Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

XI Starptautiskais bērnu un jauniešu festivāls “…un es iešu un iešu!”
2018. gada 8. maijā

20. un 21.aprīlī mūsu skolā bija lieli svētki – jau XI Starptautiskais bērnu un jauniešu teātru festivāls “…un es iešu un iešu!”  Mēs ar katru festivāla gadu augam arvien lielāki – šogad festivāla dalībnieku skaits pārsniedza  900, jau otro gadu ierodas dalībnieki no Lietuvas.  Tika parādītas vairāk nekā 50 izrādes. Šis festivāls bija īpašs arī ar to, ka tas tika veltīts mūsu  Latvijas valsts simtgadei, kam par godu uz festivāla skatuvēm bija iespēja vērot latviešu dramaturgu izrādes, piemēram, A.Brigaderes “Sprīdīti” bija iespējams noskatīties trīs variantos, no kuriem viens bija mūsu pašu teātra “Sprīdītis” 5.-12.klašu grupas iestudējums. Skatītājus priecēja arī V.Beļševicas “Bille”, R.Blaumaņa “Īsa pamācība mīlēšanā”, „Maija”, „Kā vecais Zemītis pašu nelabo redzēja” un “Skroderdienas Silmačos”, K.Skalbes “Ziemeļmeita”, Pēc Imanta Ziedoņa epifāniju motīviem “Patriotu stundu”, J.Raiņa luga “Zelta zirgs” un vēl daudzas citas.

Šogad festivālā jaunu dvesmu ienesa arī tas, ka neierasti no iepriekšējiem gadiem, mums, jaunajiem māksliniekiem, bija iespēja uzstāties uz Valmieras drāmas teātra skatuvēm. Man  tā likās fantastiska iespēja -  sajūta, ka ej uz teātri ar tērpu rokā un zini, ka tur šodien uzstāsies, bija īpaša – varējām justies kā īsti aktieri. Pati spēlēju 5.-12.klašu teātrī “Sprīdītis”, un mēs uzstājāmies apaļajā zālē, kas mums visiem bija liels izaicinājums, jo apaļajā zālē ir jāspēlē ļoti tuvu skatītājiem, tāpēc nevienu brīdi nedrīkst “iziet” no savas lomas un nedrīkst nobīties, ja skatītājs atrodas ļoti tuvu. Protams, lai tiktu līdz spēlēšanai  Valmieras drāmas teātrī, darbs bija liels - visus rekvizītus pārvest no mūsu skolas uz teātri un pēc tam atpakaļ,  taču  noteikti varu teikt, ka tas bija darba vērts, tā bija noderīga pieredze mums visiem, un arī nākamajos gados ļoti priecātos par iespēju uzstāties Valmieras drāmas teātrī. Tā arī iesākās festivāla pirmā diena, uzstājoties un vērojot citas izrādes uz Valmieras drāmas teātra visām trim skatuvēm.

Pārsteigumi festivāla gaitā nebeidzās, jo pēc ražīgās dienas Valmieras drāmas teātrī visi devāmies uz Valmieras kultūras centru, kur mūs sagaidīja fantastisks festivāla atklāšanas pasākums. No sākuma bija iespēja vērot teātra uzvedumu, kurā  mūsu pašu teātra klašu skolēni uzstājās un atspoguļoja spilgtākos 100 gadu Latvijas notikumus . Tas bija aizkustinošs uzvedums, kura laikā mani pārņēma gan jautras un pacilājošas sajūtas, gan skumjas. Jāpiemin, ka uzveduma režisors ir Mārtiņš Meiers, jo, manuprāt, jaunajiem māksliniekiem tā bija lieliska iespēja – sastrādāties ar profesionālu Valmieras Drāmas teātra aktieri un režisoru. Par atklāšanas uzveduma tapšanu paldies jāsaka arī Lindai Mīļajai un Inesei Ramutei. Pēc oficiālās atklāšanas daļas festivāla dalībniekus sagaidīja ballīte ar grupu “Sudden Lights”. Ballītē ikkatrs varēja kārtīgi izdejoties un iepazīties arī ar citu skolēnu teātru dalībniekiem.

Otrā festivāla diena arī tika aizvadīta spilgti, spēlējot izrādes mūsu pašu  Valmieras Viestura vidusskolā. Vakarā tika saņemti apbalvojumi – nominācijas gan no jauniešu žūrijas, kas šogad bija citādāka kā citus gadus – tie bija skolēni no Valmieras skolu teātriem, gan arī pakāpes dalīja profesionālā žūrija.

Par festivāla tapšanu un izdošanos liels paldies jāsaka visiem, kas palīdzēja, - režisoriem, festivāla brīvprātīgajiem, visiem skolotājiem un, protams, pašiem dalībniekiem.

Man ir liels prieks, ka šis festivāls notiek jau XI reizi un ka ar katru gadu tas aug arvien lielāks. Novēlu šai izaugsmei neapstāties un sekot tā devīzei “…un es iešu un iešu!”

