Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Projekta „Ēdam atbildīgi!” aptaujas anketa mājsaimniecībām.
2016. gada 14. oktobrī

„Ēdam atbildīgi!” ir starptautiska, uz rīcību orientēta mācību programma Ekoskolām, kas aizsākās EYD 2015 (Eiropas attīstības gads 2015) ietvaros un turpināsies arī turpmāk kā neatņemama Ekoskolas programmas sastāvdaļa.

Projektā piedalās deviņas Eiropas valstis ‐ Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija. Aizvien svarīgāks kļūst jautājums gan par to, kādu iespaidu uz mūsu veselību, vidi atstāj pārtika, ko ēdam, gan arī par pārtikas sadalījumu pasaulē ‐ tās trūkuma un pārprodukcijas paradoksu.

 Sākot apzināties atbildību par savu ķermeni, arī skolēni var sākt aizdomāties par pārtikas ietekmi uz vidi un cilvēku. Tā kā pārtika ir viena no mūsu pamatvajadzībām, šis temats ir nesaraujami saistīts ar daudzām vides tēmām, kuru skatīšana caur pārtikas prizmu veicina sistēmisku domāšanu un ilustrē to, kā pārtika ietekmē vidi, mūsu veselību un arī sociālos jautājumus globālā mērogā.

Lūdzam aizpildīt elektroniski izveidoto anketu: https://goo.gl/forms/gP3ruKmDPqAhHAg42

Vidzemes stāstnieks.
2016. gada 12. oktobrī

Š.g. 7. oktobrī  3.c klases skolēni Kate Krieviņa un Valters Kārlis Purmalis piedalījās  2.Vidzemes stāstnieku festivālā “Stāsti  krēslā” UNESCO LNT tīklā ‘’Stāstu bibliotēkas ‘’ ietvaros.

Kate stāstīja par savas vecmāmiņas Ineses Krieviņas  mazo kumeliņu Dairu, kurš kļuva par viņas uzticamu draugu.

Valters stāstīja sava vectēva Harija Purmaļa bērnības atmiņas par atgadījumu ar vilku.

Harijs Purmalis saka: “Šis bija ļoti jauks un sirsnīgs pasākums.  Ar interesi klausījos jau zināmu stāstu sava mazdēla interpretācijā un kā no jauna pārdzīvoju šo notikumu. Paldies par šo iespēju!”

Kā Kates, tā arī Valtera emocijas par pasākumu bija lieliskas. Bērniem ļoti patika piedalīties šāda veida pasākumā.

Kates mamma Arnita Krieviņa

Valtera Kārļa mamma Zanda Skujiņa

Valtera Kārļa opis Harijs Purmalis

Zinātnieku naktī 2016
2016. gada 12. oktobrī

Piektdien, 30. septembrī, deviņās Latvijas pilsētās norisinājās Eiropas projekta Zinātnieku nakts 2016 pasākumi. Savas durvis vaļā vēra zinātnes institūti, augstskolu fakultātes un dažādi uzņēmumi, lai interesentiem piedāvātu ieskatīties plašajā zinātnes pasaulē.

Zinātnieku nakts pasākumos Rīgā tika pārstāvēta arī Valmiera. 40 skolēni no Valmieras Viestura vidusskolas un Valmieras 5. vidusskolas kopā ar pedagogiem devās uz Zinātnieku nakts pasākumiem Rīgā.

Pirmais pieturas punkts bija Latvijas valsts ceļu Autoceļu kompetences centrs, kur ekskursijas pirmajā daļā bija iespēja vērot, kā tiek veikta ceļa pārbaude, izmantojot ķīmiju, fiziku un matemātiku. Staigājot par laboratorijas telpām, bija jāveic uzdevumi un jāiegaumē to atrisinājumi, lai beigās varētu uzlauzt kastes kodu un no tās izvēlēties vienu priekšmetu, ar kuru mēs testējām hidrauliskās preses destruktīvo spēku, kā arī aplūkot ceļu testēšanas tehnikas izstādi. Ekskursijas otrajā daļā bija iespēja piedalīties un vērot interesantus eksperimentus, piemēram, bituma dedzināšanu, putu aizdedzināšanu un eksperimentus ar sauso ledu.

Otrais pieturas punkts bija Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts, kurā varējām vērot eksperimentus par un ap gaismu. Pēc tam apmeklējām Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti. Šajā pieturas punktā jauniešiem kopā ar studentiem bija iespēja veikt fizikālus novērojumus un klausīties pasniedzēju skaidrojumus. Pēdējais pieturas punkts bija Rīgas Stradiņa universitāte, kurā centāmies noskaidrot atbildes uz dažādiem jautājumiem, piemēram, kas ir viltus atmiņa, kas ir attēla anomālija, vai var izmainīt sava organisma pH.

