Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Dabai labu darīt
2016. gada 6. aprīlī

  

 

 

Ir noslēgusies akcija  “Dabai labu darīt”. 

Paldies visiem viesturiešiem , kas aktīvi piedalījās makulatūras vākšanā!

Šajā mācību gadā visi kopā esam  savākuši 

23 tonnas makulatūras!

 

Mūs visus vieno kopīga ideja!

Viesturietis un Viesturiete
2016. gada 1. aprīlī

SVEICAM

Viesturietis 2016 - Kristers Komarovs

Viesturiete 2016 - Simona Šmidte


Konkurss
2016. gada 28. martā

festival

Priecīgas Lieldienas!
2016. gada 27. martā

 

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs

Glabāsim Lieldienu prieku arvien,

Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī,

Lieldienu saule lai atspīd arvien!


Priecīgus, sekmīgus un dzīvesspēka pilnus pavasara saulgriežus!

Viesturieši atkal pierāda sevi improvizācijas mākslā!
2016. gada 26. martā

  

Ar lieliskiem panākumiem viesturieši atgriezās mājās no Vidzemes Teātra sporta turnīra, kurā piedalījās labākās Vidzemes komandas no Madonas, Alūksnes, Bejas,  Kusas, Ilzenes, Liezēres un Valmieras.

Mūsu komandām:

2.pakāpe – vidusskolas komandai  nr.2

(Roberta Čudarkina, Linda Simsone, Lelde Annija Grīnberga, kapteine – Linda Vēze)

1.pakāpe – 5.klašu komandai

(Alise Šķērstiņa, Emīlija Melānija Fimbauere, Luīze Marta Kļaviņa, Helēna Razminoviča, kapteine – Alise Laura Kjaspere).

1.pakāpe – vidusskolas komandai  nr.1

(Elīna Krūkle, Simona Šmidte, Rodrigo Krūmiņš. Roberts Emīls Vimba)

 

Paldies dalībniekiem un atbalstītājiem!

Gatavojamies Latvijas finālam!

Teātra sporta trenere Līga Kjaspere