Izolde Bernadeta Ozoliņa

Teātra „Sprīdītis”dalībniece, 10.b klases skolniece

Foto Kalvis Zaļaiskalns

“Ko es protu!” 2018
2018. gada 29. aprīlī

 

26.aprīlī VVV skatuve piederēja sākumskolēniem, kuri ar lielu aizrautību un prieku ikgadējā talantu koncertā apliecināja, ka talantu mūsu skolā netrūkst. Koncertā piedalījās 130 dalībnieki, rādot visdažādākos talantus dziesmā, mūzikas instrumentu spēlē, dejā u.c. Bija iespēja vērot pat ziepju burbuļu šovu, pašdarinātu masku parādi un futbola paraugdemonstrējumu.

Šī gada koncerts bija īpašs ar to, ka tajā valdīja ļoti ģimeniska atmosfēra – vairāki dalībnieki bija izvēlējušies koncertā piedalīties kopā ar saviem ģimenes locekļiem, kas koncertu padarīja mīļu un emocionālu. Veselu stāstu uz skatuves uzbūra māsas Petrusevičas (Elīza (3.c) un Sabīne), dziedāja māsas Ziemanes (Tīna (4.c) un Santa (11.c)), Anna Ieva Bērziņa (1.a) uzstājās kopā ar tēti, Mariuss Grencis (1.c) ar vectētiņu, bet pašdarināto masku parādē Marta Frīdvalde (2.c) bija iesaistījusi visu savu ģimeni. Arī pasākuma vadītāji bija ģimene – brāļi Pauks un Šmauks, zaķēni, kas mums pazīstami no Enidas Blaitones grāmatas “Pauks un Šmauks”. Zaķēnu tēlos veiksmīgi iejutās 11.c klases skolnieces Anna Matule un Līga Zunde.

Arī individuāli veidotie priekšnesumi bija krāšņi. Vajag lielu drosmi, lai viens izietu uz skatuves, tāpēc īpašs prieks par uzdrīkstēšanos un to, ka mazajiem māksliniekiem viss izdevās!

Kolektīvos priekšnesumus bija izveidojušas vairākas sākumskolas klases – 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, par ko īpašs paldies jāsaka klašu audzinātājām!

Pasākuma noslēgumā dalībnieki saņēma atzinības, nominācijas un gardas balvas.

Pasākums izskanējis, bet prieks, gandarījums un lepnums par talantīgajiem VVV sākumskolēniem paliks sirdīs skolotājiem, ģimenēm un pašiem māksliniekiem vēl ilgi!

Paldies pasākuma dalībniekiem un radošajai komandai – Ilvijai Aizupietei, Ingai Krauklei, Guntaram Aizupietim un Robertam Ciprusam!

 

Direktora vietniece audzināšanas jomā Līga Gacka

 

   

Zinātniskās pētniecības darbu konference
2018. gada 27. aprīlī

Eiropas Savienības projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” dalībnieki teicami pārstāvēja Valmieras Viestura vidusskolu Latvijas Skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konferencē.

Alvis Meisters un Kristers Nils Duģels fizikas sekcijā prezentēja darbu “Datorprogrammas “Elektriskās ķēdes-virtual-lab” darbības pārbaude, izmantošanai maiņstrāvas ķēdes likumsakarību pētīšanai” un ieguva vērtējumu 

75% no maksimālā.

Armands Dukurs matemātikas sekcijā prezentēja darbu “Funkcionālo sakarību grafiskās attēlošanas paplašināšana fizikas kursā” un ieguva vērtējumu 85% no maksimālā.

Darbu vadītājs – skolotājs Uldis Ābeltiņš aicina viesturiešus būt uzņēmīgākiem, mērķtiecīgākiem, un sevi radoši pilnveidot, sākot no prāta spēlēm pirmajās klasēs, līdz zinātniski pētnieciskajiem darbiem vidusskolā. Viesturskola Jums šādu iespēju piedāvā.

Sveicam!
2018. gada 25. aprīlī
Viesturiešu  panākumi   Valmieras pilsētas  un  novadu mājturības/ mājsaimniecības un tehnoloģiju olimpiādēs 2017./2018. mācību gadā:
6. kl.,
DĀVIS SPUŅĢIS, MARTINS BERGMANIS  - 1.vieta
BRUNO BŪMANIS - 2. vieta

7.kl.    
DĀVIS MIGLAVS - 1. vieta

9.kl.    
ROBERTS ANTOŅEVIČS - 2. vieta
TOMS SKRASTIŅŠ - 3. vieta
Roberts  Antoņevičs saņēma uzaicinājumu un 4.aprīlī piedalījās Mājturības, tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19. olimpiādē.
Sveicam uzvarētājus!

Skolotājs Gunārs Verovkins

 

 

Neliels videoieskats teātru festivālā
2018. gada 24. aprīlī