Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Erudīcijas spēle “Esmu zinošs!”
2017. gada 4. martā

Ceturtdien, 2.martā, 7.-9.klasēm norisinājās erudīcijas spēle “Esmu zinošs!”. Tās laikā tika noskaidrots zinošākais un asprātīgākais skolēns šajā klašu grupā.

Konkursā piedalījās deviņi skolēni, no katras klases viens skolēns, kuru bija izvirzījusi viņa klase. Spēle norisinājās četrās kārtās. Pirmajā kārtā dalībniekiem bija jāatbild uz astoņiem jautājumiem, par katru pareizu atbildi saņemot vienu punktu. Trīs skolēni, kuri bija saņēmuši vismazāk punktu, netika tālāk. Arī nākamajā kārtā bija jāatbild uz jautājumiem, taču nu jau par pareizu atbildi saņemot divus punktus. Trešo kārtu turpināja četri skolēni, kurā trīs punktus par katru pareizu atbildi guva visizveicīgākie skolēni. Atbildi varēja sniegt tas, kurš pirmais ziņoja, ka ir gatavs atbildēt. Fināla kārtā spēli turpināja divas dalībnieces- Evelīna Beizītere un Una Berga. Katra varēja izvēlēties tematu, kurā slēpās kāds jautājums. Nesniedzot pareizu atbildi, izteikt savu atbildi varēja otra dalībniece.

Fināla kārtā visvairāk punktu guva Evelīna Beizītere, līdz ar to arī uzvarot Unu Bergu par vienu punktu, kura fināla kārtu uzsāka ar piecu punktu pārsvaru.

Skolēniem bija jāatbild uz jautājumiem gan par skolu, gan skolā apgūtām zinībām. Paši dalībnieki apgalvoja, ka ir uzzinājuši jaunus faktus gan par skolu un tās vēsturi, gan arī par citām tēmām. Toties klasesbiedri varēja iegūt papildu punktus savam klasesbiedram, parādot, cik viņi ir atraktīvi un vienoti atbalstītāji.

Spēles dalībnieki: Rūta Marija Āboliņa (7.a), Niks Lūsis (7.b), Līza Dukse (7.c), Mārtiņš Rozenbahs (8.a), Adelīna Melbārde (8.b), Evelīna Beizītere (8.c), Una Berga (9.a), Agnese Štālmane (9.b) un Tomass Cīrulis (9.c).

Šī erudīcijas spēle norisinājās pirmo reizi, taču cerams, tā kļūs par tradīciju un nākamgad atkal satiksim zinātkārus skolēnus, kuri parādīs savas zināšanas spēlē “Esmu zinošs!”

Paldies visiem dalībniekiem un atbalstītājiem!

 Elizabete Ločmele

Fotomirkļus vērot galerijā.

Bērnu žūrija 2016 noslēgusies
2017. gada 4. martā

Valmieras Viestura vidusskolā katru gadu bērni tiek aicināti iesaistīties „Bērnu žūrijas” aktivitātēs, tomēr 2016.gads atšķīrās no iepriekšējiem gadiem ar to, ka ļoti daudz bērnu grāmatas izlasīja jau vasaras brīvlaikā. Liels pārsteigums bija, ka tie čaklie lasītāji šogad bija 23, kuri bija paspējuši ne tikai izlasīt, bet arī novērtēt grāmatas līdz 1.novembrim. Viņi dāvanā saņēma gudrības simbolu - pūcīti Latvijas karoga krāsā.

2016. gada Bērnu žūrijā bija iesaistījusies 124 skolēni, no kuriem 1.-2.klasēs – 65 bērni, 3.-4.klasēs – 59. Šogad grāmatu lasīšanā bija sarosījušies arī bērnu vecāki. Vecāku žūrijā grāmatas izlasīja un novērtēja 3 mammas.

Bērnu žūrijas noslēguma pasākumā bibliotekāre L.Drande priecājās par vel lielāku lasītāju skaitu kā iepriekš un, lai uzzinātu, vai tiešām grāmatas ir lasītas, viņa bija sagatavojusi nelielu pārbaudes darbiņu pasākuma dalībniekiem. Izvērtējot sniegtās atbildes, tika apbalvoti 10 čaklākie un vērīgākie lasītāji.

Savukārt Valmieras bērnu bibliotēkas pārstāve Lolita Dreimane, pauda cerību, ka vēlme lasīt grāmatas bērniem nebeigsies līdz ar 4.klases pabeigšanu. Viņa priecāsies turpmāk satikt aktīvos lasītājus ne tikai Viesturskolā, bet arī Valmieras bibliotēkā.

Jau sesto gadu Bērnu žūrijas noslēguma pasākuma organizēšanā ir iesaistījušies Viesturskolas sākumskolas domes vecāki, kuri ne tikai piesaistīja atbalstītājus balviņām grāmatu lasītājiem, bet arī sagādāja ļoti gardu kliņģeri un devās rotaļās kopā ar bērniem.

