arī Latvijas valsts pateicības par augstiem sasniegumiem. Tika godināti gan mācību olimpiāžu laureāti, gan tie, kas veiksmīgi startējuši dažādos konkursos, skatēs un festivālos.  Pateicības tika pasniegtas arī tiem pedagogiem, kuri snieguši savu artavu ceļā uz augstajiem sasniegumiem - palīdzējuši skolēniem sagatavoties olimpiādēm, konkursiem, skatēm.

Koncertu ar muzikāliem priekšnesumiem atdzīvināja mūziķis Mikus Frišfelds, viņa vadībā savu balsi iemēģināja kā liels, tā arī mazs viesturietis. Skolas bijušais ilggadējais direktors Ivars Briedis svētku koncerta ietvaros pasniedza tradicionālo “Ivara Brieža balvu” sešiem 12. klašu skolēniem par godprātīgu mācību darbu un nozīmīgu ieguldījumu skolas tēla veidošanā un popularizēšanā. Koncerta izskaņā viesturieši vienojās kopīgā dziesmā, mājās dodoties ar patriotisma devu sirdī.

 

 

 

 

 

XI Starptautiskais bērnu un jauniešu festivāls “…un es iešu un iešu!”
2018. gada 8. maijā

20. un 21.aprīlī mūsu skolā bija lieli svētki – jau XI Starptautiskais bērnu un jauniešu teātru festivāls “…un es iešu un iešu!”  Mēs ar katru festivāla gadu augam arvien lielāki – šogad festivāla dalībnieku skaits pārsniedza  900, jau otro gadu ierodas dalībnieki no Lietuvas.  Tika parādītas vairāk nekā 50 izrādes. Šis festivāls bija īpašs arī ar to, ka tas tika veltīts mūsu  Latvijas valsts simtgadei, kam par godu uz festivāla skatuvēm bija iespēja vērot latviešu dramaturgu izrādes, piemēram, A.Brigaderes “Sprīdīti” bija iespējams noskatīties trīs variantos, no kuriem viens bija mūsu pašu teātra “Sprīdītis” 5.-12.klašu grupas iestudējums. Skatītājus priecēja arī V.Beļševicas “Bille”, R.Blaumaņa “Īsa pamācība mīlēšanā”, „Maija”, „Kā vecais Zemītis pašu nelabo redzēja” un “Skroderdienas Silmačos”, K.Skalbes “Ziemeļmeita”, Pēc Imanta Ziedoņa epifāniju motīviem “Patriotu stundu”, J.Raiņa luga “Zelta zirgs” un vēl daudzas citas.

Šogad festivālā jaunu dvesmu ienesa arī tas, ka neierasti no iepriekšējiem gadiem, mums, jaunajiem māksliniekiem, bija iespēja uzstāties uz Valmieras drāmas teātra skatuvēm. Man  tā likās fantastiska iespēja -  sajūta, ka ej uz teātri ar tērpu rokā un zini, ka tur šodien uzstāsies, bija īpaša – varējām justies kā īsti aktieri. Pati spēlēju 5.-12.klašu teātrī “Sprīdītis”, un mēs uzstājāmies apaļajā zālē, kas mums visiem bija liels izaicinājums, jo apaļajā zālē ir jāspēlē ļoti tuvu skatītājiem, tāpēc nevienu brīdi nedrīkst “iziet” no savas lomas un nedrīkst nobīties, ja skatītājs atrodas ļoti tuvu. Protams, lai tiktu līdz spēlēšanai  Valmieras drāmas teātrī, darbs bija liels - visus rekvizītus pārvest no mūsu skolas uz teātri un pēc tam atpakaļ,  taču  noteikti varu teikt, ka tas bija darba vērts, tā bija noderīga pieredze mums visiem, un arī nākamajos gados ļoti priecātos par iespēju uzstāties Valmieras drāmas teātrī. Tā arī iesākās festivāla pirmā diena, uzstājoties un vērojot citas izrādes uz Valmieras drāmas teātra visām trim skatuvēm.

Pārsteigumi festivāla gaitā nebeidzās, jo pēc ražīgās dienas Valmieras drāmas teātrī visi devāmies uz Valmieras kultūras centru, kur mūs sagaidīja fantastisks festivāla atklāšanas pasākums. No sākuma bija iespēja vērot teātra uzvedumu, kurā  mūsu pašu teātra klašu skolēni uzstājās un atspoguļoja spilgtākos 100 gadu Latvijas notikumus . Tas bija aizkustinošs uzvedums, kura laikā mani pārņēma gan jautras un pacilājošas sajūtas, gan skumjas. Jāpiemin, ka uzveduma režisors ir Mārtiņš Meiers, jo, manuprāt, jaunajiem māksliniekiem tā bija lieliska iespēja – sastrādāties ar profesionālu Valmieras Drāmas teātra aktieri un režisoru. Par atklāšanas uzveduma tapšanu paldies jāsaka arī Lindai Mīļajai un Inesei Ramutei. Pēc oficiālās atklāšanas daļas festivāla dalībniekus sagaidīja ballīte ar grupu “Sudden Lights”. Ballītē ikkatrs varēja kārtīgi izdejoties un iepazīties arī ar citu skolēnu teātru dalībniekiem.

Otrā festivāla diena arī tika aizvadīta spilgti, spēlējot izrādes mūsu pašu  Valmieras Viestura vidusskolā. Vakarā tika saņemti apbalvojumi – nominācijas gan no jauniešu žūrijas, kas šogad bija citādāka kā citus gadus – tie bija skolēni no Valmieras skolu teātriem, gan arī pakāpes dalīja profesionālā žūrija.

Par festivāla tapšanu un izdošanos liels paldies jāsaka visiem, kas palīdzēja, - režisoriem, festivāla brīvprātīgajiem, visiem skolotājiem un, protams, pašiem dalībniekiem.

Man ir liels prieks, ka šis festivāls notiek jau XI reizi un ka ar katru gadu tas aug arvien lielāks. Novēlu šai izaugsmei neapstāties un sekot tā devīzei “…un es iešu un iešu!”

Izolde Bernadeta Ozoliņa

Teātra „Sprīdītis”dalībniece, 10.b klases skolniece

Foto Kalvis Zaļaiskalns