Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Lepojamies!
2019. gada 10. aprīlī

No latviešu valodas 8.-9. klašu valsts 45. olimpiādes viesturieši atgriezušies ar godalgotā vietām!


9.c klases skolniece Madara Sīmane ieguvusi III pakāpi un parādījusi savas zināšanas un prasmes daudzveidīgos, arī sarežģītos, latviešu valodas un literatūras uzdevumos. 

 8.a klases skolniece Alise Laura Kjaspere (attēlā) ieguva III pakāpi, konkurējot ar 9.klašu skolēniem un uzrādot otro labāko rezultātu savu vienaudžu vidū.

Paldies skolotājām Mairai Tiltiņai un Inetai Lancmanei.

Sveicam un vēlam panākumus arī turpmāk!

Talantu koncerts
2019. gada 10. aprīlī

Lepojamies!
2019. gada 9. aprīlī

 

 

 

 

 

 


Angļu valodas runātāju

asociācijas publiskās runas

konkursa finālā

 12.c klases skolniece 

 Undīne Maurīte ieguva 2.vietu! 

Vidzemes koru konkurss
2019. gada 7. aprīlī

Vidzemes koru konkursā Valmieras Viestura vidusskolas
5. - 8. klašu korim
1. pakāpe
un novērtējums vēl augstāks, kā pilsētas koru skatē.

SVEICAM!


"Spēks pateikt Nē!"
2019. gada 4. aprīlī

Šodien Valmieras Viestura vidusskolā 7., 8.klasēm saruna par atkarību mazināšanu.

Kampaņas "Spēks pateikt Nē!" pasākumā skolēni uzklausīja pusaudžu narkoloģes Maijas Jēkabsones padomus, modes mākslinieka un dziedātāja Kašera iedvesmojošo stāstījumu!

Paldies šovmenim un modelim Mārtiņam Kapzemam par atraktīvo vadīšanu un kampaņas organizatoriem par vērtīgajām balvām!