Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Ar skatu nākotnē smeļamies spēku pagātnē.
2016. gada 14. novembrī

11. novembris - Latvijai tik nozīmīgs datums, jo tā ir diena, kad Latvija bija ne tikai nodibināta, bet Rīga tika atbrīvota no svešzemju karaspēkiem. Šo cīņu izcīnīja latviešu strēlnieki – mūsu Lāčplēši. Par varonību Brīvības cīņās tika piešķirti 2146 Lāčplēša kara ordeņi. Mums jābūt pateicīgiem visiem, kuri cīnījušies par Latvijas neatkarību! Vēsturnieks Uldis Ģērmanis uzsver: "Tauta, kas neaizmirst savus varoņus, ir neuzvarama!"

Viesturskolas skolēni ar vecākiem, nu jau tradicionāli, Lāčplēša dienas vakarā pulcējās skolas priekšā, lai, pieminot mūsu brīvības cīnītājus, veidotu latvju rakstu ar svecīšu liesmiņām un vienotos kopējām dziesmām. Ja citus gadus klases veidoja katra savu spēka zīmi, tad šogad, pēc skolas pašpārvaldes iniciatīvas, tika veidota viena kopēja zīme – Austras koks, kas ir kā cilvēces zināšanu simbols, kurš rāda tiekšanos uz augšu. Zīme apvieno pagātni, tagadni un nākotni. Koka saknes simbolizē pazemes pasauli, mūsu senčus. Stumbrs – šo pasauli, vietu, kurā uzturamies tagad, tas simbolizē mūs, bet lapotne ir nākotne – mūsu bērni. Šajā simbolā ir izteikts priekšstats par pasauli, lietu kārtību un norisi. Viesturieši apzinās savas pagātnes nozīmību un tagadnē veido skatu nākotnei.

Pateicamies visiem, kuri rada iespēju vienoties kopēja raksta veidošanā, radot īpašo gaisotni, kas valdīja skolas pagalmā. Tādu vienotību varam just tikai darbojoties visi kopā – skolotāji, bērni un vecāki, lai sasniegtu kopējo mērķi.

Paldies, skolas pašpārvaldes jauniešiem, kuri koordinēja sarežģītās zīmes rakstu, lai katrai klasei uzticētā simbola detaļa būtu precīza un simetriska ar citas klases veidoto.

Liels paldies politiski represēto vīru korim „Baltie bērzi” un diriģentei Ingai Zirnei, kuri ieskandināja kopējo sadziedāšanos pēc raksta izveidošanas. Kopā ar skolas dziedošajiem jauniešiem, sadziedāšanās turpinājās ilgu laiku, un neviens nebija ne garlaikots, ne nosalis, jo sildīja kopējā noskaņa un skolēnu pašpārvaldes uz ugunskura vārītā tēja.

 

Tikai zinot savu pagātni un godinot savus varoņus, mēs labāk varam novērtēt to, kas mums ir dots – mūsu brīvība! Galvenais to pašiem apzināties!

Foto no pasākuma Galerija/Lāčplēša diena 2016

Uldis Jansons

Publicētas laikrakstā Liesma 15.11.2016.

Lāčplēsis smilšu zīmējumos
2016. gada 14. novembrī

9. novembra pēcpusdienā 8 mūsu skolas skolēni tika sagaidīti Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā uz “Radošās akadēmijas” nodarbībām Lāčplēša dienas ieskaņā – smilšu zīmējumu un smilšu kino “filmēšana”. Nodarbības vadīja eposa “Lāčplēsis” autora Andreja Pumpura mazmazmazmeita māksliniece Zane Pumpure-Prāmniece, Māris Barons un “Iespējamās misijas” skolotājs Nils Mosejonoks.

 Nodarbību dalībnieki varēja vērot, kā top smilšu “kino”, kā arī ikvienam bija iespēja ar dažādu krāsu smiltīm aizpildīt Lāčplēša aplikāciju. 

Rēzija Anna Ezerkalne un Rainers Gabalis ar lielu interesi vēroja, kā māksliniece Zane smiltīs veidoja dažādus zīmējumus, un paši ar lielu interesi iesaistījās šajā procesā.

