Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Lāčplēsis smilšu zīmējumos
2016. gada 14. novembrī

9. novembra pēcpusdienā 8 mūsu skolas skolēni tika sagaidīti Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā uz “Radošās akadēmijas” nodarbībām Lāčplēša dienas ieskaņā – smilšu zīmējumu un smilšu kino “filmēšana”. Nodarbības vadīja eposa “Lāčplēsis” autora Andreja Pumpura mazmazmazmeita māksliniece Zane Pumpure-Prāmniece, Māris Barons un “Iespējamās misijas” skolotājs Nils Mosejonoks.

 Nodarbību dalībnieki varēja vērot, kā top smilšu “kino”, kā arī ikvienam bija iespēja ar dažādu krāsu smiltīm aizpildīt Lāčplēša aplikāciju. 

Rēzija Anna Ezerkalne un Rainers Gabalis ar lielu interesi vēroja, kā māksliniece Zane smiltīs veidoja dažādus zīmējumus, un paši ar lielu interesi iesaistījās šajā procesā.

 

Arī citi skolēni novērtēja nodarbībās pavadīto laiku  un pēc tam sniedza pozitīvas atsauksmes. Kate Liepa un Anna Marovska pēc nodarbībām teica: “Šajās smilšu kino filmēšanas nodarbībās bija ļoti patīkami klausīties pasaku par Lāčplēsi un 11. novembri kā varoņu jeb Lāčplēša dienu. Mums ļoti patika taisīt smilšu glezniņas, kurās galvenais varonis bija Lāčplēsis. Skatījāmies arī smilšu kino.”.

Dominiks Urbanovičs ir norādījis: “Priecājos darīt to, ko nekad nebiju darījis. Zīmēt un krāsot ar smiltīm ir ļoti interesanti.”. Ketija Laura Bernāte nodarbībās pavadīto laiku raksturojusi: “Bija ļoti jautri, visvairāk patika smilšu “kino”. Es noteikti to darītu vēlreiz!”. 

Smilšu nodarbības vēlajā trešdienas pēcpusdienā izvērtās par nelieliem, bet vērtīgiem patriotu svētkiem, kas radīja lielu interesi ikvienam skolēnam, tāpēc sakām paldies latviešu valodas un literatūras metodiskās apvienības vadītājam Mārim Bušmanim par pasākuma organizēšanu.

Sagatavoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Dana Arnīte

Ģimenēm visā Latvijā būs pieejamas konsultācijas par atbildīgu tehnoloģiju lietošanu
2016. gada 10. novembrī

24 skolu psihologi un sociālie pedagogi no visas Latvijas, tai skaitā arī Valmieras Viestura vidusskolas pedagoģe Iveta Upīte, oktobra nogalē absolvēja Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm un psihologa Edmunda Vanaga kopīgi izstrādāto mācību programmu par šodien ģimenēm tik aktuālo tēmu – kā veidot atbildīgus mobilo tehnoloģiju lietošanas paradumus un kā par šiem jautājumiem runāt ar bērniem un viņu vecākiem. Līdz ar mācību pabeigšanu pedagogi kļuvuši par programmas Kā būt par vecāku 21. gs? vēstnešiem, un turpmāk dalīsies ar zināšanām savā novadā un ārpus tā.

Šajā mācību gadā Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm vēstneši savās skolās organizēs individuālās konsultācijas, runās ar skolēnu vecākiem sapulcēs un citādi palīdzēs risināt jautājumus par mobilo tehnoloģiju lietošanu ģimenēs.

Vecākiem pieejamas konsultācija par tehnoloģiju atbildīgu lietošanu

Mūsdienās gandrīz puse bērnu vecumā līdz 6 gadiem lieto mobilās ierīces vismaz vienu reizi dienā, un ne vienmēr laiks pie viedierīces tiek pavadīts lietderīgi. Daudziem vecākiem pietrūkst zināšanu, kā labāk un drošāk iepazīstināt bērnus ar digitālo vidi.

