Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Indiešu dejas priekšnesums un meistarklase
2017. gada 12. janvārī

Valmieras Viestura vidusskola vienmēr ir bijusi absolventiem atvērta skola. Mēs gaidām savus bijušos skolēnus un priecājamies, ka, steidzoties pa plašajiem dzīves ceļiem, tiek atrasts brīdis viesoties skolā. Tas ir atkalredzēšanās prieks, tās ir atmiņas, tā ir dalīšanās pieredzē, piedzīvotajā un sasniegtajā.

10. janvārī Viesturskolā viesojās 2001. gada 12. b klases absolvente Līga Saukante. Savulaik vidusskolā Līga ar aizrautību ir apguvusi dabaszinību priekšmetus. Līga ir 2001. gada Skolēnu zinātniskās konferences laureāte valstī Veselības zinātnēs. Iegūta biologa izglītība, studējot Latvijas Universitātē Bioloģijas fakultātē un Vācijā Freiburgas Universitātē, apgūstot meža ekoloģiju un menedžmentu.

Līga savā dzīvē radusi vietu arī mākslai. Viņas zināšanu pasaule ir kļuvusi vēl plašāka. Līga ir iemīlējusi Indijas kultūru. Šajā tikšanās reizē Līgu ieraugām skaistā indiešu tērpā-sari, smaidīgu un ļoti sievišķīgu.

Tikšanās iesākumā Līga skatītājus iepazīstināja ar indiešu dejas tehniku, klasiskākajām kustībām un visvairāk attēlotajām dievībām dejā. Pirms katras dejas Līga pastāstīja, kas tajā attēlots, ko varam sagaidīt. Kā izrādījās - katrai kustībai ir savs skaidrojums un nozīme, arī mainīgais ritms palīdzēja izprast notikumus un emocijas dejā. Secinājums - indiešu deja ir zīmju valoda, kuru sapratām arī mēs, latvieši. Indiešu deja ir skaista un ļoti jēgpilna, īsa teātra izrāde, kas nepavisam nav vienkārši izpildāma. Par to pārliecinājāmies arī Līgas vadītajā meistarklasē, kurās bija iespēja pašiem apgūt indiešu deju. Līga mūs iepazīstināja ar Dienvidindijas reģiona deju. Meistarklasē piedalījās vidusskolas skolēni, ar patiesu interesi cenšoties izpildīt Līgas dotos uzdevumus. Negāja viegli, taču smaids un pozitīvisms valdīja visu meistarklases laiku.

Paldies Līgai par iespēju iepazīt mazu daļiņu no Indijas bagātās kultūras! Mēs, viesturieši, lepojamies ar absolventiem, kas ir bagātinājuši savu dzīves pieredzi un priecē arī mūs! 

 

 

Dir. vietn. izglītības jomā Ilga Verovkina

Dir. vietn. audzināšanas darbā Agnese Lutce

Dabai labu darīt.
2017. gada 9. janvārī

Izstāstīts sākumskolas Ziemassvētku stāsts
2016. gada 20. decembrī

 

 

 

Šogad Viesturskolā Ziemassvētkus svinam, runājot par brīnumiem. Skola rotāta  brīnumaini sidrabota, un par kādu brīnumainu atgadījumu stāstījām arī mūsu sākumskolas  uzvedumā “Ziemassvētkus gaidot”. 

 

Uzvedumu izspēlēja 56 jaunie aktieri (divos sastāvos), kas šogad sākuši darboties teātra pulciņā, bet uzvedumu krāsaināku darīja klašu audzinātāju vadībā sagatavotās dejas un kora dziesmas, ko bērni bija apguvuši kopā ar skolotāju Ilviju Aizupieti. Tā saglabājam tradīciju un iespēju katram sākumskolēnam Ziemassvētku pasākumā būt uz skatuves.

 

 

Liels paldies visiem uzveduma dalībniekiem,

klases audzinātājām un vecākiem par atbalstu!

  

Brīnumainus gaidāmos svētkus!

 

Direktora vietniece audzināšanas jomā
Līga Kjaspere

 

 

Kas jāzina par bērnu drošību internetā
2016. gada 15. decembrī

 

Globālais tīmeklis sniedz teju neierobežotas zināšanu bagātināšanas un sazināšanās iespējas, taču vienlaikus tajā slēpjas ne mazums briesmu, kas īpaši apdraud ziņkārīgāko un apkrāpšanai nesagatavotāko sabiedrības daļu – bērnus. Valmieras Viestura vidusskolas sociālā pedagoģe, Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm programmas Kā būt par vecāku 21.gadsimtā vēstnese Iveta Upīte, Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas Cert.lv eksperts Gints Mālkalnietis un četru bērnu tēvs, žurnālists Ansis Bogustovs dalās padomos, kā sagatavot bērnus drošai interneta lietošanai un kā risināt ar drošību saistītas problēmas. Būsim atbildīgi un droši lietojot mūsu viedierīces! 

Mācību koordinatore

Juliana Maniševa

E-pasts: atsauksmes@laimigamgimenem.lv

Tālr.: +371 29784612

Sveicam!
2016. gada 13. decembrī

Valmieras pilsētas un novadu 11.-12. klašu angļu valodas olimpiādē

1. vieta

Mārtiņam Virsim (12.c).

Atzinība

Armandam Dukuram (11.b),

Zanei Tiliņai (12.b),

Zanei Kristiānai Šteimakai (11.b),

Ričardam Kronbergam (12.c).

Paldies par labiem rezultātiem olimpiādē

Šaienai Elijai Polei (12.b),

Vitai Netlei (12.c),

Krišjānim Punduram (11.b).

 

Švešvalodu MK vadītāja

Līvija Kraukle