Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Pirmklasnieka vaļasprieki
2016. gada 12. oktobrī

 

 

 

Sveiki, viesturieši! Es esmu Jānis Bindže, un es mācos  1. a klasē. Gribēju Jums pastāstīt par sporta veidu, kuru esmu sev izvēlējies. Tas ir BMX, un ir jau pagājis gads kopš es trenējos. Jau no pirmās dienas man ļoti patika  un aizrāva BMX. Protams, BMX neiztikt bez kritieniem un sīkākām vai mazākām traumām, bet puišiem jau tā gadās. Tāpēc drošībai lietojam ķiveri un bruņas.  Sezona jau ir beigusies, bet treniņi BMX klubā „Valmieras puikas” nebeidzas nekad! Mūsu treneris Kristers Taims rūpējas par mūsu fizisko formu un spēju daudzveidību, nodrošina mūs ne tikai ar fiziskiem un tehniskiem uzdevumiem BMX, bet arī futbolu, basketbolu, vieglatlētiku, stājas korekcijas vingrojumiem un plāno jau bagātu un bērniem interesantu ziemas treniņu programmu.

Pievienojieties BMX klubam „Valmieras puikas”! Kopā jautrāk!  

 

 

Starptautiskā projekta Erasmus + dalībnieku brauciens uz Poliju.
2016. gada 4. oktobrī

Valmieras Viestura vidusskola savu dalību Erasmus + projektā „Aprūpe 3 - Izglītība, Pieredze, Efektivitāte ”( „Care 3  Education, Experience, Efficiency”) uzsāka saņemot uzaicinājumu ,no Jogevas skolas Igaunijā, būt par šī starptautiskā projekta dalības valsti. Ļoti īsā un saspringtā laikā bija jānoformē nepieciešamā dokumentācija, jāsaplāno projekta aktivitātes nākamo 2 gadu garumā, ietverot 4 projektā izvirzītos darbības virzienus jeb aktivitāšu blokus ( AB): AB 1 – „Projekta darba menedžments un darba koordinēšana” AB 2 -  „Projektā iesaistīto skolotāju un  speciālistu zināšanu un profesionālās kompetences paaugstināšana ”AB 3 – „ Dažādu  aktivitāšu organizēšana starp 4 valstu jauniešiem ”AB 4 – „Metodiskā materiāla  sociālo prasmju mācību programmas  un mācību materiāla  - galda spēles izstrāde”

Prieks bija par to, ka projekts ir tieši saistīts ar sociālā pedagoga darbības virzieniem un mērķauditoriju, jo projektā ir iesaistīti skolēni ar dažādu sociālo prasmju  un iemaņu līmeni. Projekta mērķis ir attīstīt un nostiprināt skolēnu sociālās prasmes caur visiem izvirzītajiem uzdevumiem nākamo 2 gadu garumā. Projekta ietvaros esam uzaicinājuši arī savus sadarbības partnerus; pārstāvi no Vidzemes Reģiona Policijas pārvaldes un Jaunatnes centra „Vinda”. Projekta darbības laiks ir no 01.02.2016 – 31.01.2018

Laikā no 24.09.-30.09.2016 notika pieredzes un jaunu zināšanu apguves plānotais brauciens uz projekta dalības valsti Poliju. Patīkami pārsteidza Centrāleiropas valsts silti piemīlīgais klimats ar vasarīgu vēju un saulainajām dienām. Braucienā devās 5 skolēni no 8.a klases – Mārtiņš Rozenbahs, Kārlis Kristiāns Liepiņš, Reinis Kaņeps, Amanada Ločmele un Sabīne Makejeva, kā arī 8 speciālisti ; projekta koordinatore skolas sociālā pedagoģe Iveta Upīte, mācību pārzine Ilga Verovkina, direktora vietnieks informātikas darbā Kalvis Tomsons, skolas psiholoģes Gunta Dance un Vineta Fleminga, klases audzinātāja Irina Lazdiņa, Nepilngadīgo lietu inspektore Rita Ozarska ar Kristu Siksalieti.

Ceļojumā devāmies ar autobusu kopā ar Igaunijas delegāciju no Jogevas. Kertu Sainas, Igaunijas koordinatore, bija parūpējusies par ceļojuma tehnisko nodrošinājumu, bet mājas darbi, jau krietni pirms brauciena, mums bija cītīgi jāsagatavo pašiem. Uz Poliju aizvedām vairākas prezentācijas par savu skolu, pilsētu Valmieru un mūsu zemi Latviju, kā arī dāvanas un suvenīrus. Angļu valoda bija projekta darba valoda. Veicot pieredzes apmaiņas brauciena pašnovērtējumu visi atzina, ka ir gan jāapgūst valoda, gan arī vēl jānostiprina apgūtais, motivācija ir īsts dzinējspēks ikvienam!

