Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Svētki skolotājiem
2017. gada 11. oktobrī

Rudens ir skolas laiks. Iesākums ar 1.septembri, tad oktobris ar Skolotāju dienu. Valmieras pilsētas pašvaldība 4.  oktobrī koncertzālē “Valmiera” rīkoja svētkus Valmieras pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem, pateicoties viņiem par izcilu pedagoģisko darbu un ieguldījumu izglītības kvalitātes veicināšanā.

Valmieras pedagogi saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Atzinības vai Pateicības rakstu. Viņu vidū arī Viesturskolas ilggadējā vizuālās mākslas un kultoroloģijas skolotāja Īrisa Ozola, saņemot IZM Atzinības rakstu par radošu un apzinīgu darbu, veicot skolotāja pienākumus, ieguldījumu skolas vizuālā tēla veidošanā, par godprātīgu un patriotisku attieksmi klases audzinātāja darbā un māksliniecisku augstvērtīgu devumu ST “Sprīdītis” attīstībā.

Savukārt ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja un Ekoskolas koordinatore Sarmīte Balode IZM Pateicības rakstu saņēma par ieguldījumu skolas attīstībā, vadot Eko skolu, skolas tēla popularizēšanu un sabiedrības izglītošanu vides jautājumos, veiksmīgi sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļiem, jauniešu ieinteresēšanu par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. 

Tāpat svinīgajā sarīkojumā pulcējās arī Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojuma “Balva izglītībā 2017” laureāti, saņemot Apbalvojumu (naudas balva un apliecinājuma raksts) un īpašu piemiņas pildspalvu komplektu. Viesturieši šogad lepojas ar angļu valodas skolotāju Inesi Barci, kurai apbalvojums piešķirts par atbildīgu un radošu pedagoģisko darbu, regulāru un sekmīgu skolēnu sagatavošanu skolas, Valmieras pilsētas un starpnovadu angļu valodas mācību priekšmeta olimpiādēm, pozitīvas mācību un darba vides radīsanu skolēnu vidū, veiksmīgu klases audzinātāja darba veikšanu.

Liels gandarījums Viesturskolā arī par sirsnīga kolēģa, mājturības un tehnoloģiju skolotāja Gunāra Verovkina pievienošanos laureātu pulkam. Viņam balva par mērķtiecīgu, radošu un rezultatīvu darbu, sagatavojot skolēnus mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmeta olimpiādēm, un atbalstošu un rosinošu darbu skolēnu dzīvesprasmju apguvē.

Rudens turpinās. Skolas ikdiena arī. Bet vienmēr ir prieks par krāsainiem svētku mirkļiem un kolēģiem, kuru ikdienas darbs tos sagādā!

Rudens andele* un prieks!
2017. gada 5. oktobrī

Prieks par pašu radītu preci un tirgošanās azarts raksturoja katru sākumskolēnu, kurš piedalījās “Rudens gadatirgū tam pašam Miķelim par godu!“ Sākumskolēni un viņu ģimenes bija parūpējušies, lai tirgū katrs kaut ko varētu atrast savai gaumei – gan klasesbiedri, gan lielie viesturieši, skolotāji un pat vecāki, kurus manījām azartiski meklējot sev tīkamas preces. Saldumi, sukādes, cidoniju un aroniju limonāde, cepumi, cukurgaiļi, vafeles un kēksi... Varētu uzskaitīt vēl un vēl! Prieks visiem – gan tirgotājiem, gan pircējiem!

Bet man prieks, ka starp kārumiem šogad redzējām arī pašdarinātas rotas, matu sprādzes, gaumīgas auduma somiņas un citus jaukus darinājumus. Mazo uzņēmēju apņēmība un radošums tiešām ir neizmērojams!

Paldies sākumskolēnu ģimenēm par aktīvu iesaistīšanos!

      

  

*tirgošanās (no vācu valodas der handel)

Direktora vietniece audzināšanas jomā
Līga Gacka

Aizvadīta ikgadējā Drošības nedēļa.
2017. gada 4. oktobrī

Kā ik katru gadu, septembrī skolā īpaša uzmanība tiek pievērsta drošības jautājumiem. Mācāmies rūpēties par savu drošību, rīkoties dažādās krīzes situācijās.

5.-12. klases drošības jautājumus pārrunāja audzināšanas stundās, bet 1.-4. klases darbojās īpaši viņiem paredzētajās nodarbībās. Sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru un Prakse.lv jauniešiem, 1.klašu skolēni piedalījās nodarbībā par traumatismu, uzzināja veidus, kā izvairīties no dažādām traumām, piedalījās diskusijā, izspēlēja dažādas situācijas interaktīvajā spēlē. Bērni saņēma dāvanā arī krāsojamās grāmatas par nodarbībā dzirdēto un atstarotājus.

Prakse.lv pārstāvji tikās arī ar otrajām klasēm, lai pārrunātu higiēnas jautājumus un to, kas mūs apdraud, ja higiēnu neievērosim. Arī 2.klašu bērniem tika demonstrēti interesanti materiāli, izspēlētas dažādas situācijas un, lai veicinātu bērna vēlmi mazgāt rociņas, katrs otrklasnieks saņēma dāvanā dvielīti.

3.-4.klašu audzēkņi tikās ar Valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienesta darbiniekiem (VUGD), lai pārrunātu drošības jautājumus šajā jomā, mācītos reaģēt nelaimes gadījumu brīdī. Bērniem tiešām bija neskaitāmi jautājumi un diskusija izvērtās tik plaša, ka konstatējām – par šiem jautājumiem runāt varētu vēl un vēl. Noteikti tiksimies vēl!

   

Arī pie pedagogiem Drošības nedēļas ietvaros viesojās VUGD pārstāvji, lai vēlreiz atgādinātu skolotājiem, kā rīkoties ugunsgrēka trauksmes signāla gadījumā un pārrunātu, kā novērst dažādus iespējamos nelaimes gadījumus skolā un ārpus tās.

Dzīvosim droši!

Līga Gacka

direktora vietniece audzināšanas jomā

Dzeja rudenīgās noskaņās
2017. gada 30. septembrī

Dzejas dienu nedēļā Viestura vidusskolā viesojās dzejniece Katrīna Rudzīte. Vīņas stāsts par dzīvi iedvesmoja un pārliecināja, ka skolas gados var nepadoties vienlīdz labi visi mācību priekšmeti, kāds var sagādāt pat nopietnas problēmas, taču vajag noticēt sev un darīt to, kas patīk. Dzejnieces lasītie darbi ieinteresēja mani un klātesošos skolas biedrus, jo dzeja bija mūsdienīga, patiesa un lika ieklausīties. Viešņa bija gandarīta par tikšanos ar viesturiešiem, jo atklāja, ka pirmo reizi uzstājas skolā, kā arī pārsteigta un priecīga par mūsu dāvinātajiem rudens ziediem, tie ceļoja dzejniecei līdzi visos Dzejas dienu pasākumos Dikļos un Valmierā. 

11.c klases skolniece Madara Aļļēna

Viesturskolas prezidents
2017. gada 27. septembrī

 

 

 

Valmieras Viestura vidusskolas

prezidenta vēlēšanās

ar pārliecinošu balsu pārsvaru

uzvarēja 11.b klases skolniece

Elizabete Ločmele!

 

SVEICAM!