Tagad vecāki varēs vērsties pēc padoma pie Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm vēstnešiem – skolu sociālajiem pedagogiem un psihologiem, kuri divu dienu intensīvās apmācībās ieguva teorētiskas un praktiskas zināšanas par tehnoloģiju lietošanu ģimenē. Viņi konsultēs vecākus par to, kā digitālo tehnoloģiju lietošana ietekmē sākumskolas vecuma bērnu attīstību, kā ģimenē atbildīgi un droši lietot viedierīces un internetu, kā tehnoloģijas var palīdzēt bērnu audzināšanā un vai tās noder atvašu disciplinēšanā, un kā atpazīt iespējamo bērna atkarību no viedierīcēm.

“Aizvadītās divu dienu mācības uzskatu par vērtīgu profesionālo ieguvumu, jo tēma par modernajām tehnoloģijām un to atbildīgu lietošanu šodien ir ļoti aktuāla. Ieguvu jaunus darba instrumentus, lai jauniegūto informāciju nodotu tālāk kolēģiem, vecākiem un skolēniem. Šobrīd jau izstrādāju anketu vecākiem, ar kuras palīdzību apzināšu problēmjautājumus, kas saistīti ar tehnoloģiju lietošanas paradumiem skolēniem. Pēc tam organizēšu vecāku sapulces, kurās dalīšos ar jauniegūtajām zināšanām un veidošu diskusiju. Plānu un ideju ir daudz, tāpat arī iedvesmas, tāpēc jau pavisam drīz tiks rīkotas pirmās nodarbības par atbildīgu tehnoloģiju lietošanu ģimenēs,” stāsta Iveta Upīte, Valmieras Viestura vidusskolas sociālā pedagoģe un Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm vēstnese no Vidzemes.

“Organizējot mācības, vēlējāmies sniegt atbildes uz mūsdienās aktuāliem un sāpīgiem jautājumiem par viedierīču izmantošanu bērnu audzināšanas procesā. Ne viens vien skolā strādājošs speciālists norāda uz bērnu pieaugošo interesi par jaunajām tehnoloģijām un to ietekmi uz bērnu audzināšanu. Tāpēc, lai palīdzētu bērniem tehnoloģiju sniegtās iespējas izmantot droši, gudri un lietderīgi, kopā ar Amigo iniciatīvu laimīgām ģimenēm izstrādājām mācību programmu speciālistiem, kuri ik dienu strādā ar bērniem un viņu vecākiem, palīdzot rast atbildes uz sarežģītajiem bērnu audzināšanas jautājumiem. Ceram, ka vēstnešiem nodotās zināšanas pēc laika būs pieejamas arī plašākam vecāku un skolotāju lokam, jo tieši tāds arī ir programmas mērķis,” komentē psihologs Edmunds Vanags.

Apmācību gaitā Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra pārstāve Ieva Jankovska nolasīja lekciju par pamatlietām, kas vecākiem jāievēro, lai pasargātu bērnus no nevēlama satura un bīstamām situācijām internetā, bet Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm pārstāve Kristīne Hermane piedāvāja sākumskolēniem un viņu vecākiem noderīgu aplikāciju apkopojumu. Lekciju materiāli un videoieraksti būs pieejami portālā Laimigamgimenem.lv.

Programma darbosies visā Latvijā

Amigo iniciatīvas laimīgām ģimenēm vēstneši vecākiem būs pieejami izglītības iestādēs visā Latvijā:

 ....

Vidzemē

Valmieras Viestura vidusskolā, Olaines 1. vidusskolā, Apes novada Blomes pamatskolā, Smiltenes novada Palsmanes internātpamatskolā, Laurenču sākumskolā Siguldā, Ogres sākumskolā

 

Mācību koordinatore

Juliana Maniševa

Viesturskola rīkojas!
2016. gada 10. novembrī

Rīcības dienas ir Ekoskolu aizsākta kampaņa ar mērķi pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību jautājumiem par videi draudzīgu dzīvesveidu.
Kampaņa mudina Ekoskolu jauniešus un ikvienu skolu pārstāvi būt par pārmaiņu radītājiem vides aizsardzībā, rīkoties pašiem un par atbildīgu rīcību izglītot sabiedrību.

