Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Sveicam skolas 1. – 4. klašu mācību olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējus!
2016. gada 29. februārī

1. klašu kombinētā olimpiāde

1. vieta Anna Segliņa 1.a klase

2. vieta Keitija Busule 1.c klase

3. vieta Monta Peipe 1.c klase

Atzinība Kerija Mugina 1.c klase

             Adrians Zariņš 1.a klase

             Enija Semeņuka 1.c klase

Paldies skolotājām
Andai Dubultei un Ingai Jurkai!

 

2. klašu kombinētā olimpiāde

1. vieta Anna Baranova 2.a klase

           Jēkabs Kaķis 2.b klase

           Adrians Frinds 2.c klase

2. vieta Katrīna Vagare 2.b klase

3. vieta Māra Lepiksone 2.a klase

            Valts Vekters 2.a klase

Atzinība Anna Elizabete Aužele 2.c klase

             Jānis Dāvids Šmits 2.c klase

Paldies skolotājām Aijai Bērziņai,
Vinetai Šmitei un Santai Ādamsonei!

 

3. klašu matemātikas olimpiāde

1. vieta Paulīna Jansone 3.c klase

2. vieta Maksimiljans Štauers 3.c klase

3. vieta Linda Evelīna Pērkone 3.b klase

Atzinība Elīna Ozola 3.b klase

             Oskars Ādams Krūmiņš 3.c klase

             Krišjānis Upīte 3.c klase

Paldies skolotājām
Vinetai Zariņai un Anitai Peičai!

 

3. klašu latviešu valodas olimpiāde

1. vieta Marta Bērtulsone 3.a klase

2. vieta Paulīna Jansone 3.c klase

3. vieta Nikija Biruma 3.c klase

Atzinība Kristena Deine 3.a klase

            Terēze Jurka 3.c klase

             Krišjānis Upīte 3.c klase

Paldies skolotājām
Inesei Baranovai un Anitai Peičai!

 

4. klašu matemātikas olimpiāde

1. vieta Kristiāns Grencis 4.c klase

2. vieta Kristers Vecelis 4.b klase

            Anna Meldera 4.b klase

3. vieta Dāvids Daniels Liepiņš 4.a klase

Atzinība Raivo Būmanis 4.b klase

             Simona Dreimane 4.b klase

Paldies skolotājām Ilzei Miglavai,
Inetai Vētrai un Inetai Krieviņai!

 

4. klašu latviešu valodas olimpiāde

1. vieta Rūta Paula Miķelsone 4.a klase

2. vieta Jānis Voldemārs Tiliņš 4.b klase

3. vieta Kristers Vecelis 4.b klase

Atzinība Linda Samanta Ignate 4.a klase

             Simona Dreimane 4.b klase

             Ketija Laura Bernāte 4.c klase

Paldies skolotājām Inetai Krieviņai,
Inetai Vētrai un Ilzei Miglavai!

Viesturskolas dambretistu panākumi
2016. gada 29. februārī

dambreteLatvijas čempionātā 64 lauciņu ātrajā dambretē (10 minūtes uz spēli) līdz 13 gadu veco meiteņu grupā Beātei Bittei 2.vieta un sudraba medaļa.

Valmieras čempionātā 100 lauciņu dambretē

Līdz 10 gadu veco skolēnu grupā meitenēm 2.v. Artai Emīlijai Bitei, 6.v. Ancei Līvai; zēniem 1.v. Dāvim Kristiānam Pladaram, 2.v. Robertam Ojāram Habekam, 4.v. Jēkabam Kaķim, tālāk seko Nils Kolendo, Roberts Naudiņš, Emīls Bāliņš, Džastins Singhs, Dāvis Bāliņš, Markuss Bukavs, Kārlis Viļums, Teodors Saltais, Alekss Vingris, Edgars Rolmanis, Alekss Semerovs.