 

Arī citi skolēni novērtēja nodarbībās pavadīto laiku  un pēc tam sniedza pozitīvas atsauksmes. Kate Liepa un Anna Marovska pēc nodarbībām teica: “Šajās smilšu kino filmēšanas nodarbībās bija ļoti patīkami klausīties pasaku par Lāčplēsi un 11. novembri kā varoņu jeb Lāčplēša dienu. Mums ļoti patika taisīt smilšu glezniņas, kurās galvenais varonis bija Lāčplēsis. Skatījāmies arī smilšu kino.”.

Dominiks Urbanovičs ir norādījis: “Priecājos darīt to, ko nekad nebiju darījis. Zīmēt un krāsot ar smiltīm ir ļoti interesanti.”. Ketija Laura Bernāte nodarbībās pavadīto laiku raksturojusi: “Bija ļoti jautri, visvairāk patika smilšu “kino”. Es noteikti to darītu vēlreiz!”. 

Smilšu nodarbības vēlajā trešdienas pēcpusdienā izvērtās par nelieliem, bet vērtīgiem patriotu svētkiem, kas radīja lielu interesi ikvienam skolēnam, tāpēc sakām paldies latviešu valodas un literatūras metodiskās apvienības vadītājam Mārim Bušmanim par pasākuma organizēšanu.

Sagatavoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Dana Arnīte

Ģimenēm visā Latvijā būs pieejamas konsultācijas par atbildīgu tehnoloģiju lietošanu
2016. gada 10. novembrī

24 skolu psihologi un sociālie pedagogi no visas Latvijas, tai skaitā arī Valmieras Viestura vidusskolas pedagoģe Iveta Upīte, oktobra nogalē absolvēja Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm un psihologa Edmunda Vanaga kopīgi izstrādāto mācību programmu par šodien ģimenēm tik aktuālo tēmu – kā veidot atbildīgus mobilo tehnoloģiju lietošanas paradumus un kā par šiem jautājumiem runāt ar bērniem un viņu vecākiem. Līdz ar mācību pabeigšanu pedagogi kļuvuši par programmas Kā būt par vecāku 21. gs? vēstnešiem, un turpmāk dalīsies ar zināšanām savā novadā un ārpus tā.

Šajā mācību gadā Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm vēstneši savās skolās organizēs individuālās konsultācijas, runās ar skolēnu vecākiem sapulcēs un citādi palīdzēs risināt jautājumus par mobilo tehnoloģiju lietošanu ģimenēs.

Vecākiem pieejamas konsultācija par tehnoloģiju atbildīgu lietošanu

Mūsdienās gandrīz puse bērnu vecumā līdz 6 gadiem lieto mobilās ierīces vismaz vienu reizi dienā, un ne vienmēr laiks pie viedierīces tiek pavadīts lietderīgi. Daudziem vecākiem pietrūkst zināšanu, kā labāk un drošāk iepazīstināt bērnus ar digitālo vidi.

Tagad vecāki varēs vērsties pēc padoma pie Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm vēstnešiem – skolu sociālajiem pedagogiem un psihologiem, kuri divu dienu intensīvās apmācībās ieguva teorētiskas un praktiskas zināšanas par tehnoloģiju lietošanu ģimenē. Viņi konsultēs vecākus par to, kā digitālo tehnoloģiju lietošana ietekmē sākumskolas vecuma bērnu attīstību, kā ģimenē atbildīgi un droši lietot viedierīces un internetu, kā tehnoloģijas var palīdzēt bērnu audzināšanā un vai tās noder atvašu disciplinēšanā, un kā atpazīt iespējamo bērna atkarību no viedierīcēm.