Šogad Rīcības dienu Valmieras Viestura vidusskolā atzīmējām 7.novembrī. Tā kā esam iesaistījušies projektā “ĒDAM ATBILDĪGI”, Rīcības dienā pievērsām uzmanību tieši šai tēmai!

Rīcības dienu ietvaros skolas pusdienu baudītāji piedalījās aizraujošā konkursā “Gandrīz ideālas pusdienas”. Skolas ēdnīcā valdīja restorāna cienīga atmosfēra. Bērni pievērsa uzmanību galda kultūrai, klusumam ēdamzālē, pieklājībai un atbildīgai pārtikas izmantošanai. Ēdamzālē skanēja svētku mūzika. Pusdienotājus vērtēja žūrija: skolas ēdnīcas darbinieces Inga Dravniece, Guna Svīķe un Kintija Kareļkova, skolas Ekopadomes vadītāja Sarmīte Balode un skolas prezidente Simona Šmidte. Tika izvirzīti arī vērtēšanas kritēriji:

 1. Klases uzvedība pie galda;
 2. Skaļums;
 3. Pieklājība savā starpā;
 4. Ēdiena atlikums šķīvjos;
 5. Pateicība.

Žūrijas komisijas locekļi bija patīkami pārsteigti par šī konkursa rezultātu un ēdamzālē valdošo atmosfēru. 1.-4. klašu pārstāvji bija ļoti piedomājuši par savu uzvedību pie galda. Bija klases, kurās,  jau iepriekš tikuši sadalīti pienākumi – kurš klusi izdala šķīvjus, kurš karotes utt., manījām klases, kurās bija vienojušies, ka elkoņus neliks uz galdiem. Citi bija vienojušies sarunāties tikai čukstus. Patīkami!

Bet galvenais Rīcības dienas mērķis – lai skolēniem pašiem iepatiktos baudīt pusdienas klusumā, mierā, bez steigas un ēst atbildīgi!

Tā kā daudzi pusdienotāji pozitīvi pārsteidza ar savu rīcību un uzvedību, no visām mūsu 35 klasēm noteicām laureātus, kuriem pateikt paldies un dāvināt saldu pārsteigumu. Īpašais paldies 1.a, 1.b, 1.c, 2.b, 3.a, 3.c, 4. a, 4.b, 4.c, 7.c, 9.b. klasēm un vidusskolas galdiņam!

 

Paldies visiem pusdienotājiem!

Dir. vietn. audz. darbā Agnese un Līga

Tā bija neparasta stunda!
2016. gada 10. novembrī

Stunda par ceļu satiksmes drošību 2.a klases skolēniem 3.novembrī nenotika klasē, pat ne Viesturskolā, bet gan Valmieras Sākumskolā, kur to vadīja Luksoforiņš no Ceļu satiksmes drošības direkcijas.

Vispār jau bija veseli četri Luksoforiņi, jo bija arī četru skolu skolēni vienā stundā. Sākumā CSDD pārstāve izstāstīja pasaku par dusmīgo puiku. Tā bērniem iemācīja, ka noteikumi jāievēro vienmēr un visur. Pēc tam skolas tika sadalītas pa pieturām.

Mēs sākumā apguvām pareizu iekāpšanu un izkāpšanu sabiedriskajā transportā, kā arī brauktuves šķērsošanu pēc izkāpšanas. Ar autobusu un trolejbusu gāja viegli, bet, tā kā Valmierā tramvaja nav, tad sevišķi svarīgi ir atcerēties, ka pie tramvaja pieturas brauktuve jāšķērso tramvajam pa priekšu.