Liels paldies Bērnu žūrijas 2016 atbalstītājiem: SIA „Venden”, SIA „Labās mantas”, Sandrai un Kārlim Rozēm un SIA „Baltijas suvenīri” par jaukajām pārsteiguma balviņām lasītājiem, kā arī kafejnīcai „Pauze” Meža ielā 7, Valmierā par gardo kliņģeri noslēguma pasākuma dalībniekiem.

Vēl īpašu paldies par tamborētajām pūcītēm sakām 3.klases skolnieces mammai Solvitai Ciprusei. Šogad tās bija vēl lielākas un vairāk kā citus gadus.

Uz tikšanos atkal nākamgad, kad būs iespēja iepazīties ar jauniem grāmatu varoņiem un daudz interesantiem stāstiem!

Sākumskolas vecāku dome

Vairāk foto galerijā

vietvardi.lv
2017. gada 2. martā

23. februārī  valodnieka J. Endzelīna 144. dzimšanas dienas atceres  starptautiskās zinātniskās konferences izskaņā Latvijas Universitātes Mazajā aulā notika Vietvārdu talkas atklāšana.  Konferences laiks sakrīt ar Starptautisko dzimtās valodas dienu un, turpinot ikgadējas vietējā nemateriālā mantojuma apzināšanas tradīcijas, šogad UNESCO Latvijas  Nacionālā komisija sadarbībā ar Latviešu valodas institūtu un partneriem aicina iesaistīties Vietvārdu talkā līdz 30. septembrim. Katru mēnesi tiks noteikts aktīvākais vietvārdu pierakstītājs un vietvārdiem krāšņākais novads.

Uz pirmo vietvārdu talku 1911. gadā aicināja J. Endzelīns. Visaktīvāk darbs veicās 20.gs. 20. gados, kad vietvārdu pierakstīšanā iesaistījās skolēni un studenti, tā apliecinot savu patriotismu Latvijas brīvvalstij. Tika pierakstīti ap 60 000 vietvārdu. Vēlākajos gados vietvārdu pierakstīšana ir valodnieku un atsevišķu entuziastu ziņā.  Pavisam Latviešu valodas institūta vietvārdu kartotēkā 20. gs. savākti 900 000 vietu nosaukumi, tie glabājas uzrakstīti uz kartītēm kartotēkas atviktnēs. No 20. gadsimta 90. gadiem elektroniski veido datu bāzi kartografēšanas vajadzībām Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, karšu izdevēji, pierakstot tikai nosaukumus kartē ievietojamiem objektiem.

Vietvārdu talkas mērķis ir apzināt, pierakstīt un datubāzē reģistrēt vietējos vietvārdus, kas tiek lietoti patlaban, vai arī reģistrēt tos nosaukumus, ar kuriem ir notikušas zināmas izmaiņas. Pievienot stāstus par objektu nosaukumu rašanos, paralēliem nosaukumiem, par objektu vēsturi un citu interesantu informāciju, ko vietējie iedzīvotāji zina. Lai apzinātu tos īpašos nosaukumus, kurus lieto tikai viena ģimene, dzimta, kaimiņi. Šo mazo objektu nosaukumu mūžs ir ap 50 gadu. Katra vieta ir neatņemama vēstures daļa, un vietvārds ir tās sargātājs. Ja vietvārds pazūd, vieta kļūst anonīma. Ja rodas jauns objekts, tam neiedod vārdu ,arī tas ir anonīms.

21. gs., attīstoties tehnoloģijām, šī talka notiek, elektroniski ievadot savākto materiālu. Vietvārdu apzināšana ļauj katram justies lepnam par savas tuvākās apkārtnes bagātību. Viesturieši, apzinot savu tuvāko, mīļāko vietu nosaukumus, pierakstīsim stāstus un iesaistīsimies Latvijas vēstures un valodas  bagātināšanā, neļaujot zust vietvārdiem, palīdzot Latvijai kļūt mīļai, savpatīgai un tajā pašā laikā atvērtai plašajai pasaulei.

Visa informācija par darbu atrodama adresē vietvardi.lv. Lai mums izdodas!

Latviešu valodas skolotāja Līga Lapsiņa

Foto. Viesturiešu vēstnieki Vietvārdu talkas atklāšanā kopā ar LVI direktori

Paldies par atbalstu!
2017. gada 28. februārī

  

 

Liels paldies TC “Valleta” par 30 skaistām dežūrvestēm!

Mēs, skolēnu pašpārvalde, esam pārliecināti, ka tagad dežurantus varēs labāk pamanīt, un skolēnu uzvedība starpbrīžos uzlabosies!

Sveicam
2017. gada 27. februārī

 

Sveicam Valmieras pilsētas un novadu

Latviešu valodas un literatūras olimpiādes uzvarētājus

 

 

Alisi Lauru Kjasperi (6.a) - 2.vieta

Paulu Odinu Šmitu (6.b) - atzinība

 

 

Latviešu valodas un literatūras MK