“Aizvadītās divu dienu mācības uzskatu par vērtīgu profesionālo ieguvumu, jo tēma par modernajām tehnoloģijām un to atbildīgu lietošanu šodien ir ļoti aktuāla. Ieguvu jaunus darba instrumentus, lai jauniegūto informāciju nodotu tālāk kolēģiem, vecākiem un skolēniem. Šobrīd jau izstrādāju anketu vecākiem, ar kuras palīdzību apzināšu problēmjautājumus, kas saistīti ar tehnoloģiju lietošanas paradumiem skolēniem. Pēc tam organizēšu vecāku sapulces, kurās dalīšos ar jauniegūtajām zināšanām un veidošu diskusiju. Plānu un ideju ir daudz, tāpat arī iedvesmas, tāpēc jau pavisam drīz tiks rīkotas pirmās nodarbības par atbildīgu tehnoloģiju lietošanu ģimenēs,” stāsta Iveta Upīte, Valmieras Viestura vidusskolas sociālā pedagoģe un Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm vēstnese no Vidzemes.

“Organizējot mācības, vēlējāmies sniegt atbildes uz mūsdienās aktuāliem un sāpīgiem jautājumiem par viedierīču izmantošanu bērnu audzināšanas procesā. Ne viens vien skolā strādājošs speciālists norāda uz bērnu pieaugošo interesi par jaunajām tehnoloģijām un to ietekmi uz bērnu audzināšanu. Tāpēc, lai palīdzētu bērniem tehnoloģiju sniegtās iespējas izmantot droši, gudri un lietderīgi, kopā ar Amigo iniciatīvu laimīgām ģimenēm izstrādājām mācību programmu speciālistiem, kuri ik dienu strādā ar bērniem un viņu vecākiem, palīdzot rast atbildes uz sarežģītajiem bērnu audzināšanas jautājumiem. Ceram, ka vēstnešiem nodotās zināšanas pēc laika būs pieejamas arī plašākam vecāku un skolotāju lokam, jo tieši tāds arī ir programmas mērķis,” komentē psihologs Edmunds Vanags.

Apmācību gaitā Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra pārstāve Ieva Jankovska nolasīja lekciju par pamatlietām, kas vecākiem jāievēro, lai pasargātu bērnus no nevēlama satura un bīstamām situācijām internetā, bet Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm pārstāve Kristīne Hermane piedāvāja sākumskolēniem un viņu vecākiem noderīgu aplikāciju apkopojumu. Lekciju materiāli un videoieraksti būs pieejami portālā Laimigamgimenem.lv.

Programma darbosies visā Latvijā

Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm vēstneši vecākiem būs pieejami izglītības iestādēs visā Latvijā:

 ....

Vidzemē

Valmieras Viestura vidusskolā, Olaines 1. vidusskolā, Apes novada Blomes pamatskolā, Smiltenes novada Palsmanes internātpamatskolā, Laurenču sākumskolā Siguldā, Ogres sākumskolā

 

Mācību koordinatore

Juliana Maniševa

Viesturskola rīkojas!
2016. gada 10. novembrī

Rīcības dienas ir Ekoskolu aizsākta kampaņa ar mērķi pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību jautājumiem par videi draudzīgu dzīvesveidu.
Kampaņa mudina Ekoskolu jauniešus un ikvienu skolu pārstāvi būt par pārmaiņu radītājiem vides aizsardzībā, rīkoties pašiem un par atbildīgu rīcību izglītot sabiedrību.

Šogad Rīcības dienu Valmieras Viestura vidusskolā atzīmējām 7.novembrī. Tā kā esam iesaistījušies projektā “ĒDAM ATBILDĪGI”, Rīcības dienā pievērsām uzmanību tieši šai tēmai!

Rīcības dienu ietvaros skolas pusdienu baudītāji piedalījās aizraujošā konkursā “Gandrīz ideālas pusdienas”. Skolas ēdnīcā valdīja restorāna cienīga atmosfēra. Bērni pievērsa uzmanību galda kultūrai, klusumam ēdamzālē, pieklājībai un atbildīgai pārtikas izmantošanai. Ēdamzālē skanēja svētku mūzika. Pusdienotājus vērtēja žūrija: skolas ēdnīcas darbinieces Inga Dravniece, Guna Svīķe un Kintija Kareļkova, skolas Ekopadomes vadītāja Sarmīte Balode un skolas prezidente Simona Šmidte. Tika izvirzīti arī vērtēšanas kritēriji:

