Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Viesturskola no putna lidojuma
2016. gada 21. jūnijā

Viesturieši dodas lielajā dzīvē
2016. gada 21. jūnijā

Pagājušajā nedēļā Valmieras Viestura vidusskolas piecdesmit sestā izlaiduma absolventi pavadīti lielajā dzīvē. Skolas gaitas noslēdza 57 jaunieši. Svinīgā ceremonija Viesturskolas pagalmā izvērtās skaista un vasarīga, jo esam viena no nedaudzajām skolām, kur izlaidums norisinās ārpus telpām, ja laika apstākļi atļauj.

Abiturienti, noslēdzot vidusskolas posmu, aizkustināti iekšēji un eleganti ārēji, devās ieņemt vietu uz krēsliem skolas priekšā. Noskanot valsts himnai, tika dota zaļā gaisma svinīgajai ceremonijai. Formāli, bet ar iestarpinātiem jokiem noritēja grāmatu un atzinības rakstu pasniegšana. Skolēniem tika dota iespēja teikt paldies pedagogiem, kuri viņiem trīs gadu laikā neatlaidīgi nodeva zināšanas. Tāpat pateicības ziedi tika dāvāti vistuvākajiem cilvēkiem — ģimenei.

Noslēdzoties pirmajai svinīgās ceremonijas daļai, sekoja ārpusstundu aktivitāšu paldiesvārdu veltīšana absolventiem. Ierasti Viesturskolai jaunākie vidusskolēni un pedagogi bija sarūpējuši pozitīvu pateicību sniegšanu. Mazliet aizskarti varēja justies matemātikas un vispārējās klases skolēni, jo teātra klasei ārpusstundu aktivitāšu lauciņā tika veltīta lielāka uzmanība. Patīkamu pārsteigumu tai sagādāja 11. klases teatrāļi, parādot nelielu performanci no izrādes Voulez-vous (Mama-Mia). Teātra klases absolventi izrādi Voulez-vous nospēlēja 23 reizes, šis uzvedums neapnika ne aktieriem, ne skatītājiem. Ceremonijas noslēguma vārdus sacīja paši jaunieši, kuri teica milzīgu paldies savām klases audzinātājām.

Divu stundu ilgais izlaidums bija noslēdzies, pienāca brīdis sveikšanas maratonam. Ziedu pilniem klēpjiem jaunieši veica pēdējo vidusskolas darbu — kopbildi. Pēcāk visu nakti skolas sporta zālē turpinājās izlaiduma balle. Absolventi bija pelnījuši saturīgu izklaidi.

Lotārs Zariņš

Aivja Stračinska foto

Laikraksts Liesma 15. Jūnijs, 2016
Skolas formas
2016. gada 6. jūnijā

Sākumskolas vecāku dome informē

 

 

No 15.maija uzsākusies skolas formu pasūtīšanas kampaņa. Līdz 10. jūnijam http://skolasforma.lv pasūtītās skolas formas būs iespējams saņemt līdz 31. augustam.

 

No 6. jūnija līdz 20. jūnijam uzsākusies skolas formu pasūtīšana no EKO firmas. Detalizēta informācija par šīs firmas piedāvujumu: https://failiem.lv/u/5m46q6ua

 

Paraugi apskatāmi skolotāju istabā no 01.06.2016-15.06.2016.

 

SVARĪGI! - Ražošanai tiek nodoti tikai 100% apmaksātie pasūtījumi.

 

Uz tikšanos 1. septembrī, kad lepni par savu Viesturskolu, ieradīsies tērpušies skolas formās, lai atkal satiktos jaunajā 2016./2017. m.g.!


Viesturskolā aizvadīti pirmie dārza svētki!
2016. gada 5. jūnijā

Aizvadītajā ceturtdienā Valmieras Viestura vidusskolā norisinājās pirmie Dārza svētki. Klātesošie visa vakara garumā varēja baudīt dažnedažādus priekšnesumus vasarīgās noskaņās. Koncerts notika uz jaunatklātās skatuves, par ko paldies jāsaka aktīvajai Sākumskolas vecāku domei un Valmieras novada fondam!

