Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Jaunietis par tīru upi, tīru jūru
2017. gada 24. septembrī

No 5. līdz 6.septembrim Eko grupa “Viesturs” organizēja nometni “Jaunietis par tīru upi, tīru jūru”, projekta “Tīrs ūdens - dabas delikatese ikvienam” ietvaros. Nometnē piedalījās 16 skolēni no 9. līdz 12.klasei.

Nometni sākām ar dabas izglītības centra “Ziemeļvidzeme” izstādes “Godā celts lasis” apmeklējumu. Izstādē kopā ar vides speciālistu Andri Somu iepazinām laša uzbūvi, dzīves ciklu - to kā laši barojas un vairojas. Pusdienslaikā devāmies uz Svētupes ieteku jūrā, kur studentu komanda no Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes aplūkoja dažādus faktorus, kas ietekmē upes bioloģisko daudzveidību, parādīja un raksturoja dažādus augus un kukaiņus gan Svētupē un tās krastos dzīvojošos, gan jūras krastā esošos. Dienas noslēgumā skatījāmies prezentāciju par Baltijas jūrā ļoti aktuālo problēmu - eitrofikāciju jeb ūdenstilpņu aizaugšanu.

Brauciena otrajā dienā iegūtās zināšanas izmantojām praktiski. Nodarbības vadīja Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centra “Ziemeļvidzeme” vadītāja un vides pētniece Inta Soma. Atradām dažādu sugu kukaiņus un augus Svētupes krastā, noteicām to sistemātisko piederību un reģistrējām protokolā. Veicām protokolēšanu un atklājām, ka upē un tās gultnē ir liela ūdens dzīvnieku sugu daudzveidība. Vēlāk devāmies uz pludmali un kāpu zonu. Pētījām kāpu augus, jūras dzīvniekus, meklējām gliemežvākus un apskatījām medūzas, kas bija izskalotas krastā. Atradām divus retus augus: Ūdens gundegu un Sibīrijas kāpostu.

Nometnē iegūtās zināšanas noteikti varēsim izmantot šī mācību gada bioloģijas stundās, jo jauniegūtā informācija patiesi ir apjomīga un noderīga. Paldies visiem nometnes dalībniekiem, kuri, spītējot aukstajam vējam, labprāt piedalījās visās āra nodarbībās.

 

Elizabete Ločmele, Evelīna Niedrīte Eko grupas “Viesturs” dalībnieces

Sava ceļa gājējs
2017. gada 22. septembrī

Piektdien, 15.septembrī, Valmieras Viestura vidusskolā Dzejas dienu ietvaros viesojās 2016. gada absolvents Kalvis Krastiņš, prezentējot savu dzejas grāmatu "A Month of Confusion plus a bit more" („Mēnesis apjukuma plus vēl nedaudz” tulk. I.B.O), tajā lasāmie dzejoļi ir gan latviešu, gan angļu valodā. Autors stāstīja, ka daži ir uzrakstīti vispirms angliski, tad tulkoti un otrādi. Dzejoļu grāmata ir tapusi iespaidīgi īsā laikā, vienā nedēļā, un tajā ir 9 dzejas darbi un viena glezna. Visa grāmatiņa ir autora paša noformēta, visiem dzejoļiem ir redzams oriģināls autora rokrakstā, datorrakstā un tulkojums.

 Tikšanās ar Kalvi notika skolas aktu zālē, ieinteresēti klausītāji bija no 10.b, 10.c un 12.c, skolotāji. Kalvis brīvi un atklāti stāstīja par savu dzīvi, lasīja dzeju un atbildēja uz klausītāju jautājumiem.

 Līdz šim Kalvim ir bijusi dažāda dzīves pieredze, viņš ir mācījies interjera dizainu, gribējis kļūt par pavāru, mācījies Rīgas Stradiņa universitātē, dzīvojis dažādos apstākļos un šobrīd apgūst japāņu valodu un studē Alberta koledžā datorspēļu izstrādi un attīstību. Kalvis piebilst, ka nevēlētos dzīvot visu laiku vienā vietā un iesaka studēt Latvijas Mākslas akadēmijā. Klausoties Kalvja sacītajā, radās iespaids, ka viņš ir sava ceļa gājējs un nebaidās no izaicinājumiem, ar ko dzīvē sastopas.

Izolde Bernadeta Ozoliņa 10.b kl.

Dalība projektā – Elektropreces un ekoloģija
2017. gada 22. septembrī

Viesturskola kā Ekoskola piedalījās biedrības “HOMO ECOS” projektā par elektropreču ietekmes uz vidi samazināšanu. Divās nodarbībās 52 Jauno inženieru kluba biedri un viņu draugi kopā ar skolas starptautiskā projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība“ dalībniekiem piedalījās HOMO ECOS speciālistu prezentācijā, konkursā un četrās radošajās darbnīcās.

Darbnīcu tēmas:

 • • Veco datoru sastāvdaļu otrreizēja izmantošana.
 • • Elektrības lādētāju darba laika pagarināšana.
 • • Klaviatūras taustiņi kā dekoratīvs elements.
 • • Elektropreču detaļas bižutērijā.

 

Info arī http://inzenieruklubs.1s.lv/

Olimpiskā diena
2017. gada 15. septembrī

22.septembrī Valmierā un visā Latvijā norisināsies Olimpiskā diena!

Olimpiskās dienas 2017" devīze ir "Sporto svaigā gaisā" Valmieras pilsētas pašvaldība aicina Valmieras skolas piedalīties šajā pasākumos, organizējot to savā skolā.

Veiksmīgai dalībai "Olimpiskā diena 2017" pasākumā apgūstam vingojumu kompleksu

Dabas klase
2017. gada 7. septembrī

Lai iedvesmotu ģimenes un draugus kopā saturīgi pavadīt laiku brīvā dabā, sestdien, 9.septembrī, plkst.11.00–13.00 Atpūtas parka topošajās atpūtas vietās (Gaujas krasta posmā starp Vanšu tiltu un Kazu krācēm) notiks “Dabas klase”. Tās laikā ikvienam interesentam būs iespēja piedalīties izglītojošās aktivitātēs par dabas kopsakarībām.

"Dabas klase" tiek organizēta, piedaloties Latvijas Dabas muzeja entomologam Jānim Dreimanim, sadarbībā ar Ekoskolu – Valmieras 2.vidusskola un Valmieras Viestura vidusskola –  jauniešiem.

Uz pasākumu aicinām galvenokārt ģimenes ar bērniem.