Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

VVV Interešu izglītības koncerts „Uzziedi pasaulei!”
2016. gada 16. martā

koncertsTrešdien, 9. martā, Valmieras Kultūras centrā norisinājās ikgadējais

pašdarbības kolektīvu koncerts, kurā varēja aplūkot tautas deju kolektīvu, vecāko un jaunāko klašu koru, estrādes ansambļa un teātra klases krāšņos priekšnesumus.

Koncertā tika pārstāvētas visas vecumu grupas, sākot jau no 1. klases. Vislieāko satraukumu esot pieredzējuši jaunāko klašu skolēni, jo lielākā daļa uz skatuves kāpuši pirmo reizi, bet vecāko klašu skolēniem uzstāšanās publikas priekšā nav nekas jauns. Īpašu uzmanību piesaistīja gan koncerta radošais, gan mākslinieciskai noformējums – skolotāju ierunātās balsis un plaukstošu ziedu videouzvedumu starplaikos. Tās vēstīja, ka katrs bērns ir kā unikāls zieds, tikai tam ir jāpalīdz parādīties. Noslēgumā visi kolektīvi apvienojās kopkorī un piepildīja skatuvi ar pozitīvām emocijām.

Elza Grīva, 9.a

Vidzemes skatuves runas konkursā
2016. gada 8. martā

SVEICAM!

Viesturieši ar panākumiem aizstāvējuši skolas godu
Vidzemes kultūrvēsturiskā novada skatuves runas konkursā!

1.pakāpe

Artis Krists Mednis (10.c klase)

Rodrigo Krūmiņš (12.c klase)

2.pakāpe

Valters Kārlis Purmalis ( 2.c klase)

Keita Zariņa ( 12.c klase)

Paldies skolotājām Mairai Tiltiņai, Līgai Lapsiņai un Santai Ādamsonei!

LEPOJAMIES!


Elektrodrošība 2. klasēs
2016. gada 4. martā

     

VVV Jauno inženieru klubs sadarbībā ar klašu audzinātājām Aiju Bērziņu, Santu Ādamsoni un Vinetu Šmiti 02.03.2016. organizēja 2.klašu Elektrodrošības stundu, kurā skolēniem padziļināja izpratni par elektrību, elektriskās ķēdes slēgšanu un elektrodrošības jautājumiem. Parādīja, kā internetā darboties elektrodrošības spēlēs vietnē http://www.zibo.lv/ .

Skolotājs Uldis Ābeltiņš

Eko skola 2015./2016.
2016. gada 1. martā

Valmieras Viestura vidusskola jau piekto gadu ir Ekoskola. Katru gadu tiek izvirzīta Ekoskolas tēma.

Iepriekšējos četrus gadus tēmas bijušas šādas: vide, meži, ūdeņi, atkritumi. Šogad tā ir - enerģija.

Viestura vidusskolas 5.- 6. klases skolēniem bija jauks pasākums saistībā ar enerģiju! Sākumā skolotāja Sarmīte Balode mazliet pastāstīja mums par enerģiju, un tad sekoja pats interesantākais. Skolā tika izveidotas piecas telpas - stacijas, kurās jauniešiem bija jāveic dažādas darbības saistībā ar enerģiju.

1. telpa. Potenciālā enerģija!  Jauniešiem bija jāsaliek puzle, kurā bija attēlots HES.

2. telpa. Redzēju, dzirdēju, atceros! Dalībniekiem bija jāatbild uz jautājumiem par enerģijas veidiem un tās izmantošanu.

3. telpa. Minies vesels! Skolēniem bija jāsaliek enerģijas ceļš no Saules enerģijas līdz elektroenerģijai.

4. telpa. Lai top gaisma! Jauniešiem jāsaliek divas elektriskās ķēdes.

5. telpa. Vēja enerģija! Skolēniem no papīra jāpagatavo vējdzirnavas.

Pasākuma noslēgumā mūs apciemoja Vidzemes Augstskolas studentes – Sarmīte Maļiņina un Monta Saksone, kuras jauniešiem uzdeva jautājumus par enerģiju! Un beigās dalībniekiem par labu darbu bija diskotēka!

 Selva Muska

Pētniecisko darbu lasījumi
2016. gada 1. martā

ikVVV Jauno inženieru klubs organizēja Skolēnu pētniecisko darbu lasījumus dabas un inženieru zinātnēs. Savus pētījumus prezentēja deviņi uzņēmīgi gudrinieki: Arturs Vaļģis, Armands Dukurs, Krišjānis Pundurs, Kristers Duģels, Megija Alksne, Alise Ruduka, Rihards Lūris, Artis Bisnieks un Artūrs Rācenis.

Uz Vidzemes Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci brīvlaikā tika izvirzīts Megijas Alksnes un Alises Rudukas darbs “Kapilārās pacelšanās augstuma aprēķināšanas formulas eksperimentāla pārbaude”.

 

Papildus informācija un foto atrodami http://inzenieruklubs.1s.lv/ .