Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Sveicam!
2018. gada 16. martā

 

 

Lepojamies
ar Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu
7. klašu
Latvijas
vēstures olimpiādes
2. posma

1. vietas ieguvēju –
Helēnu Razminoviču
(7.a),

atzinības ieguvēju –
Alisi Lauru Kjasperi (7.a)

 

 

Vēstures skolotāja I. Grāvīte.

Sveicam!
2018. gada 16. martā

 

 

Apsveicam
12.b klases skolnieci

Sindiju Puriņu

ar iegūto II vietu
vēstures valsts 24. olimpiādē
12. Klasēm!

 

Sociālo zinību MA

Viesturieši skatuves runas konkursā
2018. gada 15. martā

7.martā Kocēnu kultūras namā sabrauca skolēni no Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Nauksēnu un Rujienas izglītības iestādēm, lai uzstātos paši un baudītu citu priekšnesumus. Katrs dalībnieks bija sagatavojis vienu dzejas un vienu prozas darbu. Diena izvērtās interesanta un emocionāla. Veiksmīgi startēja arī mūsu viesturieši – Melānija Ruska (2.b), Kerija Mugina (3.c), Annija Bauģe (4.a), Valters Kārlis Purmalis (4.c), Rūdolfs Segliņš (5.a), Alise Laura Kjaspere (7.a), Kaspars Rozītis (10.c), Anna Matule (11.c). Paldies dalībniekiem!

Šoreiz augstākie sasniegumi Kerijai Muginai, Alisei Laurai Kjasperei un Annai Matulei! Šie trīs viesturieši aizstāvēs skolas godu arī nākamajā kārtā - Vidzemes kultūrvēsturiskā novada skatuves runas konkursā. Lai veicas!

Aizsardzības ministrijas lekcija Viesturskolā
2018. gada 15. martā

6.martā Valmieras Viestura vidusskolā viesojās Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji. Viesi runāja par Nacionālo bruņoto spēku nozīmi, to iedalījumu un par to, cik nozīmīgs darbs ir Aizsardzības ministrijai un kādi ir tās pienākumi.

Pēc prezentācijas bija saruna ar trīs NATO pārstāvjiem, kuri šobrīd uzturas Latvijā.  Skolā viesojās Kanādas pārstāvis, ASV pārstāvis un Slovēnijas pārstāvis. Karavīri pastāstīja par savu darbu un sajūtām Latvijā. Sabiedroto spēki ikdienā piedalās kopīgās starptautiskās un vietējās militārajās mācībās kopā ar Latvijas bruņotajiem spēkiem, kopīgi mācoties viens no otra un pilnveidojot prasmes. Vidusskolēniem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus karavīriem. Viņi labprāt atbildēja, sakot, ka Latvija ir ļoti skaista zeme ar tradīcijām bagātu kultūru un lieliskiem cilvēkiem. Lai gan viņi ilgojas pēc savas ģimenes un mājām, uzturēšanās laiku Latvijā viņi ļoti izbaudot un labprāt apskatot jaunas vietas, un nogaršojot jaunus ēdienus.
Paldies Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijai par iespēju piedalīties lekcijā “Kā mēs sargājam Latviju?”, uzzināt vairāk par Nacionālo bruņoto spēku ikdienu, to uzdevumiem, kā arī satikt sabiedroto spēku pārstāvjus.

Elizabete Ločmele, 11.b klase

Intereši izglītības kolektīvu koncerts
2018. gada 12. martā

 

 

“Vasaras rītu
Laimiņa staigā,
Pār lauku sijā
Dimanta rasu.

Kurš cauri skatās
Sietiņa acīm,
Redz visu pasauli
Dimantos mirdzam.”
                         (Rainis)

  

Mēs redzējām pasauli dimantos mirdzam ceturtdien, 8.martā, Valmieras Viestura vidusskolas interešu izglītības pulciņu koncertā “Mūsu zeme dimantos mirdz”, kurā atklājām to, ka Latvijas lielākā bagātība jeb dimanti ir latviešu tauta ar saviem talantiem, sasniegumiem un spējām. Mūsu dimanti mirdzēja dziesmās, dejās un dažādos krāšņos priekšnesumos.

  Koncertā piedalījās tautas deju kolektīvs “Viesturietis”, kori, vokāli instrumentālie ansambļi, tautas teātris “Sprīdītis” un mūsdienu deju grupa “Minerva”.
Koncerta izskaņā emocionāli skanēja koncerta vadītāja uzruna skatītājiem un dalībniekiem:”Tu esi Dimants. Tu esi Latvijas dimants. Tevi nevar saliekt, nevar mīcīt… Tevi nevar salauzt kā grafītu! Jā, dimantu veido tā pati viela, kas grafītu, bet tu neesi grafīts, kas viegli lūst un visu krāso melnu. Atceries, ka Tu esi dimants. Dimants, caur kuru gaisma laistās visās varavīksnes krāsās. Gaisma Latvijai!”
Paldies pulciņu vadītājiem, koncerta dalībniekiem un visiem, kas palīdzēja un atbalstīja koncerta tapšanu un tā norisi!

Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu pašpārvaldes prezidente
Elizabete Ločmele

Foto: Kalvis Zaļaiskalns