Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Baltijas robotikas čempionāts
2017. gada 30. novembrī

 

Sveicam

Arturu Vaļģi

ar iegūto 2. vietu

un treneri

Kalvi Zaļaiskalnu

ar 1. vietu

Baltijas robotikas čempionātā
ROBOTEX 2017

iRobot sumo disciplīnā!

 

Sveicam Valmieras Viestura vidusskolas 10.-12. klašu angļu valodas olimpiādes uzvarētājus!
2017. gada 29. novembrī

 

1.vieta Matejs Viesturs Andersons, 12.b klase

1.vieta  Zane Kristiāna Šteimaka, 12.b klase

2.vieta Armands Dukurs, 12.b klase

2.vieta  Lāsma Šēnberga, 10.b klase

3.vieta Anna Kristīne Briede, 12.b klase

 

Atzinība: 

Toms Bauģis, 12.b klase

Marija Nikola Jansone, 10.b klase

Samanta Kalniņa, 12.a klase

Krišjānis Pundurs, 12.b klase

Rihards Kurts, 12.a klase

Patrīcija Ance Eberharde, 10.b klase

 

Pateicība visiem olimpiādes dalībniekiem!

Pirmo trīs vietu un atzinības ieguvēji aicināti piedalīties VVV Valmieras pilsētas un novadu olimpiādē š.g. 1. decembrī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā.

Angļu valodas skolotāji.

“Sprīdītis” festivālā “VIVO AVANSCENA”
2017. gada 27. novembrī

2017. gada teātra festivālā „...un es iešu un iešu!” redzējām 34 izrādes, no kurām divas ir Kauņas Sv.Mateja ģimnāzijas teātra studijas izrādes, kas mūsu rimtajā Latvijas teātru ainā ienesa patīkamas pārmaiņas. Izrādes bija tik savdabīgas, asprātīgas, ka tās varēja saprast, pat nezinot lietuviešu valodu, jo viņu galvenais sarunvalodas instruments - kustība. Izrādes mūs saviļņoja tik dziļi, ka pēc tās piecēlāmies kājās, lai vēlreiz apliecinātu savu sajūsmu par to, kā viņi to izdarīja.

Festivāla laikā, iepazīstoties ar teātra studijas vadītāju Tomasu Erbrederi, sapratām, ka mūsu uzskati par teātri sakrīt. Tāpēc loģisks bija viņa uzaicinājums paviesoties  Lietuvas Starptautiskajā teātra festivālā “VIVO   AVANSCENA”, kas notika Kauņā 15. - 16. novembrī.

Tā kā gribējām redzēt arī atklāšanu, kas notika 15. novembrī plkst. 10.00, izbraucām dienu iepriekš, jo bijām nolēmuši iepazīt Kauņu. Tie, kuri vēlējās redzēt Kauņas  Nacionālā teātra izrādi “Balta drobule” (tas ir pirmais profesionālais  teātris Lietuvā), dodas uz teātri. Pārējie dodas iepazīt pilsētu (Kauņas vecpilsēta, Vītauta Dižā un Sv. Ģertrūdes baznīcas, Čurļoņa muzejs...) mājinieku sarūpētās gides pavadībā angļu valodā. Iekārtošanās hostelī ar sienu apzīmēšanu ir patīkamākā vakara izklaide.

15. novembrī plkst. 9.00 esam Girstutis kultūras centrā, kas ir festivāla mājvieta. Visvairāk mūs interesē zāle, jo pēc fotogrāfijas tā izskatās ļoti iespaidīga. Skatuve ir tehniski aprīkota kā Valmieras teātrī, skatītāju zāle ar 800 vietām.

Atklāšana plkst. 10.00 notiek mierīgi un asprātīgi, ar mīmu palīdzību tiek izspēlēts festivāla nosaukums “VIVO AVANSCENA”, kas izpelnās skatītāju ovācijas. Arī katrs izrādes  pieteikums ir  etīde, kas ir informatīva izrādes vizītkarte.

Pirmā izrāde H.K.Andersena „Īkstīte” ar 3.- 5. klašu 50 aktieriem. Nevienā no redzētajām izrādēm nebija mazāk par 20 cilvēku. Dekorācijas netiek izmantotas, lai izrāde būtu viegli un ātri piemērojama jebkurai vietai. Pārsvarā visas izrādes, ko redzējām, bija izveidotas no etīdēm, nebija konkrēta dramaturģiska materiāla. Skatītāju vislabāk atbalstītā un arī, mūsuprāt, festivāla nagla bija teātra studijas “Kubas” darbs “Morāle”. Kolektīvs, kas sevi saprot no pusvārda un kas darbojas kopā jau 10 gadus.

