Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Klašu izvietojums 2. septembrī
2019. gada 30. augustā

 

Klase

Audzinātāja

Kabinets

1.a

Gita Baltā

133.

1.b

Anda Dubulte

336.

1.c

Signe Niedrīte

337.

2.a

Vineta Zariņa

137.

2.b

Santa Priede

236.

2.c

Aija Bērziņa

237.

3.a

Agija Kārkliņa

235.

3.b

Inese Baranova

232.

3.c

Inga Jurka

154.

4.a

Ilze Miglava

151.

4.b

Guna Gaile

332.

4.c

Ineta Krieviņa

338.

5.a

Māra Liepiņa

18.    V2V

5.b

Sarmīte Allika

139.  VVV

5.c

Inga Kraukle

138.  VVV

6.a

Līga Vikse

2.stāva foajē VVV

6.b

Vineta Šmite

3.stāva foajē VVV

6.c

Irīna Mēduma - Bāliņa

140.  VVV

7.a

Sandra Kārkliņa

14.    V2V

7.b

Anda Upīte

15.    V2V

8.a

Iveta Upīte

11.    V2V

8.b

Everita Groševa

7.      V2V

8.c

Sarmīte Balode

5.      V2V

9.a

Līga Liepa

314.  V2V

9.b

Ginta Līrmane

312.  V2V

10.a

Ina Tuņķele

8.      V2V

10.b

Laima Drande

213.  V2V

11.a

Andriga Lozda

13.    V2V

11.b

Igors Rams

17.    V2V

11.c

Vineta Fleminga

315.  V2V

12.a

Ineta Lancmane

20.    V2V

12.b

Inese Barce

0 puspagrabs V2V

12.c

Īrisa Ozola

1.     V2V

Dienesta viesnīcas
2019. gada 23. augustā

Valmieras Viestura vidusskolas skolēniem
piešķirtas vietas
dienesta viesnīcā
J.Enkmaņa ielā 14.

Ievākšanās iespējama 1. septembrī no plkst 13.00.

Kopējā informatīvā tikšanās un 
līguma slēgšana
 1. septembrī plkst. 17.00.

Līdzi ņemam personīgās lietošanas mantas 
(segas, spilveni, gultas veļa, trauki, personīgās higiēnas lietas, u.c)

Fotografēšanās skolēnu apliecībām
2019. gada 14. augustā

Visiem 1. klašu skolēniem

20. augustā no plkst. 9.00 līdz 18.25


2.-12. klašu skolēniem, kuri vēl nav bijuši fotografēties,

20. augustā no plkst. 9.00 līdz 18.00,

26. augustā no plkst. 11.00 līdz 13.00

Valmieras Viestura vidusskolas sākumskolas telpās.

Mācību grāmatas
2019. gada 7. augustā

Valmieras Viestura vidusskolas bibliotēkā
mācību grāmatas 2019./2020.m.g. izsniegs:

2.- 6. klasēm 20.- 23. augustā plkst. 9.00 – 14.00

7.- 12.klasēm 26.- 30.augustā plkst. 9.00 -14.00

1. klašu skolēniem
grāmatas izsniegs klašu audzinātājas.

2. septembrī bibliotēka slēgta!

Turpinās Valmieras Viestura vidusskolas pārbūve
2019. gada 7. augustā

2018.gada jūlijā Valmieras Viestura vidusskolā tika uzsākti ēku pārbūves un jaunas sporta zāles būvniecības darbi.

Darbi notiek vairākās kārtās – 1.un 2.kārtā būvniecības process tiek veikts skolas ēkas vēsturiskajā korpusā un skolas esošajā sporta zālē, darbus veic pilnsabiedrība “E&S” (SIA “Ekers” un SIA “SANART”), būvuzraudzību veic SIA “Būvuzraugi.lv”. Šie darbi notiek ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinasējumu, projekta ieviešanu papildu pārbauda Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Labiekārtota tiks arī daļa no skolas apkārtējās teritorijas – tajā skaitā, uzstādītas velonovietnes un motorolleru statīvi, ierīkotas autostāvvietas personām ar invaliditāti un paredzētas vietas autobusiem.   

Savukārt 4.kārta ir jaunās sporta halles būvniecība, darbus veic SIA “Bazalts”, bet būvuzraudzību SIA “Būvuzraugi.lv” un tos finansē no Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta, tajā skaitā, piesaistot aizņēmumu no Valsts kases.

Visu kārtu būvniecības procesu uzrauga Būvniecības valsts kontroles birojs.

