Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Tā bija neparasta stunda!
2016. gada 10. novembrī

Stunda par ceļu satiksmes drošību 2.a klases skolēniem 3.novembrī nenotika klasē, pat ne Viesturskolā, bet gan Valmieras Sākumskolā, kur to vadīja Luksoforiņš no Ceļu satiksmes drošības direkcijas.

Vispār jau bija veseli četri Luksoforiņi, jo bija arī četru skolu skolēni vienā stundā. Sākumā CSDD pārstāve izstāstīja pasaku par dusmīgo puiku. Tā bērniem iemācīja, ka noteikumi jāievēro vienmēr un visur. Pēc tam skolas tika sadalītas pa pieturām.

Mēs sākumā apguvām pareizu iekāpšanu un izkāpšanu sabiedriskajā transportā, kā arī brauktuves šķērsošanu pēc izkāpšanas. Ar autobusu un trolejbusu gāja viegli, bet, tā kā Valmierā tramvaja nav, tad sevišķi svarīgi ir atcerēties, ka pie tramvaja pieturas brauktuve jāšķērso tramvajam pa priekšu.

Nākamajā pieturā atkārtojām savas zināšanas par ielas un ceļa šķērsošanu. Vislabākais bija tas, ka varēja to izdarīt arī praktiski! Visiem skolēniem bija jāšķērso iedomāta šoseja ārpus pilsētas. Tas nemaz nebija tik vienkārši, jo vajag atcerēties: paskaties pa kreisi, pa labi. Liec soli un paskaties pa kreisi. Brauktuves vidū paskaties pa labi. Un ātri pāri!

Trešajā pieturā gāja vislabāk, jo ceļa zīmes pazinām labi. Mazliet tikai vajadzēja piedomāt, kā katra ceļa zīme ir pareizi jānovieto.

Pēdējais mūsu uzdevums šajā stundā bija uz grīdas izklātā pilsētas ceļu plakātā sakārtot nosaukumus pie satiksmes dalībniekiem. Šis uzdevums bija līdzīgs uzdevumiem darba lapās, tikai šoreiz varēja tupēt uz grīdas.

Stundas beigās bijām kļuvuši gudrāki, bijām mācījušies strādāt kopā, uzklausīt vienam otru, kā arī saņēmām jaukas dāvaniņas. Paldies drošības stundas organizētājiem! Padies vecākiem, kuri darba dienas vidū atrada iespēju mūs visus aizvest uz Valmieras Sākumskolu!

Anda Dubulte

2.a klases audzinātāja

Labo darbu nedēļa 2016.
2016. gada 7. novembrī

Viesturieši aktīvi piedalījās Labo darbu nedēļā, kas norisinājās visā Latvijā no 17.-23.oktobrim. Katrs domāja, kādu labu darbu var izdarīt, centās iepriecināt citus, palīdzēt darbos.

 Mēs apkopojām dažus no tiem -

“Mazie pirmklasnieki (1.b) čakli palīdzēja uzkopt skolas teritoriju. Grābekļi gan bija mazliet par lielu, bet ko neizdarīsi labo darbu vārdā!” saka audzinātāja Guna Gaile. Paldies!

Skolotāja Anda Dubulte stāsta par savējiem: “Aukstajā 20.oktobra rītā, kad saule vēl zemi nebija paspējusi sasildīt, 2.a klases skolēni apbruņojās ar lapu grābekļiem un sakopa Viesturskolas apkārtnes pļaviņu pie automašīnu stāvlaukuma. Arī birzītes malai jau paspēja "pieķerties". Tad gan devās sasildīties klasē. Bērni bija sajūsmā!” Paldies!

“Piektdien, 21.oktobrī mēs, 2.b klase, labo darbu nedēļu beidzām ar skolas teritorijas uzkopšanu - lapu grābšanu. Bērni ar prieku strādāja un teica, ka vēl gribot kādreiz tā pastrādāt, par ko man bija liels prieks!” saka klases audzinātāja Signe Niedrīte. Paldies!

