Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Viesturieši skatuves runas konkursā
2018. gada 15. martā

7.martā Kocēnu kultūras namā sabrauca skolēni no Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Nauksēnu un Rujienas izglītības iestādēm, lai uzstātos paši un baudītu citu priekšnesumus. Katrs dalībnieks bija sagatavojis vienu dzejas un vienu prozas darbu. Diena izvērtās interesanta un emocionāla. Veiksmīgi startēja arī mūsu viesturieši – Melānija Ruska (2.b), Kerija Mugina (3.c), Annija Bauģe (4.a), Valters Kārlis Purmalis (4.c), Rūdolfs Segliņš (5.a), Alise Laura Kjaspere (7.a), Kaspars Rozītis (10.c), Anna Matule (11.c). Paldies dalībniekiem!

Šoreiz augstākie sasniegumi Kerijai Muginai, Alisei Laurai Kjasperei un Annai Matulei! Šie trīs viesturieši aizstāvēs skolas godu arī nākamajā kārtā - Vidzemes kultūrvēsturiskā novada skatuves runas konkursā. Lai veicas!

Aizsardzības ministrijas lekcija Viesturskolā
2018. gada 15. martā

6.martā Valmieras Viestura vidusskolā viesojās Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji. Viesi runāja par Nacionālo bruņoto spēku nozīmi, to iedalījumu un par to, cik nozīmīgs darbs ir Aizsardzības ministrijai un kādi ir tās pienākumi.

Pēc prezentācijas bija saruna ar trīs NATO pārstāvjiem, kuri šobrīd uzturas Latvijā.  Skolā viesojās Kanādas pārstāvis, ASV pārstāvis un Slovēnijas pārstāvis. Karavīri pastāstīja par savu darbu un sajūtām Latvijā. Sabiedroto spēki ikdienā piedalās kopīgās starptautiskās un vietējās militārajās mācībās kopā ar Latvijas bruņotajiem spēkiem, kopīgi mācoties viens no otra un pilnveidojot prasmes. Vidusskolēniem bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus karavīriem. Viņi labprāt atbildēja, sakot, ka Latvija ir ļoti skaista zeme ar tradīcijām bagātu kultūru un lieliskiem cilvēkiem. Lai gan viņi ilgojas pēc savas ģimenes un mājām, uzturēšanās laiku Latvijā viņi ļoti izbaudot un labprāt apskatot jaunas vietas, un nogaršojot jaunus ēdienus.
Paldies Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijai par iespēju piedalīties lekcijā “Kā mēs sargājam Latviju?”, uzzināt vairāk par Nacionālo bruņoto spēku ikdienu, to uzdevumiem, kā arī satikt sabiedroto spēku pārstāvjus.

Elizabete Ločmele, 11.b klase

Intereši izglītības kolektīvu koncerts
2018. gada 12. martā

 

 

“Vasaras rītu
Laimiņa staigā,
Pār lauku sijā
Dimanta rasu.

Kurš cauri skatās
Sietiņa acīm,
Redz visu pasauli
Dimantos mirdzam.”
                         (Rainis)

  

Mēs redzējām pasauli dimantos mirdzam ceturtdien, 8.martā, Valmieras Viestura vidusskolas interešu izglītības pulciņu koncertā “Mūsu zeme dimantos mirdz”, kurā atklājām to, ka Latvijas lielākā bagātība jeb dimanti ir latviešu tauta ar saviem talantiem, sasniegumiem un spējām. Mūsu dimanti mirdzēja dziesmās, dejās un dažādos krāšņos priekšnesumos.