Šo braucienu mēs visi nosaucām par piepildīta laika, nopietna  darba un izziņas braucienu, bez plašām brīvā laika iespējām. Katru rītu ar kājam mēs visi dalībnieki devāmies uz Radomas ( pilsēta ar 250 tūkst. iedzīvotājiem) tehnisko skolu, kura bija šī brauciena bāzes skola. Saplānotā darba kārtība un veicamie uzdevumi bija laikietilpīgi un nostiprināja ikviena dalībnieka pacietību un izturību! Tikāmies un diskutējām kopā ar Radomas pilsētas prezidentu, kurš arī pats piedalījās šī projekta darba grupā un atbalstīja Radomas tehniskās skolas kolektīvu. Tas bija patīkams pārsteigums mūsu speciālistiem. Radomas pilsētas Policijas pārvaldē ar mums tikās augsta ranga amatpersonas, sajutām ieinteresētību un atbalstu šim projektam. Apmainījāmies ar piemiņas suvenīriem.

Iepazīšanās pēcpusdienā 4 valstu jaunieši kopā ar skolotājiem izspēlēja vairākus peintbola mačus, kurā laikā jau centās iepazīties un uzsākt sarunas. Apsveicams bija mūsu jauniešu dedzīgums un vēlme iesaistīties šajā aizraujošajā aktivitātē! Neformālā gaisotnē visi iepazina un nogaršoja poļu nacionālo virtuvi. Nu gardi gan!

Jauniešiem darba grupās bija iespējas parādīt savu radošo izdomu, valodas prasmes, jo bija gan jādiskutē, gan jāveido scenārijs filmai par savu izlozēto tēmu, gan arī filma jāuzfilmē. Savās darba grupās jaunieši diskutēja par tādām tēmām kā bulings skolā un rasu diskriminācija, par veidiem un iespējām tā novēršanā. Speciālisti savās darba grupās diskutēja par sadarbības formu daudzveidību saskarsmē ar jauniešiem, policijas darbinieki apmainījās ar savu valstu pieredzi darbā ar jauniešu demoralizācijas aspektiem. Speciālistu vadībā notika apmācības par kognitīvi biheiviorālās terapijas pielietošanu darbā ar jauniešu uzvedības problēmu novēršanu. Kultūras mantojuma ietvaros Radomas tehniskās skolas skolēni un pasniedzēji kultūras mantojuma programmas ietvaros bija noorganizējuši Eiropas dienas skolā. Caur  atraktīvu vizuāli tehnisko risinājumu, gan arī praktiski pagatavojot 8 Eiropas valstu nacionālos ēdienus tehniskās skolas jaunieši patiesi iepriecināja visus projekta dalībniekus. Cik garšīgi bija poļu jauniešu pagatavotie salāti siļķe kažokā un ceptā medus kūka. Paldies par tik jauko Eiropas kultūras dienas pārsteigumu! Jauniešu centrā „Arka” tika aktualizēts brīvprātīgā darba nozīmes pozitīvais un sabiedrībā nepieciešamais ieguldījums. Ikviens projekta dalībnieks varēja arī sevi realizēt caur mākslas skolas piedāvātajām radošām darbnīcām, jo tapa īsti mākslas darbi!

Noslēguma pasākuma partneru skolas audzēkņi sniedza nelielu koncertu, jaunieši apmainījās ar kontaktiem, dāvinājām paši un arī saņēmām dažādus suvenīrus. Cik žēl bija šķirties!

Projekta brauciena noslēgumā saņemtie sertifikāti apliecināja, ka grupas komanda veiksmīgi ir paveikusi šajā  nedēļā izplānoto, bija gan gandarījums, gan arī nogurums. Jaunieši savās pārdomās dalījās, ka vēlās  vēl palikt un turpināt iesākto sadraudzību. Savās projekta brauciena pašvērtējuma lapās vajadzēja atbildēt uz tādiem jautājumiem; kādas jaunas lietas tu esi apguvis, kādas iegūtās zināšanas pielietosi savā praksē, ikdienas dzīvē, kas bija par grūtu un ko tu vēlētos darīt savādāk, kuras no darba grupu aktivitātēm tev patika vislabāk?

Projekta aktivitāte – brauciens uz Polijas pilsētu Radomu ir noslēdzies, bet priekšā mūs gaida jauni sasniegumi un jauni izaicinājumi! Viss turpinās!

Projekta Erasmus + darba koordinatore sociāla pedagoģe: Iveta Upīte

Miķeļdiena godam aizvadīta!
2016. gada 4. oktobrī

Miķeli gaidīju
Kā savu brāli:
Tas deva malciņu,
Tas kumosiņu.

                     (latv.t.dz)

Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu rudens saulgrieži un gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki, ražas svētki. Miķelis Latvju dainās saukts par labu un bagātu vīru, arī par maizes tēvu, kas saistās ar rudens ražas ienākšanos.