Nākamajā pieturā atkārtojām savas zināšanas par ielas un ceļa šķērsošanu. Vislabākais bija tas, ka varēja to izdarīt arī praktiski! Visiem skolēniem bija jāšķērso iedomāta šoseja ārpus pilsētas. Tas nemaz nebija tik vienkārši, jo vajag atcerēties: paskaties pa kreisi, pa labi. Liec soli un paskaties pa kreisi. Brauktuves vidū paskaties pa labi. Un ātri pāri!

Trešajā pieturā gāja vislabāk, jo ceļa zīmes pazinām labi. Mazliet tikai vajadzēja piedomāt, kā katra ceļa zīme ir pareizi jānovieto.

Pēdējais mūsu uzdevums šajā stundā bija uz grīdas izklātā pilsētas ceļu plakātā sakārtot nosaukumus pie satiksmes dalībniekiem. Šis uzdevums bija līdzīgs uzdevumiem darba lapās, tikai šoreiz varēja tupēt uz grīdas.

Stundas beigās bijām kļuvuši gudrāki, bijām mācījušies strādāt kopā, uzklausīt vienam otru, kā arī saņēmām jaukas dāvaniņas. Paldies drošības stundas organizētājiem! Padies vecākiem, kuri darba dienas vidū atrada iespēju mūs visus aizvest uz Valmieras Sākumskolu!

Anda Dubulte

2.a klases audzinātāja

Labo darbu nedēļa 2016.
2016. gada 7. novembrī

Viesturieši aktīvi piedalījās Labo darbu nedēļā, kas norisinājās visā Latvijā no 17.-23.oktobrim. Katrs domāja, kādu labu darbu var izdarīt, centās iepriecināt citus, palīdzēt darbos.

 Mēs apkopojām dažus no tiem -

“Mazie pirmklasnieki (1.b) čakli palīdzēja uzkopt skolas teritoriju. Grābekļi gan bija mazliet par lielu, bet ko neizdarīsi labo darbu vārdā!” saka audzinātāja Guna Gaile. Paldies!

Skolotāja Anda Dubulte stāsta par savējiem: “Aukstajā 20.oktobra rītā, kad saule vēl zemi nebija paspējusi sasildīt, 2.a klases skolēni apbruņojās ar lapu grābekļiem un sakopa Viesturskolas apkārtnes pļaviņu pie automašīnu stāvlaukuma. Arī birzītes malai jau paspēja "pieķerties". Tad gan devās sasildīties klasē. Bērni bija sajūsmā!” Paldies!

“Piektdien, 21.oktobrī mēs, 2.b klase, labo darbu nedēļu beidzām ar skolas teritorijas uzkopšanu - lapu grābšanu. Bērni ar prieku strādāja un teica, ka vēl gribot kādreiz tā pastrādāt, par ko man bija liels prieks!” saka klases audzinātāja Signe Niedrīte. Paldies!

 3.a klase Labo darbu nedēļā apmeklēja  Rīgas Zoololģisko dārzu, un katrs skolēns aizveda zīles DZĪVNIECIŅIEM.  Paldies klases audzinātājai Aijai Bērziņai!

Ar saviem klases bērniem lepojas 3.b klases audzinātāja Vineta Šmite: “ 3.b klasei viens labs darbiņš padarīts! Kopā ar dažiem klases vecākiem 17. oktobra pēcpusdienā bijām Valmieras estrādē atkritumus vākt. Savācām ļoti daudz atkritumu - kādus 10 lielos melnos maisus vismaz. Pozitīvākā atziņa no pasākuma - nebijām domājuši, ka vākt atkritumus ir tik forši (te gan ideālie laika apstākļi droši vien savu lomu nospēlēja). Un vēl - mūs Daliņu SPA meitenes ar tēju un cepumiem pacienāja par labi padarītu darbu!

