Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Velosipēdistu drošībai
2016. gada 14. septembrī

  

 

 

 

Lai arvien vairāk jauniešu iedrošinātu ikdienā pārvietoties ar velosipēdiem, kā arī pašiem rūpēties par tā tehnisko stāvokli, piektdien, 16.septembrī, tiks pārbaudīta pie Valmieras skolām novietoto velosipēdu atbilstība dalībai ceļu satiksmē. Atbilstošie velosipēdi tiks marķēti ar uzlīmi, informējot par tā drošumu, taču, ja konstatēs nepilnības, velosipēds tiks marķēts ar sarkanu aproci. Uzrādot šo aproci un skolēna apliecību Valmieras veloservisos, būs iespējams saņemt īpašas atlaides nepieciešamo rezerves daļu iegādei un marķētā velosipēda remontam.

 

Līga Bieziņa

Valmieras pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā

Deviņu mēnešu lidojums Valmieras Viestura vidusskolā.
2016. gada 6. septembrī

Pirmais septembris ir atskaites punkts, pēc kura spriežam - vasara ir beigusies. Tomēr ikviens nobeigums ir kaut kā jauna sākums. Kādam tā ir pirmā skolas diena, citam pievienošanās vidusskolēnu kārtai, un ir jaunieši, kuriem tieši vidusskola sirdī paliks mūžīgi.

Zinību dienas oficiālā daļa norisinājās skolas pagalmā, ar saules stariem aiz mākoņiem, divpadsmitās klases skolēni skolā ieveda pašus jaunākos - pirmīšus. Pasākums tika ievadīts ar mācību gada instruktāžu, ko vadīja lidojuma stjuartes - divas 11.c klases skolnieces. Direktors iepazīstināja ar jaunajiem skolotājiem, ar priekšnesumu uzstājās Artis Krists Mednis. Atraktīvi mūs visus pārsteidza pirmklasnieki ar savu deju. Svētkos mūs sveica arī Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāte Antra Kupriša.

Pasākuma noslēgumā tika ieskandināts jaunā mācību gada pirmais zvans.

Nereti vērtību kādai lietai tu saproti tikai tad, kad to pazaudē. Nekādā gadījumā neuzskatu, ka absolventi skolu ir pazaudējuši, bet vērtība tai paaugstinās, kad esi noslēdzis skolēna gaitas. Skolas gadi Valmieras Viestura vidusskolā tika pavadīti ar sirdi, tā visa pamatā ir draudzīgs klases kolektīvs un skolas pedagogi. Vidusskolēniem var novēlēt katru skolas dienu izbaudīt par simts procentiem, jo patīkamie brīži, kas tiks pieredzēti skolas laikā, dzīves laikā vairs neatkārtosies. Sekosim līdzi Valmieras Viestura vidusskolas dzīvei, jo jaunieši šajā skolā ir visaktīvākie Valmierā. Pa ausu galam tika padzirdēts, ka 11. teātra klase jau sāk gatavot jaunu izrādi, toties 12. teātra klase pulveri arī nav izšāvusi. Gaidīsim jaunumus no viesturiešiem!

Lotārs Zariņš

2016. gada teātra klases absolvents

Sveicam pirmklasniekus Viesturskolas pulciņā!
2016. gada 2. septembrī

Ar atraktīvu priekšnesumu 1. septembra svētku pasākumā sevi pieteica mūsu pirmklasnieki. Saņēmuši skaļas ovācijas un dāvanas no 12. klases draugiem, priecīgi un apmierināti, viņi devās uz skolas zāli, lai svinīgi saņemtu savu pirmo skolas dokumentu – skolēna apliecību!

Ja nu kāds vēl pirmklasniekus nav pamanījis, IEPAZĪSTIETIES!

1.a klase, audzinātāja Ilze Miglava

 


1.b klase, audzinātāja Guna Gaile

 

1.c klase, audzinātāja Ineta Krieviņa

Sveicam!

Zinību diena Viesturskolā
2016. gada 2. septembrī

       

1. septembrī

Zinību diena Viesturskolā!

 

Plkst. 9.00 klases stunda

Plkst. 10.00 svētku pasākums skolas pagalmā

Plkst. 11.00 pirmklasnieku pasākums Lielajā zālē

 

Veiksmīgu 2016. / 2017. mācību gadu!

 

 

1. septembra klašu un audzinātāju saraksts.
2016. gada 25. augustā

 

Klase

Audzinātājs

Kabinets

1a

Ilze Miglava

203.

1b

Guna Gaile

332.

1c

Ineta Krieviņa

338.

2a

Anda Dubulte

336.

2b

Signe Niedrīte

337.

2c

Inga Jurka

206.

3a

Aija Bērziņa

237.

3b

Vineta Šmite

236.

3c

Santa Ādamsone

111.

4a

Inese Baranova

204.

4b

Agija Kārkliņa

232.

4c

Anita Peiča

235.

5a

Inese Pundure

304.

5b

Everita Groševa

209.

5c

Zigita Baldone

201.

6a

Vineta Fleminga

402.

6b

Ginta Līrmane

306.

7a

Laima Drande

114.

7b

Iveta Liepiņa

105.

7c

Māra Liepiņa

137.

8a

Irina Lazdiņa

305.

8b

Daiga Stalšāne

117.

8c

L.Gammeršmidte

301.

9a

Inese Barce

404.

9b

Ineta Lancmane

401.

9c

Sarmīte Allika

115.

10a

Kalvis Tomsons

202.

10b

Ina Gravīte

112.

10c

Ina Tuņķele

303.

11a

Igors Rams

118.

11b

Maira Tiltiņa

210.

11c

Irina Mēduma-Bāliņa

339.

12a

Sarmīte Balode

205.

12b

I. Daugaviete-Kravale

405.

12c

Īrisa Ozola

04.