Viesturskolā Miķeļus atzīmējām ar gadatirgu,ar lielo tirgošanās, kaulēšanās un  iepirkšanās prieku. Sākumskolas skolēni ar savām ģimenēm bija parūpējušies  par preču daudzveidību arī šajā gadā.  Paldies ģimenēm, kas iesaistījās!

EKOskolas programmas ietvaros bērnus apciemoja arī pats Miķelis ar Miķelieni – zemnieki no pagātnes, lai mazliet pastāstītu, kā viņi atzīmēja Miķeļus, parādītu, ar kādiem darba rīkiem viņi tika pie pārtikas, ko celt galdā Miķeļos. Bērni varēja minēt, jautāt, uzzināt, kas ir sprigulis, sirpis, brendele, sviesta forma u.tml. un atcerēties arī Miķeļdienas ticējumus.

Miķeļdiena aizvadīta, gaidām nākamo!

Direktora vietniece audzināšanas jomā Līga Kjaspere

Viesturskolas jaunie vieglatlēti arī šoreiz augstākajās vietās.
2016. gada 3. oktobrī

28. septembrī Jāņa Daliņa stadionā risinājās Valmieras un starpnovadu četrcīņas sacensības vieglatlētikā C(5.,6.kl.) un D (7.,8.kl.) grupu konkurencē. Kā zināms, nedēļu iepriekš no vieglatlētikas sacensībām ar bagātīgu medaļu ražu atgriezās vidusskolēni. Gados jaunākajiem vieglatlētiem izdevās noturēt uzstādīto latiņu, sasniedzot lieliskus rezultātus.

Augstākos panākumus sasniedza D grupas sportisti. Meiteņu konkurencē Viestura vidusskolas komanda izcīnīja otro vietu kopvērtējumā, atpaliekot tikai no Valmieras sākumskolas. Individuālajā vērtējumā savukārt pirmo vietu ieņēma tieši mūsu skolas audzēkne Linda Samanta Ignate, kuras kontā 190 punkti. Turpretī zēnu komanda izcīnīja pārliecinošu pirmo vietu, neatstājot ne mazākos variantus pretiniekiem. Arī individuāli visaugstākās punktu summas izdevās sakrāt mūsējiem - zelta godalga Dāvidam Danielam Liepiņam, bet no viņa pavisam nedaudz atpalika Rihards Bērziņš.

Komandā startēja: Linda Samanta Ignate, Lillija Āboliņa, Nora Osvalde, Kristiāna Dumpe, Simona Vītoliņa, Ralfs Eduards Vanags, Dāvids Daniels Liepiņš, Rihards Liepiņš, Artūrs Teteris un Maksimiljans Štauers.

C grupā nedaudz pieticīgāki sasniegumi. Viesturskolas meiteņu komandai nācās samierināties ar visnotaļ sāpīgo ceturto vietu, savukārt individuālajā vērtējumā līdz bronzas medaļai aizsniedzās Samanta Bērziņa. Zēnu konkurencē mūsu skolas komandai astotā pozīcija kopvērtējumā, savukārt individuāli starp pašiem labākajiem iespraucās Armands Lūkins, kuram augstā otrā vieta.

Komandā startēja: Samanta Bērziņa, Anna Juraša, Elīze Pavasare, Annija Krieviņa, Līva Lizete Glāzere, Armands Lūkins, Mārtiņš Jaunslavietis, Tomass Rozenbergs, Sandijs Šmits un Elvijs Mārtiņš Škoba.

Drošs internets
2016. gada 29. septembrī

“Lai cik tas arī nebūtu savādi, ir daudzi cilvēki, kuri nekad neaizmirst aiztaisīt logus un aizslēgt mājas durvis, tomēr interneta vidē šī piesardzība pazūd kā nebijusi. Daudzi rīkojas bezatbildīgi un nolaidīgi, jo uzskata, ka visas darbības ir anonīmas – vairumam no mums nav ne jausmas par to, ka internetā veiktajām darbībām ir iespējams izsekot… “

Šis ir citāts no mājas lapas drossinternets.lv, ar kuras palīdzību skolas sociālā pedagoģe Iveta Upīte Drošības nedēļas ietvaros bija sagatavojusi diskusiju ar 2.-4.klases bērniem. Skolotāja Iveta ļoti atraktīvā veidā (ar animācijas filmām, spēlēm, sarunām) runāja ar bērniem par dažādām drošības tēmām, lietojot internetu, – par personīgo datu izpaušanu, aizraušanos ar datorspēlēm, virtuālās pasaules jaukšanu ar reālo u.tml.

Diskusijā ļoti aktīvi bija arī paši bērni, tā parādot, ka šī tēma viņiem ir interesanta un saistoša! Šī interese liecina – mēs vēl noteikti par to parunāsim!

Paldies skolotājai Ivetai Upītei!

Direktora vietniece audzināšanas jomā Līga Kjaspere