Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Superziķeris 2018
2017. gada 22. oktobrī

Arī šogad Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” organizē konkursu “Superziķeris 2018” ar  mērķi popularizēt bērnu un jauniešu tehnisko jaunradi. 

Mūsu skolā notika atlases kārta, kurā piedalījās 24 ceturto klašu skolēni, kas veica atlases kārtai sastādītos uzdevumus. Mūsu ziķeriem veicās labi, bet vislabāk - Enzo Ābelem, Annijai Bauģei, Amandai Cimdiņai, Jēkabam Kaķim, Robertam Ojāram Habekam un Adrianam Frindam.

Šie seši viesturieši pārstāvēs skolu 1. un 2.novembrī nu jau lielāka mēroga konkursā “Superziķeris 2018”.

Paldies visiem dalībniekiem un

skolotājai Inetai Krieviņai par konkursa organizēšanu!

Direktora vietniece audzināšanas jomā Līga Gacka

Vācu valodas dienas Viesturskolā
2017. gada 20. oktobrī

 

No 17. līdz 19. oktobrim Latvijā risinājās Vācu valodas dienas. Šajās laikā mūsu skolā vācu valoda izskanēja ārpus klases sienām. 6.,7. klašu skolēni izvēlējās savu mīļāko vācu valodas vārdu, to noformējot ar zīmējumu. Vecāko klašu skolēni ar savu mīļāko vārdu uzrakstīja nelielu dzejoli, to papildinot ar ilustrāciju.

Vācu valodas dienas Viesturskolā noslēdzās mazajā zālē ar pasākumu “PARUNÄßIM VĀCISKI”, kurā organizējām skolēnu darbu izstādi “Mans mīļākais vācu valodas vārds”. Tas deva iespēju ieklausīties vācu valodā arī tiem skolēniem, kas vācu valodu nemācās. Paldies 9. klases skolniecei Danielai Gūtmārcei par enerģijas lādiņu, ko viņa visiem deva, dziedot dziesmu “Atemlos durch den Wind”! Paldies skolēniem, kas nolasīja savus dzejoļus un iepazīstināja klātesošos ar savu mīļāko vācu valodas vārdu! Paldies Gētes institūtam par jaukajām balviņām skolēniem!

Vācu valodas skolotāja Everita Groševa

Vides izziņas klase skolā
2017. gada 20. oktobrī

  

 

11. oktobrī skolā viesojās SIA “ZAAO” mobilās vides izziņas klase, kurā darbojās 3.c  klase. Kāpēc 3.c klase? Jo tieši šī klase pagājušajā mācību gadā bija aktīvākie makulatūras vākšanas akcijā “Dabai labu darīt”.

Nodarbībā tika pārrunāta atkritumu šķirošanas lietderība. Noskaidrojām, ka atkritumu sadalīšanās procesā rodas arī gāze. Eksperimentējām, lai pārliecinātos, kā gāzes enerģiju var izmantot. Nodarbībā uzzinājām, kā izmantotās lietas pārvērst jaunās. Paši no avīzēm mācījāmies gatavot dāvanu maisiņus. Interesanti un izzinoši.

 

Paldies SIA”ZAAO” par interaktīvo nodarbību un doto iespēju!

''KARJERAS DIENAS 2017'' Valmierā
2017. gada 16. oktobrī

18.10.2017.-21.10.2017.

 


Starptautiskā sadarbība
2017. gada 13. oktobrī

Valmieras Viestura vidusskolas un Harsevinkeles ģimnāzijas (Vācijā) sadarbība turpinās jau vairāk nekā 20 gadus. Katru gadu tiek realizēta skolēnu apmaiņa, izvirzot dažādus projekta uzdevumus. Šī gada tēma bija "Aktīva dzīvesveida iespējas jauniešiem". Tā sešpadsmit vācu skolēni un divi skolotāji no 4. līdz 11. oktobrim varēja iepazīt aktīva dzīvesveida iespējas Valmierā un tuvējā apkaimē, piedaloties kopējās aktivitātēs, gan vērojot mūsu skolēnu viesģimeņu dzīves stilu un viņu aktīvā dzīvesveida paradumus.

Kopējās aktivitātēs varēja izbaudīt Gaujas stāvo krastu Sajūtu parka piedzīvojumu iespējas un Vidzemes olimpiskā centra sporta piedāvājumu, gan Aktīvā tūrisma centra EŽI organizēto interaktīvi saistošo Valmieras pilsētas iepazīšanas orientēšanos.

Pēc aktīvi pavadītās nedēļas nostiprinās pārliecība, ka, darbojoties sadarbības projektos, varam gūt jaunus draugus, bet gadiem uzturēta un pilnveidota sadarbība rada stabilitāti, motivē jauniešus apgūt svešvalodas un pilnveidoties dažādās jomās, jo mūsu sadarbības iespējas formas var izpausties gan mācību vidē, gan ārpusstundu aktivitātēs.