Līdz 13 gadu veco skolēnu grupā meitenēm 2.v. Beātei Bittei (VVV); zēniem 2.v. Markam Kristoferam Birzgalim, 3.v. Dāvim Kristiānam Pladaram, 4.v. Robertam Ojāram Habekam, 5.v. Dāvidam Danielam Liepiņam, 6.v. Raivo Būmanim, tālāk seko Jēkabs Kaķis, Valters Bitte, Rihards Kļaviņš, Markuss Birzgalis, Jānis Kļaviņš.

Līdz 16 gadu veco skolēnu grupā piedalījās tikai Viesturskolas jaunākie talanti - meitenēm 3.v. Beātei Bittei, zēniem 1.v. Dāvidam Danielam Liepiņam, 2.v. Markam Kristoferam Birzgalim, 5.v. Dāvim Kristiānam Pladaram, tālāk seko Kristers Vecelis, Rihards Kļaviņš.

Treneri Uldis un Ilze Ābeltiņi

Vācu valodas olimpiāde
2016. gada 29. februārī

vācuValmieras pilsētas un starpnovadu 8. klašu skolēnu vācu valodas olimpiādē, ar labiem rezultātiem piedalījās mūsu skolas skolnieces, iegūstot:

2. vietu, Lāsma Šēnberga, 8.c

3. vietu, Patrīcija Ance Eberharde, 8.c

 

 

 

Vācu valodas skolotāja

Everita Groševa

Informācijas vakars VVV jauno 1. klašu ģimenēm
2016. gada 26. februārī

    

Šī gada 23. februārī Valmieras Viestura vidusskolā notika informatīvais vakars topošo pirmklasnieku ģimenēm. Bērni un viņu vecāki tika iepazīstināti ar mūsu skolu, tās vērtībām un kultūru. Vakara sākumā četri Sprīdīši palīdzēja viesiem iepazīties ar dažām mūsu skolas sniegtajām iespējām bērniem izglītoties, attīstīties kā personībām – dejojot, dziedot, spēlējot. Nelielajā koncertā uzstājās Viesturskolas tautas deju kolektīvs “ Viesturietis” , 3.-4.klašu jauktais koris. Bija arī pāris solo uzstāšanās, vakaru padarīja košāku arī skolas formu parāde, kas bija pasniegta ļoti interesantā veidā.

Pēc neliela koncerta bērni tika iedalīti katrs pie sava Sprīdīša, kuri mazajiem parādīja vēl dažas skolas piedāvātās iespējas, kopā ar mazajiem darbojās radošajās darbnīcās. Bērni varēja izmēģināt interaktīvo tāfeli, paši veidoja sev Viesturskolas Sprīdīšu cepures, izmēģināja savus spēkus skautu sagatavotajās aktivitātēs, tika arī iepazīstināti ar robotiku.

Kamēr bērni piedalījās aktivitātēs, viņu vecāki tika informēti par skolas un mācību darba aktualitātēm. Pasākuma noslēgumā uz skatuves tika uzvesti jau jaunie Sprīdīši, un viņiem tika vēlēts, lai katrs atrod savu Laimīgo zemi, kur justies labi!

Cerēsim, ka mazajiem Sprīdīšiem iepatikās Viesturskola, un mēs varēsim viņus jau nākamajā mācību gadā saukt par VIESTURIEŠIEM!

Zane Tiliņa
11.b klases skolniece

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde
2016. gada 25. februārī

img

24. februārī Valmieras 2. vidusskolā notika Valmieras pilsētas un novadu olimpiāde mājturības un tehnoloģiju priekšmetā 9. klašu zēniem. Olimpiādes darbā tika pārbaudītas dalībnieku prasmes teorētisko zināšanu testā, rasēšanā, gan arī praktiskajā darbā kokapstrādē. Uzdevumos bija arī atjautības elementi. Viesturieši turējās godam, un 19 dalībnieku konkurencē ŅIKITA RASPOPOVS izcīnīja 1. vietu, bet KĀRLIS BĒRZIŅŠ 3.vietu.

 

SVEICAM UZVARĒTĀJUS!

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs G. Verovkins