Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Mazskauti un guntiņas — Raunas bruņinieki
2017. gada 13. februārī

Labas tradīcijas neizzūd, bet pilnveidojas un attīstās. To pašu varētu teikt par Latvijas mazskautu un guntiņu ziemas nometni, kura katru gadu notiek februāra pirmās nedēļas beigās. Šogad tā bija jau astoņpadsmito reizi. Pirmā bija kā Valmieras un Rīgas vadītāju kursos gūto zināšanu pārbaudes nometne tikai ar pāris desmitiem dalībnieku, bet šogad Raunā pulcējās jau vairāk nekā 130 dalībnieki no Valmieras, Kocēniem, Rīgas, Ogres, Tukuma un Baldones. Kuplākais dalībnieku skaits bija no Valmieras 4. skautu vienības ar 26 mazskautiem, guntiņām un vadītājiem.

Katru gadu nometne notiek kādā Vidzemes pilsētiņā, kurai ir kāds īpašs stāsts vai vide. Rauna īpaša ir ne tikai ar savu vēsturisko stāstu, bet arī kalnaino apvidu, kur atrodas viens no Latvijas ievērojamākajiem dabas objektiem – Raunas Staburags.

Šogad nometnei bija dots nosaukums “Raunas Bruņinieki”. Tas arī noteica nometnes gaitu un tematiku, ko varētu būt darījuši bruņinieki tajos senajos laikos un kādiem vajadzētu būt mūsdienu bruņiniekiem. Jau pirmajā dienā pēc pilsētiņas vēsturisko objektu iepazīšanas, nometņotāji sāka darboties savos bruņinieku ordeņos (mazskautu / guntiņu saimēs), katra izstrādājot sava ordeņa ģerboni ar sev raksturīgajām īpašībām un iezīmēm pēc visiem heraldikas priekšrakstiem. Vakara aplī katra saime prezentēja savu ģerboni. Vakars noslēdzās ar nakts spēli, kur bija jāuzveic pūķa sardze, nodzēšot viņu lāpas, kā arī pats pūķis ar liesmojošo ugunskuru.

Otrajā dienā notika dažādas darbnīcas, kur bija gan īstu bruņinieku māku apguve - zobenu cīņas, loku šaušana, mini katapultu būvēšana, bruņinieku cepuru veidošana-, gan arī bruņiniekiem nepieciešamas sadzīves mākas (piem., Raunas upes līkumu atveidošana, sadzīves veidošana). Pēcpusdienā iegūtās zināšanas un prasmes katra saime varēja pārbaudīt šķēršļu gājienā, kas bija arī liels izaicinājums vadītājiem, jo vēl nekad nebija veidots tik apjomīgs šķēršļu gājiens ar 17 punktiem, kur katram vadītājam bija jānodrošina kāds pārbaudījums. Raunas bruņinieku sadzīvē tika iekļauta pavisam mūsdienīga iespēja - bruņinieku viktorīnas jautājumus atbildēt, izmantojot mobilos tālruņus. Kā jau katrā skautu nometnē, neatņemama sastāvdaļa ir vakara ugunskurs, kurā dalībnieki var demonstrēt savus sagatavotos priekšnesumus. Šoreiz tie tika rādīti bruņinieku karalim, kam bija nepieciešams atjaunot savu karapulku. Vakara ugunskura laikā dažādos priekšnesumos un konkursos tika izvēlēti vairāki kandidāti, kuri tika iecelti nometnes bruņinieku kārtā. Trešā diena tika veltīta bruņinieku sacensībām. Tajās valdīja gan azarts, gan jautrība un atjautība. Tā bija lieliska iespēja katrai saimei pārbaudīt sevi veiklībā un precizitātē. 