Vēl mums katram klases bērnam ir labo darbu lapiņas, kur viņi pelna uzlīmes par visādiem labiem darbiņiem skolā un mājās Labdarības nedēļas laikā (sākot ar meiteņu palaišanu pa priekšu pusdienās, beidzot ar kūkas cepšanu vientuļajai kaimiņienei). Šis viņiem ļoti patīk. Apkoposim lapiņas pēc brīvlaika, aktīvākos godināsim īpaši, pārējie ēdīsim kliņģeri. “ Paldies!

3.c klase un audzinātāja Santa Ādamsone ar sarūpētām dāvanām viesojās Labdarības virtuvē, kas Valmierā pastāv 16-to gadu. Vidēji to apmeklē 20 bērni dienā. Tur viņi paēd, ar viņiem mācās skolotājs – brīvprātīgais, spēlē dažādas spēles. Kādam ir daudz būt vienkārši siltumā. Bērniem ir arī launadziņš, kurā pabija arī mūsu 3.c klases viesturieši. Ļoti emocionāls brīdis, jo tika diskutēts par ēdiena vērtību, par to, ka bieži nenovērtējam to, kas mums dots. Labdarības virtuves bērni mācīja mūsējiem, ka par ēdienu ir jāpateicas. Mazie viesturieši ļoti vērīgi ieklausījās vārdos, ko stāstīja darbiniece Gaida – padomā, kad tu nomet iekostu maizes riku vai izmet to atkritumos, kādam tajā brīdī pasaulē ir pavisam tukšs puncītis. Aizkustinoša bija viņu dziesma Dievam pateicībā par doto ēdienu. Visi bērni un darbinieki ar sajūsmu sagaidīja mūsējos, ātri sadraudzējās, kopā spēlēja spēles. Liels paldies klases vecākiem, kas sarūpēja brangu cienastu, kurā varēja atrast daudz ko – divas 5l burkas ar marinētiem gurķiem, rīsu, griķu, auzu pārslu pakas, makaronus, miltus, medus un ievārījuma burciņas, burkānu un ābolu maišeļus, dažādas tējas un pat pašceptus cepumus!

Bet 3.c klases bērniem jauns atklājums – cik garšīgs ir kālis, ja kāds to sagriezis ripiņās! Mājup visi devās ar siltām emocijām, pārdomām un gardām kāļa ripiņām mutē! Tā bija laba darba un sirds sasildīšanas pēcpusdiena. Paldies klases audzinātājai Santai Ādamsonei!

4.a klase ar savu klases audzinātāju Inesi Baranovu Labo darbu nedēļā  palīdzēja sagrābt lapas skolas birzītē.

Skolotāja Inese stāsta: ”Pirms paša brīvlaika bērni ar lielu prieku un entuziasmu devās talkā Baibai. Šajā stundā padarījām daudz un arī iemācījāmies daudz - kā strādāt kopā, kā netraucēt cits citam, ka palīdzēt ir prieks. Vislielākais prieks bija piepildīt lielos maisus ar lapām un tos  aizvilkt līdz lielajai kaudzei, kur tie bija jāizber.

4.a klases skolēni Baibai apsolīja, ka nākamajā rudenī, viņi atkal dosies palīgā!” Paldies!

Arī 4.b klase labo darbu veica skolā, teritorijas sakopšanā.

“Biju patīkami pārsteigta, cik aktīvi, apzinīgi skolēni veica šo darbu. Paši skolēni bija gandarīti par paveikto darbu. Laiks paskrēja nemanot. Katrs ielika atdevi, lai kopīgi sasniegtu mērķi.”, par savējiem stāsta klases audzinātāja Agija Kārkliņa. Paldies!

19.oktobrī 4.c klase palīdzēja dārzniecei sagrābt lapas, aizvest uz kaudzi. Lielākā daļa mācēja grābt lapas, bet daži nemācēja pat grābekli rokās turēt, tā kā darbiņš lietderīgs gan citiem, gan pašiem. Palīdzējām sakopt arī skolas pagalmu, par ko prieks pašiem!” saka Paulīna no 4.c klases. Paldies!