  Koncertā piedalījās tautas deju kolektīvs “Viesturietis”, kori, vokāli instrumentālie ansambļi, tautas teātris “Sprīdītis” un mūsdienu deju grupa “Minerva”.
Koncerta izskaņā emocionāli skanēja koncerta vadītāja uzruna skatītājiem un dalībniekiem:”Tu esi Dimants. Tu esi Latvijas dimants. Tevi nevar saliekt, nevar mīcīt… Tevi nevar salauzt kā grafītu! Jā, dimantu veido tā pati viela, kas grafītu, bet tu neesi grafīts, kas viegli lūst un visu krāso melnu. Atceries, ka Tu esi dimants. Dimants, caur kuru gaisma laistās visās varavīksnes krāsās. Gaisma Latvijai!”
Paldies pulciņu vadītājiem, koncerta dalībniekiem un visiem, kas palīdzēja un atbalstīja koncerta tapšanu un tā norisi!

Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu pašpārvaldes prezidente
Elizabete Ločmele

Foto: Kalvis Zaļaiskalns

 

Darba svētki Viesturskolā
2018. gada 9. martā

Labs skolotājs nestrādā atalgojuma dēļ, bet tāpēc, ka viņam patiesi patīk darīt savu darbu un viņam tas ir vajadzīgs. Labs skolotājs nevar iedomāties sevi darām ko citu.

Šodien skolā svinam darba svētkus un sveicam skolotājas un skolas darbinieces:

Līviju Kraukli, Aiju Bērziņu, Inetu Lancmani, Gunu Gaili, Ilviju Aizupieti, Laimu Drandi, Aigu Gartmani, Zani Bērziņu, Gintu Līrmani, Ilzi Krasocku, Māru Liepiņu, Anželu Jurāni-Brēmani, Birutu Stori, Silviju Fadejevu, Sarmīti Alliku, Vinetu Šmiti.

Paldies jums, ka jūs mums esat!

Pirmklasnieks
2018. gada 6. martā

Katrai skolai ir savs rūķis,
Kas to naktīs sargā.
Sargā klases un sargā gaiteņus…

Katrai skolai ir savs rūķis.
Dienās viņš neredzams staigā,
Ieskatās klases žurnālā –

Vai rūķi kāds redzējis vaigā?

Katrai skolai, jā, katrai skolai
Savs rūķis – tas tiešām tā ir.
Ja tu paklusēsi, stāvot gaiteņa vidū,

Tad dzirdēsi: pukst viņa sirds.              (Maija Laukmane)

Ar šī dzejoļa vārdiem topošos pirmklasniekus mīļi sveicināja mūsu Skolas rūķi, kas 22.februāra vakarā bija nolēmuši neslēpties, bet pzrādījās, lai sasveicinātos ar mazajiem viesiem, iepazīstinātu ar skolu, kopā piedalītos aktivitātēs… Vārdu sakot – sadraudzētos!

Vakara pirmajā daļā Skolas rūķi stāstīja par skolu, zīmējot un vadot radošo sveicienu, kurā teātra “Sprīdītis” sagatavošanas grupa (1.-4.klases) izspēlēja literāro uzvedumu “Uzzīmēsim skolu!”, dejoja mūsu tautas deju kolektīvs “Viesturietis” un mūsdienu deju grupa “Minerva” (skolotāja Arta Stikāne). Skaisti skanēja skolotājas Ilvijas Aizupietes mācītās dziesmas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakara otrajā daļā bērni ar Skolas rūķiem devās aizraujošā ceļojumā pa skolu, kur tika apmeklētas dažādas pieturas un veikti interesanti uzdevumi. Tikmēr zālē palikušajiem vecākiem bija iespēja klausīties skolas administrācijas unSākumskolas vecāku domes pārstāves stāstījumā, kā arī uzdot interesējošus jautājumus par skolu.

Pasākuma noslēgumā topošie pirmklasnieki kopā ar saviem jaunajiem draugiem – Viesturskolas rūķiem smaidīgi un laimīgi māja sveicienus vecākiem no Viesturskolas skatuves!

Paldies visiem pasākumā iesaistītajiem – rūķiem (Marijai, Izoldei Bernadetai, Lanai, Rūdolfam), sākumskolas audzinātājām, skolotājai Artai Stikānei un Ilvijai Aizupietei un skolas administrācijai!

 

Topošais pirmklasniek, mīļi gaidām TEVI skolā!

Direktora vietniece audzināšanas jomā Līga Gacka