Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Paldies, dabas draugi!
2016. gada 28. maijā

 

Otrdien skolas zālē mēs pateicāmies visiem ZAAO  akcijas “Dabai labu darīt”  dalībniekiem. Pateicāmies tiem, kas atsaucās un trešdienu rītos bija klāt ar makulatūras saini – kāds mazāku, kāds lielāku, kopā ar ģimeni sarūpētu.

Kādam tas bija nevajadzīgs papīrs, bet atcerēsimies, ka papīra ražošana no celulozes ir process, kurā tiek tērēti dabas resursi– elektrība, ūdens, bet galvenais – tiek izcirsti koki!  Priecē fakts, ka šajā mācību gadā viesturieši ar savu ieguldījumu  ir izglābuši 290 kokus, kas vecāki par 40 gadiem! Uzlīmi ar šādu uzrakstu, kā arī skolas pateicību un mazu dāvaniņu, saņēma katrs akcijas dalībnieks.

Paldies visiem dalībniekiem!

Direktora vietnieces audzināšanas jomā
Līga Kjaspere un Agnese Degle

Mazo viesturiešu panākumi vieglatlētikā
2016. gada 17. maijā

11. maijā Daliņa stadionā spēkiem mērojās pilsētas un novadu skolu 2. un 3. klašu skolēni.
Startēja 8 skolu komandas. Bērni sacentās pretstafetes skrējienā, 30m, 60m, 300m, 500m skrējienos, bumbiņas mešanā un tāllēkšanā.
Kopvērtējumā VVV 2. klašu komanda – Baiba Rozentāle, Elizabete Ekure, Aivita Cipruse, Lelde Ķikse, Enzo Krauja, Rinalds Krists Freilihs, Jēkabs Kaķis, Roberts Ķepis izcīnīja 2.vietu.
Godalgotās vietas ieguva-Baiba Rozentāle-2.vieta 30m skrējienā, Aivita Cipruse - 3.vieta 30m skrējienā, zēniem 30m skrējienā Enzo Krauja - 1.vieta, Sandris Bērziņš - 3. vieta.
Bumbiņas mešanā Elizabetei Ekurei 2.vieta.Tallēkšanā Enzo Krauja izcīnīja 1.vietu, bet Rinalds Krists Freilihs - 3.vietu.
Pretstafetē 2. klašu komandai 1. vieta. Pretstafetē startēja Baiba, Elizabete, Aivita, Enzo, Rinalds Krists, Sandris.
3. klašu grupā startēja Kristena Deine, Kristiāna Dumpe, Laura Luīze Jančevska, Alīsija Bērziņa, Marta Ūdre, Linda Pērkone, Maksimiljans Štauers, Kārlis Kaņeps, Ralfs Frīdvalds, Krišjānis Upīte, Krists Lapiņš, Kārlis Dūmiņš.
Komanda kopvērtējumā ieguva 4.vietu.
Individuāli labākie-Maksimiljans Štauers-1.vieta 60m un 500m skrējienos, Kristena Deine 3.vieta tāllēkšanā, Laura Luīze Jančevska 2.vieta bumbiņas mešanā.

Pretstafetē komanda izcīnīja 3.vietu. Pretstafetē startēja – Marta, Kristena, Kristiāna, Alīsija, Krišjānis, Maksimiljans, Ralfs, Kārlis Kaņeps.

Paldies vecākiem par atbalstu un palīdzību sacensību dienā!

Saulainu un sportisku vasaru!

Māra Goba

Viesturiešu dāvinājums
2016. gada 12. maijā

Viesturieši - līderi!
2016. gada 6. maijā

5.maijā Valmieras sākumskolā kopā ar zinātnes centru “Z(in)oo” bērni no vairāk nekā 70 izglītības iestādēm atzīmēja SIA “ZAAO” (ZAAO) vides izglītības projekta “Cilvēks vidē” noslēgumu. Pasākumā godināti radošākie un aktīvākie projekta konkursu laureāti, starp kuriem esam arī mēs – Valmieras Viestura vidusskola.