 3.a klase Labo darbu nedēļā apmeklēja  Rīgas Zoololģisko dārzu, un katrs skolēns aizveda zīles DZĪVNIECIŅIEM.  Paldies klases audzinātājai Aijai Bērziņai!

Ar saviem klases bērniem lepojas 3.b klases audzinātāja Vineta Šmite: “ 3.b klasei viens labs darbiņš padarīts! Kopā ar dažiem klases vecākiem 17. oktobra pēcpusdienā bijām Valmieras estrādē atkritumus vākt. Savācām ļoti daudz atkritumu - kādus 10 lielos melnos maisus vismaz. Pozitīvākā atziņa no pasākuma - nebijām domājuši, ka vākt atkritumus ir tik forši (te gan ideālie laika apstākļi droši vien savu lomu nospēlēja). Un vēl - mūs Daliņu SPA meitenes ar tēju un cepumiem pacienāja par labi padarītu darbu!

Vēl mums katram klases bērnam ir labo darbu lapiņas, kur viņi pelna uzlīmes par visādiem labiem darbiņiem skolā un mājās Labdarības nedēļas laikā (sākot ar meiteņu palaišanu pa priekšu pusdienās, beidzot ar kūkas cepšanu vientuļajai kaimiņienei). Šis viņiem ļoti patīk. Apkoposim lapiņas pēc brīvlaika, aktīvākos godināsim īpaši, pārējie ēdīsim kliņģeri. “ Paldies!

3.c klase un audzinātāja Santa Ādamsone ar sarūpētām dāvanām viesojās Labdarības virtuvē, kas Valmierā pastāv 16-to gadu. Vidēji to apmeklē 20 bērni dienā. Tur viņi paēd, ar viņiem mācās skolotājs – brīvprātīgais, spēlē dažādas spēles. Kādam ir daudz būt vienkārši siltumā. Bērniem ir arī launadziņš, kurā pabija arī mūsu 3.c klases viesturieši. Ļoti emocionāls brīdis, jo tika diskutēts par ēdiena vērtību, par to, ka bieži nenovērtējam to, kas mums dots. Labdarības virtuves bērni mācīja mūsējiem, ka par ēdienu ir jāpateicas. Mazie viesturieši ļoti vērīgi ieklausījās vārdos, ko stāstīja darbiniece Gaida – padomā, kad tu nomet iekostu maizes riku vai izmet to atkritumos, kādam tajā brīdī pasaulē ir pavisam tukšs puncītis. Aizkustinoša bija viņu dziesma Dievam pateicībā par doto ēdienu. Visi bērni un darbinieki ar sajūsmu sagaidīja mūsējos, ātri sadraudzējās, kopā spēlēja spēles. Liels paldies klases vecākiem, kas sarūpēja brangu cienastu, kurā varēja atrast daudz ko – divas 5l burkas ar marinētiem gurķiem, rīsu, griķu, auzu pārslu pakas, makaronus, miltus, medus un ievārījuma burciņas, burkānu un ābolu maišeļus, dažādas tējas un pat pašceptus cepumus!

Bet 3.c klases bērniem jauns atklājums – cik garšīgs ir kālis, ja kāds to sagriezis ripiņās! Mājup visi devās ar siltām emocijām, pārdomām un gardām kāļa ripiņām mutē! Tā bija laba darba un sirds sasildīšanas pēcpusdiena. Paldies klases audzinātājai Santai Ādamsonei!

4.a klase ar savu klases audzinātāju Inesi Baranovu Labo darbu nedēļā  palīdzēja sagrābt lapas skolas birzītē.

Skolotāja Inese stāsta: ”Pirms paša brīvlaika bērni ar lielu prieku un entuziasmu devās talkā Baibai. Šajā stundā padarījām daudz un arī iemācījāmies daudz - kā strādāt kopā, kā netraucēt cits citam, ka palīdzēt ir prieks. Vislielākais prieks bija piepildīt lielos maisus ar lapām un tos  aizvilkt līdz lielajai kaudzei, kur tie bija jāizber.

