Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Dienesta viesnīcas
2017. gada 26. augustā

Iekārtošanās un līgumu slēgšana (līgumu slēdz vecāki)

dienesta viesnīcās

Ausekļa ielā 25 c un J.Enkmaņa ielā 14

notiks 31.augustā no plkst.13.00.

Līdzi ņemam personīgās lietošanas mantas
(segas, spilveni, gultas veļa, trauki, personīgās higiēnas lietas, u.c).

     


Ausekļa ielā 25.c sanāksme skolēniem
par drošības un iekšējās kārtības noteikumiem 31.augustā plkst.17.00

 

 

 

  

J.Enkmaņa ielā 14 sanāksme skolēniem 
par drošības un iekšējās kārtības noteikumiem 31.augustā plkst.18.00   

 

 

Sadalījums pa dienesta viesnīcām skatāms šeit - Kopmitnes2017.pdf

Mācību grāmatas.
2017. gada 8. augustā

Mācību grāmatas 2. - 12. klasēm skolas bibliotēkā var

saņemt no 21. augusta

darba dienās no 9.00 - 14.00


1. klašu skolēniem grāmatas izsniegs audzinātājas.


1. septembrī bibliotēka slēgta!


Īhāā, ielecam vasarā!
2017. gada 30. maijā

Jau otro gadu 26.maijā Viesturskolā svinējām Dārza svētkus – ģimenes un klases kopā būšanas svētkus, kad esam vienoti, atbalstām viens otru, darbojamies komandā, daudz smejamies, izpaužamies priekšnesumos un svinam vasaras sākšanos. Šogad sportiskās aktivitātes tika uzsāktas no plkst. 15.00, kurās piedalījās 1.-4. klases kopā ar savām skolotājām un vecākiem. Par to jāpateicas Sākumskolas vecāku domei, kura bija ieguldījusi milzīgu darbu, lai nodrošinātu interesantas un aizraujošas sporta “stacijas”. Klases bija parūpējušās gan par komandas nosaukumu, gan noformējumu un saukli. Visus vienoja aktīvs un sportisks noskaņojums un saliedēts komandas gars! Spirdzinājumu nodrošināja SIA “Valmieras ūdens”. Paldies! Vēlāk visi dalībnieki saņēma nominācijas un balvas, par ko liels paldies Sākumskolas vecāku domei un pasākuma atbalstītājiem – Vidzemes olimpiskajam centram un SIA “Naukšēni”!

Vakarā visus viesturiešus pulcēja Dārza svētku koncerts, kurā piedalījās gan interešu izglītības kolektīvi, gan dalībnieki ar priekšnesumiem no dažādiem skolas pasākumiem. Koncertu kuplināja gan vecāku, gan skolotāju priekšnesumi.

Dārza svētki nu jau kļuvuši par skaistu tradīciju un iespēju baudīt vakaru  jaukā, saliedētā un draudzīgā atmosfērā, koncertu un pavisam vienkāršu kopā būšanu, kas  bērniem, viņu vecākiem, skolotājiem un klasesbiedriem nozīmē tik daudz!

 

Paldies skolēniem, viņu vecākiem,
Sākumskolas vecāku domei, skolotājiem!
Paldies visiem, kuri bija kopā!

Tiksimies nākamajā mācību gadā!

Direktora vietnieces audzināšanas jomā
Agnese Lutce un Līga Kjaspere.

Sākas skolas formu pasūtīšanas kampaņa
2017. gada 30. maijā

Sadraudzība ar Harzevinkelas ģimnāziju
2017. gada 30. maijā

 

Valmieras Viestura vidusskolu jau ilgus gadus saista sadraudzība ar Harzevinkelas ģimnāziju Vācijā. Šis mācību gads mums saistās ar diviem lieliem notikumiem- darbs projektā “Dabas ilgtspējība” un apmaiņas programma skolēniem. Dabas projektu mēs izstrādājām Harzevinkelas ģimnāzijā kopā ar vācu draugiem.  Mūsu ierosinājumu par skolēnu apmaiņu atbalstīja vācu skolotāja Urte de Vries un Harzevinkelas ģimnāzijas direktors. Un tāpēc iespēja mācīties trīs nedēļas Harzevinkelas ģimnāzijā tika dota Elizabetei Ločmelei, jo viņa aktīvi darbojās dabas projektā.

Atmiņās un iespaidos dalās Simona Šmidte un Elizabete Ločmele.

 

Dabas projekts

No 22. līdz 28. septembrim mūsu skolas skolēni viesojās Vācijā, kur dzīvoja viesģimenēs. Viesturiešiem  bija iespēja apmeklēt mācību stundas, lai redzētu, kāda ir atšķirība starp mācību procesu Latvijā un Vācijā. Bet tas nebūt nebija galvenais brauciena mērķis.

