Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Ekoskolu forumā
2017. gada 27. martā

No 24. līdz 25. februārim Rīgā pirmo reizi tika rīkots Ekoskolu programmas 15 gadu jubilejai veltīts Ziemas forums. Tas pulcēja ap 300 pedagogu un skolēnu no visas Latvijas. Valmieras Viestura vidusskolu šajā forumā pārstāvēja Kitija Ieviņa, Sabīne Samanta Ķestere, skolotāja Ruta Spuņģe un kā brīvprātīgie – Elvita Alksne, Ance Eva Ragaine, Tomass Klapars.

Foruma programma bija piepildīta ar daudz un dažādām nodarbībām, lekcijām un arī mazliet izklaidēm. Ar savu pieredzi Grenlandē dalījās pētnieks Jānis Karušs, par to kā pārstāt radīt atkritumus stāstīja Arita Smalkā- Bartuševica. Pārstāvji no organizācijas “Zaļā brīvība” pastāstīja par palmu eļlas ekoloģisko katastrofu, bet Kristīne Daukšte informēja par to, kāpēc modes pasaulē ir nepieciešama (r)evolūcija. Protams, piedalījās vēl daudzi un dažādi lektori un darbnīcu vadītāji, piemēram, Madara Nīgale un Reinis Grants, kuri katrs vadīja savu ekoloģiskās gatavošanas darbnīcu, kas ieinteresēja gan pedagogus, gan skolēnus.

Jautājot dalībniecēm,  kā viņas izdomājušas piedalīties un kas ir visvairāk palicis atmiņā no foruma, Sabīne atzina: ”Pirmo reizi, kad dzirdēju par ziemas forumu, bijām sadraudzības braucienā uz Zvejniekciema vidusskolu. Meitenes sāka runāt par iepriekš notikušajiem forumiem, un mani tas ieinteresēja. Vēlējos noskaidrot, kas ir Ziemas forums un ko tajā dara. Viens no iemesliem, kāpēc vēlējos piedalīties, bija vēlme uzzināt, kā ekoskolu programmā iesaistās citas skolas. Atmiņās arī noteikti vēl ilgi skanēs mūsu komandas dziesmiņa. Spilgtākās atmiņas no foruma varētu būt iesvētības - zilumiem noklātie ceļgali vēl ilgi atgādinās to, kā kopīgi rāpojām sniega un ledus noklātajā kalniņā. Nevar aizmirst arī, kā kopīgi dziedājām, cik skaļi vien varam, gan mežā, gan skolas gaitenī. Latvijas prezidenta Raimonda Vējoņa ierašanās uz foruma atklāšanu bija kas tāds, ko es nebiju gaidījusi. Protams, visspilgtāk atmiņā paliks pikošanās pārgājiena laikā. Zābaki un virsjakas gan bija slapjas, bet tas bija to vērts! Forums noteikti bija izdevies, un to tik drīz neaizmirsīšu. Atvadas no grupas bija pilnas apskāvieniem un bēdīgiem „atā”. Tajā pašā laikā šie „atā” bija pilni ar cerībām uz to, ka tiksimies arī citos forumos.” Kitiju pamudināja piedalīties dzirdētās atsauksmes par forumu no iepriekšējiem dalībniekiem. Tāpat kā Sabīnei, arī Kitijas visspilgtākās atmiņas ir kopā pavadītais laiks ar komandu, un tas noteikti palikšot atmiņās vēl ilgi.

Ekoskolu programma ir vides izglītības modelis, kurā darbojas vairāk nekā 200 izglītības iestādes - ne tikai skolas, bet arī bērnudārzi un augstskolas. Visā pasaulē Ekoskolu programmai ir vismaz 49 000 dalībskolu 64 valstīs. Ekoskolu izglītības modeļa mērķis ir iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, lai sekmētu jauniešu spēju radīt pasaulē pozitīvas ilgtspējīgas attīstības pārmaiņas.

Elvita Alksne,
ekoskolu 15. jubilejas foruma brīvprātīgā

Sveicam!
2017. gada 15. martā

 

 

 

Valmieras pilsētas un novadu mūzikas olimpiādes uzvarētāju


Tīnu Eniu Gobu (7.a) - 2.vieta


Vēlam veiksmi arī turpmāk!

Paspēlēsim paslēpes!
2017. gada 10. martā

  

8. martā Valmieras Kultūras centrā notika Valmieras Viestura vidusskolas interešu izglītības koncerts “Paspēlēsim paslēpes!”

Kā jau katru gadu skolotāju un vecāku sirdis priecēja dažādi interešu izglītības kolektīvu priekšnesumi. Piedalījās tautas deju kolektīvi, kori, vokāli instrumentālie ansambļi un skolēnu teātris “Sprīdītis”, kurā pirmo gadu darbojas bērni visās klašu grupās.

Viesturieši ļāvās jautrai paslēpju spēlēšanai visa koncertā garumā. Kāpēc? Lai atrastu to, kas slēpjas skolā – prieku, aizrautību, jautrību,  drosmi un daudz citu vērtību. Paslēpju vadītāja aicināja :”Meklēsim labo, meklēsim smaidus, meklēsim prieka dzirkstis viens otra acīs. Meklēsim piederību, mājas un ģimenes sajūtu te - mūsu mīļajā Viesturskolā!”

Tā vienā aizrautīgā meklēšanā caur deju, dziesmu, teātra spēli viesturieši atrada atziņu, ka paslēpēs galvenais ir gribēt tikt atrastam! Un tieši skola ir tā vieta, kur prasmīgi pedagogi atrod skolēnu talantus, atrod tos skatuvei, izaugsmei un kopā būšanas priekam!

Paldies pulciņu vadītājiem, koncerta dalībniekiem un visiem, kas palīdzēja un atbalstīja koncerta tapšanu un tā norisi!

Koncerta organizatores
Agnese Lutce un Līga Kjaspere

Foto no pasākuma galerijā

Lepojamies!
2017. gada 21. martā

Sveicam Valmieras pilsētas un novadu

Vācu valodas olimpiādes uzvarētāju

Danielu Gūtmārci (8.c)- 2.vieta

 

Vācu valodas skolotāja Everita Groševa

Sveicam!
2017. gada 21. martā

2017.gada 28. februārī.

Valmieras pilsētas un starpnovadu matemātikas olimpiādes laureāti.

2.vieta 
Pauls Odins Šmits (6.b)
Rūta Marija Āboliņa (7.a)
Izolde Bernadeta Ozoliņa ( 9.a)

3. vieta
Alise Laura Kjaspere (6.a)
Rainers Strads (8.b)
Kristiāns Kārlis Liepiņš ( 8.a)

Atzinība 
Kristers Vecelis (5.b)
Raivo Būmanis (5.b)
Madara Sīmane (7.c)
Armands Dukurs (11.b)