4.a klases skolēni Baibai apsolīja, ka nākamajā rudenī, viņi atkal dosies palīgā!” Paldies!

Arī 4.b klase labo darbu veica skolā, teritorijas sakopšanā.

“Biju patīkami pārsteigta, cik aktīvi, apzinīgi skolēni veica šo darbu. Paši skolēni bija gandarīti par paveikto darbu. Laiks paskrēja nemanot. Katrs ielika atdevi, lai kopīgi sasniegtu mērķi.”, par savējiem stāsta klases audzinātāja Agija Kārkliņa. Paldies!

19.oktobrī 4.c klase palīdzēja dārzniecei sagrābt lapas, aizvest uz kaudzi. Lielākā daļa mācēja grābt lapas, bet daži nemācēja pat grābekli rokās turēt, tā kā darbiņš lietderīgs gan citiem, gan pašiem. Palīdzējām sakopt arī skolas pagalmu, par ko prieks pašiem!” saka Paulīna no 4.c klases. Paldies!

 

7. a klase Labo darbu nedēļā, sadarbojoties ar sociālo pedagogu Ivetu Upīti, sagatavoja un nosūtīja veciem, vientuļiem cilvēkiem pārsteiguma dāvaniņas. Tajās bija gan konservēti dārzeņi, ievārījumi un kompoti no pašu pagrabiem, gan kārumi un našķi, kas pirkti veikalā. Paldies labdariem, viņu vecākiem un klases audzinātājai Laimai Drandei!

Savu klasi par aktivitātēm uzteic 10.a klases audzinātājs Kalvis Tomsons: “Labo darbu nedēļā 10.a klases skolnieki savas dežūras laikā padalījās ar konfektēm, iemainot tās pret smaidiem (skolotāji arī paspēja pasmaidīt ;) ), kā arī apmeklēja dzīvnieku patversmi, Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolu. Plānots apmeklēt pansionātu (līdzi ņemot cienastu). Paldies!

Labo darbu nedēļā 12.b klases skolēni padomāja par pašiem mazākajiem un devās ciemos pie 1.a klases, kur divu mācību stundu garumā pastāstīja pirmīšiem par to, kas ir drošība uz ceļa, un kāpēc apģērbā ir nepieciešami atstarojošie elementi. Simona stāsta: ”Mazie bija ļoti zinoši par ceļu satiksmi un par atstarotāju izmantošanu, tāpēc nevilkām laiku garumā un diezgan ātri “ķērāmies vērsim pie ragiem”, sākām radošo procesu. Devām iespēju katram skolēnam pašam izveidot personalizētu atstarotāju. Pirmās klases skolēni bija dikti priecīgi par iespēju strādāt kopā ar vidusskolēniem! Radošais process izvērtās tik sirsnīgs, ka bez atstarotāju veidošanas paguvām arī iemācīt pirmās klases puišiem atrisināt vienkāršākos logaritmus. Pirmīši dalījās savos pirmajos pieredzes stāstos par skolas dzīvi, savukārt, vidusskolēni padalījās ar dažādām skolā noderīgām viltībiņām, kas mazos dikti uzjautrināja. Sapratām, ka pirmīši ir tie, pie kuriem smelties spēkus, kad to vairs nav tik daudz kā gribētos. Viņi vienmēr ir smaidoši, enerģijas pilni un atvērti sarunām. Mēs esam padarījuši tiešām labu darbu!” Paldies 12.b klasei un tās audzinātājai Intai Daugavietei Kravalei!

5. c klase Labdarības nedēļā devās uz dzīvnieku patversmi. Pilnīgi visi atnesa vai nu pārtiku, vai segas, vai kādu kārumu. Piedalījās visa klase! Viņi atzīst, ka ir ļoti gandarīti par paveikto un plāno piedalīties labdarības akcijās arī nākamajā gadā. Paldies 5.c klasei un tās audzinātājai Zigitai Baldonei!