Šoreiz tas bija dabas projekts. Katrs iesaistītais varēja atrast savu virzienu, kurā konkrēti darboties. Gala rezultātā bija jātop izglitojošam video. Jaunieši jauktās grupās strādāja pie projektu izveides par BIO saimniecībām, par Minsteri kā velosipēdistu galvaspilsētu, kā arī par to, kā gatavot tikai no bioloģiski audzētām izejvielām.

Viena diena tika pavadīta Minsterē, kur gida pavadībā apmeklējām lielāko velosipēdu stāvvietu Eiropā un uzzinājām daudz interesantu faktu par pilsētu un tās vēsturi gida pavadībā. Viesojāmies arī bioloģiskajā saimniecībā. Interesanti šķita tas, ka cilvēki, kas dodas iepirkties uz šīs saimniecības veikaliņu, redz, kā tiek audzētas cūkas, vistas, govis, kazas un citi mājlopi. Tātad tu redzi, par ko tu maksā. Mēs arī iepirkāmies bioloģiskās saimniecības veikaliņā un praktiski izmantojām iegādātos produktus. Ikkatram bija iespēja parādīt savas pavāra spējas, gatavojām burgerus, cepām kazas sieru un vārījām rīsu krēmu. Cik jauki, garšīgi un interesanti! Mēs iemācījāmies arī paši veidot ekoloģiskus ķermeņa kopšanas krēmus. Redzējām arī to, kā Vācijā tiek organizētas mācības „bēgļiem”, kuriem katram ir cits zināšanu līmenis. Tas rada papildus izaicinājumus  gan skolotājiem, gan citiem skolēniem. Prieks bija redzēt, ka viņi tiek pieņemti un netiek diskriminēti. Protams, ka bija arī brīvais laiks, ko pavadījām kopā ar viesģimenēm.

Par projekta dienās iegūto pieredzi un iespaidiem bija jāveido prezentācija. Katra grupa veidoja aprakstu par savu tēmu, aktīvi fotografēja un ievāca informāciju, lai taptu video. Vācu skolotājs apmācīja grupu līderus veidot video īpašā programmā. Skolā valdīja īsta rosība: kāds rakstīja tekstu, cits tulkoja, viens ierunāja, otrs montēja –visi kā viens iesaistījās video tapšanā. Tā bija jauna pieredze, plašas mērķauditorijas projekts, kas, manuprāt, bija veiksmīgi izvēlēts, jo katrs varēja atrast sev tuvāko tematu un iesaistīties projekta tapšanā.

Simona Šmidte 12.b

 

Trīs nedēļas Vācijas skolā


Sākoties pavasara brīvlaikam, devos uz Harzevinkeli, pilsētu Vācijā, lai labāk apgūtu vācu valodu un iepazītu, kā skolēni mācās Vācijā.

Pirmās dienas Vācijā bija ļoti grūtas, jo nebija viegli pierast pie vācu valodas, taču viesģimene ļoti palīdzēja, runājot gan angliski, gan vāciski. Arī skolā nebija viegli, jo stundās, piemēram, matemātikā, tika izmantoti dažādi jēdzieni, kurus mēs skolā nemācāmies. Taču, dienām ejot, kļuva arvien vieglāk, varēju gan vairāk saprast, gan pati vairāk runāt vācu valodā. Ja nemācēju kaut ko pateikt vāciski, tad teicu angliski un prasīju, kā to varu pateikt vācu valodā. Tā pamazām apguvu vācu valodu arvien vairāk. Brīvdienās devos ar ģimeni uz dažādām pilsētām, braucu ar riteni, tā labāk iepazīstot Harzevinkeli.

Skolā man bija speciāli sagatavots stundu saraksts, kurā bija ietvertas mācību stundas gan ar meiteni, pie kuras dzīvoju jau rudenī, gan ar meiteni, pie kuras dzīvoju tagad. Papildus tam apguvu  labāk vācu valodu  imigrantu klasē. Šo klasi sauc “Willkommensklasse”, tajā mācās bērni un jaunieši, kuri ir ieradušies dzīvot Vācijā no tādām valstīm kā Sīrija un Irāka. Šīs stundas man patika visvairāk, jo vācu valoda tika apgūta vienādā līmenī ar manu, līdz ar to es ļoti labi visu sapratu, varēju uzlabot savas zināšanas. Skolēni šajā klasē bija ļoti draudzīgi, labprāt piedāvāja man nepieciešamo palīdzību.

Manuprāt, šis laiks Vācijā man bija lieliska pieredze. Es uzlaboju savas vācu valodas zināšanas, ieguvu jaunus draugus, uzzināju ko vairāk par Vāciju, tās kultūru un tradīcijām ne tikai skolā, bet arī ikdienas dzīvē. Paldies vācu valodas skolotājai Everitai Groševai un skolas direktoram Uldim Jansonam par apmaiņas programmas organizēšanu un atbalstu!

Elizabete Ločmele 10.b