Kā tad gāja mums? Sapratām, cik grūti adaptēties 50 minūtēs uz svešas skatuves, cik grūti ir spēlēt skatītājiem, kuri mūsu valodu nesaprot. Mēs izdarījām maksimumu, un mūsu enerģiju un izrādes „Pavasara atmoda” vēstījumu pārpildītās zāles skatītāji uztvēra - pēc izrādes visi piecēlās kājās, kas mums bija vislielākā godalga.

Vēl interesantas bija preses konferences pēc katras izrādes, kuras filmēja televīzija, un katrs režisors varēja sajusties zvaigznes statusā.

Katrā ziņā šādi braucieni ir ļoti vajadzīgi gan man kā šī kolektīva vadītājam, gan  radošiem, brīvi domājošiem jauniešiem, kuri nekad nebaidīsies paust savu viedokli.

Paldies Viestura vidusskolai un Valmieras pilsētas pašvaldībai par atbalstu!

Roberts Segliņš,

skolēnu teātra režisors

Patiess prieks un milzīgs lepnums!
2017. gada 27. novembrī

Par mūsu skolas komandas uzvaru atklātajā angļu valodas olimpiādē Rīgā. 

Š.g. 24.novembrī jau 7. gadu Rīgas ģimnāzija “Maksima” kopā ar valodu centru IH Rīga – Satva organizēja olimpiādi angļu valodā, lai veicinātu skolēnu intelektuālo un radošo spēju attīstību, kā arī lai radītu apstākļus angļu valodas lietošanai populārzinātniskā un literārā kontekstā, pilnveidojot skolēnu saziņas prasmes.

2017./ 2018. māc. g. olimpiādes tēma bija “Famous Dates and Anniversaries”. Saskaņā ar olimpiādes nolikumu, startējot skolu komandu sastāvā, bija nepieciešami 6 dalībnieki , 7.-  12. klašu skolēni. Viesturiešus pārstāvēja: Elizabete Lekse (8.b kl.), Niks Lūsis (8.b kl.), Sintija Gulbe (9.c kl.), Kitija Ieviņa (9.c kl.), Patrīcija Ance Eberharde (10.b kl.) un Lāsma Šēnberga (10.b kl.). 
Tieši Lāsmas devums – iepriekš sagatavotā runa par tēmu “The Greatest  Anniversaries of the  XXI Century”(Lāsma runāja par Černobiļas atomreaktora izraisīto katastrofu 1986.gadā un tā sekām , kā arī mācību šodien), izcilās zināšanas angļu valodā un prasme angliski paust savu viedokli par neordināru, pēkšņi  uzdotu vērtētāju sagatavotu jautājumu – bija izšķirošais un atnesa mums uzvaru.
Bet ne mazāk nozīmīgs ir  Elizabetes devums -  1. vieta un Nika iegūtā 2. vieta 7.– 8. kl. skolēnu grupā,  Sintijas izcīnītā 3. vieta  un Lāsmas  sarūpētā  kārtējā 1. vieta 9.- 10. klašu skolēnu grupā, pierādot savas angļu valodas prasmes arī lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma un radošajos rakstu uzdevumos.
Mūsu  skolas komandas katrs no dalībniekiem  izdarīja lielisku darbu. Viesturskolas vārds izskanēja  un bija lasāms pasākuma noslēguma ceremonijas lielajā ekrānā 6 reizes. Kā teica Rīgas ģimnāzijas “Maksima” direktore Olga Isakova: “Valmiera atbrauca  un “izgrieza pogas “ Ventspilij un Rīgai”. Patiešām pārējās 9 komandas bija no šīm lielpilsētām. Mūsu medaļu ieguvējiem patīkams pārsteigums bija  iegūtās naudas balvas, taču tā bija arī milzīga individuāla pieredze.
Lāsma, Elizabete, Nik, Sintija, Patrīcija un Kitija, mēs ar jums LEPOJAMIES! Lai veicas nākamajos konkursos!
Paldies skolas administrācijai, kas sarūpēja dalības maksu, lai komanda varētu startēt olimpiādē, un nodrošināja transportu.
Paldies skolotājām Inai Tuņķelei, Inesei Barcei, Līvijai Krauklei un Sarmītei Švalbei, kas mūs atbalstīja un rosināja  piedalīties  šajā pasākumā.  
Klātienē pasākumu izbaudīja un mūsu skolēniem  līdzi juta skolotāja Iveta Liepiņa.
Par mūsu skolas komandas uzvaru atklātajā angļu valodas olimpiādē Rīgā. 
Š.g. 24.novembrī jau 7. gadu Rīgas ģimnāzija “Maksima” kopā ar valodu centru IH Rīga – Satva organizēja olimpiādi angļu valodā, lai veicinātu skolēnu intelektuālo un radošo spēju attīstību, kā arī lai radītu apstākļus angļu valodas lietošanai populārzinātniskā un literārā kontekstā, pilnveidojot skolēnu saziņas prasmes.
2017./ 2018. māc. g. olimpiādes tēma bija “Famous Dates and Anniversaries”. Saskaņā ar olimpiādes nolikumu, startējot skolu komandu sastāvā, bija nepieciešami 6 dalībnieki , 7.-  12. klašu skolēni. Viesturiešus pārstāvēja: Elizabete Lekse (8.b kl.), Niks Lūsis (8.b kl.), Sintija Gulbe (9.c kl.), Kitija Ieviņa (9.c kl.), Patrīcija Ance Eberharde (10.b kl.) un Lāsma Šēnberga (10.b kl.). 
Tieši Lāsmas devums – iepriekš sagatavotā runa par tēmu “The Greatest  Anniversaries of the  XXI Century”(Lāsma runāja par Černobiļas atomreaktora izraisīto katastrofu 1986.gadā un tā sekām , kā arī mācību šodien), izcilās zināšanas angļu valodā un prasme angliski paust savu viedokli par neordināru, pēkšņi  uzdotu vērtētāju sagatavotu jautājumu – bija izšķirošais un atnesa mums uzvaru.
Bet ne mazāk nozīmīgs ir  Elizabetes devums -  1. vieta un Nika iegūtā 2. vieta 7.– 8. kl. skolēnu grupā,  Sintijas izcīnītā 3. vieta  un Lāsmas  sarūpētā  kārtējā 1. vieta 9.- 10. klašu skolēnu grupā, pierādot savas angļu valodas prasmes arī lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma un radošajos rakstu uzdevumos.
Mūsu  skolas komandas katrs no dalībniekiem  izdarīja lielisku darbu. Viesturskolas vārds izskanēja  un bija lasāms pasākuma noslēguma ceremonijas lielajā ekrānā 6 reizes. Kā teica Rīgas ģimnāzijas “Maksima” direktore Olga Isakova: “Valmiera atbrauca  un “izgrieza pogas “ Ventspilij un Rīgai”. Patiešām pārējās 9 komandas bija no šīm lielpilsētām. Mūsu medaļu ieguvējiem patīkams pārsteigums bija  iegūtās naudas balvas, taču tā bija arī milzīga individuāla pieredze.
Lāsma, Elizabete, Nik, Sintija, Patrīcija un Kitija, mēs ar jums LEPOJAMIES! Lai veicas nākamajos konkursos!
Paldies skolas administrācijai, kas sarūpēja dalības maksu, lai komanda varētu startēt olimpiādē, un nodrošināja transportu.
Paldies skolotājām Inai Tuņķelei, Inesei Barcei, Līvijai Krauklei un Sarmītei Švalbei, kas mūs atbalstīja un rosināja  piedalīties  šajā pasākumā.  
Klātienē pasākumu izbaudīja un mūsu skolēniem  līdzi juta skolotāja Iveta 
Buratino aicina ceļojumā
2017. gada 30. novembrī