Mūsu skolā Labo darbu nedēļa nebeidzās 23. oktobrī. Nākamo nedēļu ietvaros turpinājām palīdzēt skolas čaklajam rūķītim-sētniecītei Baibai sakopt skolas teritoriju. Skolas apkārtnes sakopšanā piedalījās ne tikai sākumskolas klases, bet arī pamatskolas un vidusskolas klases: 5.a, 5.b, 5.c, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.b, 9.c, 10.a, 10.b, 11.b, 11.c, 12.b, 12.c.

Mēs ticam, ka labie darbi sasilda ne tikai saņēmējus, bet arī darītājus. Labie darbi veido mūs labākus un skaistākus. Paldies visiem, kuri atrada laiku, lai piedalītos Labo darbu nedēļā! Jūs esat malači!

 

Jebkura ciemos braukšana — ieguvums
2016. gada 2. novembrī

Valmieras Viestura vidusskolas (VVV) skolotāji skolēnu brīvlaiku izmanto lietderīgi, apmeklējot dažādus kursus, audzināšanas darba un interešu izglītības konferenci “Audzināšanas mērķis – krietns cilvēks” kā arī dodoties pieredzes apmaiņas braucienā uz Cēsīm, lai viesotos Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu 2.pamatskolā.

Jāteic, ka Cēsu kolēģi bija ļoti gatavojušies, un mūsu uzņemšana skolās bija silta un pārdomāta. Cēsu kolēģi dalījās savā pieredzē, bet mēs guvām daudz jaunu atziņu un ideju. Šoreiz akcentējām audzināšanas darba nianses, kopīgi diskutējot par audzināšanas darba vadlīnijām un mērķiem, tā realizēšanu. Katrs VVV skolotājs braucienā ko guva, bet kāds pat ar nostalģiju atcerējās skolas gaitas tieši šajās skolās. Pārdomās par braucienu dalās dažas no viņām - VVV 2.klases audzinātāja, skolotāja Anda Dubulte: Kā skolēni priecājas par ekskursiju dienām, jo nenotiek stundas klasē, nav jāsēž solos, tā arī skolotāji ir laimīgi, ja kādu reizi tiek laukā no savas skolas sienām. Tāda mums bija otrdiena – 25.oktobris.

Cēsu Valsts ģimnāzijā daudz labu ideju deva stāstījums par audzināšanas darba organizēšanu skolā. Varēsim izmantot savā darbā ar vecākiem!

Lai arī mēs paši esam radoši un izdomas bagāti, tomēr jebkura viesošanās citā skolā iedod arvien jaunas idejas klases noformēšanā, klases darba vides organizēšanā. Arī Cēsu 2.pamatskolā fotoaparātu un tālruņu kameras strādāja, piefiksējot redzēto. Šajā skolā ir daudz domāts par to, kā skolēniem interesanti, jēgpilni pavadīt starpbrīžus. Gaiteņos ir gan spēļu galdi, gan koridora grīda ir izmatojama kā šaha, “klasīšu” vai citu bērniem iemīļotu spēļu laukumi.

Ir labi mācīties no citu pieredzes, bet vēl jo labāk – apzināties, ka arī mēs esam radoši, strādīgi, zināšanām un prasmēm bagāti. Turklāt ir labi satikties ar  kolēģiem ārpus Viesturskolas ierastās ikdienas. Pozitīvās emocijas dod jaunus spēkus nākamajam darba cēlienam.

VVV latviešu valodas un literatūras skolotāja Līga Lapsiņa (abu Cēsu skolu absolvente):

Šogad pieredzes apmaiņā braucu ar nostalģiskām izjūtām uz savām skolām. Esmu lepna, ka  šo skolu pedagogi  strādā radoši, pieņem izaicinājumus, viņu darba pieredzi ir vērtīgi iepazīt. Klausoties abu skolu direktoru stāstījumos, secini, ka skolu  spēks ir tradīciju pēctecībā, stabilitātē, savstarpējā uzticībā.

