Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Sasniegumi Preiļu robotikas čempionātā
2017. gada 10. februārī

  

Valmieras Viestura Vidusskolas skolnieki, Roberts Cipruss un Arturs Vaļģis, piedaloties 28.01.2017 Preiļu robotikas čempionātā iRobot sumo kategorijā ieguva godalgotas vietas.

SVEICAM!

Arturam Vaļģim 1.vieta

Robertam Ciprusam 2.vieta

Sveicam!
2017. gada 13. februārī

Sveicam Valmieras pilsētas , Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu 9. un 12. klašu vēstures olimpiādes laureātes!

 

9. klašu grupā Unu Bergu (9.a) ar izcīnīto 2. vietu.

12. klašu grupā Megiju Alksni (12.a) ar izcīnīto 1. vietu.

 

Sveicam Latvijas vēstures olimpiādes uzvarētājus skolā:

12. klašu grupā:

I vieta  - Ričards Kronbergs 12.c klase

II vieta – Megija Alksne 12.a klase

III vieta – Mārtiņš Virsis 12.c klase

Atzinība – Keita Loreta Kronberga 12.a klase

9. klašu grupā:

I vieta  - Marija Nikola Jansone 9.a klase

II vieta – Una Berga 9.a klase

III vieta – Katrīna Singaite 9.a klase

Atzinība – Izolde Bernadete Ozoliņa 9.a klase

Atzinība – Edgars Vaivads 9.a klase

 

Vēstures skolotājas A. Gammeršmidte un I. Grāvīte.

Viesturskola pētījumā
2017. gada 7. februārī

Amigo laimes indeksa un pētījuma par digitālo plaisu starp bērniem un vecākiem mediju pasākumā caur pozitīvu publicitāti tika informēta mērķauditorija par Latvijas iedzīvotāju Laimes indeksaizmaiņām un pastāvošo „paaudžu plaisu starp vecākiem un bērniem attiecībā uz tehnoloģijas lietošanas paradumiem.”

Jo mazāk laika vecāki pavada kopā ar saviem bērniem, jo dziļāka digitālā plaisa viņus šķir. Vecāki īsti nezina, ar ko atvases nodarbojas internetā, dzīvo ilūzijās par bērnu atklātību un attieksmi pret virtuālu draudzību, un pat nenojauš par viņu satikšanos ar internetā iepazītiem svešiniekiem. Savukārt bērni digitālo pasauli uztver kā neatņemamu dzīves sastāvdaļu – tajā veidojas draudzība, bērni socializējas, izklaidējas, radoši izpaužas un mācās. Tomēr tie 9% bērni, kuri atzīst, ka savā ģimenē nejūtas laimīgi, pārmērīgi izmanto digitālās pasaules dāvātās iespējas, izriet no mobilo sakaru operatora Amigo un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktā pētījuma Digitālā plaisa starp bērniem un vecākiem.

Iveta Upīte 
Amigo vēstnese,
Valmieras Viestura vidusskolas sociālāpedagoģe

Lepojamies!
2017. gada 5. februārī

Sveicam Valmieras pilsētas un novadu

Latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētājas

11.-12.klašu grupā -

  Paulu Dunderi /11.c/ - 3.vieta

  Sindiju Puriņu /11.b/ - atzinība,

 

8.-9.klašu grupā -

 

 Katrīnu Singaiti /9.a/ - 2.vieta

Izoldi Bernadetu Ozoliņu /9.a/ - 2.vieta!

    Vēlam veiksmi arī turpmāk!

Latviešu valodas un literatūras MK.

Zane Tiliņa – Valmieras Rotari kluba stipendiāte
2017. gada 31. janvārī

Zane ir īsta viesturiete, jo skolā mācās divpadsmito gadu. Zane par skolu saka: “Viesturskola man ir devusi ļoti daudz, bet pirmām kārtām, tā ir palīdzējusi rasties man pašai, jo tieši Viesturskola saveda kopā manus vecākus. Pateicoties pozitīvajai pieredzei, ko šeit guva mani vecāki, šī skola nu ir arī mana skola, un es lepojos teikt, ka es esmu Viesturiete.”

Visus šos gadus Zane ir mācījusies labi un teicami. Katru gadu ir saņēmusi Valmieras pilsētas un Burtnieku novada stipendiju par teicamiem mācību rezultātiem. Klases audzinātāja Inta Daugaviete - Kravale par Zani saka, ka viņa ir ļoti apzinīga - mācību vielu apgūst pamatīgi, iedziļinoties tajā, ko dara. Vienlīdz labi apgūst visus mācību priekšmetus, kaut priekšroku dod matemātikai un angļu valodai. Mācību procesā patīk konkrētība, skaidrība, bet prot arī būt radoša, idejām bagāta. No gada gadā Zane piedalās olimpiādēs gan skolā, gan novadā. Ar labiem panākumiem šajā mācību gadā ir piedalījusies angļu valodas olimpiādē un latviešu valodas olimpiādē, angļu valodā novadā iegūstot atzinību, bet latviešu valodā – 1.vietu skolā. Vairākus gadus ir bijusi aktīva skolas avīzes “Logs“ dalībniece, paužot savu viedokli par skolas dzīvi un jauniešus interesējošām tēmām.

Viesturskolas bagātība ir brīnišķīgie skolotāji, kurus Zane ciena un novērtē. Tieši viņi Zani ir iedrošinājuši noticēt sev un uzdrīkstēties pamēģināt ko jaunu. Un viens no patiesi lieliem izaicinājumiem bijusi dalība Eiropas Jauniešu Ūdens Parlamentā. Par šo iespēju Zane saka paldies bioloģijas skolotājai un direktora vietniecei mācību darbā Ilgai Verovkinai, kura neļāva padoties arī tad, kad viss šķita neiespējami. Tā ir bijusi brīnišķīga pieredze, kura noteikti noderēs viņas turpmākajā izaugsmes procesā.

Zanes dzīvē ir divas ļoti tuvas lietas sirdij – ģimene un tautiskās dejas. Tā pirmā vieta, kur viņas sirds iekrita dejotpriekā, protams, bija skola. Pirmie dejas soļi aizritēja deju kolektīvā “Viesturietis”, kurus Zane atceras ar ļoti siltām un mīļām sajūtām. Nu jau savu hobiju Zane realizē vienā no Latvijas labākajiem jauniešu deju kolektīviem ”Sadancis”.

Skola nebeidz pārsteigt! Uzzinot, ka skolotāji Zani ir pieteikuši Valmieras Rotari kluba stipendijai, Zane juta lielu pagodinājumu un atbildību vienlaicīgi. Kā pati saka: “Nedrīkst atslābt! Ja skola man ir devusi šādu godu, tad tas ir arī jānotur! Skola ir devusi pašu dārgāko, kas man ir – zināšanas, pieredzi, draugus un ģimenes sajūtu. Paldies, Valmieras Viestura Vidusskola, ka Tu man tāda esi!”