Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Viesturiešu labo darbu birums
2019. gada 15. oktobrī

Šonedēļ Latvijā Labo darbu nedēļa, ko jau vienpadsmito gadu organizē Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv. Šīs akcijas mērķis – pievērst uzmanību palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiāls ieguldījums. Akcijas plānotos un paveiktos darbus var apskatīt interneta vietnē labodarbunedela.palidzesim.lv

Šogad labo darbu nedēļā īpaši liels labo darbu birums viesturiešiem!

Labi darbi noteikti sākas un beidzas ar labiem vārdiem. Par labiem vārdiem un darbiem  sev pašiem, klasesbiedriem un vecākiem rūpējās 1.b, 1.c, 2.a, 5.c un 8.a klases skolēni. 6.a klase šoreiz labos vārdus sūtīja mūsu skolas “neredzamajiem gariņiem” – tehniskajiem darbiniekiem, bet 3.a un 6.c klases skolēni savu klašu “gariņiem” šonedēļ palīdzēja arī, īpaši rūpējoties par kārtību savā klasē un paši to pēc stundām iztīrot un sakopjot. Sakopām skolas apkārtni – 2.c un 3.b klase kritušās lapas grāba šonedēļ, bet 3.a klase to darīs nākamajā nedēļā, kad nerātnis vējš uz zemes būs nobirdinājis atkal jaunu lapu paklāju.

7.a klase devās pārgājienā uz Līču – Laņģu klintīm. Skolotāja Sandra Kārkliņa stāsta, kā klase pie labā darba darīšanas nonākusi pavisam neplānoti: “Nonākot uz tūristu takas, bijām nepatīkami pārsteigti, jo sapratām, ka taku apmeklējuši tūristi – cūkmeni, kas atstājuši aiz sevis daudz atkritumu. Nolēmām veikt labo darbu un savākt  izmētātos atkritumus.”

4.b klasei ļoti emocionāla, mīlestības un labestības piepildīta diena bija 10. oktobris, kad bērni sniedza koncertu un dāvāja pašu sarūpētus gardumus Valmieras pansionāta iemītniekiem. Skolotāja Guna Gaile stāsta: “Koncerta laikā asaras acīs sariesās ne tikai pasākuma apmeklētājiem, bet arī skolēniem. Īpaši aizkustinošs bija mirklis noslēgumā, kad bērni cieši apskāva seniorus un pateica laba vēlējumu.”

Arī 4.c klase ieplānojusi apmeklēt seniorus – Rūjienas senioru mājā, kur plānots iepriecināt vecos ļaudis ar pašdarinātām dāvaniņām un pavadīt pēcpusdienu, kopīgi darbojoties.

Ar labiem vārdiem uz Valmieras specializēto bērnudārzu “Bitīte” devās 6.c klases skolēni. Viņi kopīgai pēcpusdienai ar mazajiem bērniem bija ieplānojuši dažādas aktivitātes – gulbja figūras locīšanu no garajiem baloniem, grāmatzīmju un aprocīšu pīšanu no krāsainās dzijas. 6.c klases skolniece Lelde pēc bērnudārza apmeklējuma saka: “Esot kopā ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības, un dodot viņiem prieku caur kopīgu darbošanos, guvām pozitīvu enerģijas lādiņu arī sev. Esot blakus tam, kuram nav tik ļoti paveicies, tu saproti, ka tev ir viss, kas tev ir vajadzīgs - veselība.”

5.a, 8.b un 8.c klašu skolēni gan savus dārza labumus, gan citas gardu ēdienu pagatavošanai nepieciešamas sastāvdaļas šonedēļ nogādāja Valmieras zupas virtuvē.

1.a, 2.b, 3.c, 6.b un 9.b klases skolēni devās apciemot Valmieras dzīvnieku patversmes 4 suņukus un 6 kaķus ar 9 kaķēniem. 9.b klasei šis ir tradicionāls Labo darbu nedēļas darbs, bērni pie dzīvniekiem iet katru gadu. Nogādājām dzīvniekiem gan siltas segas aukstajiem ziemas mēnešiem, gan barību un kārumus. Sadraudzējāmies ar dzīvniekiem, samīļojām tos un izvedām pastaigā, bet vienu no patversmes suņukiem Laura no 6.b klases turpmāk sauks par savu mīluli,  un piektdien bailīgā suņu meitene Taffi jau devās uz savām jaunajām mājām! 12.a klases skolēni uz patversmi dosies nedaudz vēlāk, savākuši naudu kaķu smiltiņām.

7.b klases skolēni Labo darbu nedēļā sadarbojās ar 2.a klasi, jo daļai septītās klases skolēnu ar otrklasniekiem ir kopīga pirmā skolotāja – Vineta Zariņa. Lielie mazajiem palīdzēja tikt galā ar grūtiem mājasdarbiem pagarinātās grupas laikā, bet Labo darbu nedēļu abas klases noslēdza ar kopīgu klases vakaru “Kad izaugšu liels, es būšu...”, kas savā ziņā bija kā pāreja uz nākamās – Karjeras nedēļas – aktivitātēm.

Labo darbu nedēļa deva daudz jaunu ideju un ierosmju citiem labiem darbiem, kas turpināsies nākamajās nedēļās un mēnešos. Jo mēs Viesturskolā no sirds ticam – labais vairo labo!