Otrdien un ceturtdien Viesturskolā notika pirmizrādes jaunajam iestudējumam „Buratino”, kas veidots pēc populārā A. Tolstoja stāsta „Zelta atslēdziņa jeb Buratino piedzīvojumi”. Režisori Inese Ramute,  Roberts Segliņš un 11.c teātra klases aktieri kopā ar Buratino aicina sākumskolas skolēnus un teātra mākslas cienītājus iepazīt pasauli.

Tā kā izrāde ir muzikāls, asprātīgs un krāsains piedzīvojumu stāsts, tad notikumi spraigi virzās uz priekšu, bieži mainās noskaņa – brīžiem tā ir jautra, mīļa, romantiska, brīžiem satraucoša un saspringta. Visspraigākie notikumi ir Muļķu zemē.  Šajā brīdī gaismas un mūzika paspilgtina baiļu un satraukuma sajūtu. Sekojot šiem notikumiem, skatītājs saprot, ka nevar dzīvē būt lētticīgs un uzticēties katram, tā pieviļot tuviniekus. Ir jāspēj izvērtēt prioritātes, ir jādomā ar savu galvu.

Aktieriem labi izdevies atklāt varoņu raksturus. Dzīvespriecīgo, taisnīgo, godīgo Buratino atveido Anna Matule vai Dāvids Stiebrs. Sirsnīgo, gādīgo Karlo tēti spēlē Roberts Jurka. Pārējie klasesbiedri meistarīgi iejutušies gan dzīvnieku, gan leļļu, gan raksturlomās.

Pēc Īrisas Ozolas veidotajiem stilizētajiem tērpiem un Ingas Kraukles grimma labi var atpazīt tēlotos varoņus. Izrādi dinamiskāku dara arī izpildītās dziesmas, mūzika,  kustības un gaismas. Paldies Ilzei Jansonei, Lindai Mīļajai un Robertam Ciprusam!

Nāc uz jauno izrādi un kopā ar Buratino, ceļo, satiec gan labus un uzticamus draugus, gan arī blēdīgus un mantkārīgus krāpniekus!

10.c klases vērīgie skatītāji