Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

vietvardi.lv
2017. gada 2. martā

23. februārī  valodnieka J. Endzelīna 144. dzimšanas dienas atceres  starptautiskās zinātniskās konferences izskaņā Latvijas Universitātes Mazajā aulā notika Vietvārdu talkas atklāšana.  Konferences laiks sakrīt ar Starptautisko dzimtās valodas dienu un, turpinot ikgadējas vietējā nemateriālā mantojuma apzināšanas tradīcijas, šogad UNESCO Latvijas  Nacionālā komisija sadarbībā ar Latviešu valodas institūtu un partneriem aicina iesaistīties Vietvārdu talkā līdz 30. septembrim. Katru mēnesi tiks noteikts aktīvākais vietvārdu pierakstītājs un vietvārdiem krāšņākais novads.

Uz pirmo vietvārdu talku 1911. gadā aicināja J. Endzelīns. Visaktīvāk darbs veicās 20.gs. 20. gados, kad vietvārdu pierakstīšanā iesaistījās skolēni un studenti, tā apliecinot savu patriotismu Latvijas brīvvalstij. Tika pierakstīti ap 60 000 vietvārdu. Vēlākajos gados vietvārdu pierakstīšana ir valodnieku un atsevišķu entuziastu ziņā.  Pavisam Latviešu valodas institūta vietvārdu kartotēkā 20. gs. savākti 900 000 vietu nosaukumi, tie glabājas uzrakstīti uz kartītēm kartotēkas atviktnēs. No 20. gadsimta 90. gadiem elektroniski veido datu bāzi kartografēšanas vajadzībām Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, karšu izdevēji, pierakstot tikai nosaukumus kartē ievietojamiem objektiem.

Vietvārdu talkas mērķis ir apzināt, pierakstīt un datubāzē reģistrēt vietējos vietvārdus, kas tiek lietoti patlaban, vai arī reģistrēt tos nosaukumus, ar kuriem ir notikušas zināmas izmaiņas. Pievienot stāstus par objektu nosaukumu rašanos, paralēliem nosaukumiem, par objektu vēsturi un citu interesantu informāciju, ko vietējie iedzīvotāji zina. Lai apzinātu tos īpašos nosaukumus, kurus lieto tikai viena ģimene, dzimta, kaimiņi. Šo mazo objektu nosaukumu mūžs ir ap 50 gadu. Katra vieta ir neatņemama vēstures daļa, un vietvārds ir tās sargātājs. Ja vietvārds pazūd, vieta kļūst anonīma. Ja rodas jauns objekts, tam neiedod vārdu ,arī tas ir anonīms.

21. gs., attīstoties tehnoloģijām, šī talka notiek, elektroniski ievadot savākto materiālu. Vietvārdu apzināšana ļauj katram justies lepnam par savas tuvākās apkārtnes bagātību. Viesturieši, apzinot savu tuvāko, mīļāko vietu nosaukumus, pierakstīsim stāstus un iesaistīsimies Latvijas vēstures un valodas  bagātināšanā, neļaujot zust vietvārdiem, palīdzot Latvijai kļūt mīļai, savpatīgai un tajā pašā laikā atvērtai plašajai pasaulei.

Visa informācija par darbu atrodama adresē vietvardi.lv. Lai mums izdodas!

Latviešu valodas skolotāja Līga Lapsiņa

Foto. Viesturiešu vēstnieki Vietvārdu talkas atklāšanā kopā ar LVI direktori

Paldies par atbalstu!
2017. gada 28. februārī

  

 

Liels paldies TC “Valleta” par 30 skaistām dežūrvestēm!

Mēs, skolēnu pašpārvalde, esam pārliecināti, ka tagad dežurantus varēs labāk pamanīt, un skolēnu uzvedība starpbrīžos uzlabosies!

Sveicam
2017. gada 27. februārī

 

Sveicam Valmieras pilsētas un novadu

Latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētājus

 

 

Alisi Lauru Kjasperi (6.a) - 2.vieta

Paulu Odinu Šmitu (6.b) - atzinība

 

 

Latviešu valodas un literatūras MK

Lielisks sniegums!
2017. gada 17. februārī

Sveicam un lepojamies ar Valmieras pilsētas un novadu angļu valodas olimpiādes laureātiem!

6. klašu grupā – Alise Laura Kjaspere  6.a - 3. vieta

8. klašu grupā – Rainers Strads 8.b – 1. vieta

                            Sintija Gulbe 8.b – 2. vieta

                             Kitija Ieviņa 8.c – 2. vieta

                             Mārtiņš Lūsis 8.c – 3. vieta

Vēlam veiksmi arī turpmāk!

Svešvalodu skolotāju MK

Skatuves runas konkurss
2017. gada 16. februārī

SVEICAM

Valmieras pilsētas un starpnovadu
skatuves runas konkursa dalībniekus!

1.pakāpe

Kerija Mugina (2.c klase)

Annija Bauģe (3.a klase)

Alise Laura Kjaspere (6.a klase)

Dārta Briede (10.c klase)

Karīna Eglīte (12.c klase)

2.pakāpe

Melānija Ruska (1.b klase)

3.pakāpe

Valters Kārlis Purmalis (3.c klase)