Paldies Valmieras pašvaldībai un pedagogiem, kuri noorganizēja jauniešiem šo brīnišķīgo iespēju doties uz Zinātnieku nakts pasākumiem Rīgā, ielūkoties vietās, kas ikdienā pieejamas tikai speciālistiem!

Megija Alksne, 12. klases skolniece

Pirmklasnieka vaļasprieki
2016. gada 12. oktobrī

 

 

 

Sveiki, viesturieši! Es esmu Jānis Bindže, un es mācos  1. a klasē. Gribēju Jums pastāstīt par sporta veidu, kuru esmu sev izvēlējies. Tas ir BMX, un ir jau pagājis gads kopš es trenējos. Jau no pirmās dienas man ļoti patika  un aizrāva BMX. Protams, BMX neiztikt bez kritieniem un sīkākām vai mazākām traumām, bet puišiem jau tā gadās. Tāpēc drošībai lietojam ķiveri un bruņas.  Sezona jau ir beigusies, bet treniņi BMX klubā „Valmieras puikas” nebeidzas nekad! Mūsu treneris Kristers Taims rūpējas par mūsu fizisko formu un spēju daudzveidību, nodrošina mūs ne tikai ar fiziskiem un tehniskiem uzdevumiem BMX, bet arī futbolu, basketbolu, vieglatlētiku, stājas korekcijas vingrojumiem un plāno jau bagātu un bērniem interesantu ziemas treniņu programmu.

Pievienojieties BMX klubam „Valmieras puikas”! Kopā jautrāk!  

 

 

Starptautiskā projekta Erasmus + dalībnieku brauciens uz Poliju.
2016. gada 4. oktobrī

Valmieras Viestura vidusskola savu dalību Erasmus + projektā „Aprūpe 3 - Izglītība, Pieredze, Efektivitāte ”( „Care 3  Education, Experience, Efficiency”) uzsāka saņemot uzaicinājumu ,no Jogevas skolas Igaunijā, būt par šī starptautiskā projekta dalības valsti. Ļoti īsā un saspringtā laikā bija jānoformē nepieciešamā dokumentācija, jāsaplāno projekta aktivitātes nākamo 2 gadu garumā, ietverot 4 projektā izvirzītos darbības virzienus jeb aktivitāšu blokus ( AB): AB 1 – „Projekta darba menedžments un darba koordinēšana” AB 2 -  „Projektā iesaistīto skolotāju un  speciālistu zināšanu un profesionālās kompetences paaugstināšana ”AB 3 – „ Dažādu  aktivitāšu organizēšana starp 4 valstu jauniešiem ”AB 4 – „Metodiskā materiāla  sociālo prasmju mācību programmas  un mācību materiāla  - galda spēles izstrāde”

Prieks bija par to, ka projekts ir tieši saistīts ar sociālā pedagoga darbības virzieniem un mērķauditoriju, jo projektā ir iesaistīti skolēni ar dažādu sociālo prasmju  un iemaņu līmeni. Projekta mērķis ir attīstīt un nostiprināt skolēnu sociālās prasmes caur visiem izvirzītajiem uzdevumiem nākamo 2 gadu garumā. Projekta ietvaros esam uzaicinājuši arī savus sadarbības partnerus; pārstāvi no Vidzemes Reģiona Policijas pārvaldes un Jaunatnes centra „Vinda”. Projekta darbības laiks ir no 01.02.2016 – 31.01.2018

Laikā no 24.09.-30.09.2016 notika pieredzes un jaunu zināšanu apguves plānotais brauciens uz projekta dalības valsti Poliju. Patīkami pārsteidza Centrāleiropas valsts silti piemīlīgais klimats ar vasarīgu vēju un saulainajām dienām. Braucienā devās 5 skolēni no 8.a klases – Mārtiņš Rozenbahs, Kārlis Kristiāns Liepiņš, Reinis Kaņeps, Amanada Ločmele un Sabīne Makejeva, kā arī 8 speciālisti ; projekta koordinatore skolas sociālā pedagoģe Iveta Upīte, mācību pārzine Ilga Verovkina, direktora vietnieks informātikas darbā Kalvis Tomsons, skolas psiholoģes Gunta Dance un Vineta Fleminga, klases audzinātāja Irina Lazdiņa, Nepilngadīgo lietu inspektore Rita Ozarska ar Kristu Siksalieti.

Ceļojumā devāmies ar autobusu kopā ar Igaunijas delegāciju no Jogevas. Kertu Sainas, Igaunijas koordinatore, bija parūpējusies par ceļojuma tehnisko nodrošinājumu, bet mājas darbi, jau krietni pirms brauciena, mums bija cītīgi jāsagatavo pašiem. Uz Poliju aizvedām vairākas prezentācijas par savu skolu, pilsētu Valmieru un mūsu zemi Latviju, kā arī dāvanas un suvenīrus. Angļu valoda bija projekta darba valoda. Veicot pieredzes apmaiņas brauciena pašnovērtējumu visi atzina, ka ir gan jāapgūst valoda, gan arī vēl jānostiprina apgūtais, motivācija ir īsts dzinējspēks ikvienam!