Labos darbus apkopoja Līga Gacka un Vineta Šmite

Klašu foto var skatīt Galerijā

Darot var sasniegt jaunas virsotnes
2019. gada 15. oktobrī

 

Arī šajā mācību gadā LTV1 erudīcijas raidījums „Gudrs, vēl gudrāks” aicina drosmīgos, gudros, aktīvos  un zinātkāros aizpildīt pieteikuma anketu. Jā, tieši tik viegli vai grūti ir veikt pirmo soli, lai kļūtu par raidījuma dalībnieku. 7.b klases skolniece Paulīna Jansone arī šogad bija gatava jauniem izaicinājumiem. Oktobris sākās ar patīkamu satraukumu, jo lielajā konkurencē Paulīnas iesūtītā anketa bija pamanīta. Viņa saņēma uzaicinājumu piedalīties 7.klašu 3.pusfinālā.  Konkursa jautājumi bija daudzveidīgi. Paulīna pārliecinoši rādīja savas zināšanas dažādos mācību priekšmetos, pareizās atbildes palīdzēja rast  arī ārpusstundu nodarbībās gūtās zināšanas. Par tradīciju jau kļuvusi plakātu gatavošana pirms brauciena uz Rīgu. Līdzjutēji  atbalstīja un priecājās par Paulīnas pareizajām atbildēm. Paulīna, Tu esi piemērs, ka uzdrīkstoties un darot var sasniegt jaunas virsotnes. Lai paveiktais sniedz gandarījumu un  iedvesmo jauniem sasniegumiem!

7.b klases kolektīvs un
klases audzinātāja Anda Upīte

Balvas pedagogiem
2019. gada 14. oktobrī

Īsi pirms skolotāju dienas Valmieras pašvaldība tradicionāli godina pedagogus, pasniedzot Valmieras pilsētas pašvaldības Balvas izglītībā, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības un pateicības rakstus.

Svinīgais pasākums šogad 3. oktobrī notika Valmieras teātrī. Tā vadīšanā piedalījās vairāki mazie viesturieši, kas ļāva pasākuma dalībniekiem uz sevi paraudzīties bērna acīm.

Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības raksts piešķirts Valmieras Viestura vidusskolas vispārējās izglītības skolotājai Ilzei Jansonei par pedagoģiskā darba ieguldījumu, pilnveidojot skolēnu prasmes mūzikā.

Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumu “Balva izglītībā 2019” šogad saņēma divas Viesturskolas skolotājas.

Sarmīte Allika – par mērķtiecīgu pedagoģisko darbu, mācot bioloģijas un ķīmijas mācību priekšmetu, veiksmīgu skolēnu sagatavošanu Valmieras pilsētas un starpnovadu un valsts olimpiādei ķīmijas mācību priekšmetā, godprātīgu klases audzinātājas darbu un atbalstu Ekoskolu kustībai.

Līga Gacka – par nerimstošu radošu pieeju darbā ar skolēnu teātra “Sprīdītis” dalībniekiem, kvalitatīvu izrāžu sagatavošanu, regulāri gūstot panākumus Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivālā “…un es iešu un iešu!”, skolas pasākumu režijas nodrošināšanu un direktora vietnieka audzināšanas jomā sākumskolā amata pienākumu pildīšanu.

Sveicam skolotājas un vēlam daudz radošu ideju un gandarījuma brīžu par paveikto arī turpmāk!

Viesturieši sporto
2019. gada 10. oktobrī

VVV labākie vieglatlēti sacentās ikgadējās sacensībās- 4 cīņa Draudzība un Rudens kross.

Elija Eglīte, Kristena Deine, Aivita Cipruse, Marta Ūdre, Paulīne Jansone kopvērtējumā izcīnīja 1.vietu 4 cīņā Draudzība. Individuāli  Elija ieguva 1.vietu, Marta 2.vietu, Aivita 3. vietu. Zēnu komanda šajās pašās sacensībās izcīnīja 3. vietu. Komandā startēja Dāvis Karitons, Gustavs Stankevičs, Kārlis Kaņeps, Emīls Varslavāns, Ralfs Frīdvalds.

Krietni lielāks vieglatlētu skaits piedalījās Rudens krosā Vaidavā 2. oktobrī.

Reljefainā apvidū uzvaras laurus nebija viegli plūkt, taču Izoldei Bernadetai Ozoliņai 1,6km distancē 3.vieta, Paulam Alberingam 3,2 km distancē 2.vieta, Veronikai Bespalovai 2.vieta 1km distancē, Katei Ozoliņai no 3.c klases 3.vieta 700 m distancē.

Komandu kopvērtējumā A grupa izcīnīja 2.vietu, bet 2010.gadā dzimušie 3.vietu.

A grupā startēja Pauls Alberings, Tomass Cīrulis, Rauls Aleksejevs, Maksims Prusakovs, Izolde Bernadeta Ozoliņa, Elīna Bombaka, Līga Balode, Marta Lība Zameca.

2010.gadā dzimušo grupā startēja Kate Ozoliņa, Elīza Veinberga, Elīna Siktāre, Augusts Edvards Andžejevskis, Matīss Peršins, Klāvs Geļevs, Aigars Sondors.

Paralēli krosam spēkus varēja izmēģināt rogainingā. Sveicam Līgu, Paulu, Izoldi, Elīnu, Anniju Krieviņu,  Ralfu Eduardu  Vanagu, Rihardu Vītolu izcīnot godalgotās vietas.

Paldies visiem  dalībniekiem, kuri izmēģināja savus spēkus  grūtajās distancēs !

Vēlam  veiksmi trenējoties nākošajiem startiem  !

Sporta skolotāji

Sveicam futbolistus!
2019. gada 10. oktobrī

 

Sveicam
Viesturskolas futbolistus
ar 2.vietu
starpskolu 6. un 7.klašu
futbola sacensībās!


Paldies sporta skolotājam
Igoram Ramam!