Viesturieši šajā mācību gadā piedalījušies dažādos ZAAO rīkotajos konkursos, bet lielākie panākumi gūti, piedaloties otrreizējo materiālu vākšanas akcijā "Dabai labu darīt". Esam laureātu vidū kopā ar Smiltenes novada Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolu un Limbažu novada Limbažu sākumskolu. Saņēmām arī vērtīgas dāvanas no akcijas rīkotājiem – dāvanu kartes no veikala “ Freko” un apmaksātu transportu ekskursijai, kurā dosimies rudenī kopā ar aktīvākajiem akcijas dalībniekiem. Paldies!

Tāpat saņēmām Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumu par labāko rezultātu starp Valmieras izglītības iestādēm un dāvanā  ZAAO pakalpojuma “ Videi draudzīga izglītības iestāde” papildus pilnu atkritumu šķirošanas katsu komplektu. Paldies!

24.maijā apbalvosim akcijas dalībniekus noslēguma pasākumā skolā!

Paldies par novērtējumu un iespēju DABAI LABU DARĪT!

Attēlā akcijas līderi, starp kuriem mēs - VVV pārstāvji – Līga Kjaspere un aktīvākie akcijas dalībnieki Rihards Bērziņš (4.b), Krišs Briedis (7.c).

Līga Kjaspere

Direktora vietniece audzināšanas jomā sākumskolas klasēs

Jauno satiksmes dalībnieku forums
2016. gada 6. maijā

Jau 23.gadu pēc kārtas Ceļu satiksmes drošības direkcija rīko konkursu jaunajiem un topošajiem velosipēdistiem – „Jauno satiksmes dalībnieku forums”. Šo sacensību mērķis ir paaugstināt bērnu zināšanu līmeni satiksmes drošības jautājumos un ceļu satiksmes noteikumos, pirmās palīdzības sniegšanā cietušajam, velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaudes jautājumos, kā arī pilnveidot velosipēdu vadīšanas meistarību sarežģītās situācijās uz ceļa.

 Sacensībās, kas norisinājās Valmierā 28.04.16. piedalījās sešpadsmit komandas, kuras viena par otru izrādījās gudrākas un spēcīgākas. Valmieras Viestura vidusskolu pārstāvēja trīs komandas- divas no 3.b klases- “Veiklās riepas” un “Ātrie braucēji”, viena komanda no 4.c klases- “Mazie nazīši”.

Esot lieliskiem laikapstākļiem un valdot labam garastāvoklim, visu sacensību norises laiku jaunie velosipēdisti mērojās spēkiem viens ar otru, tai pašā laikā arī izaicinot sevi. Kritieni un šaubas netrūka, bet skolotāju un mammu atbalstīti, dalībnieki koncentrējās darbam un turpināja sacensības.

Sacensību laikā bērniem bija iespēja iejusties ugunsdzēsēju lomā- uzvilkt nebūt tik vieglo apģērbu, skriet, skrūvēt ūdenskrānu un nogāzt no paaugstinājuma bumbu. Šī aktivitāte patika visiem, valdīja prieks un smiekli.

Rezultātā tika jauki kopā pavadīts laiks un iegūta laba un jauna pieredze nākamajām sacensībām. Šogad “Veiklajām riepām “ 7.vieta, “Maziem nazīšiem” 11.vieta, bet “Ātriem braucējiem” 12.vieta.

Dienai noslēdzoties tika izdarīts kāds svarīgs secinājums- nākamgad jātrenējas un jāmācās vēl čaklāk, lai savus sasniegumus uzlabotu!

Paldies skolotājiem un vecākiem, kas atbalstīja, izglītoja šos jaunos velosipēdistus un paldies arī pašiem bērniem, kuri piekrita izaicinājumam un nenobijās!

Valmieras Viestura vidusskolas

 skolotāja Vineta Zariņa