Neskatoties uz to, ka būvniecības gaitā atklājās būtiski, iepriekš neparedzami, bojājumi 3.‑4.starpstāvu pārsegumā un aktu zāles griestos, un to nomaiņas un remonta dēļ bija jāveic papildus būvkonstrukciju projektēšana, ekspertīze un papilddarbi to izbūvē, plānots, ka vēsturiskā ēka un esošā sporta zāle nodošanai ekspluatācijā tiks  sagatavota līdz 2019.gada beigām.   

Vēsturiskajā skolas ēkā ir uzlabota drošība un telpu izkārtojums. Skolā ir nomainīta elektroinstalācija un tiek uzstādīts energoefektīvs apgaismojums. Aktu zālē plānots uzstādīt mūsdienīgu apgaismojuma un apskaņošanas risinājumu, ir sakārtota apkures sistēma, pārbaudīti, iztīrīti, nokrāsoti un daļā telpu saglabāti vēsturiskie čuguna radiatori, citviet uzstādīti jauni. Sakārtota arī ūdens apgāde, izbūvēta pieplūdes un nosūces ventilācijas sistēma ar rekuperāciju, kā arī jauna ugunsdrošības sistēma un uzstādīti skaļruņi trauksmes izziņošanai. Uz ēkas 4.stāvu tiek izbūvēta jauna kāpņu telpa, kas nodrošina piekļuvi mācību kabinetiem. 

Gaiteņos un mācību kabinetos tiek veikta baltā apdare, pašlaik tiek krāsotas sienas, notiek linoleja ieklāšana, uzsākta dekoratīvi akustisko fibrolīta plākšņu montāža griestiem un notiek darbs pie durvju montāžas. No 1. līdz 3.stāvam vides pieejamības nodrošināšanai ir izbūvēts lifts. Projekta ietvaros, atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām, tiek uzlabots skolas ēdnīcas plānojums. Tāpat arī nokrāsota ēkas fasāde.

Norisinās arī iepirkuma process “Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Valmieras Viestura vidusskolai”, paredzot iegādāt ergonomiskas mācību kabinetu mēbeles. Būvniecības darbiem tuvojoties noslēgumam, tiks iegādāts un uzstādīts arī jauns informācijas komunikāciju tehnoloģiju aprīkojums – datori, 3D printeris, interaktīvie ekrāni, projektori, planšetdatori un citas iekārtas.

4.kārtā – jaunajā sporta hallē noslēgušies betonēšanas darbi, kā arī tuvojas noslēgumam ārējās kanalizācijas izbūve. Būvdarbi objektīvu iemeslu dēļ bija iekavējušies, jo to gaitā, izstrādājot atsevišķu mezglu un konstrukciju detalizācijas, bija nepieciešams veikt papildus būvprojekta izmaiņu ekspertīzi piedāvātajiem risinājumiem. Pēc pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanas būvdarbi objektā  ir atsākušies, un ir uzsākta koka konstrukciju ražošana un montāža. Jāpiemin, ka pašlaik jaunās sporta halles būvdarbi veikti 24% apmērā no kopējā darbu apjoma, bet tas neietekmēs  1. un 2.kārtas būvdarbu  gaitu un iespēju skolēniem mācību procesu atsākt vēsturiskajā ēkā pēc tās nodošanas ekspluatācijā.

Skolas ēku (1.un 2.kārta) pārbūves laikā mācību process tiks organizēts kā 2018./2019.mācību gadā – 1.līdz 6.klašu audzēkņi nodarbības turpinās Valmieras Viestura vidusskolas jaunajā korpusā, savukārt 7. līdz 12.klašu audzēkņiem mācību darbs notiks Valmieras 2.vidusskolā. Lūdzam audzēkņus un viņu vecākus skolas pārbūves laikā būt saprotošiem, lai pavisam drīz skolēni varētu atgriezties mūsdienīgā un sakārtotā skolas vidē. 

1.-2.kārtas darbi tiek īstenoti ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” ietvarā, tā kopējās izmaksas plānotas 10 500 317,55 EUR. Projekta attiecināmās izmaksas 5 327 519,97 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 3 729 263,98 EUR, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības finansējums – 1 278 604,79 EUR un valsts finansējums – 319 651,20 EUR. Neattiecināmās izmaksas, ko finansē Valmieras pilsētas pašvaldība – 5 271 797,18 EUR.

Savukārt 4.kārtā būvdarbu līgumi noslēgti 2 808 971,57 EUR apmērā.

Valmieras Viestura vidusskola ir lielākā Valmieras vispārizglītojošā izglītības iestāde, kur 2018.gada 1.septembrī mācījās 835 skolēni, tajā skaitā 416 no citiem novadiem – visvairāk no Burtnieku novada.

https://www.valmiera.lv