Šogad Viestura vidusskolā norisinājušies vairāki jauni un radoši pasākumi. Pirmie Dārza svētki bija ļoti jauks noslēguma pasākums mācību gadam. Vienas no galvenajām idejas iniciatorēm Dārza svētku pasākumam bija Līga Kjaspere un Agnese Degle.  “Mūsu mērķis bija ieviest skolā jaunu tradīciju – ģimenes svētkus, kuru laikā vecāki kopā ar saviem bērniem un viņu skolotājiem pavada laiku dabā. Mums ir jānovērtē ik mirklis kopā ar savu ģimeni, mums jārada bērniem svētki un prieks, mums jārāda piemērs, ka esam jautri, aktīvi vecāki un skolotāji. Mūsu visu galvenā vērtība ir ģimene. Un viena liela ģimene esam arī mēs – viesturieši.  Mums bija liels prieks par vecāku un skolotāju atsaucību. Paldies viņiem!” tā direktora vietnieces audzināšanas darbā Agnese Degle un Līga Kjaspere.

Domāju, neviens nav pieredzējis tik bagātīgus Dārza svētkus, kādi tie norisinājās Viesturskolā. Stundas garumā uz jaunās brīvdabas estrādes uzstājās gan skolēni, gan vecāki. Sākumskola klātesošos pārsteidza ar dejām un citiem priekšnesumiem. Koris lika pārliecināties par viesturiešu spēcīgajām balsīm. Tāpat uz skatuves kāpa divi konkursa “Viesturietis un Viesturiete 2016” dalībnieki, kuri demonstrēja radošus priekšnesumus. Koncerta noslēdzošais priekšnesums lika pārliecināties, cik drosmīgi pedagogi strādā skolā. Policijas eskorta pavadīti, motociklisti pie jaunās brīvdabas skatuves pieveda skolotājus, kuri vienojās kopīgā dejā. Vakars vēl nenoslēdzās - turpināja darboties radošās darbnīcas un norisinājās vairākas aktivitātes uz skatuves.

2015. gada rudens neliecināja par tuvojošos radošu pasākumu vilni pār Viesturskolu. Savu artavu pasākumu organizēšanā sniedza skolēnu pašpārvalde. Skolēni sniedza savas idejas un veiksmīgi sastrādājās ar pedagogiem. Ar skatu nākotnē redzam vērienīgākus un vēl pārsteidzošākus pasākumus. Tiekamies Viesturskolā!

Dārza svētku foto skatīt galerijā.

P.S. 3.jūnijā Valmieras Viestura vidusskolā norisināsies 12. klašu izlaidums. No skolas atvadīsies skolēni, kas lika izskanēt Viesturskolas vārdam.  

Lotārs Zariņš 12.c klase

Paldies, dabas draugi!
2016. gada 28. maijā

 

Otrdien skolas zālē mēs pateicāmies visiem ZAAO  akcijas “Dabai labu darīt”  dalībniekiem. Pateicāmies tiem, kas atsaucās un trešdienu rītos bija klāt ar makulatūras saini – kāds mazāku, kāds lielāku, kopā ar ģimeni sarūpētu.

Kādam tas bija nevajadzīgs papīrs, bet atcerēsimies, ka papīra ražošana no celulozes ir process, kurā tiek tērēti dabas resursi– elektrība, ūdens, bet galvenais – tiek izcirsti koki!  Priecē fakts, ka šajā mācību gadā viesturieši ar savu ieguldījumu  ir izglābuši 290 kokus, kas vecāki par 40 gadiem! Uzlīmi ar šādu uzrakstu, kā arī skolas pateicību un mazu dāvaniņu, saņēma katrs akcijas dalībnieks.

Paldies visiem dalībniekiem!

Direktora vietnieces audzināšanas jomā
Līga Kjaspere un Agnese Degle