 1. Klases uzvedība pie galda;
 2. Skaļums;
 3. Pieklājība savā starpā;
 4. Ēdiena atlikums šķīvjos;
 5. Pateicība.

Žūrijas komisijas locekļi bija patīkami pārsteigti par šī konkursa rezultātu un ēdamzālē valdošo atmosfēru. 1.-4. klašu pārstāvji bija ļoti piedomājuši par savu uzvedību pie galda. Bija klases, kurās,  jau iepriekš tikuši sadalīti pienākumi – kurš klusi izdala šķīvjus, kurš karotes utt., manījām klases, kurās bija vienojušies, ka elkoņus neliks uz galdiem. Citi bija vienojušies sarunāties tikai čukstus. Patīkami!

Bet galvenais Rīcības dienas mērķis – lai skolēniem pašiem iepatiktos baudīt pusdienas klusumā, mierā, bez steigas un ēst atbildīgi!

Tā kā daudzi pusdienotāji pozitīvi pārsteidza ar savu rīcību un uzvedību, no visām mūsu 35 klasēm noteicām laureātus, kuriem pateikt paldies un dāvināt saldu pārsteigumu. Īpašais paldies 1.a, 1.b, 1.c, 2.b, 3.a, 3.c, 4. a, 4.b, 4.c, 7.c, 9.b. klasēm un vidusskolas galdiņam!

 

Paldies visiem pusdienotājiem!

Dir. vietn. audz. darbā Agnese un Līga

Tā bija neparasta stunda!
2016. gada 10. novembrī

Stunda par ceļu satiksmes drošību 2.a klases skolēniem 3.novembrī nenotika klasē, pat ne Viesturskolā, bet gan Valmieras Sākumskolā, kur to vadīja Luksoforiņš no Ceļu satiksmes drošības direkcijas.

Vispār jau bija veseli četri Luksoforiņi, jo bija arī četru skolu skolēni vienā stundā. Sākumā CSDD pārstāve izstāstīja pasaku par dusmīgo puiku. Tā bērniem iemācīja, ka noteikumi jāievēro vienmēr un visur. Pēc tam skolas tika sadalītas pa pieturām.

Mēs sākumā apguvām pareizu iekāpšanu un izkāpšanu sabiedriskajā transportā, kā arī brauktuves šķērsošanu pēc izkāpšanas. Ar autobusu un trolejbusu gāja viegli, bet, tā kā Valmierā tramvaja nav, tad sevišķi svarīgi ir atcerēties, ka pie tramvaja pieturas brauktuve jāšķērso tramvajam pa priekšu.

Nākamajā pieturā atkārtojām savas zināšanas par ielas un ceļa šķērsošanu. Vislabākais bija tas, ka varēja to izdarīt arī praktiski! Visiem skolēniem bija jāšķērso iedomāta šoseja ārpus pilsētas. Tas nemaz nebija tik vienkārši, jo vajag atcerēties: paskaties pa kreisi, pa labi. Liec soli un paskaties pa kreisi. Brauktuves vidū paskaties pa labi. Un ātri pāri!

Trešajā pieturā gāja vislabāk, jo ceļa zīmes pazinām labi. Mazliet tikai vajadzēja piedomāt, kā katra ceļa zīme ir pareizi jānovieto.

Pēdējais mūsu uzdevums šajā stundā bija uz grīdas izklātā pilsētas ceļu plakātā sakārtot nosaukumus pie satiksmes dalībniekiem. Šis uzdevums bija līdzīgs uzdevumiem darba lapās, tikai šoreiz varēja tupēt uz grīdas.

Stundas beigās bijām kļuvuši gudrāki, bijām mācījušies strādāt kopā, uzklausīt vienam otru, kā arī saņēmām jaukas dāvaniņas. Paldies drošības stundas organizētājiem! Padies vecākiem, kuri darba dienas vidū atrada iespēju mūs visus aizvest uz Valmieras Sākumskolu!

Anda Dubulte

2.a klases audzinātāja