 

7. a klase Labo darbu nedēļā, sadarbojoties ar sociālo pedagogu Ivetu Upīti, sagatavoja un nosūtīja veciem, vientuļiem cilvēkiem pārsteiguma dāvaniņas. Tajās bija gan konservēti dārzeņi, ievārījumi un kompoti no pašu pagrabiem, gan kārumi un našķi, kas pirkti veikalā. Paldies labdariem, viņu vecākiem un klases audzinātājai Laimai Drandei!

Savu klasi par aktivitātēm uzteic 10.a klases audzinātājs Kalvis Tomsons: “Labo darbu nedēļā 10.a klases skolnieki savas dežūras laikā padalījās ar konfektēm, iemainot tās pret smaidiem (skolotāji arī paspēja pasmaidīt ;) ), kā arī apmeklēja dzīvnieku patversmi, Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskolu. Plānots apmeklēt pansionātu (līdzi ņemot cienastu). Paldies!

Labo darbu nedēļā 12.b klases skolēni padomāja par pašiem mazākajiem un devās ciemos pie 1.a klases, kur divu mācību stundu garumā pastāstīja pirmīšiem par to, kas ir drošība uz ceļa, un kāpēc apģērbā ir nepieciešami atstarojošie elementi. Simona stāsta: ”Mazie bija ļoti zinoši par ceļu satiksmi un par atstarotāju izmantošanu, tāpēc nevilkām laiku garumā un diezgan ātri “ķērāmies vērsim pie ragiem”, sākām radošo procesu. Devām iespēju katram skolēnam pašam izveidot personalizētu atstarotāju. Pirmās klases skolēni bija dikti priecīgi par iespēju strādāt kopā ar vidusskolēniem! Radošais process izvērtās tik sirsnīgs, ka bez atstarotāju veidošanas paguvām arī iemācīt pirmās klases puišiem atrisināt vienkāršākos logaritmus. Pirmīši dalījās savos pirmajos pieredzes stāstos par skolas dzīvi, savukārt, vidusskolēni padalījās ar dažādām skolā noderīgām viltībiņām, kas mazos dikti uzjautrināja. Sapratām, ka pirmīši ir tie, pie kuriem smelties spēkus, kad to vairs nav tik daudz kā gribētos. Viņi vienmēr ir smaidoši, enerģijas pilni un atvērti sarunām. Mēs esam padarījuši tiešām labu darbu!” Paldies 12.b klasei un tās audzinātājai Intai Daugavietei Kravalei!

5. c klase Labdarības nedēļā devās uz dzīvnieku patversmi. Pilnīgi visi atnesa vai nu pārtiku, vai segas, vai kādu kārumu. Piedalījās visa klase! Viņi atzīst, ka ir ļoti gandarīti par paveikto un plāno piedalīties labdarības akcijās arī nākamajā gadā. Paldies 5.c klasei un tās audzinātājai Zigitai Baldonei!

Mūsu skolā Labo darbu nedēļa nebeidzās 23. oktobrī. Nākamo nedēļu ietvaros turpinājām palīdzēt skolas čaklajam rūķītim-sētniecītei Baibai sakopt skolas teritoriju. Skolas apkārtnes sakopšanā piedalījās ne tikai sākumskolas klases, bet arī pamatskolas un vidusskolas klases: 5.a, 5.b, 5.c, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.b, 9.c, 10.a, 10.b, 11.b, 11.c, 12.b, 12.c.

Mēs ticam, ka labie darbi sasilda ne tikai saņēmējus, bet arī darītājus. Labie darbi veido mūs labākus un skaistākus. Paldies visiem, kuri atrada laiku, lai piedalītos Labo darbu nedēļā! Jūs esat malači!