Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Zane Tiliņa – Valmieras Rotari kluba stipendiāte
2017. gada 31. janvārī

Zane ir īsta viesturiete, jo skolā mācās divpadsmito gadu. Zane par skolu saka: “Viesturskola man ir devusi ļoti daudz, bet pirmām kārtām, tā ir palīdzējusi rasties man pašai, jo tieši Viesturskola saveda kopā manus vecākus. Pateicoties pozitīvajai pieredzei, ko šeit guva mani vecāki, šī skola nu ir arī mana skola, un es lepojos teikt, ka es esmu Viesturiete.”

Visus šos gadus Zane ir mācījusies labi un teicami. Katru gadu ir saņēmusi Valmieras pilsētas un Burtnieku novada stipendiju par teicamiem mācību rezultātiem. Klases audzinātāja Inta Daugaviete - Kravale par Zani saka, ka viņa ir ļoti apzinīga - mācību vielu apgūst pamatīgi, iedziļinoties tajā, ko dara. Vienlīdz labi apgūst visus mācību priekšmetus, kaut priekšroku dod matemātikai un angļu valodai. Mācību procesā patīk konkrētība, skaidrība, bet prot arī būt radoša, idejām bagāta. No gada gadā Zane piedalās olimpiādēs gan skolā, gan novadā. Ar labiem panākumiem šajā mācību gadā ir piedalījusies angļu valodas olimpiādē un latviešu valodas olimpiādē, angļu valodā novadā iegūstot atzinību, bet latviešu valodā – 1.vietu skolā. Vairākus gadus ir bijusi aktīva skolas avīzes “Logs“ dalībniece, paužot savu viedokli par skolas dzīvi un jauniešus interesējošām tēmām.

Viesturskolas bagātība ir brīnišķīgie skolotāji, kurus Zane ciena un novērtē. Tieši viņi Zani ir iedrošinājuši noticēt sev un uzdrīkstēties pamēģināt ko jaunu. Un viens no patiesi lieliem izaicinājumiem bijusi dalība Eiropas Jauniešu Ūdens Parlamentā. Par šo iespēju Zane saka paldies bioloģijas skolotājai un direktora vietniecei mācību darbā Ilgai Verovkinai, kura neļāva padoties arī tad, kad viss šķita neiespējami. Tā ir bijusi brīnišķīga pieredze, kura noteikti noderēs viņas turpmākajā izaugsmes procesā.

Zanes dzīvē ir divas ļoti tuvas lietas sirdij – ģimene un tautiskās dejas. Tā pirmā vieta, kur viņas sirds iekrita dejotpriekā, protams, bija skola. Pirmie dejas soļi aizritēja deju kolektīvā “Viesturietis”, kurus Zane atceras ar ļoti siltām un mīļām sajūtām. Nu jau savu hobiju Zane realizē vienā no Latvijas labākajiem jauniešu deju kolektīviem ”Sadancis”.

Skola nebeidz pārsteigt! Uzzinot, ka skolotāji Zani ir pieteikuši Valmieras Rotari kluba stipendijai, Zane juta lielu pagodinājumu un atbildību vienlaicīgi. Kā pati saka: “Nedrīkst atslābt! Ja skola man ir devusi šādu godu, tad tas ir arī jānotur! Skola ir devusi pašu dārgāko, kas man ir – zināšanas, pieredzi, draugus un ģimenes sajūtu. Paldies, Valmieras Viestura Vidusskola, ka Tu man tāda esi!”