Šo braucienu mēs visi nosaucām par piepildīta laika, nopietna  darba un izziņas braucienu, bez plašām brīvā laika iespējām. Katru rītu ar kājam mēs visi dalībnieki devāmies uz Radomas ( pilsēta ar 250 tūkst. iedzīvotājiem) tehnisko skolu, kura bija šī brauciena bāzes skola. Saplānotā darba kārtība un veicamie uzdevumi bija laikietilpīgi un nostiprināja ikviena dalībnieka pacietību un izturību! Tikāmies un diskutējām kopā ar Radomas pilsētas prezidentu, kurš arī pats piedalījās šī projekta darba grupā un atbalstīja Radomas tehniskās skolas kolektīvu. Tas bija patīkams pārsteigums mūsu speciālistiem. Radomas pilsētas Policijas pārvaldē ar mums tikās augsta ranga amatpersonas, sajutām ieinteresētību un atbalstu šim projektam. Apmainījāmies ar piemiņas suvenīriem.

Iepazīšanās pēcpusdienā 4 valstu jaunieši kopā ar skolotājiem izspēlēja vairākus peintbola mačus, kurā laikā jau centās iepazīties un uzsākt sarunas. Apsveicams bija mūsu jauniešu dedzīgums un vēlme iesaistīties šajā aizraujošajā aktivitātē! Neformālā gaisotnē visi iepazina un nogaršoja poļu nacionālo virtuvi. Nu gardi gan!

Jauniešiem darba grupās bija iespējas parādīt savu radošo izdomu, valodas prasmes, jo bija gan jādiskutē, gan jāveido scenārijs filmai par savu izlozēto tēmu, gan arī filma jāuzfilmē. Savās darba grupās jaunieši diskutēja par tādām tēmām kā bulings skolā un rasu diskriminācija, par veidiem un iespējām tā novēršanā. Speciālisti savās darba grupās diskutēja par sadarbības formu daudzveidību saskarsmē ar jauniešiem, policijas darbinieki apmainījās ar savu valstu pieredzi darbā ar jauniešu demoralizācijas aspektiem. Speciālistu vadībā notika apmācības par kognitīvi biheiviorālās terapijas pielietošanu darbā ar jauniešu uzvedības problēmu novēršanu. Kultūras mantojuma ietvaros Radomas tehniskās skolas skolēni un pasniedzēji kultūras mantojuma programmas ietvaros bija noorganizējuši Eiropas dienas skolā. Caur  atraktīvu vizuāli tehnisko risinājumu, gan arī praktiski pagatavojot 8 Eiropas valstu nacionālos ēdienus tehniskās skolas jaunieši patiesi iepriecināja visus projekta dalībniekus. Cik garšīgi bija poļu jauniešu pagatavotie salāti siļķe kažokā un ceptā medus kūka. Paldies par tik jauko Eiropas kultūras dienas pārsteigumu! Jauniešu centrā „Arka” tika aktualizēts brīvprātīgā darba nozīmes pozitīvais un sabiedrībā nepieciešamais ieguldījums. Ikviens projekta dalībnieks varēja arī sevi realizēt caur mākslas skolas piedāvātajām radošām darbnīcām, jo tapa īsti mākslas darbi!

Noslēguma pasākuma partneru skolas audzēkņi sniedza nelielu koncertu, jaunieši apmainījās ar kontaktiem, dāvinājām paši un arī saņēmām dažādus suvenīrus. Cik žēl bija šķirties!

Projekta brauciena noslēgumā saņemtie sertifikāti apliecināja, ka grupas komanda veiksmīgi ir paveikusi šajā  nedēļā izplānoto, bija gan gandarījums, gan arī nogurums. Jaunieši savās pārdomās dalījās, ka vēlās  vēl palikt un turpināt iesākto sadraudzību. Savās projekta brauciena pašvērtējuma lapās vajadzēja atbildēt uz tādiem jautājumiem; kādas jaunas lietas tu esi apguvis, kādas iegūtās zināšanas pielietosi savā praksē, ikdienas dzīvē, kas bija par grūtu un ko tu vēlētos darīt savādāk, kuras no darba grupu aktivitātēm tev patika vislabāk?

Projekta aktivitāte – brauciens uz Polijas pilsētu Radomu ir noslēdzies, bet priekšā mūs gaida jauni sasniegumi un jauni izaicinājumi! Viss turpinās!

Projekta Erasmus + darba koordinatore sociāla pedagoģe: Iveta Upīte