Izdzīvojot nometnes leģendu, tika aizvadītas aizraujošas trīs dienas, darbojoties gan skolas telpās, gan āra apstākļos. Visi nometņotāji aizbrauca mājās ar lieliskām atmiņām, iegūtiem jauniem draugiem un zināšanām. Viņi ir kļuvuši drosmīgāki un pārliecinātāki par sevi un sapratuši, ka skautu un gaidu vērtības ir tik spēcīgas, ka nekas nespēj stāties tām pretī. Paldies visiem nometnes dalībniekiem par aktīvu dalību un visiem vadītājiem, kas izplānoja nometni un darīja visu, lai nometne būtu interesanta un patiktu visiem - gan dalībniekiem, gan arī pašiem organizatoriem! Liels paldies Raunas! Tiksimies nākamajās nometnēs citugad!

Laikraksts Liesma

http://www.eliesma.lv

Sasniegumi Preiļu robotikas čempionātā
2017. gada 10. februārī

  

Valmieras Viestura Vidusskolas skolnieki, Roberts Cipruss un Arturs Vaļģis, piedaloties 28.01.2017 Preiļu robotikas čempionātā iRobot sumo kategorijā ieguva godalgotas vietas.

SVEICAM!

Arturam Vaļģim 1.vieta

Robertam Ciprusam 2.vieta

Sveicam!
2017. gada 13. februārī

Sveicam Valmieras pilsētas , Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu 9. un 12. klašu vēstures olimpiādes laureātes!

 

9. klašu grupā Unu Bergu (9.a) ar izcīnīto 2. vietu.

12. klašu grupā Megiju Alksni (12.a) ar izcīnīto 1. vietu.

 

Sveicam Latvijas vēstures olimpiādes uzvarētājus skolā:

12. klašu grupā:

I vieta  - Ričards Kronbergs 12.c klase

II vieta – Megija Alksne 12.a klase

III vieta – Mārtiņš Virsis 12.c klase

Atzinība – Keita Loreta Kronberga 12.a klase

9. klašu grupā:

I vieta  - Marija Nikola Jansone 9.a klase

II vieta – Una Berga 9.a klase

III vieta – Katrīna Singaite 9.a klase

Atzinība – Izolde Bernadete Ozoliņa 9.a klase

Atzinība – Edgars Vaivads 9.a klase

 

Vēstures skolotājas A. Gammeršmidte un I. Grāvīte.

Viesturskola pētījumā
2017. gada 7. februārī

Amigo laimes indeksa un pētījuma par digitālo plaisu starp bērniem un vecākiem mediju pasākumā caur pozitīvu publicitāti tika informēta mērķauditorija par Latvijas iedzīvotāju Laimes indeksaizmaiņām un pastāvošo „paaudžu plaisu starp vecākiem un bērniem attiecībā uz tehnoloģijas lietošanas paradumiem.”

Jo mazāk laika vecāki pavada kopā ar saviem bērniem, jo dziļāka digitālā plaisa viņus šķir. Vecāki īsti nezina, ar ko atvases nodarbojas internetā, dzīvo ilūzijās par bērnu atklātību un attieksmi pret virtuālu draudzību, un pat nenojauš par viņu satikšanos ar internetā iepazītiem svešiniekiem. Savukārt bērni digitālo pasauli uztver kā neatņemamu dzīves sastāvdaļu – tajā veidojas draudzība, bērni socializējas, izklaidējas, radoši izpaužas un mācās. Tomēr tie 9% bērni, kuri atzīst, ka savā ģimenē nejūtas laimīgi, pārmērīgi izmanto digitālās pasaules dāvātās iespējas, izriet no mobilo sakaru operatora Amigo un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktā pētījuma Digitālā plaisa starp bērniem un vecākiem.

Iveta Upīte 
Amigo vēstnese,
Valmieras Viestura vidusskolas sociālāpedagoģe

Lepojamies!
2017. gada 5. februārī

Sveicam Valmieras pilsētas un novadu

Latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētājas

11.-12.klašu grupā -

  Paulu Dunderi /11.c/ - 3.vieta

  Sindiju Puriņu /11.b/ - atzinība,

 

8.-9.klašu grupā -

 

 Katrīnu Singaiti /9.a/ - 2.vieta

Izoldi Bernadetu Ozoliņu /9.a/ - 2.vieta!

    Vēlam veiksmi arī turpmāk!

Latviešu valodas un literatūras MK.