2. pamatskolā sirsnīgās rūpes par katru bērnu gan zināšanu apguvē, gan brīvā laika nodarbībās, attīstot bērnu talantus un interešu daudzveidību, ir saglabājušās.  Savukārt Cēsu Valsts ģimnāzijā pedagogu precizitāte prasībās, noteiktība, ieinteresētība darba rezultātos ļauj skolai sasniegt augstus vidējos rādītājus un noturēties valsts spēcīgāko skolu skaitā. Arī skolas izvirzītās pamatvērtības – zināšanas, mērķtiecība, cieņpilna attieksme savstarpējās attiecībās - gadu desmitiem ir nemainīgas. Esmu skolām pateicīga par noturīgām pamatzināšanām, prasmēm, kas tālākajā izglītības ceļā un dzīvē ir nodrošinājušas veiksmi.

Paldies par jauko uzņemšanu Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei Guntai Bērziņai un Cēsu 2.pamatskolas direktorei Ijai Brammanei!

VVV direktora vietnieces audzināšanas jomā

Līga Kjaspere un Agnese Lutce.

Publicētas laikrakstā Liesma 1.11.2016.

„Superziķeris 2016” turpinās...
2016. gada 2. novembrī

 

 

1.novembra rītā viesturieši – Mārtiņš Plaudis, Gustavs Stankevičs, Elīna Ozola, Linda Evelīna Pērkone, Paulīna Jansone un Krišjānis Upīte – ieradās VJC „Vinda”, lai piedalītos konkursa „Superziķeris 2016” 2.kārtā. Šajā kārtā piedalījās 32 Valmieras skolu 4.klašu skolēni. Konkursa organizatori otrajā kārtā bija sagatavojuši 2 uzdevumus – trases automodeļa izgatavošana un  trases automodelisms. Konkursantiem bija jāizgatavo automodelis un sacensībās jāaizbrauc pēc iespējas tālāk, bet trases automodelismā 3 minušu laikā bija jānobrauc pēc iespējas vairāk apļu.

 

Konkursa „Superziķeris 2016” mērķis ir popularizēt bērnu un jauniešu tehnisko jaunradi. Trases automodelismā izglītojamie varēja parādīt izpratni un reakcijas ātrumu, ar pulti vadot automodeli. Veidojot savu automodeli, bija nepieciešams uzdevumu veikt rūpīgi un precīzi, jo tas garantēja, ka pašgatavotais auto aizbrauks tālāk. Paulīnai Jansonei 6. labākais rezultāts trases automodelismā, un viņas pašgatavotais auto 2. braucienā aizbrauca 5,22 m, 

bet Krišjānim Upītem 11. labākais rezultāts trases automodelismā, un viņa pašgatavotais auto 2. braucienā aizbrauca 5,18 m.

 

Sīvā konkurencē iespēju piedalīties nākamajā kārtā izcīnīja Paulīna Jansone un Krišjānis Upīte. 3. kārta notiks 2017.gada februārī, kad superziķerus VJC „Vinda” sagaidīs jauni uzdevumi.

Anda Upīte

Superziķeris 2016!
2016. gada 21. oktobrī

Arī mūsu skola piedalās Valmieras Jaunatnes centra (VJC) “Vinda” organizētajā konkursā “Superziķeris 2016”, kurā sacentīsies Valmieras skolu ceturto klašu skolēni. 13. oktobrī notika skolas kārta, kurā dalībnieki sacentās erudīcijas un atjautības uzdevumos, pierādīja savas radošās un pat amatniecības spējas, darbojoties ar zāģi un āmuru.

Ziķerīgi bija visi, tāpēc pateicības un nelielas dāvaniņas saņēma ikviens dalībnieks. 2.kārtā, kas norisināsies  VJC “Vinda”, skolu pārstāvēs Gustavs Stankevičs un Mārtiņš Plaudis no 4.a klases,  Linda Evelīna Pērkone un Elīna Ozola no 4.b klases, Paulīna Jansone un Krišjānis Upīte no 4.c klases.

 

Lai viņiem veicas!

Paldies 4.klašu audzinātājām un skolotājai Inetai Krieviņai!

Direktora vietniece audzināšanas jomā
Līga Kjaspere