Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Starptautiskā sadarbība
2017. gada 13. oktobrī

Valmieras Viestura vidusskolas un Harsevinkeles ģimnāzijas (Vācijā) sadarbība turpinās jau vairāk nekā 20 gadus. Katru gadu tiek realizēta skolēnu apmaiņa, izvirzot dažādus projekta uzdevumus. Šī gada tēma bija "Aktīva dzīvesveida iespējas jauniešiem". Tā sešpadsmit vācu skolēni un divi skolotāji no 4. līdz 11. oktobrim varēja iepazīt aktīva dzīvesveida iespējas Valmierā un tuvējā apkaimē, piedaloties kopējās aktivitātēs, gan vērojot mūsu skolēnu viesģimeņu dzīves stilu un viņu aktīvā dzīvesveida paradumus.

Kopējās aktivitātēs varēja izbaudīt Gaujas stāvo krastu Sajūtu parka piedzīvojumu iespējas un Vidzemes olimpiskā centra sporta piedāvājumu, gan Aktīvā tūrisma centra EŽI organizēto interaktīvi saistošo Valmieras pilsētas iepazīšanas orientēšanos.

Pēc aktīvi pavadītās nedēļas nostiprinās pārliecība, ka, darbojoties sadarbības projektos, varam gūt jaunus draugus, bet gadiem uzturēta un pilnveidota sadarbība rada stabilitāti, motivē jauniešus apgūt svešvalodas un pilnveidoties dažādās jomās, jo mūsu sadarbības iespējas formas var izpausties gan mācību vidē, gan ārpusstundu aktivitātēs.

Intervija ar skolas prezidenti
2017. gada 12. oktobrī

Piedāvājam nelielu interviju ar nesen ievēlēto Valmieras Viestura vidusskolas prezidenti – 11.b klases skolnieci Elizabeti Ločmeli.

- Kādas sajūtas Tevi pārņēma pēc rezultātu paziņošanas?

Mani pārņēma atvieglojuma sajūta, jo viss bija pateikts un izdarīts. Es būtu bijusi apmierināta arī tad, ja uzvarējis būtu Roberts Cipruss vai Kārlis Bērziņs, jo, manuprāt, mēs visi bijām vienlīdz labi kandidāti, taču es, protams, priecājos, ka uzvarēju.

- Vai pirms runas teikšanas bija uztraukums?

Jā, uztraukums nedaudz bija, uzkāpjot uz skatuves, jutu, ka man trīc kājas, bet pati iekšēji biju mieriga un uztvēru visu pozitīvi un viegli.

- Kas ir pirmais darbs, ko Tu kā prezidente izdarīsi vai jau esi izdarījusi?

Mēs ar pašpārvaldi jau pirms velēšanām izdomājām, ka ir nepieciešama Viesturskolas balle, un šobrīd to plānojam. Vēl šobrīd es strādāju pie „Viskastes” izgatavošanas, kas būs iespēja izpaust savu viedokli katram, kas vēlēsies izteikt savas domas un ieteikumus.

- Vai Tev visam pietiks laika?

Jā, es domāju, ka laika pietiks. Ja iepriekš jau varēju visu apvienot, tad domāju, ka šobrīd arī to varēšu izdarīt. Manuprāt, cilvēka spējām nav robežu.

- Kas būs aktualitātes, ko vēlies ieviest skolā?

Kā jau minēju prezidenta kandidēšanas runā, vēlos izveidot „Viskasti”, lai skolēni nekautrējoties varētu ielikt „Viskastē” savu ideju, ierosinājumu, un tad mēs, pašpārvalde, varam izvērtēt to un censties īstenot. Pašpārvaldi pārstāv vidusskolēni, un tāpēc ir svarīgi uzklausīt jebkura, arī jaunāko klašu skolēnu viedokļus.

- Un noslēgumā – kam Tu vēlētos pateikties?

Es vēlētos pateikties Ancei Evai Ragainei un Evelīnai Niedrītei, jo viņas mani iedrošināja iesaistīties pašpārvaldē un kandidēt prezidenta amatam, jo pati nebiju pārliecināta par sevi; noteikti arī visai savai klasei, kura man palīdzēja ar kampaņas veidošanu; Agnesei Lutcei un Līgai Gackai, un vispār visai pašpārvaldei – visiem cilvekiem, kuri ir man apkārt un iedvesmoja mani piedalīties.

Svētki skolotājiem
2017. gada 11. oktobrī

Rudens ir skolas laiks. Iesākums ar 1.septembri, tad oktobris ar Skolotāju dienu. Valmieras pilsētas pašvaldība 4.  oktobrī koncertzālē “Valmiera” rīkoja svētkus Valmieras pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem, pateicoties viņiem par izcilu pedagoģisko darbu un ieguldījumu izglītības kvalitātes veicināšanā.

Valmieras pedagogi saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Atzinības vai Pateicības rakstu. Viņu vidū arī Viesturskolas ilggadējā vizuālās mākslas un kultoroloģijas skolotāja Īrisa Ozola, saņemot IZM Atzinības rakstu par radošu un apzinīgu darbu, veicot skolotāja pienākumus, ieguldījumu skolas vizuālā tēla veidošanā, par godprātīgu un patriotisku attieksmi klases audzinātāja darbā un māksliniecisku augstvērtīgu devumu ST “Sprīdītis” attīstībā.

