Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Lepojamies ar sākumskolēniem!
2019. gada 15. aprīlī

Šis mācību gads bijis ražīgs mūsu sākumskolēniem. Visaugstākos  panākumus sasnieguši trešo klašu skolēni.

Jēkabs Vagars (3.b) Valmieras un starpnovadu matemātikas olimpiādē ieguva 3.vietu;

Latviešu valodas olimpiādē 1.vieta Katrīnai Gailītei (3.c), 2.vieta Melānijai Ruskai, Atzinība Katei Spolītei (abas 3.b). Izsakām pateicību skolotājām Gunai Gailei un Inetai Krieviņai!

Skolas mērogā savus spēkus olimpiādē pārbauda skolēni jau no pirmās klases. Mūsu labākie:

1.klašu kombinētā olimpiāde:

1.vietā –      Herta Zilberte (1.a)

2.vietā –      Jurģis Eglājs (1.c)

3.vietā –      Aleksejs Ubeiko (1.c)

2.klašu kombinētā olimpiāde:

1.vieta –       Rūta Saulīte (2.a)

                      Elīza Veinberga (2.a)

2.vieta –       Luīze Hasani (2.c)

3.vieta –       Madara Plaude (2.b)

                     Mariuss Grencis (2.c)

3.klašu matemātikas olimpiāde:

1.vieta –      Jēkabs Vagars (3.b)

2.vieta –      Laimiņš Mastiņš (3.c)

3.vieta –      Alma Kaķe (3.a),

Atzinība –    Katrīna Gailīte (3.c)

                     Elīza Jursone (3.c)

3.klašu latviešu valodas olimpiāde:

1.vieta –      Melānija Ruska (3.b)

2.vieta –      Kate Spolīte (3.b)

3.vieta –      Katrīna Gailīte (3.c)

Atzinība –    Alma Kaķe (3.a)

                   Ieva Jete Jansone (3.c)

                   Rūta Jansone (3.a)

4.klašu matemātikas olimpiāde:

1.vieta –      Kerija Mugina (4.c)

2.vieta –      Viesturs Goba (4.b)

3.vieta –      Adrians Zariņš (4.a)

Atzinība –    Enija Semeņuka (4.c)

4.klašu latviešu valodas olimpiāde:

1.vieta –      Dāvis Bāliņš (4.b)

2.vieta –      Viesturs Goba (4.b)

3.vieta –      Estere Sprince (4.a)

Atzinība –    Nora Silava (4.a)

                   Toms Baltgailis (4.c)

                   Keitija Busule (4.c)

Neapstājieties pie sasniegtā! Izvirziet jaunus mērķus! Droši un neatlaidīgi dodieties uz tiem!

Sākumskolas skolotāju MK vadītāja Anda Dubulte

Lepojamies!
2019. gada 11. aprīlī

 

 

 

Valmieras pilsētas un novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras 6.klašu olimpiādē uz goda pjedestāla arī mūsējie.

 

 

 


1.vieta Paulīna Jansone

2.vieta Kristena Deine

Lepojamies!
2019. gada 11. aprīlī

Valmieras pilsētas un novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras 7.klašu olimpiādē viesturietēm augsti panākumi. 

2.vieta Annija Marta Meldere

3.vieta Dārta Gartmane

Atzinība Gundega Gadovska

Sveicam!

Lepojamies!
2019. gada 10. aprīlī

No latviešu valodas 8.-9. klašu valsts 45. olimpiādes viesturieši atgriezušies ar godalgotā vietām!


9.c klases skolniece Madara Sīmane ieguvusi III pakāpi un parādījusi savas zināšanas un prasmes daudzveidīgos, arī sarežģītos, latviešu valodas un literatūras uzdevumos. 

 8.a klases skolniece Alise Laura Kjaspere (attēlā) ieguva III pakāpi, konkurējot ar 9.klašu skolēniem un uzrādot otro labāko rezultātu savu vienaudžu vidū.

Paldies skolotājām Mairai Tiltiņai un Inetai Lancmanei.

Sveicam un vēlam panākumus arī turpmāk!

Talantu koncerts
2019. gada 10. aprīlī