Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Pirmklasnieki
2017. gada 4. septembrī

Sveicam
jaunos VIESTURIEŠUS
mūsu pulkā!

1.a klase, audzinātāja Agija Kārkliņa

  

1.b klase, audzinātāja Inese Baranova

  

1.c klase, audzinātāja Sandra Baumane

Audzināšanas stundu kabineti
2017. gada 31. augustā

Dienesta viesnīcas
2017. gada 26. augustā

Iekārtošanās un līgumu slēgšana (līgumu slēdz vecāki)

dienesta viesnīcās

Ausekļa ielā 25 c un J.Enkmaņa ielā 14

notiks 31.augustā no plkst.13.00.

Līdzi ņemam personīgās lietošanas mantas
(segas, spilveni, gultas veļa, trauki, personīgās higiēnas lietas, u.c).

     


Ausekļa ielā 25.c sanāksme skolēniem
par drošības un iekšējās kārtības noteikumiem 31.augustā plkst.17.00

 

 

 

  

J.Enkmaņa ielā 14 sanāksme skolēniem 
par drošības un iekšējās kārtības noteikumiem 31.augustā plkst.18.00   

 

 

Sadalījums pa dienesta viesnīcām skatāms šeit - Kopmitnes2017.pdf

Mācību grāmatas.
2017. gada 8. augustā

Mācību grāmatas 2. - 12. klasēm skolas bibliotēkā var

saņemt no 21. augusta

darba dienās no 9.00 - 14.00


1. klašu skolēniem grāmatas izsniegs audzinātājas.


1. septembrī bibliotēka slēgta!


Īhāā, ielecam vasarā!
2017. gada 30. maijā

Jau otro gadu 26.maijā Viesturskolā svinējām Dārza svētkus – ģimenes un klases kopā būšanas svētkus, kad esam vienoti, atbalstām viens otru, darbojamies komandā, daudz smejamies, izpaužamies priekšnesumos un svinam vasaras sākšanos. Šogad sportiskās aktivitātes tika uzsāktas no plkst. 15.00, kurās piedalījās 1.-4. klases kopā ar savām skolotājām un vecākiem. Par to jāpateicas Sākumskolas vecāku domei, kura bija ieguldījusi milzīgu darbu, lai nodrošinātu interesantas un aizraujošas sporta “stacijas”. Klases bija parūpējušās gan par komandas nosaukumu, gan noformējumu un saukli. Visus vienoja aktīvs un sportisks noskaņojums un saliedēts komandas gars! Spirdzinājumu nodrošināja SIA “Valmieras ūdens”. Paldies! Vēlāk visi dalībnieki saņēma nominācijas un balvas, par ko liels paldies Sākumskolas vecāku domei un pasākuma atbalstītājiem – Vidzemes olimpiskajam centram un SIA “Naukšēni”!

Vakarā visus viesturiešus pulcēja Dārza svētku koncerts, kurā piedalījās gan interešu izglītības kolektīvi, gan dalībnieki ar priekšnesumiem no dažādiem skolas pasākumiem. Koncertu kuplināja gan vecāku, gan skolotāju priekšnesumi.

Dārza svētki nu jau kļuvuši par skaistu tradīciju un iespēju baudīt vakaru  jaukā, saliedētā un draudzīgā atmosfērā, koncertu un pavisam vienkāršu kopā būšanu, kas  bērniem, viņu vecākiem, skolotājiem un klasesbiedriem nozīmē tik daudz!

 

Paldies skolēniem, viņu vecākiem,
Sākumskolas vecāku domei, skolotājiem!
Paldies visiem, kuri bija kopā!

Tiksimies nākamajā mācību gadā!

Direktora vietnieces audzināšanas jomā
Agnese Lutce un Līga Kjaspere.