Savukārt ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja un Ekoskolas koordinatore Sarmīte Balode IZM Pateicības rakstu saņēma par ieguldījumu skolas attīstībā, vadot Eko skolu, skolas tēla popularizēšanu un sabiedrības izglītošanu vides jautājumos, veiksmīgi sadarbojoties ar plašsaziņas līdzekļiem, jauniešu ieinteresēšanu par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. 

Tāpat svinīgajā sarīkojumā pulcējās arī Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojuma “Balva izglītībā 2017” laureāti, saņemot Apbalvojumu (naudas balva un apliecinājuma raksts) un īpašu piemiņas pildspalvu komplektu. Viesturieši šogad lepojas ar angļu valodas skolotāju Inesi Barci, kurai apbalvojums piešķirts par atbildīgu un radošu pedagoģisko darbu, regulāru un sekmīgu skolēnu sagatavošanu skolas, Valmieras pilsētas un starpnovadu angļu valodas mācību priekšmeta olimpiādēm, pozitīvas mācību un darba vides radīsanu skolēnu vidū, veiksmīgu klases audzinātāja darba veikšanu.

Liels gandarījums Viesturskolā arī par sirsnīga kolēģa, mājturības un tehnoloģiju skolotāja Gunāra Verovkina pievienošanos laureātu pulkam. Viņam balva par mērķtiecīgu, radošu un rezultatīvu darbu, sagatavojot skolēnus mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmeta olimpiādēm, un atbalstošu un rosinošu darbu skolēnu dzīvesprasmju apguvē.

Rudens turpinās. Skolas ikdiena arī. Bet vienmēr ir prieks par krāsainiem svētku mirkļiem un kolēģiem, kuru ikdienas darbs tos sagādā!

Rudens andele* un prieks!
2017. gada 5. oktobrī

Prieks par pašu radītu preci un tirgošanās azarts raksturoja katru sākumskolēnu, kurš piedalījās “Rudens gadatirgū tam pašam Miķelim par godu!“ Sākumskolēni un viņu ģimenes bija parūpējušies, lai tirgū katrs kaut ko varētu atrast savai gaumei – gan klasesbiedri, gan lielie viesturieši, skolotāji un pat vecāki, kurus manījām azartiski meklējot sev tīkamas preces. Saldumi, sukādes, cidoniju un aroniju limonāde, cepumi, cukurgaiļi, vafeles un kēksi... Varētu uzskaitīt vēl un vēl! Prieks visiem – gan tirgotājiem, gan pircējiem!

Bet man prieks, ka starp kārumiem šogad redzējām arī pašdarinātas rotas, matu sprādzes, gaumīgas auduma somiņas un citus jaukus darinājumus. Mazo uzņēmēju apņēmība un radošums tiešām ir neizmērojams!

Paldies sākumskolēnu ģimenēm par aktīvu iesaistīšanos!

      

  

*tirgošanās (no vācu valodas der handel)

Direktora vietniece audzināšanas jomā
Līga Gacka

Aizvadīta ikgadējā Drošības nedēļa.
2017. gada 4. oktobrī

Kā ik katru gadu, septembrī skolā īpaša uzmanība tiek pievērsta drošības jautājumiem. Mācāmies rūpēties par savu drošību, rīkoties dažādās krīzes situācijās.

5.-12. klases drošības jautājumus pārrunāja audzināšanas stundās, bet 1.-4. klases darbojās īpaši viņiem paredzētajās nodarbībās. Sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru un Prakse.lv jauniešiem, 1.klašu skolēni piedalījās nodarbībā par traumatismu, uzzināja veidus, kā izvairīties no dažādām traumām, piedalījās diskusijā, izspēlēja dažādas situācijas interaktīvajā spēlē. Bērni saņēma dāvanā arī krāsojamās grāmatas par nodarbībā dzirdēto un atstarotājus.

Prakse.lv pārstāvji tikās arī ar otrajām klasēm, lai pārrunātu higiēnas jautājumus un to, kas mūs apdraud, ja higiēnu neievērosim. Arī 2.klašu bērniem tika demonstrēti interesanti materiāli, izspēlētas dažādas situācijas un, lai veicinātu bērna vēlmi mazgāt rociņas, katrs otrklasnieks saņēma dāvanā dvielīti.

3.-4.klašu audzēkņi tikās ar Valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienesta darbiniekiem (VUGD), lai pārrunātu drošības jautājumus šajā jomā, mācītos reaģēt nelaimes gadījumu brīdī. Bērniem tiešām bija neskaitāmi jautājumi un diskusija izvērtās tik plaša, ka konstatējām – par šiem jautājumiem runāt varētu vēl un vēl. Noteikti tiksimies vēl!

   

Arī pie pedagogiem Drošības nedēļas ietvaros viesojās VUGD pārstāvji, lai vēlreiz atgādinātu skolotājiem, kā rīkoties ugunsgrēka trauksmes signāla gadījumā un pārrunātu, kā novērst dažādus iespējamos nelaimes gadījumus skolā un ārpus tās.

Dzīvosim droši!

Līga Gacka

direktora vietniece audzināšanas jomā