Labdarības nedēļa Viesturskolā
2017. gada 23. janvārī

No 16. līdz 20.janvārim Valmieras Viestura vidusskolā norisinājās Labdarības nedēļa, kuras laikā tika vākti ziedojumi Valmieras dienas centra bērniem un Bērnu labdarības virtuvei. No pirmdienas līdz ceturtdienai skolēni tirdziņā varēja iegādāties pašu atnestās rotaļlietas, grāmatas, spēles, rokdarbus un puzles. Skolēnu pašpārvalde izveidoja skaistuma salonu, kurā pina bizes, tika izveidota atrakcija ar bumbiņu mešanu spainī, bija iespēja nofotografēties ar izrādes “Mauglis” tēliem. Piektdien norisinājās koncerti, kas radīja patīkamas emocijas pēc Labdarības nedēļas. Kopā tika saziedoti 785.60 €, kas tiks izmantoti gan pārtikas, gan spēļu un citu nepieciešamo lietu iegādei bērniem dienas centrā.

Biedrības “Kristīgais žēlsirdības centrs” mērķis ir sabiedrības locekļu labklājības līmeņa paaugstināšana un iedzīvotāju sociālā integrācija. Dienas centrā bērni var apmeklēt izglītojošas nodarbības, piedalīties dažādās aktivitātēs, satikt draugus un spēlēt galda spēles.

Labdarības nedēļa Valmieras Viestura vidusskolā norisinās jau kopš 1997.gada, ik reizi ziedojot līdzekļus kādam citam, skolēnu izvēlētam mērķim. Pozitīvas emocijas gūst ne tikai ziedojuma saņēmēji, bet arī ziedotāji, apzinoties, ka ir spējuši kādam palīdzēt.

Organizatori saka lielu paldies visiem, kuri Labdarības nedēļā ieguldīja gan laiku, gan darbu, gan sirds mīlestību, lai šī Labdarības nedēļa izdotos!

 10.b, Elizabete Ločmele

Sveicam VVV sākumskolas SKATUVES RUNAS KONKURSA laureātus!
2017. gada 19. janvārī

1.klašu grupā:
1.vieta -  Melānija Ruska  (1.b)
2.vieta – Rūdolfs Krūze (1.a),
               Ieva Jete Jansone (1.c)
3.vieta – Lauris Ādamsons (1.b)

 

2.klašu grupā:

1.vieta – Kerija Mugina (2.c)
2.vieta – Roberts Pūcītis (2.c)
3.vieta – Alekss Vingris (2.a)

 

3.klašu grupā:

1.vieta – Annija Bauģe (3.a),
              Valters Kārlis Purmalis (3.c)
2.vieta – Denīze Allika (3.b)
3.vieta – Jēkabs Kaķis (3.b)

 

4.klašu grupā:

1.vieta – Ralfs Frīdvalds (4.b)

2.vieta – Mārtiņš Plaudis (4.a)

3.vieta – Rūdolfs Segliņš (4.b)

 

Paldies visiem konkursa dalībniekiem un viņu skolotājiem!

 

Direktora vietniece audzināšanas jomā Līga Kjaspere

Sveicam!
2017. gada 19. janvārī

Sveicam un lepojamies ar Danielas Gūtmārces (8.c) panākumiem Latvijas vācu valodas skolotāju asociācijas rīkotajā video konkursā “Mana mīļākā vieta”, iegūstot 1.vietu, konkurējot ar 60 citiem vācu valodas entuazistiem no Latvijas skolām.

Paldies arī Krišjānim Brūnajam un Tālim Šķilterim (11.b) par atsaucību un piedalīšanos šajā konkursā.

Vēlu nepazaudēt interesi, apgūstot vācu valodu.

Vācu valodas skolotāja

Everita Groševa

Malači!
2017. gada 19. janvārī

 

No Vidzemes reģiona angļu valodas olimpiādes 11.-12. klasēm (12.01.2017.) atgriezušies 4 Valmieras Viestura vidusskolas pārstāvji.

44 jauniešu konkurencē

Ričardam Kronbergam (12c.kl.) - atzinība

Mārtiņam Virsim (12c.kl.) - atzinība

Zane Tiliņa (12b.kl.) un Zane Kristiāna Šteimaka (11b.kl.) iekļuvušas Vidzemes labāko 26 olimpiešu skaitā.

 

Paldies par veikumu!

Angļu valodas skolotājas.